1.3.5 / September 8, 2017
(3.4/5) (14)
Loading...

Description

Instituut Verbeeten levert als gespecialiseerd ziekenhuistopklinische zorg op het gebied van radiotherapie en nucleairegeneeskunde.Instituut Verbeeten heeft locaties in Tilburg, Breda enDen Bosch.De Verbeeten app bevat een patiënten deel en een algemeendeel.Het patiënten deel is alleen toegankelijk voor patiënten vanInstituut Verbeeten en bevat:Afspraken inzien:U kunt uw afsprakenop de afdeling radiotherapie in Instituut Verbeeteninzien.Notities:U kunt notities maken. Bijvoorbeeld vragen noterenof na een gesprek vermelden wat besproken is. Deze notities kunt ukoppelen aan een afspraak.Aanmelden via barcode:U kunt zich met eenpersoonlijke barcode aanmelden voor uw afspraken in InstituutVerbeeten.Het algemeen deel is voor iedereen toegankelijk enbevat:Actueel:Hier vindt u nieuwsberichten en activiteiten vanInstituut Verbeeten.Contact en route:Hier staan de contactgegevensvan alle locaties van Instituut Verbeeten. De app wijst u vanaf uwhuidige locatie de route naar een van de locaties van InstituutVerbeeten. Instituut Verbeeten / Infotheek Oncologie / VerbeetenFondsU vindt hier algemene informatie en kunt doorlinken naar debijbehorende website.Hebt u vragen, suggesties of opmerkingen overde Verbeeten app, dan horen wij dat graag. Stuur dan een e-mailnaar app@bvi.nlInstitute Verbeeten supplies and specializedhospital clinical care in the field of radiotherapy and nuclearmedicine.Verbeeten Institute has locations in Tilburg, Breda andDen Bosch.The app includes a patient Verbeeten part and a generalpart.The patient part is only accessible to patients VerbeetenInstitute and includes:Appointments understand:You can view yourappointments in the radiotherapy department InstituteVerbeeten.Notes:You can take notes. For example jot down or recordafter a conversation that has been discussed. These notes can belinked to an appointment.Login via barcode:You can sign up with apersonal barcode for your appointments Institute Verbeeten.Thegeneral section is open to everyone and includes:News:Here you willfind news and activities of the Institute Verbeeten.Contact anddirections:Here are the contact details of all locations InstituteVerbeeten.The app shows you the route from your current location toone of the locations of Verbeeten Institute.Institute Verbeeten /Infotheque Oncology / Verbeeten FundYou will find generalinformation and can link to the corresponding website.If you havequestions, suggestions or comments about the Verbeeten app, pleaselet us hear from you. Please send an email to app@bvi.nl

App Information Instituut Verbeeten

 • App Name
  Instituut Verbeeten
 • Package Name
  nl.mylermedia.verbeeten
 • Updated
  September 8, 2017
 • File Size
  16M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.3.5
 • Developer
  Bernard Verbeeten Instituut
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Medical
 • Developer
 • Google Play Link

Bernard Verbeeten Instituut Show More...

Instituut Verbeeten 1.3.5 APK
Instituut Verbeeten levert als gespecialiseerd ziekenhuistopklinische zorg op het gebied van radiotherapie en nucleairegeneeskunde.Instituut Verbeeten heeft locaties in Tilburg, Breda enDen Bosch.De Verbeeten app bevat een patiënten deel en een algemeendeel.Het patiënten deel is alleen toegankelijk voor patiënten vanInstituut Verbeeten en bevat:Afspraken inzien:U kunt uw afsprakenop de afdeling radiotherapie in Instituut Verbeeteninzien.Notities:U kunt notities maken. Bijvoorbeeld vragen noterenof na een gesprek vermelden wat besproken is. Deze notities kunt ukoppelen aan een afspraak.Aanmelden via barcode:U kunt zich met eenpersoonlijke barcode aanmelden voor uw afspraken in InstituutVerbeeten.Het algemeen deel is voor iedereen toegankelijk enbevat:Actueel:Hier vindt u nieuwsberichten en activiteiten vanInstituut Verbeeten.Contact en route:Hier staan de contactgegevensvan alle locaties van Instituut Verbeeten. De app wijst u vanaf uwhuidige locatie de route naar een van de locaties van InstituutVerbeeten. Instituut Verbeeten / Infotheek Oncologie / VerbeetenFondsU vindt hier algemene informatie en kunt doorlinken naar debijbehorende website.Hebt u vragen, suggesties of opmerkingen overde Verbeeten app, dan horen wij dat graag. Stuur dan een e-mailnaar app@bvi.nlInstitute Verbeeten supplies and specializedhospital clinical care in the field of radiotherapy and nuclearmedicine.Verbeeten Institute has locations in Tilburg, Breda andDen Bosch.The app includes a patient Verbeeten part and a generalpart.The patient part is only accessible to patients VerbeetenInstitute and includes:Appointments understand:You can view yourappointments in the radiotherapy department InstituteVerbeeten.Notes:You can take notes. For example jot down or recordafter a conversation that has been discussed. These notes can belinked to an appointment.Login via barcode:You can sign up with apersonal barcode for your appointments Institute Verbeeten.Thegeneral section is open to everyone and includes:News:Here you willfind news and activities of the Institute Verbeeten.Contact anddirections:Here are the contact details of all locations InstituteVerbeeten.The app shows you the route from your current location toone of the locations of Verbeeten Institute.Institute Verbeeten /Infotheque Oncology / Verbeeten FundYou will find generalinformation and can link to the corresponding website.If you havequestions, suggestions or comments about the Verbeeten app, pleaselet us hear from you. Please send an email to app@bvi.nl
Loading...