2.1 / May 5, 2013
(1.9/5) (18)
Loading...

Description

Jag Har Aldrig - Dirty är en variant av detvanliga ölspelet.

Den här appen innehåller hundratals med snuskiga/äckligapåståenden. Ju snuskigare påståenden är, desto mer måste man drickaom man genomfört det som påstås. Tydliga bilder och texter görAppen lätt att använda även när fyllan börjar bli påtaglig.

Är du en riktigt snuskig person är risken stor att du intekommer ur soffan senare ikväll. Appen innehåller dessutom ett fåtal"normala" påståenden för att även den pryde ska hinna blikalasfull!

Ladda ner och se vem av er som är värst!

Never Have I Ever - Dirtyis a variant of the ordinary ölspelet.

This app contains hundreds of dirty / disgusting allegations.The dirtier claims are, the more you have to drink if implementedas alleged. Clear images and texts makes app easy to use even whenthe booze starts to become apparent.

Are you a really filthy person, chances are you are not goingoff the couch later tonight. The app also contains a few "normal"claims that even the pryde to have time to become party full!

Download and see which of you is the worst!

App Information Jag Har Aldrig - Dirty

 • App Name
  Jag Har Aldrig - Dirty
 • Package Name
  jekog.apps.jagharaldrigdirty
 • Updated
  May 5, 2013
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 1.6 and up
 • Version
  2.1
 • Developer
  JeKaP
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  $1.22
 • Category
  Casual
 • Developer
 • Google Play Link

JeKaP Show More...

Never Have I Ever - Dirty 2.2 APK
JeKaP
This Never Have I Ever - drinking gameconsisthundreds of dirty statements.The more dirty the statement is, the more you need to drinkifyou have done it. If you are a dirty person, you will getdrunkreally fast, but the app also consist some non-dirtystatements,just to get the drinking started aslo for non-dirtypersons.The App is easy to use and symbols + text is easytounderstand.Enjoy!
Dagens Fräckis 1.01 APK
JeKaP
* Få en ny fräckis varje dag i 365dagar!* Allt står på svenska* Den senaste veckans fräcka historier lagras och kan läsasigen.* Get a new dirty jokeevery day for 365 days!* Everything is on the Swedish* The last week's brazen stories are stored and can be readagain.
Sanning/Konka - Dirty Drink 1.1 APK
JeKaP
som Sanning eller Konsekvens -fastsnuskigare!Allt är på svenska.Appen ger dig hundratals av frågor och utmaningar attutföratillsammans med polarna på festen.Till skillnad mot vanliga sanning/konsekvens-lekargårSanning/Konka - Dirty Drink ut på så mycket snusk och supandesommöjligt.Om en deltagare vägrar utföra uppdraget eller svara påfråganmåste denna ta en shot.Utför deltagaren uppdraget eller svarar ärligt på frågan måsteallaandra i gruppen dricka så mycket som appen säger.Frågorna och uppdragen innehåller mycket sex, drickande ochannansnusk.
Jag Har Aldrig - Dirty 2.1 APK
JeKaP
Jag Har Aldrig - Dirty är en variant av detvanliga ölspelet.Den här appen innehåller hundratals med snuskiga/äckligapåståenden. Ju snuskigare påståenden är, desto mer måste man drickaom man genomfört det som påstås. Tydliga bilder och texter görAppen lätt att använda även när fyllan börjar bli påtaglig.Är du en riktigt snuskig person är risken stor att du intekommer ur soffan senare ikväll. Appen innehåller dessutom ett fåtal"normala" påståenden för att även den pryde ska hinna blikalasfull!Ladda ner och se vem av er som är värst!Never Have I Ever - Dirtyis a variant of the ordinary ölspelet.This app contains hundreds of dirty / disgusting allegations.The dirtier claims are, the more you have to drink if implementedas alleged. Clear images and texts makes app easy to use even whenthe booze starts to become apparent.Are you a really filthy person, chances are you are not goingoff the couch later tonight. The app also contains a few "normal"claims that even the pryde to have time to become party full!Download and see which of you is the worst!
Truth or Dare - Dirty Drink 2.0 APK
JeKaP
As Truth or dare, but more dirty!Play with your friends and have a really dirty anddrunknight.If someone refuses to complet a mission or answer aquestion,he/she have to take a shot.If somenone fullfill the mission or answers a question,everyoneelse have to drink as much as the app showQuestions about sex, drinking and Dirty stuff
Ragga 1.4 APK
JeKaP
Ragga upp ditt ragg på tre olika sätt:1. Sött2. Odrägligt3. XXXSkaka dig fram till kvällens ragg (inte Lena Handen) ochupptäckolika vägar till en ny livspartner, tillfällig partner ellerbaraett 2-minuters ligg för kvällen.Pick up your rag inthreedifferent ways:1. Sweet2nd Unbearable3rd XXXShake your way to tonight's rag (not Lena Hand) andexploredifferent paths to a new life partner, casual partner orjust a2-minute sleeping for the night.
Shake'n Shag 1.3 APK
JeKaP
Shake'n Shag gives you sweet or dirty pickuplines for every occasion and guarantees a skin to skinexperience.Either you get laid or a slap.This pay-version gives you a large amount of lines and it willbeupdated continuously.
Loading...