1.0 / March 21, 2018
(4.6/5) (57)
Loading...

Description

Từ điển tiếng Nhật - Việt J-dict được tích hợp đầy đủ các tính năngthông minh như: Tra từ Nhật Việt, Việt Nhật, tra kanji hán tự, trangữ pháp tiếng Nhật, chia động từ, tính từ, tra ví dụ. Kho từ vựng,ngữ nghĩa, ví dụ phong phú đảm bảo chất lượng.Dictionary Japanese -Vietnamese J-dict is fully integrated the smart features like: Lookfrom Japan Vietnam, Vietnamese Japanese, investigation kanjidrought order and investigating Japanese grammar, conjugations,adjective, investigate examples . Vocabulary, semantics, forexample, to ensure the quality varies.

App Information JDict - từ điển Nhật Việt

 • App Name
  JDict - từ điển Nhật Việt
 • Package Name
  com.dekiru.jdict
 • Updated
  March 21, 2018
 • File Size
  16M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Dekiru.,JSC
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Dekiru.,JSC Show More...

JDict - từ điển Nhật Việt 1.0 APK
Dekiru.,JSC
Từ điển tiếng Nhật - Việt J-dict được tích hợp đầy đủ các tính năngthông minh như: Tra từ Nhật Việt, Việt Nhật, tra kanji hán tự, trangữ pháp tiếng Nhật, chia động từ, tính từ, tra ví dụ. Kho từ vựng,ngữ nghĩa, ví dụ phong phú đảm bảo chất lượng.Dictionary Japanese -Vietnamese J-dict is fully integrated the smart features like: Lookfrom Japan Vietnam, Vietnamese Japanese, investigation kanjidrought order and investigating Japanese grammar, conjugations,adjective, investigate examples . Vocabulary, semantics, forexample, to ensure the quality varies.
Loading...