1.0 / April 18, 2015
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Vladislav Petković Dis je bio srpski pesnik s početka 20. veka.Radio je kao učitelj a sve vreme koristio da piše. Dva putaotpušten iz službe, živeo je ni od čega: od korektura i saradnje podnevnim listovima, od neznanih i neviđenih poslova pesnika, koga jenegativno kritikovao najuticajniji kritičar tog vremena, JovanSkerlić.Zbog boemskog života, jedva je spajao kraj sa krajem. Zavreme Prvog svetskog rata, preživeo je povlačenje preko Albanije,odakle je transportovan u Francusku. Pri povratku u Grčku brod nakome je plovio presreće i potapa nemačka podmornica. Dis je imaonatprosečan pesnički talenat. Bio je pesnik iracionalnog, koji jeslike nalazio u podsvesnom. Iako ga je Skerlić kritikovao, kasnijakritika, počevši od Isidore Sekulić, uvrstila je Disa među najboljesrpske pesnike nalazeći da je uveo u srpsku poeziju modernu poetikui nov senzibilitet, i pored izvesnih jezičkih nebrižljivosti.Svojim dvema zbirkama poezije, zaslužio je mesto u skoro svimantologijama srpske poezije. Najpoznatije i umetnički najvrednijepesme Vladislava Petkovića Disa su: „Tamnica“, Možda spava i„Nirvana“.

App Information Izabrane pesme

 • App Name
  Izabrane pesme
 • Package Name
  com.newlookentertainment.VPDIzabPes.AOUZRDNVSFSAKDHMJ
 • Updated
  April 18, 2015
 • File Size
  1.1M
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  New look entertainment doo
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Grckoskolska 7, 21000 Novi Sad, Serbia
 • Google Play Link

New look entertainment doo Show More...

Solomon govori 1.0 APK
SOLOMON GOVORIO REKONEKTOVANJU SOPSTVENOG ŽIVOTAZašto se istaknuti lekari, kvantni fzičari i istraživači izcelog sveta interesuju za naizgled slučajan susret između dr ErikaPerla i jednog od njegovih pacijenata? Šta se desilo tokom togsusreta što je ne samo radikalno ubrzalo putanjunjegovog života,već uticalo i na živote miliona ljudi... i najverovatnije će, nanajdubljem mogućem nivou, uticati i na vaš život? O kakvom jefenomenu tu reč?U svom svetskom bestseleru Rekonekcija: Leči druge, leči sebe,dr Erik Perl je podučio svoje čitaoce kako da dođu u dodir sajednim spektrom energije, svetlosti i informacije koji pre toganikome i nigde nije bio dostupan. Učinivši to, on nam je omogućioda u potpunosti prevaziđemo složene „tehnike“ energetskogisceljivanja i unesemo dramatična, često i momentalna i trajnaisceljenja i promene u svoj život.Sve od tada, čitav svet je tražio od Erika da napiše druguknjigu. Koji je bio njegov odgovor na te zahteve? Učiniću to kadabudem imao nešto novo da kažem...
NDK Power Point 2007 1.0 APK
Priručnik Naučite da koristite PowerPoint 2007 je namenjen svimkorisnicima računara, koji u svom radu koriste program za izraduprezentacija PowerPoint 2007. Na 68 stranica, pomodu 299 slika uboji, objašnjene su najčešće korišćene funkcije. Ovaj priručnik je22. po redu u seriji Naučite da koristite.
Basne 1.0 APK
Bez obzira na poreklo i starost, njihove pouke ih čine uvekaktuelnim jer odslikavaju i naše karaktere...
NDK Windows 7 1.0 APK
Priručnik Naučite da koristite WINDOWS 7 jenamenjen svim korisnicima računara, koji u svom radu koristeoperativni sistem Windows 7. Na 126 stranica, pomoću 311 slika uboji, objašnjene su najčešće korišćene funkcije.Ovaj priručnik je 23. po redu u seriji Naučite da koristite.
Nemački NIJE bauk 1.0 APK
Nemački nije bauk je projekat učenja nemačkogjezika, koji je nastao online, kao rezultat rada na blogu –http://abc.amarilisonline.com/. Naravno,iskustvo u neposrednom radu sa polaznicima svih nivoa učenjanemačkog jezika je primarno. Ipak, nije isto predavati u učinonicii prenositi sadržaj putem online lekcija i saveta. Dovoljno godinaje prošlo, iskustvo se prilično nagomilalo, korisnici bloga suaktivno učestvovali postavljajući pitanja, davali su svojesugestije, komentarisali. Tokom celog tog perioda jedno istopitanje je dominiralo kontakt stranom a to je kada će izaćiknjiga?Došlo je vreme i za to.Nemački nije bauk je planiran kao serijal, koji će pratiti fazeučenja nemačkog jezika. Ova knjiga, koja je u vašim rukama (ili navašim ekranima) je prva u planiranom nizu. Namenjena je onima, kojise prvi put susreću sa učenjem nemačkog jezika. Sadrži sve što jepotrebno da znate, da biste se lagodno upustilu u tu predivnuavanturu i savladali nemački jezik.Bilo da ste odlučili da sami učite jezik ili da to radite u školi,na fakultetu ili na nekom kursu za učenje jezika, ovde ćete naćiodgovore na sva ona pitanja i dileme na koje u učenjunailazite.
Bonton 1.0 APK
Lepo ponašanje ima svrhu da nam omogući da seprijatno osećamo u društvu, ali i da ne uznemiravamo drugenepristojnošću. Kad pravila bontona preovladaju u društvu, postajuzaštita od neotesanih i nepristojnih ljudi. Da bi se to postiglo,potrebno je podići ljudsku svest na viši nivo.Bonton koji bi bio primenljiv svuda na svetu ne postoji, alipostoje pravila čije poštovanje čoveka definišu kao humano irazumno biće. Velikim delom bonton se bazira na tradiciji.
Knjiga o ženi 1.0 APK
„Žena je misterija.. U nameri da pronađemo njen pravi potencijalženu treba istražiti unutar njene duše i pobune protiv bilo kakvogugnjetavanja. Dok nemate buntovnu dušu, niste živi u pravom smislute reči.“Osho govori o majčinstvu, odnosima, porodici,seksualnosti, kreativnosti i meditaciji. Žena, kaže on, ne treba daimitira muškarca: „Uživajte u vašim ženskim kvalitetima, napravitepoeziju od njih.“ Savršeno stanje bića, prema Oshu, je sintezaglave i srca, s tim da srce bude vladar.
Preobraženje duše 1.0 APK
Nakon gubitka drugarice u saobraćajnoj nesreći, nestala je vera uBoga. Ubrzo nakon toga, operacija pod dejstvom opšte anestezijepromenila je sve, otvorivši vrata duhovnog sveta u kome sepostojanje nastavlja na potpuno drugačiji način. Susret i razgovorsa bićima u duhovnoj ravni samo su deo knjige u kojoj autorka, uautobiografskoj ispovesti, iskreno, otvoreno, hrabro i vrlojednostavnim stilom govori o kompleksnim temama, čime čitaocu dajena dlan određena spoznanja, čitko i razumno. Svojevrsni duhovnivodič koji nas podseća da su Bog i raj u nama i da nam nikakviposrednici na putu njihovog pronalaženja nisu potrebni. Knjigasugeriše da jedino živeći hrabro, u skladu sa glasom svogunutrašnjeg bića, dajemo smisao životu, jer u suprotnom postajemorobovi društva, normi i običaja.Radnja ima bajkovito-realniprizvuk. Kada se najmanje budete nadali, iz vrlo živopisnih opisavremena u kome živimo poslednjih decenija, prožetih autorkinimbuntom i neprihvatanjem nametnutog, materijalističkog koncepta,bićete bačeni u nešto između magije, sujeverja, sna i mašte. Učaroliju kao mogući izbor.
Loading...