1.0 / December 14, 2015
(3.7/5) (9)
Loading...

Description

IZI Learn là một giải pháp tổng thể kếtnốinhững người đang gặp những câu hỏi khó trong quá trình học tậpvớinhững người có khả năng giải đáp những câu hỏi đó. IZILearn làmộtmạng xã hội học tập đúng nghĩa, nơi học sinh, phụ huynh, giáoviêncó thể kết nối, chia sẻ, hỏi đáp tất cả những vấn đề liên quanđếnhọc tập của mình ở mọi lúc, mọi nơi.

Các tính năng chính của IZI Learn gồm:

- Hỏi và đáp: Nếu bạn gặp các bài tập hay câu hỏi khó, hãydùngIZILearn để có câu trả lời miễn phí trong thời gianngắnnhất.
- Nói chuyện, chia sẻ trực tuyến với đội ngũ gia sư trình độcao,dày dạn kinh nghiệm
- Giao lưu, kết bạn với bạn bè bốn phương, có cùng sở thích,gặpcùng vấn đề và luôn sẵn sàng sẻ chia
- Cơ hội học tập ưu đãi các bài giảng e-learning được cung cấpbởinhững đơn vị giáo dục uy tín
- Ai cũng có thể tham gia và có thêm thu nhập khi trả lời, tưvấnđúng các câu hỏi trong hệ thống.

IZI Learn - Mạng xã hội học tập hiệu quả, nhanh chóng và chiphíthấp!

Learn IZI is atotalsolutions connect people who are facing difficult questions intheprocess of learning to those who have the ability to answerthosequestions. IZILearn is a social networking literallylearning,where students, parents and teachers can connect, share,questionand answer all questions related to their learninganytime,anywhere.

The main features of IZI Learn include:

- Question & Answer: If you encounter problems ordifficultquestions, use IZILearn to get free answers in theshortesttime.
- Talk, share them online with a staff of highlyqualified,experienced
- Exchange and befriended the four friends, have the sameinterests,having the same problem and are ready to share
- Preferential learning opportunities e-learning lectures offeredbythe prestigious educational units
- Anyone can participate and earn some extra money whenanswered,consulting with the question of the system.

IZI Learn - Social network study effectively, quickly and atlowcost!

App Information IZI Learn Hỏi đáp bài tập VIP

 • App Name
  IZI Learn Hỏi đáp bài tập VIP
 • Package Name
  com.vn3t.giasu
 • Updated
  December 14, 2015
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  3T Technologies JSc.
 • Installs
  100 - 500
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Visit website Email info@web3t.com
  169 Nguyen Ngoc Vu, Cau Giay, Ha Noi, Vietnam
 • Google Play Link

3T Technologies JSc. Show More...

IZI Learn Hỏi đáp bài tập VIP 1.0 APK
IZI Learn là một giải pháp tổng thể kếtnốinhững người đang gặp những câu hỏi khó trong quá trình học tậpvớinhững người có khả năng giải đáp những câu hỏi đó. IZILearn làmộtmạng xã hội học tập đúng nghĩa, nơi học sinh, phụ huynh, giáoviêncó thể kết nối, chia sẻ, hỏi đáp tất cả những vấn đề liên quanđếnhọc tập của mình ở mọi lúc, mọi nơi.Các tính năng chính của IZI Learn gồm:- Hỏi và đáp: Nếu bạn gặp các bài tập hay câu hỏi khó, hãydùngIZILearn để có câu trả lời miễn phí trong thời gianngắnnhất.- Nói chuyện, chia sẻ trực tuyến với đội ngũ gia sư trình độcao,dày dạn kinh nghiệm- Giao lưu, kết bạn với bạn bè bốn phương, có cùng sở thích,gặpcùng vấn đề và luôn sẵn sàng sẻ chia- Cơ hội học tập ưu đãi các bài giảng e-learning được cung cấpbởinhững đơn vị giáo dục uy tín- Ai cũng có thể tham gia và có thêm thu nhập khi trả lời, tưvấnđúng các câu hỏi trong hệ thống.IZI Learn - Mạng xã hội học tập hiệu quả, nhanh chóng và chiphíthấp!Learn IZI is atotalsolutions connect people who are facing difficult questions intheprocess of learning to those who have the ability to answerthosequestions. IZILearn is a social networking literallylearning,where students, parents and teachers can connect, share,questionand answer all questions related to their learninganytime,anywhere.The main features of IZI Learn include:- Question & Answer: If you encounter problems ordifficultquestions, use IZILearn to get free answers in theshortesttime.- Talk, share them online with a staff of highlyqualified,experienced- Exchange and befriended the four friends, have the sameinterests,having the same problem and are ready to share- Preferential learning opportunities e-learning lectures offeredbythe prestigious educational units- Anyone can participate and earn some extra money whenanswered,consulting with the question of the system.IZI Learn - Social network study effectively, quickly and atlowcost!
Loading...