1.0.4 / May 8, 2019
(0/5) (1)

Description

iPOT24 jest programem stworzonym przez firmę CreaNET i powstał napodstawie 15-letniego doświadczenia w branży telekomunikacyjnej.Główną zaletą platformy iPOT24 jest integracja wszystkich procesówfirmy telekomunikacyjnej bez konieczności posiadaniainfrastruktury, swoich serwerów, ani nawet odpowiedniej osobymonitorującej poprawność działania systemu. System iPOT24 to dostępdo kilkunastu modułów, które usprawnią pracę każdej firmytelekomunikacyjnej. Udostępniamy darmową wersję demo systemu, abywypróbować działanie aplikacji iPOT24 bez żadnych zobowiązań.Platforma ta skierowana jest do klientów biznesowych działający narynku telekomunikacyjnym, świadczących usługi dostarczaniainternetu, telefonii lub telewizji. iPOT24 jest więc gotowymnarzędziem, które ułatwi organizację pracy. Nieważna jest wielkośćprowadzonej działalności, liczba pracowników czy klientów. Czy jestto firma dopiero zaczynająca swój biznes, czy już z wypracowanąmarką na rynku lokalnym. Jest to łatwy sposób na osiąganie jeszczewiększych korzyści z prowadzenia firmy. iPOT24 is a program createdby CreaNET and was based on 15 years of experience in thetelecommunications industry. The main advantage of iPOT24 platformis the integration of all processes of a telecommunications companywithout the need for infrastructure, its servers, or even the rightperson to monitor the correct operation of the system. The iPOT24it access to several modules that facilitate the work of anytelecommunications company. We provide free demo version of thesystem to test application performance iPOT24 without anyobligations. This platform is aimed at business customers operatingin the telecommunications market, service providers deliverInternet, telephony and television. iPOT24 is therefore aready-made tool that will facilitate the organization of work. Voidis the size of the business, number of employees or customers. Is acompany just starting your business, whether already-establishedbrand on the local market. This is an easy way to achieve evengreater benefits from running a company.

App Information iPOT24

 • App Name
  iPOT24
 • Package Name
  pl.ipot24.mobile
 • Updated
  May 8, 2019
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0.4
 • Developer
  CreaNET
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Business
 • Developer
  ul. Fabryczna 12 62-200 Gniezno
 • Google Play Link
CreaNET Show More...
iPOT24 1.0.4 APK
CreaNET
iPOT24 jest programem stworzonym przez firmę CreaNET i powstał napodstawie 15-letniego doświadczenia w branży telekomunikacyjnej.Główną zaletą platformy iPOT24 jest integracja wszystkich procesówfirmy telekomunikacyjnej bez konieczności posiadaniainfrastruktury, swoich serwerów, ani nawet odpowiedniej osobymonitorującej poprawność działania systemu. System iPOT24 to dostępdo kilkunastu modułów, które usprawnią pracę każdej firmytelekomunikacyjnej. Udostępniamy darmową wersję demo systemu, abywypróbować działanie aplikacji iPOT24 bez żadnych zobowiązań.Platforma ta skierowana jest do klientów biznesowych działający narynku telekomunikacyjnym, świadczących usługi dostarczaniainternetu, telefonii lub telewizji. iPOT24 jest więc gotowymnarzędziem, które ułatwi organizację pracy. Nieważna jest wielkośćprowadzonej działalności, liczba pracowników czy klientów. Czy jestto firma dopiero zaczynająca swój biznes, czy już z wypracowanąmarką na rynku lokalnym. Jest to łatwy sposób na osiąganie jeszczewiększych korzyści z prowadzenia firmy. iPOT24 is a program createdby CreaNET and was based on 15 years of experience in thetelecommunications industry. The main advantage of iPOT24 platformis the integration of all processes of a telecommunications companywithout the need for infrastructure, its servers, or even the rightperson to monitor the correct operation of the system. The iPOT24it access to several modules that facilitate the work of anytelecommunications company. We provide free demo version of thesystem to test application performance iPOT24 without anyobligations. This platform is aimed at business customers operatingin the telecommunications market, service providers deliverInternet, telephony and television. iPOT24 is therefore aready-made tool that will facilitate the organization of work. Voidis the size of the business, number of employees or customers. Is acompany just starting your business, whether already-establishedbrand on the local market. This is an easy way to achieve evengreater benefits from running a company.
Loading...