1.0.0 / July 31, 2018
(/5) ()
Loading...

Description

Pomocí této aplikace můžete objevovat Trstěnici ajejípamětihodnosti pohodlně z domova nebo se tak připravit najejípřípadnou návštěvu. Mapa zahrnuje přibližně 200 informačníchbodů akolem 300 obrazových příloh, které jsou rozděleny dokategorií:lidové stavby, technické a sakrální památky nebo příběhymíst.

App Information Interaktivní mapa Trstěnice

 • App Name
  Interaktivní mapa Trstěnice
 • Package Name
  cz.reinto.trstenice
 • Updated
  July 31, 2018
 • File Size
  5.5M
 • Requires Android
  Android 5.0 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Reinto s.r.o.
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Travel & Local
 • Developer
  Heršpická 813/5 639 00 Brno Czech republic
 • Google Play Link

Reinto s.r.o. Show More...

Hotel Helios 2.0 APK
Reinto s.r.o.
Hotel Helios je nově vybudovanýuzavřenýwellness komplex v Jeseníkách na ploše 6 000 m2. Nabízípříjemnérodinné ubytování v rekreační oblasti Lipová - lázně,několikkilometrů od lázeňského města Jeseník a lyžařských centerRamzová aČervenohorské sedlo.V překrásném prostředí lázeňské obce Lipová lázně pro Vásmámepřipraveno pohodlné ubytování v kompletně novězrekonstruovaném3*** wellness hotelu s vynikajícím servisem. Užijtesi v kompletněnovém bazénu 12x6m s rozsáhlým saunovým světem.Nechybí whirlpool,brouzdaliště, Kneipův masážní chodník!Vyberte si ubytování v některém z 19 moderně vybavených dvou,třía čtyřlůžkových pokojích se samostatným sociálnímzařízením.Preferujete soukromí? Užívejte si ho ve 2 luxusníchapartmánech ovelikosti 100 m2 s výhledem do hotelové zahrady.Mobilní aplikace informuje uživatele o všech dostupnýchslužbáchv hotelu a také o zajímavých lokalitách mimo hotel Helios,kam semůžete se svými blízkými vypravit. V aplikaci se mimo jinédozvíte,jaké jídlo nabízí hotelová restaurace, jaké aktivity můžetezkoušetv hotelu (rybaření, wellness, lukostřelba, víceúčelovéhřiště,nordic walking, půjčovna kol a koloběžek a další).Mobilní aplikace Vám také pomůže v orientaci mezi zajímavostmivokolí a pomocí funkce navigace Vás dovede i na konkrétnímísta.Vše co jste chtěli vědět o hotelu Helios na jednom místě.Helios Hotel is anewlybuilt entertainment complex in closed Jeseníkách an area of​​6,000square meters. It offers comfortable family accommodation intheresort area of ​​Lime - a spa, a few miles from the spa townofJesenik a ski center Ramzová and Cervenohorské saddle.In the beautiful surroundings of the spa village Linden Spawehave prepared a comfortable accommodation in a completelynewlyrenovated 3 *** hotel with excellent service. Enjoy acompletelynew pool 12x6m with a large sauna world. There whirlpool,wadingpool, massage Kneipův sidewalk!Choose your accommodation in one of the 19 modern two, threeandfour bedrooms with private bathrooms. Prefer privacy? Enjoy itin 2luxury apartments of 100 m2 with views of the hotelgardens.Mobile application informs the user about the servicesavailablein the hotel and also about interesting locations outsidethe hotelHelios, where you can go with your loved ones. In theapplication,among other things, learn about the food, the hotelrestaurant,what activities you can try in the hotel (fishing,wellness,archery, playground, nordic walking, bicycles andscooters,etc.).The mobile application will also help in orientation betweenthenearby attractions, and use the navigation will take you onaparticular site.Everything you wanted to know about Hotel Helios inoneplace.
Letní kino Na Dobráku 1.01 APK
Reinto s.r.o.
Mobilní aplikace letního kina Na DobrákuvBrně. Aplikace obsahuje přehledný program kina, podrobnostiofilmech a informace o celém letním kině.Mobile ApplicationForDobrák summer theater in Brno. The application contains aclearprogram cinema, details of films and information about theentiresummer cinema.
Letní kino Brno-střed 1.2 APK
Reinto s.r.o.
Mobilní aplikace pro Letní kino Brno-střed(dříve Letní kino Na Dobráku). Kompletní program všech promítanýchfilmů.LETNÍ KINO BRNO-STŘED● nejlepší letní kino ve středu 7 dní v týdnu● ve dne radnice - v noci magické místo pro všechny, kdo mají rádifilmy● www.kinobude.czMobilní aplikaci vytvořila společnost Reinto - mobilní a webovéaplikace (www.reinto.cz)Mobile applications forSummer Theater Brno-Centre (formerly the Summer Cinema on Dobrák).The complete program of films screened.SUMMER CINEMA Brno-center● best summer cinema on Wednesday, 7 days a week● day town hall - at night a magical place for all who lovemovies● www.kinobude.czMobile application created by Reint - mobile and webapplications (www.reinto.cz)
Rádio Černá Hora 1.02 APK
Reinto s.r.o.
Díky mobilní aplikaci Rádia Černá Hora můžeteposlouchat své oblíbené hity i na cestách! Kromě živého vysílánínaleznete v aplikaci také novinky z východních Čech a důležitékontakty do rádia.Radio Černá Hora je komerční hudební stanice pro mladé a dospělémilovníky současných hitů a hitů 80.-90. let.Thanks to the mobileradio application Montenegro you can listen to your favorite songson the go! In addition to the live broadcast can be found in theapplication also news from eastern and important contacts in theradio.Radio Montenegro commercial music station for young adults andlovers of contemporary hits and hits 80th to 90th years.
Vzpomínkomat 1.13 APK
Reinto s.r.o.
Unikátní způsob, jak sdílet vzpomínky slidmi,na kterých vám záleží. Vzpomínkomat je mobilní a webováaplikace,prostřednictvím které můžete vybranému člověku věnovatpříběhsložený ze společných vzpomínek.Podívejte se na ukázkové příběhy. Stáhněte si aplikaci azadejtečísla příběhů 123 (formát adventního kalendáře) a 456(formátvánočního příběhu).Více informací na http://www.vzpominkomat.comA unique way to shareyourmemories with the people you care about. Vzpomínkomat is amobileand web application through which you can devote a selectedpersonpříběh composed of common memories.Check out the demo stories. Download the app and enter thenumber123 stories (Advent calendar format) and 456 (format oftheChristmas story).More information on http://www.vzpominkomat.com
Rádio Haná 1.01 APK
Reinto s.r.o.
Nejlepší hudební výběr i ve vašem mobilu! Nynímůžete poslouchat Rádio Haná úplně všude. V aplikaci naleznete takévšechny důležité kontakty na vaše oblíbené rádio.Programovou náplní rádia je popová hudba 80tých, 90tých let asoučasnosti. Dále rádio poskytuje kompletní informační servis sdůrazem na informace z regionu střední Moravy.The best selection ofmusic and in your mobile phone! Now you can listen to Radio Hanaeverywhere. The application can also find all your importantcontacts to your favorite radio station.Program content for radio pop music 80s, 90s and today. A radioprovides a complete information service with an emphasis oninformation from the Central Moravia.
Net@trace 1.0 APK
Reinto s.r.o.
Prostřednictvím aplikace Net@TRACE můžetespravovat veškeré své produkty a obchodní místa v mobilnímtelefonu. Aplikace je propojena s portálem Net@TRACE a webemeBIOneta, přes který můžete své produkty nabízet k prodeji koncovýmzákazníkům.Ukažte zákazníkům zaručený původ vašich potravin!V aplikaci si vytvoříte veškeré produkty, které chcete prodávat.Každý produkt aplikace opatří unikátním QR kódem, díky němuž jezaznamenán původ potraviny a celý tzv. timeline, tedy veškerézáznamy o putování potraviny. QR kód lze i vytisknout a umístit naobal potravinyKromě vytvoření produktu lze vytvořit a dále spravovat iobchodní místa, kde nabízíte svoje potraviny ke koupizákazníkům.Pro používání aplikace je nutné být členem odbytového družstvaeBIOneta. Zažádat o členství je možné na webu www.ebioneta.czprostřednictvím registrace.Through the applicationof Net @ TRACE, you can manage all of their products, and retailoutlets in the mobile phone. The application is linked with theportal Net @ TRACE eBIOneta a website through which you can offerits products for sale to end customers.Show customers guarantee the origin of your food!The application can create all the products you want to sell.Each product applications provided with a unique QR code that makesit recorded origin of the food and the whole so-called. Timeline,ie all records of wandering food. QR code can be printed out andplaced on a food packageIn addition to creating a product can create and manage abusiness place where you offer your food to buy customers.To use the application, you must be a member of the sales teameBIOneta. Apply for membership is possible on site www.ebioneta.czthrough registration.
Barcamp Bratislava 1.0 APK
Reinto s.r.o.
Aplikácia je určená pre návštevníkovBarCampBratislava 2015. Obsahuje zoznam prednášok s popisom apredstavujetohtoročných rečníkov. Nájdete v nej rozvrh prednášok ajkontakt snavigáciou na miesto konania.BarCamp je sieť otvorených konferencií po celom svete. Jetonekonferencia pre ľudí, ktorí majú chuť zdieľať a učiť sa novéveciv otvorenom prostredí. Vypočuješ si zaujímavé prednášky,zapojíš sado diskusie a získaš veľa nových kontaktov.The app is designedforvisitors to Bratislava BarCamp 2015. It contains a list oflectureswith caption and this year's is of speakers. See the bestscheduleof lectures and contact with navigating the venue.BarCamp is a network of open conferences worldwide.It'snekonferencia for people who have a desire to share and learnnewthings in an open environment. Vypočuješ to interestinglectures,by engaging into a debate and you will get many newcontacts.
Loading...