1.0.147 / July 30, 2018
(4.6/5) (5217)
Loading...

Description

"Iwum Pihum (ඉවුම් පිහුම්)" help you to cook Sri Lankan SinhalaFoods and as well as Foreign Foods by using native SinhalaLanguage. By using this Iwum Pihum Sinhala App's quick and easytips, you can reduce your cooking time and you'll learn how toprepare healthy diet within minutes. All recipes use simpleingredients that are easily available and inexpensive.If you areinteresting in learning how to cook healthy and yet simple recipes,you are in the right place.NOTE:# This app contains 800+ of freerecipes. So please be patient while you launching the app for thefirst time, as it may take few minutes to load all the content. Itis better if you can restart app after your first installation. Itwill solve low quality image problem.# Your mobile device shouldcontain Sinhala Language (Sinhala Unicode) to use this app."ඉවුම්පිහුම්" ආහාර වට්ටෝරු ඇප් එක භාවිතා කර ඔබට ඉතා ගුණදායී ආහාර වේලක්සකසා ගන්නා ආකාරය සිංහල භාශාවෙන්ම ඉගෙන ගත හැකියි. මෙය ශ්‍රී ලාංකිකනිර්මාණයක් වන අතර මෙහි ආහාර වට්ටෝරු 800+ පමණ ප්‍රමානයක් ඇතුලත් කරඇත. මෙය භාවිතයෙන් ඉතාම අඩු කාලයකදී ආහාර සකසා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනඅතර මෙහි භාවිතා වන ජායාරූප බොහොමයක් අපේම ගෘහනියන් විසින් ආහාරසැකසීමේදී ලබා ගත් ඒවා :)වැදගත්:පළමු වතාවේදී ඇප් එක ඇතුලෙ තියෙනදේවල් පෙන්නන්න විනාඩි කිහිපයක් වැඩිපුර ගනී ආහාර වට්ටෝරු 800+ පමණතිබෙන නිසා. ඔයාලගෙ ඉන්ටර්නෙට් වේගය අනුව තමයි යන වෙලාව තීරණය වෙන්නෙ.ඊට පස්සෙ ඇප් එක වැඩ කරන්න ආයෙ ඉන්ටර්නෙට් ඕන වෙන්නෙ නෑ. ඇප් එක වැඩකරන්නෙ Offline. හැමදාම අපි අළුතෙන් ඔයාලට මොනවා හරි හදන විදිහ කියලාදෙනවා. හැබැයි ඒ ලිපි ඇප් එකට එන්නෙ Internet on කරලා (Data on කරලා)තිබුණොත් විතරයි. ඒ ලිපි ඇප් එකට ආවට පස්සෙ ආයෙ ඒ ලිපි බලන්නත්ඉන්ටර්නෙට් ඕන වෙන්නෙ නෑ.සමහරවිට ඇප් එක දාගත්තට පස්සෙ ඇප් එක විවෘත(ඕපන්) කරන පළවෙනි පාර ඔයාලාට ෆෝටෝ පැහැදිලිව දකින්න බැරිවෙයි. එහෙමඋනොත් ඇප් එක එක පාරක් වහලා ආයෙත් විවෘත (ඕපන්) කරන්න (Restartකරන්න). ඒතකොට ෆෝටෝ පැහැදිලිව දකින්න හම්බවෙයි.ගැලළුවක් ආවොත් අපිටකතා කරන්නකෝ: [email protected]

App Information Iwum Pihum - Sinhala Recipes

  • App Name
    Iwum Pihum - Sinhala Recipes
  • Package Name
    com.iwum.pihum
  • Updated
    July 30, 2018
  • File Size
    15M
  • Requires Android
    Android 4.2 and up
  • Version
    1.0.147
  • Developer
    Sri Lankan Kollo
  • Installs
    500,000+
  • Price
    Free
  • Category
    Lifestyle
  • Developer
  • Google Play Link

Iwum Pihum - Sinhala Recipes Version History

Select Iwum Pihum - Sinhala Recipes Version :
  • 1.0.147 (28) - Latest Version
  • Iwum Pihum - Sinhala Recipes 1.0.147 APK File

    Publish Date: 2018 /9/18
    Requires Android: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)
    File Size: 14.6 MB
    Tested on: (, API: 26)
    File Sha1: 42f9fb6c4b5f83c49aba35f4eab1d0d24bfd67ff
    APK Signature: b4dab12965c68b592a123ea8cf045356821c8dfc

Sri Lankan Kollo Show More...

Iwum Pihum - Sinhala Recipes 1.0.147 APK
"Iwum Pihum (ඉවුම් පිහුම්)" help you to cook Sri Lankan SinhalaFoods and as well as Foreign Foods by using native SinhalaLanguage. By using this Iwum Pihum Sinhala App's quick and easytips, you can reduce your cooking time and you'll learn how toprepare healthy diet within minutes. All recipes use simpleingredients that are easily available and inexpensive.If you areinteresting in learning how to cook healthy and yet simple recipes,you are in the right place.NOTE:# This app contains 800+ of freerecipes. So please be patient while you launching the app for thefirst time, as it may take few minutes to load all the content. Itis better if you can restart app after your first installation. Itwill solve low quality image problem.# Your mobile device shouldcontain Sinhala Language (Sinhala Unicode) to use this app."ඉවුම්පිහුම්" ආහාර වට්ටෝරු ඇප් එක භාවිතා කර ඔබට ඉතා ගුණදායී ආහාර වේලක්සකසා ගන්නා ආකාරය සිංහල භාශාවෙන්ම ඉගෙන ගත හැකියි. මෙය ශ්‍රී ලාංකිකනිර්මාණයක් වන අතර මෙහි ආහාර වට්ටෝරු 800+ පමණ ප්‍රමානයක් ඇතුලත් කරඇත. මෙය භාවිතයෙන් ඉතාම අඩු කාලයකදී ආහාර සකසා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනඅතර මෙහි භාවිතා වන ජායාරූප බොහොමයක් අපේම ගෘහනියන් විසින් ආහාරසැකසීමේදී ලබා ගත් ඒවා :)වැදගත්:පළමු වතාවේදී ඇප් එක ඇතුලෙ තියෙනදේවල් පෙන්නන්න විනාඩි කිහිපයක් වැඩිපුර ගනී ආහාර වට්ටෝරු 800+ පමණතිබෙන නිසා. ඔයාලගෙ ඉන්ටර්නෙට් වේගය අනුව තමයි යන වෙලාව තීරණය වෙන්නෙ.ඊට පස්සෙ ඇප් එක වැඩ කරන්න ආයෙ ඉන්ටර්නෙට් ඕන වෙන්නෙ නෑ. ඇප් එක වැඩකරන්නෙ Offline. හැමදාම අපි අළුතෙන් ඔයාලට මොනවා හරි හදන විදිහ කියලාදෙනවා. හැබැයි ඒ ලිපි ඇප් එකට එන්නෙ Internet on කරලා (Data on කරලා)තිබුණොත් විතරයි. ඒ ලිපි ඇප් එකට ආවට පස්සෙ ආයෙ ඒ ලිපි බලන්නත්ඉන්ටර්නෙට් ඕන වෙන්නෙ නෑ.සමහරවිට ඇප් එක දාගත්තට පස්සෙ ඇප් එක විවෘත(ඕපන්) කරන පළවෙනි පාර ඔයාලාට ෆෝටෝ පැහැදිලිව දකින්න බැරිවෙයි. එහෙමඋනොත් ඇප් එක එක පාරක් වහලා ආයෙත් විවෘත (ඕපන්) කරන්න (Restartකරන්න). ඒතකොට ෆෝටෝ පැහැදිලිව දකින්න හම්බවෙයි.ගැලළුවක් ආවොත් අපිටකතා කරන්නකෝ: [email protected]
SLBFE News 1.0.117 APK
If Sri Lanka Foreign Employment Bureau (slbfe.lk) website post newsabout something, this app will notify you about that "instantly".Exam Results, Exam Dates, News are some of them. You can see thatwe have mentioned about Instant notification. Because of we arestill in basic level, we can't send you notifications instantly.But we'll try to send you notifications at least within 30 minutes.We are not represent any part of Sri Lanka Foreign EmploymentBureau and we're an unofficial Group.NOTE:# Your mobile deviceshould contain Sinhala language to read news in SinhalaLanguage.ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ (slbfe.lk) වෙබ්අඩවියට මොකක් හරි දැනුම්දීමක් "දාපු ගමන්ම" මේකෙන් ඔයාලට දැනුම්දෙනවා. විභාග ප්‍රතිඵල, දිනයන්, පුවත් වගේ දේවල්. "දාපු ගමන්ම" කිව්වටඅපි කොල්ලෝ ටික තාම ඉන්නේ මූලික අදියරේ. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට විනඩි30ක් ඇතුලතනම් අනිවාර්යෙන්ම පනිවිඩේ ඔයාලට දැනුම් දෙනවා. අපි කිසිමසම්බන්දයක් නෑ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයත් එක්ක. අපිත් මේ දවස්වලකොරියන් විභාගය ලියන හින්දා ඒ ගැන ලිපියක් දැම්මොත් බලාගන්න මේක අපිඅපිට හදාගත්ත එකක්. ඔයාලටත් දෙන්න හිතුනා පස්සේ. ප්‍රයෝජනයක් ගන්නපුලුවන්නම්.Thank You.
Gazette (Sri Lanka Government) 1.0.177 APK
When Sri Lanka Government (Department of Government Printing)release a new Gazette, this app will notify you about thatinstantly. Also by using this app you can download all the Gazettereleases within 2016 year. All the Gazette releases are in bothSinhala & Tamil languages. All public service notifications andgovernment vacancies are available in Gazettes.ශ්‍රී ලංකා රජය (රජයේමුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුව) විසින් ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරපු ගමන්ම අපිඔයාලට මේ ඇප් එකෙන් දැනුම් දෙනවා. ඒ වගේම 2016 වසර තුලදී නිකුත් කරපුසෑම ගැසට් පත්‍රයක්ම ඔයාලට මේ ඇප් එකෙන් Download කරගන්න පුලුවන්."නිකුත් කරපු ගමන්ම" කිව්වට අපි තාම ඉන්නේ මූලික අදියරේ. ඉතිං අපිඅපිට පුලුවන් ඉක්මනින්ම ගැසට් එක ඔයාලා අතට පත් කරන්න උත්සාහ කරනවා.අපි කිසිම සම්බන්දයක් නෑ ශ්‍රී ලංකා රජය හෝ රජයේ මුද්‍රණදෙපාර්තමේන්තුව එක්ක. ඇප් එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නපුලුවන්නම්.Important:You can see that we have mentioned aboutInstant notification. Because of we are still in basic level, wecan't send you notifications instantly. But we'll try to send younotifications with Gazettes as soon as possible. We are notrepresent any part of Department of Government Printing and we'rean unofficial Group.NOTE:# Your mobile device should containSinhala or Tamil Language(Unicode) with PDF Reader App to read thisGazettes.Disclaimer:Acknowledge Official Sources:# Official Sourceof Gazette: www.documents.gov.lk#Gazette Source of Sri Lanka:http://archives.dailynews.lk/ Lake House.The Associated Newspapersof Ceylon Ltd.All Publications and Notifications posted here aretaken from official sources. Relevant authorities and governmentbodies have rights to amend or terminate information at any time.Weprovide you a service to find information at ease.With the purposeof information availability to Sri Lankans. We believe proper andefficient use of information may increase productivity and hasslefree government service.Thank You.
Loading...