2.2.9 / October 12, 2018
(3.5/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Upozornění! Aplikace je určená výhradně pro zákazníkyspolečnostiINNG, která vám poskytne příhlašovací údaje (jméno aheslo).Vlastnosti aplikace - živé televizní vysílání s možnostípřehráníod začátku - přehledný televizní program - až 7 denníarchiv -nahrané pořady po dobu až 30 dní - chytré vyhledávání varchívu -rozšířené informace o pořadech - nabídka více než 100televizníchkanálů včetně HD rozlišení (podle vybraného balíčku)Notice! Theapplication is for INNG customers only, providing youwith logininformation (name and password). Application properties -Live TVwith the ability to play back from scratch - a clear TVprogram -up to 7 day archives - recorded shows for up to 30 days -smartsearch in the archive - Enhanced program information - Offermorethan 100 TV channels including HD resolution (depending ontheselected package)

App Information INNG TV

 • App Name
  INNG TV
 • Package Name
  tv.fournetwork.android.inngtv
 • Updated
  October 12, 2018
 • File Size
  6.2M
 • Requires Android
  Android 4.3 and up
 • Version
  2.2.9
 • Developer
  4NET.TV solutions a.s.
 • Installs
  5+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

4NET.TV solutions a.s. Show More...

4NET.TV APK
Upozornění!!! Aplikace je určená výhradně pro koncové zákazníkyposkytovatelů internetového připojení, kteří využívají službu4NET.TV. Jméno a heslo obdržíte od poskytovatele internetovéhopřipojení. Vlastnosti aplikace - živé vysílání s možností přehráníod začátku - přehledný televizní program - až 7 denní archiv -nahrané pořady bez časového omezení - chytré vyhledávání v archívu- rozšířené informace o pořadech - nabídka více než 100 televizníchkanálů včetně HD rozlišení Notice!!! The application is designedexclusively for end customers of ISPs who use the service 4NET.TV.The name and password can be obtained from the internet serviceprovider. application properties - Live broadcast option to playfrom the beginning - A review television program - Up to 7 daysArchives - Recorded programs without time limit - Smart Search theArchives - Advanced information about programs - Offer more than100 TV channels, including HD
PODA.tv 2.2.6 APK
Upozornění!!!Aplikace je určená výhradně pro zákazníky PODA a.s. seslužbami, jejichž součástí je i PODA net.TV. Pro spuštění jepotřeba jméno a heslo (párovací kód), které lze vygenerovat vklientské zóně na https://klient.poda.cz/.Televizní obsahPočettelevizních kanálů na mobilním zařízení se liší podle využívanéslužby, aktuálně v rozmezí 20-50+ včetně HD rozlišení.Vlastnostiaplikace- přehledný televizní program na minimálně 7 dní- detailníinformace o pořadech- vysoká kvalitu streamu i při pomalejšímpřipojení- funkce Timeshift umožňuje sledovat již vysílaný pořad odzačátku- Archiv na všechny pořady zpětně až 2 dnyNotice!!!Theapplication is designed exclusively for the Customer to a.s.services, which includes the PODA net.TV. To start the neededusername and password (pairing code) that can generate in theclient zone on https://klient.poda.cz/.TV contentThe number of TVchannels on mobile devices vary according to the services used,currently ranging from 20 to 50, including HD +resolution.application properties- A review television program fora minimum of 7 days- Detailed information about programs- Highquality stream Slower connections- Timeshift function allows you towatch already aired a program from scratch- Archive of all theprograms back up to 2 days
rete TV 2.2.6 APK
Upozornění!!!Aplikace je určená výhradně pro zákazníkyposkytovatele internetového připojení RETE internet. Provozovateltéto sítě vám poskytne potřebné příhlašovací údaje (jméno aheslo).Vlastnosti aplikace- živé televizní vysílání s možnostípřehrání od začátku- přehledný televizní program- až 7 denníarchiv- nahrané pořady po dobu až 30 dní- chytré vyhledávání varchívu- rozšířené informace o pořadech- nabídka více než 90televizních kanálů včetně HD rozlišení (podle vybranéhobalíčku)Notice!!!The application is designed exclusively forcustomers ISP RETE internet. The operator of this network willprovide the necessary credentials (username andpassword).application properties- Live TV with play from thebeginning- a review television program- up to 7 days Archives-recorded programs for up to 30 days- Smart Search in archive-advanced information about programs- offer more than 90 TVchannels, including HD resolution (depending on the selectedpackage)
Sauron TV 2.2.7 APK
Upozornění!Aplikace je určená výhradně pro zákazníky společnostiSauron CZ s.r.o., která vám poskytne příhlašovací údaje (jméno aheslo). Vlastnosti aplikace- živé televizní vysílání s možnostípřehrání od začátku- přehledný televizní program- až 7 denníarchiv- nahrané pořady po dobu až 30 dní- chytré vyhledávání varchívu- rozšířené informace o pořadech- nabídka více než 100televizních kanálů včetně HD rozlišení (podle vybranéhobalíčku)Notice!The application is designed exclusively forcustomers of Sauron CZ Ltd., which will give you credentials(username and password).application properties- Live TV option toplay from the beginning- A review television program- Up to 7 daysArchives- Recorded shows for up to 30 days- Smart Search theArchives- Advanced information about programs- Offer more than 100TV channels, including HD resolution (depending on the selectedpackage)
RIO TV 2.2.6 APK
Upozornění!Aplikace je určená výhradně pro klienty společnosti RIOMedia a.s., která vám poskytne potřebné přístupové údaje.Vlastnostiaplikace- živé televizní vysílání s možností přehrání od začátku-nabídka přes 30 televizních kanálů včetně HD rozlišení- přehlednýtelevizní program- až 3 denní archiv- chytré vyhledávání v archívu-rozšířené informace o pořadech- díly seriálůNotice!The applicationis designed exclusively for clients of RIO Media Inc., which willprovide the necessary data.application properties- Live TV optionto play from the beginning- Offering over 30 TV channels, includingHD- A review television program- Up to 3 daily archive- SmartSearch the Archives- Advanced information about programs- Partsseries
Nej TV 1.5.2 APK
Upozornění!!!Aplikace je určená výhradně pro zákazníky služby NejTV, kteří využívají internetové televizní vysílání. Splňujete-liuvedenou podmínku a chcete tuto aplikaci používat, pak potřebujetepro její spuštění “párovací kód”, který obdržíte natv.nej.cz.Televizní obsahV nabídce MAX je v tuto chvíli dostupnýchpřes 80 televizních stanic.Vlastnosti aplikace- přehledný televizníprogram na 7 dní- detailní informace o pořadech- vysoká kvalitastreamu i při pomalejším připojení- funkce Timeshift umožňujesledovat již vysílaný pořad od začátku- funkce Archiv umožňujesledovat všechny pořady zpětně až 7 dní Co je nového- přehlednýtelevizní program - EPG- přehrání pořadů z Archivu- nová verze protabletyWarning !!!The application is designed exclusively forcustomers of Top TV, who use the web-TV. If you meet the aboveconditions and you want to use this application, you need to runit, "pairing code", which is available tv.nej.cz.TV contentUnderMAX is currently available through 80 televisionstations.Application Properties- A review television program for 7days- Detailed information about programs- High quality stream evenwith slower connections- Timeshift function allows you to watchalready aired show from the beginning- Archive function allows youto watch all the shows back up to 7 days What's new- A reviewtelevision program - EPG- Play programs from the Archives- Newversion for tablets
DIGI2GO 2.2.6 APK
Aplikace je určená výhradně pro klienty DIGI CZ. Pro získánípřihlašovacího jména a hesla kontaktujte zákaznickou linku DIGICZ.Vlastnosti aplikace- živé televizní vysílání s možností přehráníod začátku- přehledný televizní program- až 7 denní archiv- nahranépořady po dobu 30 dní- chytré vyhledávání v archívu- rozšířenéinformace o pořadech- přes 100 televizních kanálů včetně HDrozlišeníThe application is designed exclusively for clients DIGICZ. To obtain a login and password, please contact Customer ServiceDIGI CZ.application properties- Live TV with play from thebeginning- a review television program- up to 7 days Archives-recorded shows for 30 days- Smart Search in archive- advancedinformation about programs- Over 100 TV channels, including HD
C2NET.TV 2.2.6 APK
Upozornění!!!Aplikace je určená výhradně pro koncové zákazníkyspolečnosti C2NET s.r.o., která vám poskytne příhlašovací údaje(jméno a heslo). Vlastnosti aplikace- živé televizní vysílání smožností přehrání od začátku- přehledný televizní program- až 7denní archiv- nahrané pořady po dobu až 30 dní- chytré vyhledávánív archívu- rozšířené informace o pořadech- nabídka více než 100televizních kanálů včetně HD rozlišeníNotice!!!The application isdesigned exclusively for end customers C2NET Ltd., which will giveyou credentials (username and password).application properties-Live TV option to play from the beginning- A review televisionprogram- Up to 7 days Archives- Recorded shows for up to 30 days-Smart Search the Archives- Advanced information about programs-Offer more than 100 TV channels, including HD
Loading...