1.0 / November 23, 2015
(4.3/5) (3)
Loading...

Description

เกมตีตุ่น สุดมันเล่นได้ฟรีๆ ผ่าน APP ITBRU

วิธีการเล่นเมื่อคลิกที่ปุ่มไอค่อนก็คลิกที่ปุ่มเริ่มเกมเข้าสู่หน้าเกมใช้นิ้วสัมผัสตัวตุ่นที่โผล่ออกมาจากหลุมจะมีการเพิ่มความเร็วของตัวตุ่นเพื่อให้การเล่นมีความยากมากขึ้นเพื่อทำคะแนนให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะหมดเวลาที่กำหนดให้เมื่อหมดเวลาที่กำหนดสรุปคะแนนที่ผู้เล่นได้แล้วมีแจ้งเตือนว่าจะเริ่มเล่นใหม่หรือออกจากเกมเมื่อคลิกเล่นใหม่ก็จะเริ่มนับคะแนนจากศุนและเริ่มจากง่ายขึ้นมาหายากอีกครั้งถ้าคลิกออกจากระบบก็จะกลับสู่หน้าหลักแล้วคลิกปุ่มออกจากระบบก็สามารถออกจากเกมได้สามารถดาวน์โหลดเกมตีตุ่นเล่นได้ฟรีๆ ผ่าน APPเท่านี้ก็สนุกกับการตีตุ่นได้แล้ว

โปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จัดทำโดย

นายธีรวัฒน์ โครัมย์ รหัส 550112286065 ชั้นปีที่ 4
นายอนุชา ยันประโคน รหัส 550112286103 ชั้นปีที่ 4
นายเอกชัย จันทป รหัส 550112286107 ชั้นปีที่ 4

Whack a mole withitplayable for free through APP ITBRU.

       How to play whenyouclick the icon, then click the button to start the gameenteringthe game. Fingered mole that emerged from the pit to thespeed ofthe mole to play a lot more difficult to score as manypoints aspossible before time runs out at the end of the allottedtime. Theplayers have already scored a notification that will startanew. Orclick out of the game when playing, you will start countingfromzero and start again if it was hard to find out, it will clickbackto the main page and click the logout was able to leave thegame.Players can download the game for free through APP mole as itisfun to have already hit the mole.

This program is part of a special topics course on computer.Onefield of information technology and information technology.Facultyof Science Buriram Rajabhat University

Prepared by

Mr. Teerawat Co Tien code 550112286065 4th year.
Mr.Anucha lean frontier post code 550112286103 4th year.
Mr. Ekachai Chan code 550112286107 or 4th year.

App Information ITBRU_Hit Mole

 • App Name
  ITBRU_Hit Mole
 • Package Name
  appinventor.ai_top550112286107.titun
 • Updated
  November 23, 2015
 • File Size
  4.1M
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  ITBRU
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Casual
 • Developer
 • Google Play Link

ITBRU Show More...

ITBRU_KORKAI 1.0 APK
ITBRU
สื่อการเรียนสำหรับเด็กเล็กหรือชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่1ชุดคุณหนูหัดอ่าน ใช้ฝึกอ่าน ฝึกออกเสียง กขค แบบง่ายๆเช่นกอเอ๋ยกอไก่ ออกเสียงถูกต้องและชัดเจนวิธีการใช้งาน-บทเรียนจะมีตัวอักษร ก-ฮ มีปุ่มกดเสียง เพื่อฟังซ้ำปุ่มถัดไปปุ่มย้อนกลับ และปุ่มหน้าหลัก เพื่อสะดวกต่อใช้งานโปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดทำโดยนางสาวจุฑาพร แนวราษฎร รหัสนักศึกษา 550112286006นางสาวนิภาพร ทองแถม รหัสนักศึกษา 550112286015นางสาวพัชราพรณ์ ปะลิวันตัง รหัสนักศึกษา 550112286025นางสาวรัชดาพร ปัตตังทาเน รหัสนักศึกษา 550112286031Learning toolsforchildren to kindergarten or the first grade kid learn to readusingphonics practice reading simple as ABC 'Gore Gore O Kaicorrectpronunciation and clear.How to use- Lessons are letters A - Z a keypad to repeat next buttonbackbutton and the Home button. Easy to useThis program is part of the special courses on computerandinformation technology 1. Information Technology. FacultyofScience Buriram Rajabhat UniversityPrepared byMs. Juthaporn line 550 112 286 006 student representatives.Ms. Nipaporn Gold 550 112 286 015 plus student ID.Ms. Patcharaporn with an art student code 550 112 286 025aday.Ms. Ratchada Porn turvy gluten The name and student ID number550112 286 031.
ITBRU_FruitsFall 1.0 APK
ITBRU
วิธีการเล่น:ใช้นิ้วสัมผัสตะกร้าเผื่อเก็บผลไม้ลงกระตร้าเด็กน้อยคนหนึ่งชอบกินผลไม้เป็นชีวิตจิตใจเพราะเขารู้ดีว่าผลไม้เป็นอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายในเกมนี้จึงต้องเก็บผลไม้ลงไปในตะกร้าให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ได้คะแนนโดยห้ามเก็บระเบิดซึ่งจะทำให้คะแนนลดลง ซึ่งสามารถโหลดเล่นได้ฟรีๆผ่าน Appเท่านี้ก็สามารถสนุกกับการเก็บผลไม้ได้แล้วโปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์สมาชิกในกลุ่มจัดทำโดย1. 550112286080 นายภัครศรันย์ เวียงสมุทร์2. 550112286091 นางสาววิไลพร ดังชัยภูมิ3. 550112286086 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีวิเชียร4. 550112286092 นาวสาววิภาพร เซ็นรัมย์How to play: Useyourfinger down fruit basket for my rabbit.A child likes to eat fruit aficionados. Because he knows thatfruitis good for the body. In this game you have to keep the fruitintothe basket as much as possible to gain points. Do notstoreexplosives by This puts the decline Which can be downloadedforfree through the App Player as it can enjoy the fruit of it.This program is part of a special program on one computerandinformation technology disciplines of informationtechnology.Faculty of Science Buriram Rajabhat UniversityGroup membersPrepared by550 112 286 080 1. Mr. Saran town of Puck Fair Rd.550 112 286 091 2. Ms. Wilaiporn of Chaiyaphum.550 112 286 086 3. Ms. Cypher Sri lightning.550 112 286 092 4. Ms. Tien signed with splendor.
ITBRU_Slogan 1.0 APK
ITBRU
แอพพลิเคชั่นที่รวบรวมคำขวัญของแต่ละอำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์ไว้สามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าเวลาใดก็ตามโปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาของหัวพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดทำโดย550112286010 นายธนพล กลิ่นศรีสุข550112286035 นายวสุ อามาตร550112286042 นายศิลปกร ชัยลิ้นฟ้า550112286050 นายอดิศักดิ์ สีลำเนา550112286052 นายอมรชัย บาลโสงApple applicationsthatembody the motto of each district in the province ofBuriram.Accessible Whether any given timeThis program is part of the Special Course on ComputerandInformation Technology, Department of Information Technologyfirst.Faculty of Science Buriram Rajabhat UniversityPrepared by550112286010 Thanapol smell SukMr. Vasu's gauge 550112286035Mr. Chai 550112286042 Sinlapakorn blue tongue550112286050 Adisak line of color550112286052 Mr.Amornsuk finish overthrew the government.
ITBRU_GetTheGold 1.0 APK
ITBRU
วิธีการเล่นแบบย่อ1.ปัดหมูไปตามทิศทางเพื่อทำการเก็บเหรียญแต้มจะเพิ่มขึ้นถ้าผู้เล่นเก็บเหรียญแต้มจะลดลงถ้าผู้เล่นเก็บขนม2. แต่ละด่านมีเวลาในการเล่นตามที่กำหนดวิธีการเล่นแบบละเอียด1. กด ปุ่มเล่นเกม ที่หน้าจอทำการปัดหมูไปในทิศทางใดก็ได้เพื่อเก็บเหรียญถ้าเก็บเหรียญจะได้แต้มเพิ่ม 1 เหรียญ ถ้าเก็บขนมแต้มจะลดลง1เหรียญด่านที่ 1 มีเวลาในการเล่น 15 วินาทีด่านที่ 2 มีเวลาในการเล่น 10 วินาทีด่านที่ 3 มีเวลาในการเล่น 10 วินาทีเมื่อหมดเวลา สามารถเริ่มเล่นใหม่ หรือกลับสู่เมนูได้2.กดปุ่มวิธีการเล่นที่หน้าจอเพื่อศึกษาวิธีการเล่นเกมให้เข้าใจ3. กดปุ่มออกจากเกม เพื่อทำการออกจากโปรแกรมโปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดทำโดย550112286055 นางสาวกนกวรรณ เลียบไธสง550112286068 นันท์นภัส สิงห์ยัง550112286076 นางสาวพรรษพร วิทักษบุตร550112286089 นางสาววัชราภรณ์ ศรียานงค์550112286099 นางสาวสุจิตรา สุจิรพงศ์How to Play Summary1. Brush Hog in the direction to collect coins. It will increaseifplayers collect coins. Points will be reduced if playerscollectcandy.2. Each side has time to play as scheduled.How to Play Mode1. Press the play screen, swipe in any direction to the pork.Tocoin collectionCollect coins to get extra points if one coin you collectcandy,points will be reduced to $ 1.Dan is the first time in 15 seconds to play.The second checkpoint with 10 seconds of playing time.Stage 3 with 10 seconds of playing time.When the time to start anew. Or return to the menu2. Press the play The screen to learn how to play the gametounderstand.3. Press the button to exit the game To QuitThis program is part of a special program on one computerandinformation technology disciplines of informationtechnology.Faculty of Science Buriram Rajabhat UniversityPrepared by550112286055 Miss Wan beauty along the Sabres.550112286068 delight at Subhash Singh yet.Ms. 550112286076 rain Act makes child protection.550112286089 Ms. Vacharaporn on Sri transportation links.550112286099 Ms. Suchitra said Mr. Jira.
ITBRU_Hit Mole 1.0 APK
ITBRU
เกมตีตุ่น สุดมันเล่นได้ฟรีๆ ผ่าน APP ITBRUวิธีการเล่นเมื่อคลิกที่ปุ่มไอค่อนก็คลิกที่ปุ่มเริ่มเกมเข้าสู่หน้าเกมใช้นิ้วสัมผัสตัวตุ่นที่โผล่ออกมาจากหลุมจะมีการเพิ่มความเร็วของตัวตุ่นเพื่อให้การเล่นมีความยากมากขึ้นเพื่อทำคะแนนให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะหมดเวลาที่กำหนดให้เมื่อหมดเวลาที่กำหนดสรุปคะแนนที่ผู้เล่นได้แล้วมีแจ้งเตือนว่าจะเริ่มเล่นใหม่หรือออกจากเกมเมื่อคลิกเล่นใหม่ก็จะเริ่มนับคะแนนจากศุนและเริ่มจากง่ายขึ้นมาหายากอีกครั้งถ้าคลิกออกจากระบบก็จะกลับสู่หน้าหลักแล้วคลิกปุ่มออกจากระบบก็สามารถออกจากเกมได้สามารถดาวน์โหลดเกมตีตุ่นเล่นได้ฟรีๆ ผ่าน APPเท่านี้ก็สนุกกับการตีตุ่นได้แล้วโปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดทำโดยนายธีรวัฒน์ โครัมย์ รหัส 550112286065 ชั้นปีที่ 4นายอนุชา ยันประโคน รหัส 550112286103 ชั้นปีที่ 4นายเอกชัย จันทป รหัส 550112286107 ชั้นปีที่ 4Whack a mole withitplayable for free through APP ITBRU.       How to play whenyouclick the icon, then click the button to start the gameenteringthe game. Fingered mole that emerged from the pit to thespeed ofthe mole to play a lot more difficult to score as manypoints aspossible before time runs out at the end of the allottedtime. Theplayers have already scored a notification that will startanew. Orclick out of the game when playing, you will start countingfromzero and start again if it was hard to find out, it will clickbackto the main page and click the logout was able to leave thegame.Players can download the game for free through APP mole as itisfun to have already hit the mole.This program is part of a special topics course on computer.Onefield of information technology and information technology.Facultyof Science Buriram Rajabhat UniversityPrepared byMr. Teerawat Co Tien code 550112286065 4th year.Mr.Anucha lean frontier post code 550112286103 4th year.Mr. Ekachai Chan code 550112286107 or 4th year.
ITBRU_ShootingBat 1.0 APK
ITBRU
ตอนนี้เริ่มต้นการยิงเกมยิงค้างคาวที่ดีที่สุดในโลกเพื่อได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเป็นเกมที่คนอยากเล่นมากที่สุดในระบบแอนนดรอยด์ในขณะนี้เล็งเป้าแล้วยิงกระสุนให้โดนค้างคาวเพื่อให้ได้คะแนนเมื่อยิงครบ 10 คะแนนถือว่าชนะ แล้วไปด่านต่อไป แต่ถ้าค้างคาวตกลงพื้นจะถือว่าเกม Overทันที ให้เล่นเริ่มเล่นเกมใหม่คุณสมบัติเกม- มี 3 Lavel- แต่ละ Lavel จะเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆโปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดทำโดยนางสาวจันทนา เจริญพันธ์ 550112286059นางสาวประสพภรณ์ ศรีพะลัง 550112286073นางสาวสุวรรณา ขำอเนก 550112286101Now start shootinggameshoot the bats the best in the world. To get an excitingexperiencethat people want to play a game, most in Ann Android nowtargeting.And fired a shot that hit the bat to score 10 points onevery shot,the next is already won. But if the ground is deemed batOver gameto play immediately started playing a new game.Game Features   - A 3 Lavel   - Each Lavel will increase the difficultylevelup.This program is part of a special program on one computerandinformation technology disciplines of informationtechnology.Faculty of Science Buriram Rajabhat UniversityPrepared byMs. Jantana reproductive 550112286059Ms. Sri Palang 550 112 286 073 Absolute experience.Ms Suwanna loss 550 112 286 101 manifold.
ITBRU_3Balls 1.0 APK
ITBRU
เกม 3Ball หรือเกมBallBallBallคือเกมที่ต้องควบคุม(Control)ลูกบอลเพื่อหลบหลีกสิ่งของและลูกระเบิดต่างๆโดยใช้การเอียงของตัวเครื่องเพื่อควบคุมลูกบอล ซ้าย-ชวา ,ล่าง-บนและค้นหากุญแจเพื่อเปิดประตูให้ไปสู่จุดหมายหรือเส้นชัยนั้นเองและมีระเบิดอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของเกมถ้าลูกบอลโดนระเบิดจะกลับไปเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นทันที โดยเกม 3Ballจะมีทั้งหมด 3ด่าน ซึ่งความยากกง่ายก็แตกต่างกันออกไปโปรแกรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดทำโดย1. นายธนพล ชื่นมะเริง รหัสนักศึกษา 5501122860642. นายวรเกียรติ บุญครอง รหัสนักศึกษา 5501122860883. นายอดิเทพ อนุเคราะห์ดิลก รหัสนักศึกษา 5501122861023Ball BallBallBall gameorthe game is to control the game (Control) balls to dodge bombsandother items by tilting the device to control the ball left -Java,lower - on and find the key to open the door. Or towards thefinishline itself. The explosion at various points of the game, iftheball hit the bomb. Going back to the beginning to start a newgameimmediately by 3Ball will have all three levels of difficulty,whichis different to the simple.This program is part of a special topics course on computer.Onefield of information technology and information technology.Facultyof Science Buriram Rajabhat UniversityPrepared by1. Thanapol interests 550 112 286 064 Maroeng student ID.2. Mr. Boon Krong honor code 550 112 286 088 students.3. Mr. Aditheb Anucrokdilok code 550 112 286 102 students.
ITBRU_Sound เสียงตลกฮาเฮ 1.0 APK
ITBRU
ITBRU_Sound Effects by Computer andInformationTechnology Science Buriram Rajabhat UniversityITBRU_Sound เสียงตลกฮาเฮพัฒนาโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เสียง อจป แฟนคลับ มีมากมาย12เสียงด้วยกันแต่ละเสียงให้ความรู้สึกแตกต่างกันไปสามารถดาวโหลดฟังได้ฟรีๆผ่านApp เท่านี้ก็สนุกกับเสียงซาวด์เอฟเฟคได้แล้วLink Youtubehttps://youtu.be/k9gLJq04vj4จัดทำโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์550112286056 นางสาวกาญจนา กิ่งกระโทก550112286060 นางสาวจิราพร วงศ์กลม550112286062 นางสาวชิดชนก กิ่งนอก550112286079 นายพิสุทธิ์ วาประโคน550112286104 นางสาวอมิตา ดีรบรัมย์
Loading...