2.0 / December 27, 2015
(1.0/5) (1)
Loading...

Description

Islam in Koran auf Deutsch APP öffnet sichmitAl-Fatiha-1.

Swipe links-rechts zum vorherigen nächsten ayats.
Offene Sure Liste mit Menü-Symbol (oben links), um einenanderenSure zu springen, um zu lesen.
Offene Ayat Liste mit Level-Symbol (oben rechts), um einenanderenVers in diesem Sure zu springen.

Islam in the KoraninGerman APP opens with Al-Fatiha-1.

Swipe left-right to the previous next ayats.
Sure Open list menu icon (top left) to move to another suratoread.
Open Ayat list Level icon (top right) to jump to another verseinthis Sura.

App Information Islam in Koran (auf Deutsch)

 • App Name
  Islam in Koran (auf Deutsch)
 • Package Name
  com.islaminquran.de.iiq15app
 • Updated
  December 27, 2015
 • File Size
  12M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  Return Technology
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Return Technology Show More...

Islam dans le Coran (français) 2.0 APK
Lire Coran en caractères arabes et latraduction française. App pour Islam dans le Coran - en français(fr.islaminquran.com)"Islam dans le Coran" App allemande ouvre avecAl-Fatiha-1.Glissez gauche-droite pour ayats précédent-suivant.La liste ouvrir la sourate avec l'icône du menu (en haut à gauche)pour sauter une autre sourate à lire.Ayat liste ouverte avec le niveau icône (en haut à droite) poursauter un autre verset dans cette sourate.Read the Koran in Arabicand French translation. App for Islam in the Koran - in French(fr.islaminquran.com)"Islam in the Qur'an" German App opens with Al-Fatiha-1.Slide left-right-Next to ayats.List Open Sura with the menu icon (top left) to skip another surato read.Ayat open list with the level icon (top right) to skip anotherverse in this surah.
Islam in de Koran - Lees Koran 2.0 APK
Lees Nederlandse vertaling van de KoranenArabisch schrift.Android App voor islaminquran.com/nl-NL/"Islam in de Koran" Android App opent met Al-Fatiha-1.Veeg naar links-rechts voor vorige volgende verzen.Open Surah lijst met menu icoon (linksboven) naar een anderesoeraspringen om te lezen.Open Ayat lijst met niveau icoon (rechtsboven) naar een anderverste springen in deze soera.Meer informatie http://www.islaminquran.com/nl-NL/Read Dutch translationofthe Koran and Arabic script.Android App for islaminquran.com/nl-NL/"Islam in the Koran" Android App opens with Al-Fatiha-1.Swipe left-right for previous next verses.Open Surah list of menu icon (top left) to another Sura jumptoread.Open Ayat list level icon (top right) to jump to another verseinthis surah.More information http://www.islaminquran.com/nl-NL/
KMO Seçme Kuran Mealleri v1 2.0 APK
KuranMeali.org Mealleri Kıyasla programını cep telefonlarındakurmak isteyip, yeterli yer olmadığı için kuramayankullanıcılarımız, sizin için seçtiğimiz 7 adet Kuran Mealindenoluşan KMO Basic programını kullanabilirsiniz. "Seçme KuranMealleri KMO Basic" programı, KuranMeali.org'un düzenli yayınladığıHidayeti Gizleyenler Raporlarında ayetlere en fazla doğru mealveren ve ayetlerde en az hidayetin gizlenmesi durumu ilekarşılaştığımız 7 Kuran Mealinden oluşmaktadır. 2010 yılındanitibaren yayınladığımız Hidayeti Gizleyenler Raporları, rapordayayınlanan her ayetin kelime sözlüğü baz alınarak, ayetleremütercimlerin ayetin aslında olmayan hangi kelimeleri eklediği,ayetin aslında olan hangi kelimeyi meal verirken çıkardıkları ve buyaptıkları değişiklikler sonucunda ayetin anlamının ne ölçüdedeğiştiği baz alınarak hazırlanmaktadır. 21 RAPOR SONUNDA KARNELER(MÜTERCİM DURUM TABLOSU) Hidayeti Gizleyenler Raporlarınabaşladığımız dönemlerden bir süre sonra 31 Kurân mealini sitemizdeyayınlamaya başlamıştık ve geçmiş raporların tümüne sitemizesonradan dahil olan bu 31 Kuran meali eklendi. 2014 ve 2015'desitemize eklenen diğer 8 meal ile birlikte toplam mütercim sayısısitemizde 39 olmuş, ancak Hidayeti Gizleyenler Raporlarındadeğerlendirmeye dahil tutulan meal sayısı henüz güncellenmemiştir.Bu 31 Kurân Mealinin toplam 21 ayet değerlendirmesi sonucunda endoğru mealden en hatalı meale doğru olan sıralamasında ilk 7 sırayıaşağıdaki mütercimlerimiz almıştır. 1. İmam İskender Ali Mihr (21doğru-TÜMÜ), 2. Ali Bulaç (12 doğru), 3. Ömer Öngüt (11 doğru), 4.Tefhim-ul Kuran (11 doğru), 5. Ahmet Varol (9 doğru), 6. HayratNeşriyat (9 doğru), 7. Elmalılı Hamdi Yazır (9 doğru)"KuranMeali.org En İyi Mealler" programı, bu 7 mütercimimizinmealinin altalta sıralandığı hızlı bir programdır. Programaçıldığında Fatiha Suresinin 1. ayeti ile açılır. Ekran sağa-solasürüklenerek sonraki ve önceki ayetler arasında geçiş yapılır. Solüstteki "menü" ikonu ile veya telefonunuzun "menü" butonu ile "Suredeğiştir" menüsüne ulaşabilirsiniz. Sağ üstteki "sıralama" ikonuile ise seçili surenin içinde dilediğiniz ayete gidebilmeniz için"ayet değiştir" menüsü ekrana gelmektedir. NOTLAR: 1. HidayetiGizleyenler Raporlarına ulaşmak için; http://forum.kuranmeali.orgadresini kullanabilirsiniz. 2. Hidayeti Gizleyenler Raporlarınagöre Türkiye'deki en doğru Kuran Mealleri istatistiklerineaşağıdaki sayfadan ulaşabilirsiniz.http://forum.kuranmeali.org/tr/99/1/hidayeti-gizleyenler-raporlari-mutercim-durum-degerlendirmesi-f3-e9.aspx
Kuran-ı Kerim Meali (Türkçe) 3.0 APK
PROGRAM TANIMI www.kuranindir.com ve Android App'i "Kuran Indir -Türkçe Kuran-ı Kerim Meali" programı; Arapça Kur'ân-ı Kerim,âyetlerin Türkçe okunuş metinleri ve Türkçe Kur'an mealini sunar.PROGRAM KULLANIMI Android App'inin kullanımı son derece pratiktir.Sol üstte yer alan menü ikonuna tıklayarak sol sütunda surelerinlistelenmesi sağlanır. Bir sure adına tıklandıktan sonra menü kendikendine kapanır ve izleme penceresinde seçilen surenin ilk ayetigörünür. Sayfayı sağa-sola sürükleyerek, sonraki ve önceki ayetlerarasında geçiş yapılır. Bu özellik, "Kuran Indir - Türkçe Kuran-ıKerim Meali" programının çok hızlı olmasını sağlar. Böyleceistediğiniz sure ve âyete çok hızlı ulaşabilirsiniz.www.kuranindir.com sayfasından bize ulaşarak, program özelliklerihakkında görüş ve yorumlarınızı bize yazarsanız seviniriz.Gerçekleştireceğiniz her türlü geri-bildirim, programıngeliştirilmesinde bizlere katkı sağlayacaktır.
Islam en el Corán en español 2.0 APK
Leer traducción al español del Corán y laescritura árabe.Android App para http://www.islaminquran.com/es-ESIslam en el Corán Android App abre con Al fatiha, verso 1.Deslizar izquierda-derecha para el anterior-siguientesversículos.Abrir lista Sura con el icono de menú (arriba a la izquierda) parasaltar otra Sura de leer.Abrir lista Ayat con el icono de nivel (arriba-derecha) para saltarotro verso en este Sura.Read Spanish translationof the Quran and the Arabic script.Android App for http://www.islaminquran.com/es-ESIslam in the Quran Android App opens with Al Fatiha, verseone.Slide left-right to the anterior-following verses.Open Sura with the menu icon (top left) to skip reading anotherSura.Open Ayat with the level icon (top right) to jump another verse inthis Sura.
Islam in Koran (auf Deutsch) 2.0 APK
Islam in Koran auf Deutsch APP öffnet sichmitAl-Fatiha-1.Swipe links-rechts zum vorherigen nächsten ayats.Offene Sure Liste mit Menü-Symbol (oben links), um einenanderenSure zu springen, um zu lesen.Offene Ayat Liste mit Level-Symbol (oben rechts), um einenanderenVers in diesem Sure zu springen.Islam in the KoraninGerman APP opens with Al-Fatiha-1.Swipe left-right to the previous next ayats.Sure Open list menu icon (top left) to move to another suratoread.Open Ayat list Level icon (top right) to jump to another verseinthis Sura.
Bandingkan terjemahan Quran 2.0 APK
Bandingkan semua terjemahan IndonesiadariNoble Quran dengan tulisan Arab dan mudah-membacatekstransliterasi Indonesia.Islam dalam Quran (Indonesia) dibuka dengan Al-Fatihah-1.Menggesek kiri-kanan untuk ayat sebelumnya-berikutnya.Daftar terbuka Surah dengan ikon menu (kiri atas) untukmelompatSurah lain untuk membaca.Daftar Ayat terbuka dengan tingkat icon (kanan atas) melompatayatlain dalam Surah ini.Info lebih lanjut: http://id.noblequran.orgCompare allIndonesiantranslation of the Noble Qur'an with Arabic script andeasy-to-readtext transliteration Indonesia.Islam in the Quran (Indonesia) opened with Al-Fatihah 1.Swipe left-right next to the preceding paragraph.Surah open list with the menu icon (top left) to jumpanotherchapter to read.Verse open with the level icon (top right) jumps anotherparagraphin this chapter.More info: http://id.noblequran.org
Compare all Quran Translations 2.0 APK
Compare all English translations of NobleQuranwith Arabic script and easy English transliteration text.NobleQuran.org English App opens with Al-Fatiha-1.Swipe left-right for previous-next ayats.Open Surah list with menu icon (top-left) to jump another Surahtoread.Open Ayat list with level icon (top-right) to jump another verseinthis Surah.All the translations are also available at http://en.noblequran.org online.
Loading...