/ November 26, 2017
(2.1/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

The application for track insuline

App Information Insugar

 • App Name
  Insugar
 • Package Name
  th.ac.camt.insugar_app
 • Updated
  November 26, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android Varies with device
 • Version
 • Developer
  College of Arts, Media and Technology,CMU
 • Installs
  5+
 • Price
  Free
 • Category
  Health & Fitness
 • Developer
 • Google Play Link

College of Arts, Media and Technology,CMU Show More...

คำสอนของพ่อ 1.0 APK
ถ้อยคำที่พระมหากษัตริย์ทรงตรัส มักกล่าวแก่ที่ประชุมมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำ ให้ข้อคิดมีใจความที่แฝงไปด้วยประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆสามารถนำถ้อย พระบรมราโชวาท ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมบ้านเมือง ในรัชกาลปัจจุบันพระองค์ได้ทรงตรัส พระบรมราโชวาท ไว้อย่างหลากหลายเมื่อครั้งเสร็จพระราชดำเนินไปในงานพิธีต่างๆ อาทิงานพระราชทานปริญญาบัตร วาระการประชุมที่สำคัญหรือแม้แต่ในวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคมพระองค์ก็ได้ทรงตรัสพระบรมโชวาทที่สามารถนำกลับมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีแก่องค์กรและคณะบุคคลต่างๆทั้งนี้ เราได้รวบรวม พระบรมราโชวาท ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ส่วนหนึ่งมาให้ได้อ่านกัน เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์และทำให้เราได้มองเห็นในอีกด้านหนึ่งของการใช้ชีวิตว่าควรจะดำเนินต่อไปอย่างไรThe words the King said. It is often saidthat the meeting Commentaries are intended to suggest that thepotential benefits of lifestyle can be in various wards royalguidance. To deploy in everyday life. Beneficial both forthemselves and forsociety.       Reign He saidroyal guidance The range When completed Prarachdmenin in variousevents such as the graduation ceremony. The key agenda Even on hisbirthday December 5 he has spoken to Royal Mirage discourse can bebrought back into the mainstream of life, as well as theorganizations and individuals we have assembled the royal guidance.King Rama 9 in part to be read together. If it is beneficial And wehave seen the other side of life. That will continue, however.
คำนวณค่าไฟฟ้า 1.5 APK
แอพพลิเคชั่นสำหรับคำนวณค่าไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละเดือนAn application forcalculating electricity used each month.
Sodium Conqueror 1.1 APK
มีหลายคนที่ควบคุมอาหารด้วยการนับปริมาณโซเดียมของอาหารพยายามรับประทานอาหารไม่ให้เกินปริมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละวันเชื่อว่ามีหลายคนที่ควบคุมตัวเองได้และก็มีอีกหลายคนที่ล้มเหลวกับภารกิจนี้ ผลัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย ๆจนสุดท้ายการรับประทานโซเดียมที่มากเกินในแต่ละวันส่งผลถึงโรคต่างๆที่ตามมาอย่างคาดไม่ถึงแอพฯตัวนี้จะคำนวณปริมาณโซเดียมที่คุณต้องทานแบบวันต่อวันซึ่งในหนึ่งวันปริมาณที่ควรปริโภคคือ 2400 มิลลิกรัมเพียงแค่กรอกอาหารที่คุณรับประทานในหนึ่งวันและแอพฯจะคำนวนว่าอาหารนั้นมีปริมาณโซเดียมเท่าไหร่และสามารถเลือกได้ว่าอาหารที่คุณรับประมานนั้นมีปริมาณโซเดียมเท่าไหร่แถมยังมีเคล็ดลับในการลดการบริโภคอีกด้วย•ป้อนข้อมูลส่วนตัวเพื่อเก็บในฐานข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้•เลือกอาหารที่รับประมานจากร้านอาหารหรืออาหารที่ปรุงเองได้•สร้างรายการโปรดในอาหารต่างๆที่มีรับประทานเป็นประจำ•สร้างรายการอาหารเพิ่มเติมได้•ช่วยลดปริมาณการรับประทานเกลือลงอย่างได้ผลโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Many people diet by counting the sodium contentof foods. Try to eat no more than a predetermined amount each day.Many people believe that self-control. And there are many who failwith this mission. Delay until the excess sodium intake on a dailybasis affect the diseases that come unexpectedly. This appwill calculate the amount of sodium you eat from day to day. In oneday, the amount of 2,400 mg should Priopc simply enter the foodsyou eat in a day, and the app will calculate how much food is lowin sodium. You can choose which foods you are accepted in thesodium content as well. It also has tips on how to reduceconsumption as well.• Enter your personal information stored in asecure database.• Choose foods that are accepted in the restaurantor the food itself.• Create a list of the foods that are eatenregularly.• Create a list of foods more• Reduce salt intakeeffectively.Joint research and development in science andtechnology. Faculty of Nurse And the Royal College of Art Media andTechnology Chiang Mai University
ChiangMai Temples 1.0 APK
เป็นแอพลิเคชั่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยววัดจังหวัดเชียงใหม่ภายในแอพลิเคชั่นก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับวัดช่องทางในการเข้าถึงวัดและยังมีแผนที่ที่ใช้นำทางไปวัดอีกด้วยซึ่งแอพลิเคชั่นจะเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวที่พึ่งเคยมาเที่ยวเป็นอย่างมาก
CAMT Translator (แปลภาษา) 1.1 APK
แอพพลิเคชั่นสำหรับแปลภาษารองรับการแปลภาษาอังกฤษ จีน ไทย และญี่ปุ่นAn applicationfortranslation. Supports English, Japanese, ChineseandThailand.
Fluid Therapy Cal 0.0.1 APK
คำนวณปริมาณสารน้ำสำหรับผู้ป่วยเด็กเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญของการรักษาการคำนวณปริมาณสารน้ำนั้นต้องมีความแม่นยำสูงและต้องไม่เกิดข้อผิดพลาดเพราะอาจส่งผลต่อชีวิตผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยผู้ป่วยจะได้สารน้ำทางหลอดเลือด หรือผ่านทางทางเดินอาหารโดยรับยาในรูปแบบยาฉีดและยากิน รวมถึงอาหาร นมและสารอื่นๆพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับใช้ในการช่วยคำนวณปริมาณสารน้ำสำหรับผู้ป่วยเด็กให้เกิดประสิทธิภาพของการคำนวณที่ถูกต้องโดยความร่วมมือพัฒนาระหว่าง วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีและคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยแอปพลิเคชันนี้จึงเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยในการคำนวณปริมาณสารน้ำสำหรับผู้ป่วยเด็กซึ่งประกอบด้วย 3 เมนูหลัก คือ เมนูรายชื่อ เมนูคำนวณสารน้ำแบบด่วนและเมนูช่วยเหลือผู้ใช้งานThe amount of water for pediatricpatients. Is one of the important aspects of treatment. The amountof water that must be accurate and not an error. This may affectthe lives of patients admitted. Patients will have intravenousfluids. Or through the gastrointestinal tract The drug in the formof injections and pills to eat dairy foods and othersubstances.Developing an application for use in calculating theamount of fluids for sick children to the effectiveness of accuratecalculation. By developing partnerships between College of ArtsMedia and Technology And the Faculty of Pharmacy CMU by anapplication for this tool helps to calculate the amount of waterfor pediatric patients. The menu consists of 3 main menu is a listof the fluid quick calculation. Help menu and users
CAMT Triage 8.1.0 APK
แอพพลิคเชันที่ช่วยให้ผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินสามารถสามารถวิเคาระห์ระดับอาการได้แม่นยำมากขึ้นThe Echa app that allows patients or medical staff during theemergency can analyze the symptoms more accurately.
รู้ทันยา 4.0 APK
แอปพลิเคชันช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาและผู้สูงอายุ (MobileApplication for Medications Managing for People with VisionDisabilities and Elderly Patients)เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้พิการทางสายตามีเครื่องมือสำหรับการค้นหาและการใช้อย่างอย่างถูกต้องโดยมีฟังก์ชันที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยในระบบมีรายการยาพื้นฐานจำนวน 500 รายการ ผู้ใช้สามารถสร้างฐานข้อมูลยาส่วนตัวได้(โดยเภสัชกร) ซึ่งฟังก์ชันต่างๆได้มาจากความต้องการของผู้พิการทางสายตา ร่วมกับการศึกษาเพื่อให้สบันสนุนการใช้งานภายใต้บริบท ผู้พิการทางสายตาภายใต้งานวิจัยและพัฒนาโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาโครงการนี้ ภายใต้ ความร่วมมือของคณะเภสัชศาสตร์ และ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งความสามารถระบบประกอบด้วยฟังก์ชันต่อไปนี้1. ระบบสามารถลงทะเบียนยา โดยเภสัชกรจะสแกนบาร์โค๊ตจากกล่องยาหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และแปะตำหนิ ตำแหน่งบาร์ค็ตเมื่อผู้พิการทางสายตาหรือ ผู้สูงอายุ ซื้อยา ณ ร้านยาที่มีเภสัชกรซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลจำเพาะของรายการยานั้น ๆ เช่น ข้อบ่งใช้การใช้ยาต่าง ๆ เมื่อถึงเวลาใช้ยาด้วยตนเองผู้พิการจะสามารถนำยามาสแกนเพื่อทราบข้อบ่งใช้ต่างๆ โดยใช้ร่วมกับMode Disability ในโทรศัพท์ 2.ระบบสามารถตั้งการแจ้งเตือนเวลาการกินยาแต่ละมื้อโดยสามารถเลือกจากรายการที่ ค้นหาได้ โดยการตั้งเวลาล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนการกินยามื้อต่าง ๆ โดยใช้ร่วมกับ Mode Disabilityในโทรศัพท์ 3. ระบบสามารถค้นหารายการยาโดยการใช้ Key wordสืบค้นตามลักษณะอาการ โดยใช้ร่วมกับ Mode Disability ในโทรศัพท์ 4.แผนที่สำหรับค้นหาและนำทางผู้ใช้ไปยังร้านขายยาที่ใกล้เคียงอ้างอิงจากการเรียกใช้ตำแหน่งจาก Google Map โดยใช้ร่วมกับ ModeDisability 5. ฟังก์ชันในการขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักโดยการโทรโดยการบันทึกชื่อ เบอร์โทร ไว้ล่วงหน้า ในแอปพลิเคชันโดยใช้ร่วมกับMode Disability 6.ฟังก์ชันสำหรับสรุปผลการใช้ยารักษาของผู้ใช้ที่ทำการบันทึกไว้เพื่อประมวลผลการใช้ยา แสดง List รายการยาได้นอกจากนี้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการมองเห็นระบบรองรับการทำงานให้ผู้สูงอายุใช้งานได้ด้วยการออกแบบส่วนประสานผู้ใช้ที่เหมาะกับการใช้งาน เนื้อหาข้อมูลยาที่อธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายกว่าทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ MobileApplication for Medications is an application that helps thevisually impaired. For finding and using correctly. The function issuitable for use. The system has a list of 500 basic drugs. Userscan create their own pharmacy databases (pharmacists). It comesfrom the needs of the blind. Together with education to Supportsthe use of context. Visually impaired Under Research andDevelopment, sponsored by The National Research Council of Thailand(NESDB) supports the research and development of this project underthe cooperation of the National Research Council of Thailand.Faculty of Pharmacy and College of Art Media and Technology ChiangMai University The system capabilities include the followingfunctions. 1. The system can register the drug. The pharmacist willscan the bar from the medicine box. Or products and stick to thebarcode. When people with visual impairment or elderly people buydrugs at pharmacies with pharmacists. The system displays thespecifics of the medication list, such as drug use indications,when it is time to use the drug. People with disabilities will beable to take medications for different indications. Compatible withMode Disability in the phone. 2. The system can set the time foreach meal. You can select from the list. Find out by scheduling inadvance. To remind you to take your medicine in combination withMode Disability on your phone. 3. The system can search the druglist by using Key word. Compatible with Mode Disability in thephone. 4. Maps for searching and navigating users to nearbypharmacies. Based on Google Map location usage in combination withMode Disability 5. The function to get help from a caller bycalling By recording the prefix number in the application incombination with Mode Disability 6. Function for summarizing thedrug used by the user. To process the drug list. List of drugs. Inaddition, the elderly with vision problems. The system supports theelderly. With a user-friendly interface design. Drug InformationDescribed as a language that is easier to understand. Access toeffective drug information.
Loading...