1.0 / November 8, 2015
(4.5/5) (4)

Description

MUSLIM HOLIDAYSCheck which Muslim fest is when. See all Muslimholidays of 2015 and 2016.RAMADAN TIMESSee all iftar and sahoortimes of this year's Month of Ramadan. TASBEEHWhen on bus, atschool, or etc. go on with your tasbeehs.DUASRead Duas of prophetsand others in English and Arabic. Learn them by heart.QIBLADIRECTIONWith your devices GPS technology, find the direction ofQIBLA. Learn your place's distance from Qaabah.PRAYER TIMESDailyoffline prayer times of your place. Do not hesitate itsaccurancy.Choose among calculate methods of Prayer Times;-Egyptiangeneral Authority of survey-Shaf'i -Karachi University of islamicsciences-Hanafi -Karachi University of islamic sciences-Islamicsociety of North America-Muslim world league-Umm al Qurra, SaudiArabia-Fixed Ishaa Interval (always 90)LISTEN QURANWhile on the go,listen some qıraahs of imams. (now only % surah available, but withnext updates, more will be available.)Read quran. (now only withanother app, but, you will be read Quran via this app, in the nearfuture with update inshaallah.)MOSQUES NEARBYFind near Mosques. Itwill be really helpful, especially, in non-muslim countries..

App Information Islam Archive

Aultoon Inc. Show More...

Cevşen-ül Kebir 3.3 APK
Aultoon Inc.
CEVŞENİN TAMAMINI OKUYUN Yeni uygulamamız ile her yerde,Efendimiz’e Cebrail (a.s) tarafından bildirildiği rivayet olunan,Cevşen-ül Kebir'i okuyun veya dinleyin. YENİ TASARIM Uygulamayı ilkyayınladığımız günden beri kaçıncı sıfırdan uygulama yazışımbilmiyorum. Fakat uzun süredir istenen şeylere kayıtsız kalamadım,tekrar güncelleme yayınladım. Sıfırdan tekrar yazdım. Umarımbeğenilir, çünkü şimdiye kadar yaptığımın en iyisi bu diyebilirim.YERLERİ KAYDETME Artık Cevşen uygulaması kaldığınız yerihatırlıyor. Geç oldu, güç oldu, ama nihayet sonunda oldu :) Artıkyerlerinizi kaydedebilirsiniz. KALDIĞINIZ YERİ HATIRLAMA Çıksanızbile kaldığınız yer hatırlanıyor artık. CEVŞENİ DİNLEME Cevşenidinleme özelliği geri geldi. Farklı ses, farklı ton ile. CEVŞENİİZLEME Artık cevşeni uygulama içerisinde izleyebilirsiniz. HÜSREVABİ HATTI Gözlerin alıştığı Hüsrev abi hattı ile okuyabilirsiniz.DUVAR KAĞITLARI Seçilen, beğenilen duvar kağıtları sizlerle...ABONELİK SİSTEMİ Reklamları kaldırmak ve gizli bölümlere ulaşmakiçin yeni bir sistem geliştirdik. Uygulamaların devam edebilmesiiçin buna mecbur kaldık. Reklamlarla ilgili detayları daha öncedefalarca paylaştığımız için tekrar yazmıyorum. GELİŞTİRMEAŞAMASINDA Şu an görüntülediğiniz uygulama, her ne kadar bizimekibimizin haftalarını almış olsa da sizin açınızdan tam verimliolmayabilir. Bize gelen geribildirimlerin durumuna göregeliştirmeyi düşünüyoruz. GÜNCELLEME PLANLARIMIZ Sahabe vePeygamberler uygulamamızı 4 kez güncellemek nasip oldu. Buuygulamayı da daha fazla geliştirmek istiyoruz. Kısmet olursa,ekibimizin güncelleme planları arasında şu özellikler yeralmaktadır; -Türkçe ve İngilizce meali -sayfa sayfa dinlemeözelliği -küçük ekranlı cihazlar için optimize etme -kaldığınızyeri hatırlama NOT: bu özellikleri geribildirimlere göre eklemeyidüşünüyoruz, fazla indirilmezse veya ilgilenilmezsegeliştirilmeyebilir. (Bu durumda diğer uygulamalaraodaklanabiliriz) BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Lütfen, uygulamadagördüğünüz hata veya eksikliği bize yazmada tereddüt etmeyin. Birde, son olarak; uygulamayı 5 yıldız ile oylarsanız çok memnunoluruz. 😀 READ THE WELCOME Read or listen to Cevşen-ül Kebir,reportedly reported by Gabriel (a.s) to our Lord, with our newpractice. NEW DESIGN I don't know how many applications have beenwritten from scratch since we first published the application. ButI couldn't remain indifferent to the things that I wanted for along time. I rewritten it from scratch. I hope it is appreciated,because I can say this is the best I've ever done. SAVING PLACESThe Cevşen app now remembers the place you were staying. It waslate, it was power, but it was finally the end :) Now you can saveyour places. REMEMBERING THE PLACE The place you're staying at isremembered. LISTENING CEVŞENİ The ringtone listening feature isback. Different sound, with different tone. REAL MONITORING You cannow watch the thread in the application. HÜSREV ABİ LINE You canread the eyes of Hüsrev abi line. WALLPAPERS Selected wallpaperswith you ... SUBSCRIPTION SYSTEM We've developed a new system toremove ads and access hidden partitions. We had to do this so thatthe applications could continue. I don't rewrite the ad details aswe've been sharing it many times before. IN DEVELOPMENT Theapplication you are currently viewing may not be fully efficient onyour part, although it may have taken weeks of our team. We areconsidering developing according to the state of feedback. UPDATEPLANS The Companions and Prophets were the first to update ourapplication 4 times. We want to further develop this application.In case of Kismet, our team's update plans include the followingfeatures; -Turkish and English words -Page page listening feature -optimize for small screen devices Remembering the place you'restaying NOTE: we are considering adding these features according tofeedback, if they are not downloaded, or are not interested, theymay not be improved. (In this case, we can focus on otherapplications) CONTACT US Please do not hesitate to write to usabout the error or deficiency you see in the application. Andfinally, finally; We would be very pleased if you rated the appwith 5 stars. 😀
Nurlu Vecizeler 1.2 APK
Aultoon Inc.
** NURLU VECİZELERBediüzzaman hazretlerinin her cümlesi hikmetfışkıran muazzam eser külliyatından derlenen vecizeler artık hepyanınızda.**MECBURİ AÇIKLAMA Arkadaşlar beni ciddi manada üzenonlarca yorum geliyor. Reklamsız sürümü de yayınladım. Reklamistemeyenler onu indirebilir.Onu indirmeyenler lütfen reklamıkaldır diye yorum yapmasın.** detaylı açıklamayı şu adrestebulabilirsiniz;⚠️ https://www.ismailyasar.org/post.php?p=3165LÜTFENAMA LÜTFEN;REKLAMLARI GÖRMEK İSTEMİYORSANIZ,İNDİRMEK ZORUNDADEĞİLSİNİZ. **PAYLAŞCuma mesajı, bayram mesajı derken birsürügünler vecizeye ihtiyaç duyuluyor.. Uygulama içerisindeki PAYLAŞMAözelliği ile, beğendiğiniz vecizeyi Metin olarak ister mesajgönderin, ister Twitter, Facebook, Notlar gibi uygulamalardapaylaşın veya kaydedin.**BİLDİRİMLERGünün istediğiniz vaktindeotomatik olarak bildirimler gönderilir. Vaktini ayarlamak ya datamamen kapatmak için ayarlara gitmenizyeterli.**FAVORİLERBeğendiğiniz vecizeleri kaydedin, daha sonrakolayca ulaşın.**KONULARNurlardan derlediğimiz vecizelerikategorilere ayırdık. Mevzuları bulup sadece ondaki vecizeleriokuyabilirsiniz.**DESTEKLütfen uygulamayı beğendiyseniz oylayarakbize destek olunuz. Herhangi bir hata ile karşılaşırsanız e-mailgöndermekten çekinmeyiniz.**GÜNCELLEMEUygulamanın ilk sürümündevecize sayısı yaklaşık 500, ilerde vakit bulabilirsek artırmayıplanlıyoruz.Duanızı bekliyoruz.**GELİŞTİRİCİLEREUygulamanın aynıkod ve tasarımı olmamak şartıyla, veritabanını (database)kullanabilirsiniz. Benim haftalarımı alan veriye, hiç uğraşmadanulaşabilirsiniz. Ücret olarak dua etmeniz yeterli.** NURLUsutraBediüzzaman sutra compiled wisdom springing from everysentence enormous corpus of work nibs are always with youanymore.** COMPULSORY DISCLOSURESFriends saddens me, serious dozensof comments coming. I published the ad-free version. Advertisingdoes not want, they can download it.Please comment so that thosewho download it will remove an ad.** You can find a detaileddescription at the following address;⚠️https://www.ismailyasar.org/post.php?p=3165BUT PLEASE PLEASE;If youWANT TO SEE THE ADS, you are NOT HAVE TO DOWNLOAD.**SHAREFridaymessage is needed Eid message saying get a lot of days aphorism to.. with the SHARE feature in the application, send a message oraphorism as the text you like, whether Twitter, Facebook, shareapplications such as Notes or register.** NOTICESautomaticnotifications are sent on time of day you want. To set your time orsimply go to settings to turn off completely.** FAVORITESSave themaxim that you like, then you can easily get.** ISSUESWe reservethe aphorism culled from Nur category. Read on to find only dictain the subject.**SUPPORTPlease support us by voting you like theapp. If you encounter any errors, please feel free to send ane-mail.**UPDATEIn the first version of the application aphorismnumber 500, we plan to increase in the future if we can findtime.We look forward to your prayers.DEVELOPERS ** tobut are notthe same code and design of the application, database (database)can use. My week my field data, can be accessed from any deal. Donot pray enough in wages.
Cevşen-ül Kebir Pro 3.1 APK
Aultoon Inc.
BÜYÜK CEVŞENSureler (Hayrat Neşriyat hattı), Sekine, Hülasa-tülHülasa.. ve diğerleri... Büyük Cevşeniniz artık her yerdeyanınızda.REKLAMSIZRahatsız edici reklamları tamamen kaldırdık.YENİGEÇİŞ YÖNÜElinizde cevşen okurkenki geçiş yönünün aynısı şimdimobilde. ÜCRETİN NEDENİDiğer CEVŞEN uygulamamızın çok eleştiriyeneden olan REKLAM özelliğini kapattık. Fakat Reklamlar kaldırıldığıiçin, mecburen ücreti, uygulamadan karşılamak zorunda kaldık.Hem deteknolojiden anlamayan kişilerin acımasızca eleştiri yorumlarındanbi nebze kurtulmuş olacağız diye tahmin ediyoruz, zira biruygulamaya ücret ödeyen kişinin, daha duyarlı olduğunudüşünüyoruz.ÜCRETSİZ İNDİRİM KODUBu uygulamaya cidden ihtiyacınızolduğunu düşünüyorsanız bizimle websitemiz üzerinde yer alan sosyalmedya adresleri aracılığıyla iletişim kurabilirsiniz. Size kısasürede ücretsiz indirme kodu temin edebiliriz.BIG cevşenSuras(Publication Khairat line), Sekine, Extract Extract-tulle andothers ... .. If your big amulet no longer with youeverywhere.Ad-freeWe completely remove annoying ads.NEW DIRECTIONOF TRANSITIONCevşen reading now is in your hands crossing the samedirection now mobile.WHY is the FEESOther cevşen our application,we turn off the feature that causes a lot of criticismADVERTISING.But because the ads are removed, forcibly fee, we wereforced to meet in practice.Both of the people who understand thetechnology will be mercilessly critical of the review he saved alittle bit to anticipate,because the person paying the applicationfee, we think it is more sensitive.FREE DISCOUNT CODEIf you thinkthat you really need this application is located on our website youcan communicate with us via social media addresses. We can supply afree download code for a short time.
eddai.org 1.0 APK
Aultoon Inc.
Official app of website, eddai.org , which is sharing quotes,articles, pictures about Bediüzzaman Said Nursi, and his great bookcollection of Risale-i Nur Collection.Main purpose of this app andwebsite is introducing Said Nursi and his books; Risale i Nur.Therefore, you are kindly invited to share it with your friends,family, and everyone.You can advice this app, to whole community ofyourself. And it is better to advice, newly-met people.Also, thisapp comes with great some other multimedia items.You can see themsliding menu. You can see our twitter account, youtube channelhere.Among Wallpapers, see great islamic pictures, or pics aboutRisale-i Nur and some other designs for your mobile device.Set themas wallpaper, or save to your device, or share.Last one isamazing.. Have fun with great-two game. (now, only one of them canbe played offline)We will add some more games soon inshaallah. FORNOW, TO USE THIS APP, MUST HAVE CONNECTION.NOTE: description ofthis app, law responsibility, defining, promotions are contributedto eddai.org
Sms Planner 1.0 APK
Aultoon Inc.
Schedule your Sms, and do not forget them to send.If you are notgood at remembering important days,If you generally send Sms, onimportant days like Eid, Friday, Noel etc.If you usually forgetgood days, and argue with your girlfriend/boyfriend...THIS APP ISFOR YOU.
Sahabas and Prophets 1.3.0 APK
Aultoon Inc.
[We sent] messengers as bringers of good tidings and warners sothat mankind will have no argument against Allah after themessengers. And ever is Allah Exalted in Might and Wise.-Surah Nisa- 165“My ashab are like stars in the sky, you will find hidayat(right guidance) whichever you follow.”-hadith.LIFE OF PROPHETSWiththis app, easily read and learn Life of Humankind's Masters,Prophets.Spend your free hours, with learning so great lifestories.LEARN LIFE OF COMPANIONS OF OUR PROPHET MUHAMMAD(P.B.U.H)Easily read their awesome life while on the go. Teach yourkids their life, improve their wisdom. I am planning to add morelife of sahaba. COPY. PASTE. SHAREIf you learn something, do shareit with your companions, friends and families.ISLAM CAME TO US NOTEASILYFirst Muslims saw so hard times but never changed theirideas, never changed their islami style.Read and see their lifes,and earn more power to stand for bad situations.LISTEN QURANWhileon the go, do not waste your time, open this app and listen toQuran. Listen 29 and 30th juz by the excellent voice of Nasser alQatami.(now, only 29 and 30th juz. I will update it, or increasenumber of surahs, according to the feedbacks.)EXTRAFEATURESAccording to the feedbacks, I want to update this app. Ifyou like it, please, comment on play store or contact with us viaapp!
Islam Archive 1.0 APK
Aultoon Inc.
MUSLIM HOLIDAYSCheck which Muslim fest is when. See all Muslimholidays of 2015 and 2016.RAMADAN TIMESSee all iftar and sahoortimes of this year's Month of Ramadan. TASBEEHWhen on bus, atschool, or etc. go on with your tasbeehs.DUASRead Duas of prophetsand others in English and Arabic. Learn them by heart.QIBLADIRECTIONWith your devices GPS technology, find the direction ofQIBLA. Learn your place's distance from Qaabah.PRAYER TIMESDailyoffline prayer times of your place. Do not hesitate itsaccurancy.Choose among calculate methods of Prayer Times;-Egyptiangeneral Authority of survey-Shaf'i -Karachi University of islamicsciences-Hanafi -Karachi University of islamic sciences-Islamicsociety of North America-Muslim world league-Umm al Qurra, SaudiArabia-Fixed Ishaa Interval (always 90)LISTEN QURANWhile on the go,listen some qıraahs of imams. (now only % surah available, but withnext updates, more will be available.)Read quran. (now only withanother app, but, you will be read Quran via this app, in the nearfuture with update inshaallah.)MOSQUES NEARBYFind near Mosques. Itwill be really helpful, especially, in non-muslim countries..
Save the Rocket 1.0 APK
Aultoon Inc.
Our new and first game on Google Play store..We hope you will likeit..SAVE THE ROCKET 🚀Save Rocket on station. Do not give permissionfor aliens to destroy your Rocket.CHALLENGE 🎮Race with your friendsvia Google Play Games.LEADERBOARDS 🎯See who is the best.SHARE 😱Dontlose your favorite moments and records.NOTE THAT THIS IS OUR FIRSTGAME. PLEASE BE COMPASSIONATE WHEN CRITICIZING APP 😀
Loading...