1.0.0 / August 3, 2015
(4.2/5) (5)
Loading...

Description

HEP Department of Universiti Malaysia Sabah has developed JobPortal UMS System for final year students who wish to apply forvacancies from various industry sectors.These Job Portal UMS appsdeveloped to facilitate access to the system and help studentsrevise job vacancies more easily and systematically.

App Information Job Portal UMS

 • App Name
  Job Portal UMS
 • Package Name
  my.edu.ums.jpums
 • Updated
  August 3, 2015
 • File Size
  4.4M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.0
 • Developer
  Universiti Malaysia Sabah
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
  Jalan UMS, 88400, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
 • Google Play Link

Universiti Malaysia Sabah Show More...

Job Portal UMS 1.0.0 APK
HEP Department of Universiti Malaysia Sabah has developed JobPortal UMS System for final year students who wish to apply forvacancies from various industry sectors.These Job Portal UMS appsdeveloped to facilitate access to the system and help studentsrevise job vacancies more easily and systematically.
Majlis Konvokesyen UMS Ke-18 1.0 APK
Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Sabahdiadakan pada setiap tahun bagi meraikan mahasiswa dan mahasiswiyang telah tamat pengajian di Universiti Malaysia Sabah.Majlis Konvokesyen Universiti Malaysia Sabah kali yang pertamatelah diadakan pada tahun 1999 dan pada tahun 2016 adalah kali yangke 18 majlis ini diadakan.Pelbagai acara diadakan pada Majlis Konvokesyen Universiti MalaysiaSabah antaranya ialah pesta Tamu Gadang di mana ianya telah menjaditradisi Universiti Malaysia Sabah pada setiap tahun akandiadakan.Tamu Gadang adalah pesta di mana terdapatnya pelbagai jenis jualandari jualan produk seperti pakaian, hadiah sehinggalah gerai-geraimakan.Aplikasi ini dibangunkan untuk memudahkan semua graduan dan orangramai untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan MajlisKonvokesyen Universiti Malaysia Sabah dan juga pesta Tamu GadangUMS.
AKU UMS 2016 1.0 APK
Universiti Malaysia Sabah melalui JabatanPendaftar bakal menganjurkan salah satu majlis utama Universitiiaitu Majlis Anugerah Kecemerlangan Universiti (AKU) 2016Universiti Malaysia Sabah yang merupakan manifestasi dan komitmentpihak pengurusan untuk menghargai sumbangan dan kecemerlangankakitangan UMS.Pelaksanaan majlis ini adalah dengan harapan agar budaya kerjacemerlang, mengutamakan kualiti, kreatif dan inovatif menjadiamalan berterusan demi memastikan kecemerlangan Universiti umumnyadisamping itu diibaratkan sebagai galakan dan intensif supaya semuakakitangan dari segenap lapisan perjawatan sentiasa beriltizamuntuk menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang masing-masing.Bagaimanpun, tidak dapat dinafikan bahawa kecemerlangan sesebuahorganisasi bukanlah bergantung kepada kecemerlangan individusemata-mata sebaliknya dipengaruhi juga oleh komitmen dan kerjasamakolektif.Objektif majlis adalah seperti berikut:i. Mengiktiraf, menghargai dan memperingati sumbangan sertaperkhidmatan cemerlang para kakitangan, pentadbiran, akademikmahupun pesara di UMS.ii. Menghargai kakitangan dan Jabatan/Sekolah yang telahmenunjukkan prestasi kerja cemerlang, kreativiti dan inovasi yangtinggi
MSM UMS 2018 1.2 APK
Maklumat mengenai Minggu Suai Mesra UMS bagi sesi2018/2019.Maklumat yang diberikan adalah: 1. Maklumat PengurusanTertinggiUMS. 2. Maklumat Dekan-Dekan Fakulti UMS. 3. Lagu UMS. 4.IkrarPelajar Baharu. 5. Maklumat Sambutan Pelajar di Lokasiberikut: a.Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu. b. TerminalBasInanam. c. Terminal Feri Jesselton Point, Kota Kinabalu. 6.PelanLaluan Ke Kolej Kediaman . Peta Berlampir. a. Kolej KediamanTunMustapha (KKTM). b. Kolej Kediaman Tun Fuad (KKTF). c.KolejKediaman E. 7. SUSUN ATUR PENDAFTARAN UNIVERSITI DI KOLEJKEDIAMAN.8. JADUAL PROGRAM MINGGU SUAI MESRA SESI 2018/2019. 9.MaklumatPerhubungan. 10. Borang Soal-Selidik Minggu Suai Mesra(akandatang)
Kampus Kita FM (KKFM) 1.0 APK
Radio KKFM telah dirasmikan pada 1 julai 2010. Stesen radioyangbersifat komersial dan sesuai didengar oleh semualapisanmasyarakat kerana siarannya yang tidak tertumpu pada satuskopsahaja. Siaran radio KKFM boleh juga diakses atau didengardifrekuensi 91.1mhz dengan mengaplikasikan tagline ‘BukanSekadarMuzik’. Tagline ini digunakan kerana siaran yang disediakandiradio KKFM bukan berbentuk hiburan semata-mata, tetapijugamenyalurkan pelbagai info terkini kepada para pendengar radioagarsentiasa peka dengan perkembangan semasa. Teknik penyampaiansecarasantai dan program-program interaktif yang menghiburkanmenjadikunci utama untuk menarik ramai pendengar radio yang kini dilihatmenggemari konsep seumpama ini. Muatturun aplikasi Kampus KitaFM(KKFM) sekarang dan kongsikan aplikasi ini dengan keluargadanrakan-rakan anda.
KREANOVA UMS 1.0 APK
PENGENALAN BULAN KREANOVA Tujuan penganjuran sambutan bulanKreaNova❖ Selaras dengan PPPM-PT 2015-2025 bagi Lonjakan 6 :PemantapanTadbir Urus dan Lonjakan 7 : Ekosistem Inovasi. ❖Selaras denganUMS-KRA 4 : Memperkukuhkan Tadbir Urus, Kepimpinandan SistemPenyampaian Universiti. Objektif ❖ Meningkatkankesedaran, kefahamandan membudayakan amalan kreatif dan inovatifdari segi pemikiran dantindakan di kalangan warga UMS, di sampingmenerapkan pengurusaninovatif disetiap Jabatan di UniversitiMalaysia Sabah. ❖ Memupukamalan pengurusan inovatif di setiapJFPIU selaras dengan VisiUniversiti iaitu ‘Menjadi SebuahUniversiti Berinovatif BertarafDunia’.
UMS Happiness Index (DK-UMS) 1.0 APK
ARE YOU HAPPY WORKING IN UMS? "Your Happiness Is Our Priority" 1IDPPoint will be given. Thank you.
Loading...