1.0 / November 29, 2013
(5.0/5) (4)
Loading...

Description

English Islam
The Names of Allah (Asmâ-ul Husnâ)
What is belief in Allah?
What is îmân?
The fundamentals of îmân and Islam
The correct belief and protection of it
For a person who has converted to Islam
Belief in the ghayb
The meaning of Kalimat at-tawhîd
Ahl as-sunnat belief
Deeds are not a part of îmân
Îmân does not increase or decrease
Which people are classified as being Ahl-i qibla?
Committing sins and îmân
The signs of îmâN
Reaching the summit of îmân
Types of îmân
Are iman and Islam different?
Does it suffice to say, “I believe in Allah”?
Some excerpts from the book Fiqh-i Akbar
Ten essentials of Islam
Binding duties that every Muslim has to know
What is meant by “a mote of îmân”?
What is meant by “a mote of îmân”?
People who have not heard of Islam
I am certainly a Believer
Holding fast to the rules of Islam
Is faith a necessity?
Reaching Allah before death
What does hidâyah mean?
There is one Islam
Two indispensable bases of îmân (faith)
The îmân obtained through investigation
Deistic view and its refutation
What does makr-i ilâhî mean?
Allah has caliphs

App Information ISLAMIC EHL-I SUNNAH

 • App Name
  ISLAMIC EHL-I SUNNAH
 • Package Name
  appinventor.ai_ismailaga_info.IslamicDetail
 • Updated
  November 29, 2013
 • File Size
  1.3M
 • Requires Android
  Android 1.5 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  EHLİ SÜNNET
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

EHLİ SÜNNET Show More...

Emsile Kitabı 1.0 APK
EHLİ SÜNNET
Medrese Usulü Arapça okuyanların ilk açtığıkitaptır Emsile. Kesinlikle bir hocanın eğitimi altındaokunmalıdır. Yoksa hiçbirşey anlaşılamaz. Arapça'yı bu usulleokuyanların arap diline hakimiyeti daha fazla olur.Who read the book firststarted Arabic Madrasa Emsile Procedure. Definitely read under theinstruction of a teacher. If there is nothing to be understood.Readers of this procedure becomes more and more dominated by ArabicArabic language.
DUALAR - Dua aramaya son 1.0 APK
EHLİ SÜNNET
Dualar Programıyla karşınızdayız. İnşaAllah buprogram sayesinde internetten dua arama sorununu büyük ölçüdeazaltmış olacağız.Programımızda 5 ana başlıkta 50 dua bulunuyor.Günlük okunan dualar,İhtiyaç duaları,Mubarek gün ve geceler,Sığınma ve korunma duaları,Annelere özel dualar.Rızık genişliği ve zenginlik dualarından tutun da doğacakçocuğun ahlaklı olmasına kadar bir çok dua mevcut. İnanarakyaparsak kabul olacaktır.Dualar resim formatında eklenmiştir. Telefonunuzu geniş ekranaçevirdiğiniz zaman yazılar daha raat okunabilmektedir.Sizin de tavsiyeleriniz "bu dua olsa daha iyi olur" diyeceğinizdualar varsa yorum olarak yazın, güncellemeyle eklemeye çalışırızinşaAllah.Bizleri de dualarınızda eksik etmeyin.http://www.ihvanlar.net*Not: Program yüklerken istenen izinlerin bizimle alakasıyoktur...We are here with theprayer program. Insha Allah, this program will be reduced to alarge extent thanks to the prayer calls from the internet problem.Our program has 50 prayer in 5 main headings.Daily prayers areNeed prayers,Mubarek day and night,Asylum and protection prayers,Mother special prayers.   Hold the width of sustenance and wealthpraying to be a lot of prayer present morals of the child to beborn. Believing that we do will be accepted.Prayers have been added to the picture format. When you turnyour phone widescreen articles can be read more raat.You are also advised "Although this prayer is better" as thecomment if you say prayers, we try to add updating insha'Allah.  We also do not skimp on your prayer.http://www.ihvanlar.net* Note: There is nothing to do with us the required permissionswhen installing the program ...
Hutbeler 1.0 APK
EHLİ SÜNNET
Hiç ummadığınız bir yerde hazırlıksızyakalandınız ve hutbeye çıkmak zorunda kaldınız. Endişelenmeyin,korkmayın. Hutbeler programı yanınızda.Diyanet ile yüzde yüz uyumlu, okuduğunuz zaman hiçbir problemyaşamayacağınız muhtelif konulardaki hutbeler elinizinaltında...Hutbeler programı ihvanlar.net sitemiz tarafındanhazırlanmıştır. Hızlı bir şekilde yaptığımız programgeliştirilecek, daha bir çok konu hakkında hutbelereklenecektir.Dualarınızı ve desteklerinizi esirgemeyiniz...Caught off guard in aplace you never thought possible, and you had to go Khutbah. Do notworry, do not be afraid. Sermons program with you.Religious hundred percent compatible with, you will not have anyproblems when you read sermons various issues at hand ...Ihvanlar.net program prepared by our sermons. Our program willbe developed quickly, a lot more will be added to sermons on thesubject.Esirgemeyiniz your prayers and your support ...
Mahmud Efendi Hazretleri 3.0 APK
EHLİ SÜNNET
Türkiye'nin Müslümanlar açısından en sancılızamanlarında yaptığı irşad faaliyetleri ve yetiştirdiği talebelerleİslamın, İlmin ve Ehli Sünnet Müslümanların yeniden canlanmasınavesile olan Mahmud Efendi Hazretlerini tanıyalım...Muslims in Turkey interms of its spiritual and moral activities and trained students ofthe most painful times of Islam, which is instrumental in therevival of knowledge and Sunni Muslims Mahmud Efendi BeatitudeGetting to know ...
İbretli Dini Hikayeler 1.0 APK
EHLİ SÜNNET
Dini hikaye ve kıssalar programımızı sizleresunuyoruz. Geliştirmeye çalışacağımız programımızda şimdilik 50yaşanmış hikaye bulunuyor. Programımızı geliştirerek yüzlercesiniekleyeceğiz inşaAllah...We offer you our programfor religious stories and parables. We try to improve our programnow has 50 experienced story. Insha'Allah we will add hundreds ofimproving our program ...
Bina Kitabı 2.2 APK
EHLİ SÜNNET
Sarf İlminin ikinci basamağı BİNA KİTABIorjinal ve bilgisayar metniye sizlerle...İÇERİK:-Orjinal sayfalar-Bilgisayar yazısı-Ali Kara Hocaefendinin videolu Bina derslerine yönlendirmeUYARI: Bu çalışma sadece kitabı okuyanlar ve okumakta olanlarafayda sağlayacaktır. Kitabın hoca gözetiminde öğrenilmesi tavsiyeedilir.www.ihvanlar.net Hizmetidir... Devamı gelecektir..
İhvanlar.net Pro 1.3.5.247 APK
EHLİ SÜNNET
İsmailağa Cemaatinem mensub ihvanlarının hizmet verdiğiwww.ihvanlar.net Sitemiz bu uygulama ile İsmailağa Cemaatihaberlerini ve Ehli Sünnet müdafaasını android platformunataşıyor...Bildiğiniz gibi milyonlarca insanın kullandığı ve her angelişerek genişleyen bir platform var. Ve bu platformda maalesefbiz yokuz. Bu bizim ayıbımızdır, kusurumuzdur…Biz ihvanlar.net ekibi olarak bu açığı kapatmaya karar verdik veçok profesyonelce de olmasa bilgi aktaracak seviyede programgeliştirmeye başladık. Böylelikle Cemaatimizin üzerine düşen buvebali de kaldırmış olacağız…Program kusursuz çalışmaktadır. Online olduğu için yüklenmesiinternet hızı ile ile alakalıdır. Ancak bazen sitemize saldırılaryapılmakta ve erişim engellenmektedir. Böyle bir durumdayapacağımız çok da bir şey yoktur.VİDEO BÖLÜMÜVideo veya sohbet açarken telefonu geniş ekrana çevirmeniz videoyudaha iyi izleminizi sağlayacaktır.Sohbetler bölümünde "menu" tuşundan kategorilere ulaşabilir,Ehli sünnet hocalara ve konulara göre videolarılisteleyebilirsiniz.SİTEYE GİRİŞSiteye giriş kısmında son yazılara ve önemli kategorilereulaşabilirsiniz...Daha sonraki projelerimizden bazıları şöyle:- İnternete ihtiyaç duymadan çalışan EHLİ SÜNNET TEMEL AKAİDDERSLERİ- İnternetsiz çalışan MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ TANITMAPROGRAMI- İnternetsiz çalışan DELİLLERİ İLE TASAVVUF VE TARİKAT- İnternetsiz çalışan DUALAR- İnternetsiz çalışan Azəricə, English, Fransızca ve Arapçadillerinde EHLİ SÜNNET İTİKAT KONULARI- Online Cübbeli Hoca Sohbetleri, sohbetlere kolay erişim ve soneklenen sohbeti izleyebilme…- Online Ehli Sünnet Hocalardan sohbetler (sohbet.ihvanlar.net)Bunlarla birlikte daha bir çok projemiz var. Ama ilk etaptabunları gerçkeleştirmek istiyoruz…İsmailağaCemaatine ihvan those of my men be served with this applicationwww.ihvanlar.net our site İsmailağa Congregation news and Sunnidefense is carrying the android platform ...   As you know, millions of people use everymoment, and have developed an expanding platform. Andunfortunately, we are not on this platform. This is our our ayıbı,defection is our ...   Ihvanlar.net team as we have decided to closethis gap and also not very unprofessional programs began to developat the level of knowledge transfer. Thus, our parish will have alsoremoves the blame falling on it ...   The program is working perfectly. Onlineinternet with the speed to be loaded is associated with. Butsometimes denied access to our website and are made attacks. Insuch a case too there is nothing we can do.VIDEO SECTION   Video chat or dial while turning the phone on alarge screen lets you watch your video will be better.   Chat in the section "menu" button reach thecategory, according to the People of the Sunnah and issues videosteacher can list.SITE INTRODUCTION    In the introduction to the site can accessthe latest articles and important category ...Some of our subsequent projects as follows:- Internet without the need for employees Sunni Beliefs BASICCOURSES- The internets Mahmud Efendi employees NIBS PROMOTIONPROGRAM- The internets WITH EVIDENCE Sufism and employees- The internets working PRAYERS- The internets Azəricə employees, İngilizce, French and ArabicSunnah PEOPLE ISSUES- Online robes Hodja Chat, chat, chat easy access to and the lastone to watch ...- Online Ahl Sunnah of teacher chats (sohbet.ihvanlar.net)Along with these we have a lot more projects. But to fulfillthis want them in the first place ...
İskilipli Atıf Hoca Risalesi 1.0 APK
EHLİ SÜNNET
İskilipli Atıf Hoca'nın kafirlere benzemekhakkında yazdığı uyarı niteliğindeki risalesidir..Warning Hoxha wrote aboutthe nature of the infidels resemble Cited İskilipli tractate..
Loading...