1.0.2 / September 29, 2015
(4.0/5) (9)
Loading...

Description

BAGAIMANA KAMI LAKUKAN-Melalui alat ukuran psikometrik yang telahmenjalani proses kesahan dan kebolehpercayaan.-Pemetaan empatkuadran utama otak bagi memfokuskan pemahaman terhadapkecenderungan diri dengan lebih baik.-Sistem profil yang sistematikdan mudah dibaca.KENAPA KAMI LAKUKAN-Individu berkecenderunganuntuk menggunakan bahagian otak yang tertentu dan dilihat mempunyaikaitan dalam personaliti.-Memberi input kepada responden bagimengenali dirinya sendiri.-Menyusun strategi belajar, mengajar,pengurusan dan juga kerjaya di masa akan datang.-Memaksimakanpotensi diri individu melalui pengenalan diri yang lebihmeluas.MENGAPA PENTING?-Masih ramai yang tidak mengetahui potensiyang ada dalam diri mereka.-Sistem pembelajaran, penentuan alirankerjaya dan pengurusan yang tidak optimum kerana tidak mengetahuistrategi komunikasi, teknik belajar atau mengajar berdasarkankecenderungan otak.-Mengangkat bidang profil personalitiberdasarkan kecenderungan otak ke satu tahapmenyeluruh dan bolehdigunapakai secara meluas.

App Information IOD

 • App Name
  IOD
 • Package Name
  air.com.QCGROUP.ujianIOD
 • Updated
  September 29, 2015
 • File Size
  348k
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  1.0.2
 • Developer
  QC Group
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

QC Group Show More...

IOD 1.0.2 APK
QC Group
BAGAIMANA KAMI LAKUKAN-Melalui alat ukuran psikometrik yang telahmenjalani proses kesahan dan kebolehpercayaan.-Pemetaan empatkuadran utama otak bagi memfokuskan pemahaman terhadapkecenderungan diri dengan lebih baik.-Sistem profil yang sistematikdan mudah dibaca.KENAPA KAMI LAKUKAN-Individu berkecenderunganuntuk menggunakan bahagian otak yang tertentu dan dilihat mempunyaikaitan dalam personaliti.-Memberi input kepada responden bagimengenali dirinya sendiri.-Menyusun strategi belajar, mengajar,pengurusan dan juga kerjaya di masa akan datang.-Memaksimakanpotensi diri individu melalui pengenalan diri yang lebihmeluas.MENGAPA PENTING?-Masih ramai yang tidak mengetahui potensiyang ada dalam diri mereka.-Sistem pembelajaran, penentuan alirankerjaya dan pengurusan yang tidak optimum kerana tidak mengetahuistrategi komunikasi, teknik belajar atau mengajar berdasarkankecenderungan otak.-Mengangkat bidang profil personalitiberdasarkan kecenderungan otak ke satu tahapmenyeluruh dan bolehdigunapakai secara meluas.
KAMUS RIASEK 1.0.3 APK
QC Group
Kamus RIASEK ini direka dengan ciri-ciri ringkas dan mudah.Bersesuaian untuk kegunaan guru Bimbingan dan Kaunseling serta parapelajar untuk sesi kaunseling kerjaya dan konsultasi berkaitankerjaya. Maklumat ini pula dikategorikan mengikut enam kod dalamRIASEK yang dipelopori oleh John L. Holland. Input kamus ini telahmelalui proses kesahan bahasa dari tiga orang pakar bahasa dankesahan isi kandungan dari tujuh orang pakar akademik dan pengamalkaunseling kerjaya. Muat turun dan semak rujukan pekerjaanberdasarkan kod RIASEK secara mudah di hujung jari anda. Kamiyakin, kamus ini amat diperlukan dan pastinya mampu membantu dalamusaha untuk meningkatkan pengetahuan berkaitan nama pekerjaanterutamanya dalam ruang lingkup Malaysia.
Loading...