1.01 / December 23, 2015
(4.8/5) (22)
Loading...

Description

“Cars” jigsaw puzzles is a simple and entertaining game for theyoungest players. The game is a set of boards with pictures ofdifferent cars – from a fast racer car to a fire truck. When aplayer solves the puzzles he is rewarded with “victory” sound andbaloons or balls which blow up when they are touched.

App Information Jigsaw Puzzles Cars

 • App Name
  Jigsaw Puzzles Cars
 • Package Name
  com.cieslakdawid.puzzle
 • Updated
  December 23, 2015
 • File Size
  13M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.01
 • Developer
  Fox Family
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
 • Google Play Link

Fox Family Show More...

Puzzle Koń gra dla dzieci 1.06 APK
Fox Family
Koniec z nudą w poczekalni czy podczas podróży! Ta zajmującaukładanka dla dzieci rozwiąże odwieczny problem – czym zająćdziecko. Puzzle to świetny sposób na połączenie dobrej zabawy zćwiczeniem dla mózgu. Rozrywka i trening logicznego myślenia orazkoordynacji wzrokowo-ruchowej. To znakomita, prosta, a jednocześnieniebanalna gra dla dzieci. Koń to jedno ze zwierząt bardzolubianych przez dzieci. Obrazek zamienia się w układankę, którejelementy trzeba przeciągnąć we właściwe miejsca na ekranie.Ułożenie całości konia odblokowuje specjalną rundę, w którejzadaniem dziecka jest zlikwidowanie latających obiektów przez ichdotknięcie. Tu ćwiczy się refleks oraz zmysł obserwacji. Oprawagraficzna i tło dźwiękowe gry zostały zaprojektowane tak, abystanowić spójną całość – są dostosowane do perspektywy najmłodszychgraczy, przyjazne dla nich. Przyjemna zabawa i pożytecznytrening.No more boredom in the waiting room or while traveling!This dedicated puzzle for children to solve the eternal problem -where to take the child. Puzzles are a great way to combine funwith exercise for the brain. Entertainment and training logicalthinking and hand-eye coordination. It is an excellent, simple, yetremarkable game for kids. The horse is one of the animals veryloved by children. The image turns into a puzzle, elements of whichyou can drag to the right place on the screen. Placing the wholehorse unlocks a special round, in which the child to eliminate theflying objects by touching them. Here is trained reflexes and senseof observation. The graphics and background music games weredesigned to form a coherent whole - are tailored to the prospectsof the youngest players, friendly to them. It fun and usefultraining.
Puzzle Dinozaur gra dla dzieci 1.02 APK
Fox Family
Koniec z nudą w poczekalni czy podczas podróży! Ta zajmującaukładanka dla dzieci rozwiąże odwieczny problem – czym zająćdziecko. Puzzle to świetny sposób na połączenie dobrej zabawy zćwiczeniem dla mózgu. Rozrywka i trening logicznego myślenia orazkoordynacji wzrokowo-ruchowej. To znakomita, prosta, a jednocześnieniebanalna gra dla dzieci. Dinozaur to jeden z tematów bardzolubianych przez dzieci. Obrazek zamienia się w układankę, którejelementy trzeba przeciągnąć we właściwe miejsca na ekranie.Ułożenie całości dinozaura odblokowuje specjalną rundę, w którejzadaniem dziecka jest zlikwidowanie latających obiektów przez ichdotknięcie. Tu ćwiczy się refleks oraz zmysł obserwacji. Oprawagraficzna i tło dźwiękowe gry zostały zaprojektowane tak, abystanowić spójną całość – są dostosowane do perspektywy najmłodszychgraczy, przyjazne dla nich. Przyjemna zabawa i pożytecznytrening.No more boredom in the waiting room or while traveling!This dedicated puzzle for children to solve the eternal problem -where to take the child. Puzzles are a great way to combine funwith exercise for the brain. Entertainment and training logicalthinking and hand-eye coordination. It is an excellent, simple, yetremarkable game for kids. The dinosaur is one of the topics veryloved by children. The image turns into a puzzle, elements of whichyou can drag to the right place on the screen. Placing the wholedinosaur unlocks a special round, in which the child to eliminatethe flying objects by touching them. Here is trained reflexes andsense of observation. The graphics and background music games weredesigned to form a coherent whole - are tailored to the prospectsof the youngest players, friendly to them. It fun and usefultraining.
Jigsaw Puzzles Cars 1.01 APK
Fox Family
“Cars” jigsaw puzzles is a simple and entertaining game for theyoungest players. The game is a set of boards with pictures ofdifferent cars – from a fast racer car to a fire truck. When aplayer solves the puzzles he is rewarded with “victory” sound andbaloons or balls which blow up when they are touched.
Christmas ornaments puzzles 1.0 APK
Fox Family
“Christmas ornaments” jigsaw puzzles is a simple and entertaininggame for the youngest players. The game is a set of boards withpictures of Christmas ornaments – fish, Christmas trees, Teddybears and many more. When a player solves the puzzles he isrewarded with “victory” sound and baloons or balls which blow upwhen they are touched.
BUS JIGSAW PUZZLES KIDS GAME 1.04 APK
Fox Family
Your child is stuck in a car on a long trip or bored in a waitingroom? This absorbing game will help you entertain your kid for along time. Jigsaw puzzles combine both: great fun and brainexcercises. The game improves hand – eye coordination andreasoning. It is a great, simple and original game for kids.Children love all vehicals, especially buses. Here they can choosetheir favourite model, from Routemaster to an old-fashioned bus.The picture turns into jigsaw puzzles – just drag all the elementsto the right place. Completing the picture unblocks an extra roundwhere a child can remove flying elements by touching them. Thisround helps developing reaction time and is a great eye exercise.The game’s graphic design is consistent with the background soundand both are kids and toddlers friendly. The puzzles are great funand useful exercise.
Krowa Puzzle - Gra dla dzieci 1.03 APK
Fox Family
Koniec z nudą w poczekalni czy podczas podróży! Ta zajmującaukładanka dla dzieci rozwiąże odwieczny problem – czym zająćdziecko. Puzzle to świetny sposób na połączenie dobrej zabawy zćwiczeniem dla mózgu. Rozrywka i trening logicznego myślenia orazkoordynacji wzrokowo-ruchowej. To znakomita, prosta, a jednocześnieniebanalna gra dla dzieci. Krowa to jedno ze zwierząt bardzolubianych przez dzieci. Obrazek zamienia się w układankę, którejelementy trzeba przeciągnąć we właściwe miejsca na ekranie.Ułożenie całości krowy odblokowuje specjalną rundę, w którejzadaniem dziecka jest zlikwidowanie latających obiektów przez ichdotknięcie. Tu ćwiczy się refleks oraz zmysł obserwacji. Oprawagraficzna i tło dźwiękowe gry zostały zaprojektowane tak, abystanowić spójną całość – są dostosowane do perspektywy najmłodszychgraczy, przyjazne dla nich. Przyjemna zabawa i pożytecznytrening.No more boredom in the waiting room or while traveling!This dedicated puzzle for children to solve the eternal problem -where to take the child. Puzzles are a great way to combine funwith exercise for the brain. Entertainment and training logicalthinking and hand-eye coordination. It is an excellent, simple, yetremarkable game for kids. The cow is one of the animals very lovedby children. The image turns into a puzzle, elements of which youcan drag to the right place on the screen. Laying whole cow unlocksa special round, in which the child to eliminate the flying objectsby touching them. Here is trained reflexes and sense ofobservation. The graphics and background music games were designedto form a coherent whole - are tailored to the prospects of theyoungest players, friendly to them. It fun and useful training.
Puzzle Koty - gra dla dzieci 1.03 APK
Fox Family
Koniec z nudą w poczekalni czy podczas podróży! Ta zajmującaukładanka dla dzieci rozwiąże odwieczny problem – czym zająćdziecko. Puzzle to świetny sposób na połączenie dobrej zabawy zćwiczeniem dla mózgu. Rozrywka i trening logicznego myślenia orazkoordynacji wzrokowo-ruchowej. To znakomita, prosta, a jednocześnieniebanalna gra dla dzieci. Koty to jedne ze zwierząt bardzolubianych przez dzieci – w grze mogą wybrać taką rasę i kolor, jakiim się spodoba . Obrazek zamienia się w układankę, której elementytrzeba przeciągnąć we właściwe miejsca na ekranie. Ułożenie całościkota odblokowuje specjalną rundę, w której zadaniem dziecka jestzlikwidowanie latających obiektów przez ich dotknięcie. Tu ćwiczysię refleks oraz zmysł obserwacji. Oprawa graficzna i tło dźwiękowegry zostały zaprojektowane tak, aby stanowić spójną całość – sądostosowane do perspektywy najmłodszych graczy, przyjazne dla nich.Przyjemna zabawa i pożyteczny trening.No more boredom in thewaiting room or while traveling! This dedicated puzzle for childrento solve the eternal problem - where to take the child. Puzzles area great way to combine fun with exercise for the brain.Entertainment and training logical thinking and hand-eyecoordination. It is an excellent, simple, yet remarkable game forkids. Cats are among the animals very loved by children - in thegame can choose the race and color, how they like it. The imageturns into a puzzle, elements of which you can drag to the rightplace on the screen. Placing the whole cat unlocks a special round,in which the child to eliminate the flying objects by touchingthem. Here is trained reflexes and sense of observation. Thegraphics and background music games were designed to form acoherent whole - are tailored to the prospects of the youngestplayers, friendly to them. It fun and useful training.
Loading...