2.4.4 / February 1, 2021
(/5) ()
Loading...

Description

- Schrijf je in voor jouw trainingsessies. - Houdjetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. -Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden.-Ontvang push notificaties met belangrijke berichtgeving vandeclub. - Koppel jouw mobiele agenda aan de reserveringen voorjouwtrainingsessies.

App Information Judoschool van der Hoek

DEX OS Show More...

CrossBit APK
DEX OS
O.a.:REGISTRATIES (NIEUWE) LEDENDe registraties van uw (nieuwe) leden worden geheel uit handengenomen met CrossBit manager™. Iedere registratie geeft juridischakkoord op uw algemene voorwaarden.AANMELDEN, AFMELDEN EN WACHTLIJSTUw leden kunnen zich via een zeer gebruiksvriendelijk weekoverzichtaan- of afmelden voor een les.Is de les vol? Dan is er de slimme wachtlijst die per afmeldingcontroleert wie de eerst volgende lid op de wachtlijst is die magdeelnemen. De deelnemer wordt op de hoogte gesteld door eengeautomatiseerd verstuurde e-mail.TRAININGPLANNERStel een rooster op met iedere week terugkerende lesmomenten. Uwleden zien deze lesmomenten in het weekoverzicht terug tot 4 wekenvooruit, waarvoor zij zich aan kunnen melden.On Ramp ( Fundamentals ), WOD en Open GymUw nieuwe leden kunnen zich enkel voor starterslessen inschrijven.Hebben zij de basistrainingen gevolgd? Geef ze dan toegang tot hetaanmelden voor WOD trainingen of Open Gym.Trainingprogramma (WOD)Houdt uw leden op de hoogte met de uitdagende oefeningen die zijtijdens de WOD mogen uitvoeren. Informeer en illustreer welkespiergroepen getraind worden.TrainingbuddiesUw leden kunnen elkaar toevoegen als buddy. In het weekoverzichtkunnen uw leden zien wanneer hun trainingbuddies trainen.STRIPPENKAART KOPEN, ABONNEREN EN ONLINE AFREKENENUw leden kunnen online leskrediet inkopen en/of zich abonneren opde abonnementen die u aanbiedt. Tevens kunnen de bestellingen enabonnementskosten met iDeal direct online afgerekend worden.BANKMUTATIES IMPORTERENGeeft u uw leden de mogelijkheid om te betalen middels overboekingof automatisch incasso? Met het importeren van bankmutaties blijftuw complete administratie compleet met CrossBit manager™FACTUREN VOOR UW BOEKHOUDINGUw leden kunnen online leskrediet inkopen en/of zich abonneren opde abonnementen die u aanbiedt. Tevens kunnen de bestellingen enabonnementskosten met iDeal direct online afgerekend worden.RETENTIEBELEIDWeet wanneer uw leden voor het laatst getraind hebben. Benader enmotiveer leden die al lange tijd niet getraind hebben.MAILINGS EN NIEUWSBRIEVEN VERSTURENVerstuur professionele nieuwsbrieven naar uw leden engeïnteresseerden en houdt hen op de hoogte van uw recentstepromo's.O.a .:REGISTRATIONS (NEW) MEMBERSThe registration of your (new) members will be fully taken care ofwith CrossBit Manager ™. Each entry gives legal agreement on yourterms and conditions.LOG, LOG OUT AND WAITING LISTYour members can register through a very user-weekly overview orunsubscribe from a lesson.The lesson full? Then there's the clever waiting list byunsubscribing controls who the next member on the waiting list whomay participate. The participant will be notified by an automatedsent emails.TRAINING PLANNERSet up a schedule with weekly recurring absences. Your members seethese absences in the week view back to four weeks in advance,which they can volunteer.On Ramp (Fundamentals), WOD and Open GymYour new members can enroll just for starters lessons. Have theyfollowed the basic training? Give them access to the register fortraining or WOD Open Gym.Training Program (WOD)Keep your members informed the challenging exercises they canperform during the WOD. Inform and illustrate what musclegroups.Workout BuddiesYour members can add each other as buddies. The weekly schedule tosee when your members to train their training buddies.Strippenkaart BUY, SUBSCRIBE AND PAY ONLINEYour members can purchase online leskrediet and / or subscribe tothe subscriptions that you offer. Furthermore, the orders andsubscription fees with iDeal be settled immediately online.BANK CHANGES IN IMPORTYou give your members the option to pay by bank transfer or directdebit? To import your bank transactions complete administrationremains complete with CrossBit manager ™INVOICES FOR YOUR RECORDSYour members can purchase online leskrediet and / or subscribe tothe subscriptions that you offer. Furthermore, the orders andsubscription fees with iDeal be settled immediately online.RETENTION POLICYKnow when your members last trained. Approach and motivate peoplewho have not exercised for a long time.SEND MAILINGS AND NEWSLETTERSSend professional newsletters to your members and prospectivecustomers and keep them informed of your latest promos.
Yoshi Kai 1.4.3 APK
DEX OS
Schrijf je in voor jouw Yoshi Kai lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
CrossFit Alkmaar APK
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFitAlkmaarlessen,houd je trainingprogressies bij en volg jetrainingbuddies.Bestel traininggear en voedingsupplementen binnenenkeleseconden!Register for yourAlkmaarCrossFit classes, keep your workout progressions and tofollow yourtraining buddies. Order workout gear and nutritionalsupplements inSeconds!
CrossFit Arnhem 2.4.0 APK
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit Arnhem lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
CrossFit Papendrecht 2.5.0 APK
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit Papendrecht lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
CrossFit Heerlen 2.4.7 APK
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit Heerlen lessen,houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
CrossFit U1 2.2.6 APK
DEX OS
Schrijf je in voor jouw CrossFit U1 lessen, houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
DSTraining 2.4.3 APK
DEX OS
Schrijf je in voor jouw DSTraining lessen, houd jetrainingprogressies bij en volg je trainingbuddies. Besteltraininggear en voedingsupplementen binnen enkele seconden!
Loading...