6.12.0 / December 11, 2019
(3.0/5) (4249)
Loading...

Description

"De beste supermarkt app van Nederland" –Kassa Met de Jumbo app doeje nog vlotter boodschappen. Met de service, ruime keuze enlaagsteprijsgarantie die je van ons gewend bent! Nu ook voor jezakelijkeboodschappen die je op aanvraag eenvoudig achterafbetaalt. Nog sneller bestellen? Gebruik onze handigeproductscanner. Dit kan je verwachten in de Jumbo app: • Bestel jeboodschappen eenvoudig online (natuurlijk met onzelaagsteprijsgarantie!) • Bekijk de uitgebreide productinformatievan ons volledige assortiment • Gebruik de boodschappenlijst envergeet nooit meer een boodschap (ook voor in de winkel) • Kies uitheel veel simpele, betaalbare en vooral lekkere recepten • Bekijkoverzichtelijk al onze aanbiedingen  • Je favoriete productenen recepten bewaar je in Mijn Jumbo zodat je ze snel kanterugvinden en gebruiken • Vind de openingstijden encontactgegevens van al onze Jumbo winkels We proberen onzedienstverlening elke dag te verbeteren en zijn daarom nieuwsgierignaar je mening. Neem contact op met de Jumbo klantenservice om jevraag, opmerking of tip door te geven. Zo kunnen we je nog betervan dienst zijn. Jouw wens staat centraal. Ook online! 
Dezeapplicatie maakt gebruik van cookies (uitlezen van gegevens van jeapparaat). Verder worden er met behulp van de applicatie ook opandere wijze persoonsgegevens over jou verzameld. Als je er voorkiest om deze applicatie te downloaden en te gebruiken ga je er meeakkoord dat we i) deze cookies plaatsen en we daarmee ookpersoonsgegevens verzamelen en ii) we op andere wijzepersoonsgegevens over jou verzamelen. Op deze manier krijgen we eengoed beeld van jou als gebruiker en kunnen we aanbiedingen doen dievoor jou interessant zijn. Wil je meer lezen over cookies en dewijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken? Klik dan op dehieronder opgenomen link ‘Privacybeleid’ die verwijst naar hetcookiestatement en het privacy statement van Jumbo.  "The bestgrocery app Netherlands' -Kassa The Jumbo app do you still floatgroceries. With the service, selection and lowest price guaranteethat you're used to! Now for your business messages you pay simplypost on request. Still order faster? Use our handy product scanner.You can expect the Jumbo app: • Get your shopping easily online (ofcourse with our lowest price guarantee!) • View detailed productinformation from our full range • Use the shopping list and neverforget a message (also found in the shop) • Choose from a lot ofsimple, affordable, delicious recipes • See clearly all ourpromotions • Your favorite products and recipes you keep My jumboso you can quickly find and use • Find the opening times andcontact details of all our Jumbo stores We try to improve ourservices every day and therefore are curious about your opinion.Contact Jumbo customer to pass on your question, comment or tip. Sowe can be even better. Your desire is central. Also online! Thisapplication uses cookies (read data from your device). Furthermore,using the application are also collected in other ways personaldata about you. If you choose to download the application and useare you going to agree that we i) placing these cookies and wetherefore collect personal data and ii) we otherwise collectpersonal information about you. In this way we get a good pictureof you as a user and we can make offers that are interesting toyou. To read more about cookies and how we use your personalinformation? Click on the link listed below "Privacy Policy" whichrefers to the cookie statement and the privacy statement of Jumbo.

App Information Jumbo

Jumbo Version History

Select Jumbo Version :
 • 6.9.2 (7332)
 • 4.0 (13)
 • 3.1.4 (12)
 • 3.1 (8)
 • Jumbo 6.9.2 APK File

  Publish Date: 2019 /10/13
  Requires Android: Android 5.0+ (Lollipop, API: 21)
  File Size: 28.2 MB
  Tested on: Android 9 (Pie, API: 28)
  File Sha1: 63b72b287ffc2e83a1e0d8a7af3896a9d02c2e52
  APK Signature: 47ec8374486ae51226dce14a2332f70766fb8cde
 • Jumbo 4.0 APK File

  Publish Date: 2016 /5/5
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 14.7 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 1e6547343c0c177b2007678b15a0f56ab89c06b6
  APK Signature: 47ec8374486ae51226dce14a2332f70766fb8cde
 • Jumbo 3.1.4 APK File

  Publish Date: 2016 /3/15
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 13.3 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: 4ee9d092eff07df2fbb71b0ee66db5fa5eb137d7
  APK Signature: 47ec8374486ae51226dce14a2332f70766fb8cde
 • Jumbo 3.1 APK File

  Publish Date: 2015 /12/3
  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich, API: 15)
  File Size: 13.2 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: e209efeb44de11a37a51c40eb22935563294d221
  APK Signature: 47ec8374486ae51226dce14a2332f70766fb8cde

Jumbo Supermarkten B.V. Show More...

Jumbo 6.12.0 APK
"De beste supermarkt app van Nederland" –Kassa Met de Jumbo app doeje nog vlotter boodschappen. Met de service, ruime keuze enlaagsteprijsgarantie die je van ons gewend bent! Nu ook voor jezakelijkeboodschappen die je op aanvraag eenvoudig achterafbetaalt. Nog sneller bestellen? Gebruik onze handigeproductscanner. Dit kan je verwachten in de Jumbo app: • Bestel jeboodschappen eenvoudig online (natuurlijk met onzelaagsteprijsgarantie!) • Bekijk de uitgebreide productinformatievan ons volledige assortiment • Gebruik de boodschappenlijst envergeet nooit meer een boodschap (ook voor in de winkel) • Kies uitheel veel simpele, betaalbare en vooral lekkere recepten • Bekijkoverzichtelijk al onze aanbiedingen  • Je favoriete productenen recepten bewaar je in Mijn Jumbo zodat je ze snel kanterugvinden en gebruiken • Vind de openingstijden encontactgegevens van al onze Jumbo winkels We proberen onzedienstverlening elke dag te verbeteren en zijn daarom nieuwsgierignaar je mening. Neem contact op met de Jumbo klantenservice om jevraag, opmerking of tip door te geven. Zo kunnen we je nog betervan dienst zijn. Jouw wens staat centraal. Ook online! 
Dezeapplicatie maakt gebruik van cookies (uitlezen van gegevens van jeapparaat). Verder worden er met behulp van de applicatie ook opandere wijze persoonsgegevens over jou verzameld. Als je er voorkiest om deze applicatie te downloaden en te gebruiken ga je er meeakkoord dat we i) deze cookies plaatsen en we daarmee ookpersoonsgegevens verzamelen en ii) we op andere wijzepersoonsgegevens over jou verzamelen. Op deze manier krijgen we eengoed beeld van jou als gebruiker en kunnen we aanbiedingen doen dievoor jou interessant zijn. Wil je meer lezen over cookies en dewijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken? Klik dan op dehieronder opgenomen link ‘Privacybeleid’ die verwijst naar hetcookiestatement en het privacy statement van Jumbo.  "The bestgrocery app Netherlands' -Kassa The Jumbo app do you still floatgroceries. With the service, selection and lowest price guaranteethat you're used to! Now for your business messages you pay simplypost on request. Still order faster? Use our handy product scanner.You can expect the Jumbo app: • Get your shopping easily online (ofcourse with our lowest price guarantee!) • View detailed productinformation from our full range • Use the shopping list and neverforget a message (also found in the shop) • Choose from a lot ofsimple, affordable, delicious recipes • See clearly all ourpromotions • Your favorite products and recipes you keep My jumboso you can quickly find and use • Find the opening times andcontact details of all our Jumbo stores We try to improve ourservices every day and therefore are curious about your opinion.Contact Jumbo customer to pass on your question, comment or tip. Sowe can be even better. Your desire is central. Also online! Thisapplication uses cookies (read data from your device). Furthermore,using the application are also collected in other ways personaldata about you. If you choose to download the application and useare you going to agree that we i) placing these cookies and wetherefore collect personal data and ii) we otherwise collectpersonal information about you. In this way we get a good pictureof you as a user and we can make offers that are interesting toyou. To read more about cookies and how we use your personalinformation? Click on the link listed below "Privacy Policy" whichrefers to the cookie statement and the privacy statement of Jumbo.
Hallo Jumbo 1.3.1 APK
Nieuw! Al jouw persoonlijke aanbiedingen met één klik op hetscherm. De vernieuwde Hallo app van Jumbo: met persoonlijke serviceen voordeel haal jij meer uit je boodschappen!Download de app, enkijk waar jij extra voordeel op krijgt. Laat je app vervolgens bijde kassa scannen, en de korting wordt direct verrekend. Daarnaastontvang je speciaal voor jou 4 persoonlijke aanbiedingen op basisvan je aankoopgedrag. Je ontvangt dus korting op producten diespeciaal voor jou zijn geselecteerd. In de vernieuwde Hallo app isnavigeren supersimpel. Scroll soepel door je persoonlijkeaanbiedingen en met één klik zie je jouw persoonlijke barcode ophet scherm. Download de Hallo app en ontdek jouw persoonlijkvoordeel! We werken er hard aan om deze applicatie gereed tekrijgen voor het grote publiek, maar we willen het graag eersttesten in een beperkt aantal winkels.Persoonlijke service is ietswat we bij Jumbo erg belangrijk vinden. We bouwen een persoonlijkerelatie op met onze klanten. Dat doen we in de winkels, in deFoodmarkten en ook online. We proberen onze dienstverlening elkedag te verbeteren en zijn daarom nieuwsgierig naar je mening. Neemcontact op met de Jumbo klantenservice om je vraag, opmerking oftip door te geven. Zo kunnen we je nog beter van dienst zijn. Jouwwens staat centraal!New! All your personal offers with one click onthe screen.The renewed Hello app Jumbo: personal service andbenefit you get more from your messages!Download the app, and seewhere you get extra benefits on. Let your app then scanned at thecheckout and the discount will be deducted immediately. In additionyou will receive special for you 4 personalized offers based onyour purchasing. You will receive a discount on products speciallyselected for you.In the new Hello app is super simple to navigate.Scroll smoothly through your personal offers and with one click youcan see your personal barcode on screen.Download the Hello app anddiscover your personal benefit!We are working hard to get thisapplication ready for the general public, but we would like tofirst test in a limited number of stores.Personal service issomething we find very important at Jumbo. We build a personalrelationship with our customers. We do this in the shops, foodmarkets and also online. We try to improve our services every dayand therefore are curious about your opinion. Contact Jumbocustomer to pass on your question, comment or tip. So we can beeven better. Your wish is key!
Foodmarkt City by JUMBO 2.1.0 APK
Download nu de Foodmarkt City App en ontdek de unieke combinatietussen het beste van La Place en Jumbo op het gebied van lekkerdagvers eten en drinken in de binnenstad. Onze passie is het werkenmet verse ingrediënten, want vers gemaakt is gewoon hetlekkerst.Bij Foodmarkt City kan je gemakkelijk en snel terecht voorverse en lekkere producten die we vers bereiden in eigen keukens enbakkerij voor het ontbijt, de lunch en het avondeten. En natuurlijkkan je ook bij ons terecht voor je andere boodschapjes. Bekijk metdeze app realtime het assortiment van de verse keukens en bestelgemakkelijk je ontbijt, lunch of avond eten en laat deze maaltijdbezorgen door onze leverancierspartner Fooddrop op een locatie naarkeuze. Binnen 35 minuten wordt je maaltijd op gps coördinatenbezorgd. Betaal je bestelling direct via de app en bekijkgemakkelijk de status van de locatie van je bestelling.Ook kan jeje eetvoorkeuren aangeven en daardoor ontvang je het relevanteassortiment op maat of bekijk makkelijk de route naar de dichtbijzijnde Foodmarkt City winkel via de app. Zo maken we met FoodmarktCity lekker en gezond eten op een makkelijke manier bereikbaar vooriedereen.Download the Food City Market App and discover the uniquecombination of the best of La Place and Jumbo in delicious freshdaily food and drink in the city. Our passion is working with freshingredients, freshly made because it is simply the best.At FoodMarket City you can easily and quickly serves fresh and tastyproducts that we freshly prepare in their own kitchens and bakeryfor breakfast, lunch and dinner. And of course you can also contactus for your other errands.Check this app realtime range of freshcuisine and order easily eat your breakfast, lunch or evening mealand have delivered it by our supplier partner Food Drop in alocation of your choice. Within 35 minutes you delivered meal onGPS coordinates. Pay your order directly through the app and easilysee the status of the location of your order.You can also specifyyour eetvoorkeuren and thus you get the relevant range of custom orcheck the easy route to the nearest Food Market City store via theapp. So we deal with City Market Food tasty and healthy food in aneasy way for everyone.
Loading...