1.7 / July 17, 2018
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Du er Bob Johnson, journalist fra Hawaii, der jagter Danmarksdåbssted og Kong Harald Blåtand. Test dine nye danske sprog- ogkulturfærdigheder, når du skal finde danmarks dåbsted og KongHarald Blåtand. JPA - The Game (app 2 af 2) er et læringsspil ihvilket du skal teste dine danske sprog- og kulturfærdigheder, vedat samtale med beboere i Vejle by og omegn. Hvis de forstår hvad dusiger, så svarer de og du får derved nye informationer du skalbruge for at løse den endelige gåde, nemlig at finde danmarksdåbssted og Kong Harald Blåtand. Bemærk at JPA - The Game er del 2af en todelt app, hvor del 1 er JPA - Skill Builder, en interaktivtkursus hvor du lærer dansk sprog og kultur. NB: Selvom JPA - TheGame er velfungerende på telefoner, kan det føles småt, så vianbefaler at den, grundet størrelse, tilkøbes til tablet. You areBob Johnson, a journalist from Hawaii, chasing Denmark ChristeningPlace and King Harald Bluetooth. Test your new Danish language andcultural skills when you need to find Denmark's dåbsted and KingHarald Bluetooth. JPA - The Game (app 2 of 2) is a learning game inwhich you need to test your Danish language and cultural skills, byconversation with residents in Vejle city. If they understand whatyou say, they reply and you get so new information you need tosolve the final riddle: to find Denmark's Christening Place andKing Harald Bluetooth. Note that JPA - The Game is part 2 of atwo-part app where Part 1 is JPA - Skill Builder, one interactivecourse where you learn Danish language and culture. NOTE: AlthoughJPA - The Game is functioning on phones, it can feel small, so werecommend that, due to size, purchased the tablet.

App Information JPA - The Game

 • App Name
  JPA - The Game
 • Package Name
  dk.vifin.app.jpagame
 • Updated
  July 17, 2018
 • File Size
  37M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.7
 • Developer
  vifin.dk
 • Installs
  0+
 • Price
  $1.99
 • Category
  Educational
 • Developer
  Banegårdspladsen 6, 1. sal 7100 Vejle
 • Google Play Link

vifin.dk Show More...

JPA - The Game 1.7 APK
vifin.dk
Du er Bob Johnson, journalist fra Hawaii, der jagter Danmarksdåbssted og Kong Harald Blåtand. Test dine nye danske sprog- ogkulturfærdigheder, når du skal finde danmarks dåbsted og KongHarald Blåtand. JPA - The Game (app 2 af 2) er et læringsspil ihvilket du skal teste dine danske sprog- og kulturfærdigheder, vedat samtale med beboere i Vejle by og omegn. Hvis de forstår hvad dusiger, så svarer de og du får derved nye informationer du skalbruge for at løse den endelige gåde, nemlig at finde danmarksdåbssted og Kong Harald Blåtand. Bemærk at JPA - The Game er del 2af en todelt app, hvor del 1 er JPA - Skill Builder, en interaktivtkursus hvor du lærer dansk sprog og kultur. NB: Selvom JPA - TheGame er velfungerende på telefoner, kan det føles småt, så vianbefaler at den, grundet størrelse, tilkøbes til tablet. You areBob Johnson, a journalist from Hawaii, chasing Denmark ChristeningPlace and King Harald Bluetooth. Test your new Danish language andcultural skills when you need to find Denmark's dåbsted and KingHarald Bluetooth. JPA - The Game (app 2 of 2) is a learning game inwhich you need to test your Danish language and cultural skills, byconversation with residents in Vejle city. If they understand whatyou say, they reply and you get so new information you need tosolve the final riddle: to find Denmark's Christening Place andKing Harald Bluetooth. Note that JPA - The Game is part 2 of atwo-part app where Part 1 is JPA - Skill Builder, one interactivecourse where you learn Danish language and culture. NOTE: AlthoughJPA - The Game is functioning on phones, it can feel small, so werecommend that, due to size, purchased the tablet.
EVA Project 1.0.1 APK
vifin.dk
EVA- a European Entrepreneurship VET Model and AssessmentFrameworkfor Ethnic Minorities is a project co-financed through EUsERASMUS+Program. Here you can test whether you have the necessarytalentand skills to become an entrepreneur, and potentially inwhichfield. Based on your answers, EVA will provide you withfeedback onwhere you might be lacking in skill and attempt to trainyou withinthe specific area, or provide you with information on howthe getfurther training. EVA works with Badgecraft certification,so yourskills can be documented.
JPA - Skill Builder 1.0.6.1 APK
vifin.dk
I JPA trænes de grundlæggende sproglige og kulturellefærdighederder skal sætte skub i din danske sprogtilegnelse. Duopbyggerkommunikativ kompetence og afprøver dine evner ved hjælpaftalegenkenderen og lærer samtidig kulturforståelse, altsammenbaseret på det pensum der undervises på sprogcentrene iDanmark.Skill Builderen indeholder eksempler, øvelser ogafsluttendequizzer. Bemærk at JPA Skill Builder er del 1 af entodelt app,hvor del 2 er JPA - The Game, et 3D spilunivers hvor dujagter KongHarald Blåtand i gennem Jylland og tester dine nyeevner. NB:Selvom JPA - The Game er velfungerende på telefoner, kandet følessmåt, så vi anbefaler at den, grundet størrelse, tilkøbestiltablet. In JPA trained fundamental linguistic and culturalskillsto boost your Danish language acquisition. You buildcommunicativecompetence and test your skills with the help ofspeech recogniserand learn at the same time cultural understanding,all based on thecurriculum taught at the language centers inDenmark. Skill Builderincludes examples, exercises and finalquizzes. Note that JPA SkillBuilder is part 1 of a two-part appwhere part 2 is JPA - The Game,a 3D game world where you chasingKing Harald Bluetooth in Jutlandand test your new skills. NOTE:Although JPA - The Game isfunctioning on phones, it can feel small,so we recommend that, dueto size, purchased the tablet.
Loading...