1.0.8 / August 24, 2011
(3.7/5) (158)

Description

Josefine og Jungelskatten

Det går rykter om en gammel skatt som ligger skjult langt,langtinn i den lumske jungelen. Hjelp Josefine på hennes ferdgjennomjungelen – finn gullmynter og skattkister og oppdag demystiskedyreåndene, som gjør det mulig å endre form og egenskaperpå magiskvis!

Hopp i det!
Josefine og jungelskatten er et actionfylt plattformspill somtardeg gjennom 23 spennende nivåer spekket medutfordringer:livsfarlige fallgruver, tak som går i oppløsning,svevendeplattformer, glatte partier, vanngraver, ondsinnedepelsdotter,enorme piggskapninger, aggressive planter og mye, myemer.

La åndene vise vei!
Josefine får hjelp av magiske dyreånder, som hjelper henne medåskape seg om til nye former. De ulike dyreformene harunikeegenskaper og kan brukes til å forsere hindringer og nå fremtilstier og belønninger som tidligere var utilgjengelige.

La oss ha det gøy!
Takket være en intuitiv spillopplevelse og brukervennligbetjeninger spillet kjempegøy og høyst vanedannende – forallealdersgrupper!


- Actionfylt plattformspill
- 23 spennende nivåer og fem ulike verdener
- Fire ulike figurtyper, hver med spesielle evner
- Mulighet til å skape seg om til en rekke ulike dyr, hver medsineegne særtrekk og egenskaper
- Intuitiv og brukervennlig betjening
- Passende innhold og lett tilgjengelig spillopplevelse forallealdersgrupper
- Jakt på gullmynter og skattkister
- Unngå livsfarlige fallgruver, svevende plattformer,glattepartier, aggressive planter og mye, mye mer …

Josefine and TheJungleTreasure

There are rumors of an ancient treasure that lies hidden far,farinto the treacherous jungle. Help Josefine on her journeythroughthe jungle - find gold coins and treasure chests anddiscover themysterious animal spirits, which makes it possible tochange theshape and properties magically!

Skip it!
Josefine and jungle treasure is an action packed platformerthattakes you through 23 exciting levels filled with challenges:deadlypitfalls, roof disintegrating, soaring platforms,slipperysections, water graves, malicious Fuzzballs, enormousspikecreatures, aggressive plants and much, much more.

Let the spirits show the way!
Josefine is aided by magic animal spirits, which helps her toturnhimself into new forms. The various animal forms haveuniquecharacteristics and can be used to overcome obstacles andreachpaths and rewards that were previously inaccessible.

Let's have fun!
Thanks to an intuitive gaming experience anduser-friendlyoperation, the game is fun and highly addictive - forall ages!


- Action-packed platformer
- 23 exciting levels and five different worlds
- Four different figure types, each with special abilities
- Ability to turn himself into a lot of different animals, eachwithits own characteristics and properties
- Intuitive and easy operation
- Appropriate content and accessible gameplay for all ages
- Hunting for gold coins and treasure chests
- Avoid dangerous pitfalls, floating platforms, slipperysections,aggressive plants and much, much more ...

App Information Josefine - Jungelskatten

 • App Name
  Josefine - Jungelskatten
 • Package Name
  dk.progressivemedia.josefinejungleskattenosaonoFREE
 • Updated
  August 24, 2011
 • File Size
  15M
 • Requires Android
  Android 1.5 and up
 • Version
  1.0.8
 • Developer
  Egmont Publishing Digital A/S
 • Installs
  10,000 - 50,000
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  Visit website Email info@kreamedie.dk
  Hellerupvej 51 2900 Hellerup Denmark
 • Google Play Link

Egmont Publishing Digital A/S Show More...

Pixeline Jungle Treasure FREE 1.0.9 APK
There are rumors of an ancient Jungle Treasurehidden deep within in the dangerous jungle. Help Pixeline throughthe jungle, search for gold coins, treasure chests and discovermagic shape shifting abilities of the mysterious animal spirits.Let's jump right in!Pixeline and the Jungle Treasure is an action-packed platform gamethat takes you through 23 exciting levels filled with challengingobstacles such as deadly pits, crumbling ceilings, floatingplatforms, slippery surfaces, watery graves, evil fur balls, giantspikies, angry plants and much more.Let the spirits guide you!Pixeline is aided by magic animal spirits that let her change hershape. Shift into different animals shapes to get unique abilities,and use these to overcome obstacles and reach otherwise unreachablepaths and rewards.Let's have fun!With intuitive game play and easy-to-learn controls, the game is afun and additive experience - enjoyable and accessible for allagesFeatures- An action packed platform adventure.- 23 exciting levels spanning 5 different worlds- 4 different character types, each with special skills- Change into a myriad of different animals each with their owntraits and abilities- Intuitive and easy to learn controls- Appropriate content and accessable gameplay for all ages- Search for gold coins and treasure chests.- Watch for deadly pits, floating platforms, slippery surfaces,angry plants, and much more...- Zeemote controller support- Xperia Play Optimized
Movies & Fun 2.2.51 APK
Welcome to Paradise CinemaSkipper and Skeeto and their friends from Paradise Park have builttheir own cinema. Follow the red carpet to the cinema or spell youway to a huge pile of crispy popcorn. You can also visit the posterworkshop and have your own poster mounted by the entrance. Enjoy!Remember that you will need a Wi-Fi connection to get the extracontent. Only when you have obtained the extra content can it beused without an Internet connection. If you have any questions orsuggestions, we would be pleased to hear from you at appservice@egmont.dk.Paradis CinemaHere you can buy access to 26 different movies with Skipper andSkeeto. Each movie lasts 13 minutes and is in Danish. It ispossible to buy the movies in various package sizes. If you want tosave space, purchased movies can be removed via the film menu andbe re-installed again via the piggy bank on the info page.Fungi's RottenmudIn this game you must help Fungi gather all the (un) attractivethings to be in his recipes.\nYou control the game by pullingFungys tongue backwards while aiming at what you want to capture.The longer you drag, the farther it flies away.\nThe specialingredients from the cookbook must be taken in right order and mustnot be mixed with other things on the level.Pop wordsHere you can pop popcorn by spelling the things you see on thedrawing. Drag the corn down into the red bowl and click on theflame button when you are ready. If the word is correctly spelled,the corn will pop. It is possible to buy more words by clicking onthe package at the bottom to the left.Poster builderHere you can make your own movie poster. Choose a background, takea photo or choose one from your own photo album. Decorate theposter and click on save to see it in the menu.Running purchased contentIf you have problems running the content you have purchased, it canbe obtained again by clicking on the piggy bank on the info page.All purchases made with the original Google ID will be regeneratedfree of charge. If you cannot obtain content for the app, thiscould be because you do not have a Wi-Fi connection. Other problemsrunning the content can be solved by delete and re-installing theapp. Any purchases can be obtained again after re-installment.Contact appservice@egmont.dk, if youexperience problems.
Pixeline - Stjernehotellet 1.30.1 APK
Kan du få det lille Hotel på Solø til at blivetil et 10-stjernet superhotel?Besøg Solø og spil gratis minispil, byg Stjernehotellet op frabunden og opgradér med sjovt inventar så gæsterne kommer tilhotellet. Jo flere stjerner dit hotel har, des finere gæster kommerder på besøg!Der er både værelser, diskotek, restaurant og spillerum påhotellet, med masser af sejt og smart udstyr.Invitér dine venner og konkurrér om at få det flottesteHotel.Byg Stjernehotellet op på DIN måde - og se om du kan få denhøjeste score.Spillet er naturligvis med Dansk tale.BEMÆRK:Du skal være online for at spille spillet!Spillet tillader in app purchase for rigtige penge. Ønsker du ikkeat tillade in app purchase skal du slå det fra på dit device.Can you get the littleHotel on Solø to be a 10-star super hotel?Visit Solø and play free mini games, barley Star hotel from theground up and upgrade with fun furniture so guests coming to thehotel. The more stars your hotel has, the finer guests come tovisit!There are both rooms, nightclub, restaurant and games room atthe hotel, with plenty of cool and smart equipment.Invite your friends and compete to get the best lookinghotel.Build Star hotel up on YOUR way - and see if you can get thehighest score.The game is of course the case with the Danish.NOTE:You must be online to play the game!The game allows the in app purchase for real money. Do not want toallow in app purchase you must turn it off on your device.
Silke - Syng, leg og lær 1.0 APK
Silke - Pixelines lillesøster. Otte eventyr: Askepot, De tre bukkebruse, Den grimme ælling, Prinsessen på ærten, Klodshans, Den lilleRødhætte, Tommelise og Kejserens nye klæder. Sange, eventyr, ABC,lær klokken, huskespil, puslespil og "put-i-kassen"-spil i en app!Eventyrene er indtalt af Thomas Mørk. (Bemærk venligst at der erbåde gratis indhold i app'en og indhold der kan tilkøbes) I “Syng,leg og lær” med Silke får I gratis den kendte og sjove sang“Tommelfinger, tommelfinger, hvor er du”. Til hvert vers kan man seen lille tegnefilm og selv spille med på disse instrumenter:Tamburin, koklokke, kazoo, tromme, båthorn, ringeklokke og prut!Når man klikker på billedet i verset kommer der en ekstraoverraskelse. Hver sang har desuden: - "Put-i-kassen"-spil for demindste med flotte billeder. - Puslespil med “rigtige” brikker forde større i 3 sværhedsgrader: 6, 12 eller 15 brikker. - Huske-eller vendespil med to sværhedsgrader: 8 eller 16 brikker. Der ermulighed for at tilkøbe flere sange, en ad gangen eller irabatpakker, bl. a. “Tornerose”, “Hjulene på bussen”, “En elefantkom marcherende”, “Der bor en bager”, “Jeg er en lille undulat”,“Bamses fødselsdag”, “Skorstensfejeren gik en tur”, “Du skal klappehvis du er i godt humør”, “Lille Peter edderkop”, “På loftet siddernissen”, “Rudolf med den røde tud”, "Jens Hansen havde enbondegård" og "Bjørnen sover" Alle eventyrerne læses op af ThomasMørk med tilhørende sider, der er lavet som små "tegnefilm". Tilhvert eventyr er der et finde-spil, hvor man skal finde eventyretshovedpersoner, der har gemt sig! Lær om alfabetet: Lær helealfabetet med Silke og Muffe! Alle bogstaver gennemgås med etbillede til hver. Beskrivende ord til hvert bogstav og en abc-sang!Lær om klokken: Lær klokken med Sofie og Muffe. Vi lærer timer,halve timer, kvarter og helt ned til fem minutters intervaller.Efter gennemgangen er der opgaver til alle klokkeslet. Tællespil:Her er fire minispil, hvor vi lærer om at tælle og lægge sammen medtallene fra 1 til 20. Vælg mellem kylling, mus og bi. Leder duefter en app der kan både understøtter læring, underholder og fårgang i musikken hos børnene, så er her et rigtig godt bud! Musikkener indspillet af professionelle musikere. God fornøjelseSilk -Pixelines little sister.Eight stories: Cinderella, The Three BillyGoats Gruff, The Ugly Duckling, The Princess and the Pea, ClumsyHans, Little Red Riding Hood, Thumbelina and The Emperor's NewClothes.Songs, adventure, ABC, learn o'clock, memory games, puzzlesand "put-in-box" games in one app!The tales are narrated by ThomasDark.(Please note that there are both free content in the app andcontent that can be purchased)In "Sing, play and learn" with Silk,you get free the famous and hilarious song "thumbs, thumb, whereare you".For each verse, you can see a small cartoons and even playwith these instruments:Tambourine, cowbell, kazoo, drum, bulb horn,bell and fart!When you click on the image in the verse there is anadditional surprise.Each song also:- "Put-in-box" game for thesmallest with great pictures.- Puzzle with "real" pieces of thelarger in 3 difficulty levels: 6, 12 or 15 pieces.- Memo or reversethe game with two difficulty levels: 8 or 16 pieces.It is possibleto buy more songs, one at a time or in discount packages, bl.a"Sleeping Beauty", "The wheels on the bus", "An elephant camemarching", "There lives a bakery", "I am a little budgie", "Teddy'sbirthday", "Sweep went for a walk", "You have to clap if you is ina good mood "," itsy bitsy spider "," The attic is Goblin ","Rudolph the red-nosed, "" Old MacDonald had a farm "and" The bearsleeps "All fairy tales read aloud by Thomas Dark and related pagesthat are made as small "cartoons". For every adventure, there is afind games where you have to find fairy-tale protagonists who havebeen hiding!Learn about the alphabet:Learn the alphabet with Silkand muff! All letters are reviewed with a picture for each.Descriptive words for each letter and abc song!Learn abouttimes:Learn bell with Sofie and muff. We teach hours, half-hours,quarter and down to five minute intervals. After examining's tasksfor all time of day.Counting Game:Here are four mini-games, wherewe learn to count and add up the numbers from 1 to 20 Choose fromchicken, mouse and bee.Looking for an app that can both supportlearning, entertain and get the music going with the kids, here isan excellent example!The music is recorded by professionalmusicians.Enjoy
Sofies venner 1.0.25 APK
Sofies venner er en app med hele 11 underholdende og lærerikeminispill som lærer barn om ord, bokstaver og tall på en kjekkmåte. Sofie og de søte dyrevennene hennes presenterer følgendespill og aktiviteter i appen:• Bokstavspillet: Lær bokstavene ialfabetet, og stav enkle ord med de tre ABC-minispillene.•Leseteatret: Lær å lese ved å matche ord og bokstaver og velge deriktige ordene i de fire minispillene. Foreldre kan til og medlegge til egne ord!• Tallspillet: Lær tallene 1–20 ved å lytte,telle og synge tellesangen i de tre minispillene. • Huskespill:Test hukommelsen med opp til 20 bildekort. Velg mellom tre sett,eller bruk iPadens kamera til å lage dine egne kort!Huskespillet ergratis! De andre spillene kan kjøpes i selve appen.Sophie friendsis an app with all 11 entertaining and educational mini-games thatteach children about words, letters and numbers on a handsomemanner. Sofie and the cute animal friends her presents thefollowing games and activities in the app:• Letter Game: Learn theletters of the alphabet and spell simple words with the three ABCmini-games.• Reading Theatre: Learn to read by matching words andletters, and choose the correct words in the four minigames.Parents can even add your own words!• Numbers Game: Learn thenumbers 1-20 by listening, counting and singing the song count inthe three minigames.• Remembering Game: Test your memory with up to20 picture cards. Choose from three sets, or use your iPad camerato make your own cards!Remembering The game is free! The othergames can be purchased in the app itself.
Josefine - Stjernehotellet 1.30.1 APK
Sett i gang og gjør det lille hotellet påSoløy til et superhotell med mange stjerner!Josefine – Stjernehotellet er et morsomt spill hvor barna får prøveseg som hotellsjefer og sette i stand sitt helt eget hotel. Man kanogså spille gratis minispill, bygge sitt eget zoo, sette sammen ensuperkul pop-gruppe eller bygge en hesteranch med masse søtehester!Hotellet inneholder både rom, diskotek, restaurant, kjæledyr ogspillerom og settes i stand ved at man kjøper etasjer, møbler ogfine gjenstander. Penger tjener du inn via minispillene og gjestenepå hotellet. Jo finere hotellet ditt er, jo flere gjester vil kommepå besøk.Inviter vennene dine, og konkurrer om hvem som kan sette sammen detfineste hotellet!Noen gjenstander må kjøpes for rubiner og solkroner. Disse kan dukjøpe inne i appen.

Appen anbefales til barn i alderen 7-12 år og har norsk tale.Appen krever online-forbindelse for å brukes.

Appen har innebygd kjøpsbegrensning.

Hjelp oss med å gjøre Josefine-appen enda bedre. Gi osstilbakemelding på kundeservice@egmont.no ellerwww.facebook.com/ApperForBarn.SUPPORT: INFO@kreamedie.no

Her finner du flere kule apper fra Egmont:www.AppStore.com/kreakidsGo ahead and do thelittle hotel Soløy a super hotel with many stars!Josefine - Star hotel is a fun game where kids get to try as hotelmanagers and enable their very own hotel. One can also playmini-games, build your own zoo, put together a super cool pop groupor build a horse ranch with lots of cute horses!The hotel includes both rooms, discotheque, restaurant, pets andgame and be able entail the purchase of floors, furniture andartifacts. Money you earn through minigames and guests at thehotel. The finer the hotel is, the more guests will come tovisit.Invite your friends and compete to see who can put together thefinest hotel!Some items must be purchased for rubies and solkroner. These canpurchase inside the app.The app is recommended for children aged 7-12 years and Norwegianspeech.Application requires online connection to be used.The app has built-purchase restriction.Help us make Josefine app even better. Give us feedback onkundeservice@egmont.no or www.facebook.com/ApperForBarn.SUPPORT: INFO@kreamedie.noHere you will find more cool apps from Egmont:www.AppStore.com/kreakids
Josefine Jungelskatten 1.9.0 APK
Josefine og JungelskattenBESKRIVELSEDet går rykter om en gammelskatt som ligger skjult langt, langt inn i den lumske jungelen.Hjelp Josefine på hennes ferd gjennom jungelen – finn gullmynter ogskattkister og oppdag de mystiske dyreåndene, som gjør det mulig åendre form og egenskaper på magisk vis!Hopp i det!Josefine ogjungelskatten er et actionfylt plattformspill som tar deg gjennom23 spennende nivåer spekket med utfordringer: livsfarligefallgruver, tak som går i oppløsning, svevende plattformer, glattepartier, vanngraver, ondsinnede pelsdotter, enorme piggskapninger,aggressive planter og mye, mye mer.La åndene vise vei!Josefine fårhjelp av magiske dyreånder, som hjelper henne med å skape seg omtil nye former. De ulike dyreformene har unike egenskaper og kanbrukes til å forsere hindringer og nå frem til stier og belønningersom tidligere var utilgjengelige.La oss ha det gøy!Takket være enintuitiv spillopplevelse og brukervennlig betjening er spilletkjempegøy og høyst vanedannende – for alle aldersgrupper!-Actionfylt plattformspill- 23 spennende nivåer og fem ulikeverdener- Fire ulike figurtyper, hver med spesielle evner- Mulighettil å skape seg om til en rekke ulike dyr, hver med sine egnesærtrekk og egenskaper- Intuitiv og brukervennlig betjening-Passende innhold og lett tilgjengelig spillopplevelse for allealdersgrupper- Jakt på gullmynter og skattkister- Unngå livsfarligefallgruver, svevende plattformer, glatte partier, aggressiveplanter og mye, mye mer …
Sofie- Syng, lek og lær 1.0 APK
Morsom og lærerik app med mange forskjellige aktiviteter for deminste! Sammen med Sofie lærer barna alfabetet, klokken samt åtelle på 1 – 2 – 3! Appen inneholder også koselige eventyr, kjentebarnesanger og puslespill.BARNESANGER13 kjente barnesanger medpuslespill og memo. Mens man hører på sangene kan barna spille medog lage lyder med tamburin, kubjelle, kazoo, tromme, båthorn ogringeklokke. EVENTYR8 koselige eventyr, bl.a. Askepott, De trebukkene Bruse og Den stygge andungen. Alle eventyrene leses høytmens barna kan følge med på enkle animasjoner. Til hvert eventyrfølger det også med et spill, hvor man skal finne forskjelligefigurer fra eventyret. LÆR ALFABETETMed Sofie og Muffe kan barnalære alfabetet på en enkel og morsom måte! Alle bokstavene blirgjennomgått med et beskrivende bilde og ord til hver bokstav, samten ABC-sang.LÆR KLOKKENLær klokken på 1 – 2 – 3 med Sofie og Muffe!Med enkle oppgaver lærer barna om ulike klokkeslett – alt fra heletimer til fem minutters intervaller. TELLESPILLETMed tellespilletlærer de minste å telle fra 1 til 20. Spillet inneholder 4minispill med enkle regnestykker.Fun and educational app with manydifferent activities for the youngest! Along with Sophie teacheskids the alphabet, as well as clock counting on 1 - 2 - 3!The appalso contains cozy adventure known children's songs andpuzzles.CHILDREN SONGS13 known children's songs with puzzles andmemo. While listening to the songs the children can play with andmake noises with tambourine, cowbell, kazoo, drum, båthorn andbell.ADVENTURE8 cozy adventure, including Cinderella, Three BillyGoats Gruff and The Ugly Duckling. All adventures read aloud whilechildren can follow simple animations. For every adventure we alsohave a game where you will find different characters from theadventure.Learn the alphabetWith Sophie and muff, children canlearn the alphabet in an easy and fun way! All letters will beexamined with a descriptive image and words to every letter and anABC song.LEARN THE CLOCKLearn clock 1 - 2 - 3 with Sofie and muff!With simple tasks, children learn about different time - everythingfrom whole hours to five minute intervals.COUNTING THE GAMEWithcounting game teaches the smallest counting from 1 to 20. The gamecontains 4 mini games with simple arithmetic.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.6 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule APK
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.