1.1 / May 24, 2019
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Jumping Chibi Boy This boy can reach very higher withjumping!733405b9c4 Help him to escape from dangerous birds andcollect theyellow diamonds!

App Information Jumping Chibi Boy

 • App Name
  Jumping Chibi Boy
 • Package Name
  com.papps.JumpingChibiBoy
 • Updated
  May 24, 2019
 • File Size
  18M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.1
 • Developer
  Jafar Najafov
 • Installs
  1+
 • Price
  Free
 • Category
  Arcade
 • Developer
  Alexander Kazbegi 25, Tbilisi, Georgia
 • Google Play Link

Jafar Najafov Show More...

Offline English Turkish Dictionary 3.10.0 APK
Jafar Najafov
İngilizce-Türkçe Sözlük offline.Offline English-TurkishDictionary.* Over 160.000 words and expressions* Bookmark yourfavorite translations for fast reference* Works offline! Nointernet connection needed! The perfect translator for your tripsor when no data connection is available* Listen to the correctpronunciation in British or American English and Turkish (ifinstalled) using Android's built-in Text-to-speech synthesizer.*Share translations by SMS, email, etc.This version is supported byads. If you like the application, please consider upgrading to thead-free version to support the development. Thanks :)FAQ:Q: How canI share a translation?A: Just press 2-3 seconds over thetranslation and you will be presented with a menu with allavailable sharing options based on the apps installed in yourdevice (Email, SMS, etc)Q: How can I change the speed of thevoice?A: The speed of the speech is controlled by the TTS engineinstalled with Android. It can be set up by going to:Settings--> Voice input & output settings --> Text to speechsettings --> speech rateQ: How can I change the speechlanguage?A: Just go to Menu --> Settings and select thelanguage. Currently, 3 languages are available: * English (US) *English (GB) * TurkishDISCLAIMER:The text-to-speech (TTS)technology may not be available in some devices. To check if yourphone is able of speech synthesis: Menu -> Settings -> Voiceinput & output -> Text-to-speech settings.If not installed,your device may ask you to install the TTS engine. An internetconnection may be required. We recommend installing it beforetraveling as roaming data tariffs may be very expensive.70e1e360c8
Hara Gedek - Baku 3.0 APK
Jafar Najafov
Hara Gedək? - Dostlarınızla görüş zamanı cavabını tapmaq üçünvaxtınızı sərf etdiyiniz ən çox verilən sual. Artıq bu sualın çoxsadə cavabı var. Hara gedək proqramı artıq sizin suallarınıza cavabolacaq. Bu proqram vasitəsi ilə Bakı şəhərində olan əyləncə, iaşəobyektləri, ticarət mərkəzləri, restoran və kafelər barədə məlumatala, şəkillərini nəzərdən keçirə və əlaqə nömrələrinə bir başa zəngedə bilərsiniz. Bundan başqa, proqram sizin getməyi arzuladığınızməkanı xəritə vasitəsilə müəyyən edir və sizə rahat gediş yolunutəqdim edir. Xəritə xüsusiyyəti vasitəsilə siz olduğunuz əraziətrafında ən yaxın yerləşən məkanları görə bilərsiniz.İstifadəçilərin səsvermələri nəticəsində məkanların reytinqvasitəsilə qiymətləndirilməsi sizə qərar verməyinizdə daha daköməkçi olacaq. Proqram eyni zamanda Facebook və Twitter sosialşəbəkələri ilə inteqrasiya olunmuşdur.Where to go?- Nowadays it isthe most popular question in social life. Now we have the correctanswer to this question. Hara Gedek is your pocket assistant fromnow on. It helps you to discover different points of interests inBaku,Azerbaijan such as amusement parks, shopping malls,restaurants, cafes and entertainment places, see their reviews,check their images, call their contact numbers and set the routemap to desired point. Also, map function helps you to find nearbyplaces around you. Application is integrated with Facebook andTwitter social networks, which gives users more and moreflexibility.Hara Gedək?- Talk to your friends when you test Maximaprototypes sərf your tapmaq cavab the three vaxt ən çox verilənquestions. Artıq have this question of Cox sadə cavab.Hara gedəkproqra my artıq your cavab olacaq your sprinklers.This proqra Ivasitəs the ilə Bakı şəhərində which əyləncə, iaşə obyektlər ofticarət mərkəzlər, restaurant Cartoons kafelə is barədə məlumattake, şəkillər the nəzərdən keçirə Cartoons əlaqə nömrələrinə ahead zəng edə you bilə.It BASQ to, I have to mək proqra new xəritəvasitəsilə müəyyən you wish to have your e getməy Cartoons sizəGEDIS I təq the comfortable way.Xəritə xüsusiyyət the vasitəsiləthat you əraz in ətraf ən yaxin yerləşən mək those görə youbilə.İstifadəçilər the səsvermələr the nəticəsində mək thoseReyTinq vasitəsilə qiymətləndirilməs the sizə qər is verməyinizdəfurther köməkç the olacaq.Proqra eyne of my time on FacebookCartoons Twitter sosial şəbəkələr the ilə inteqrasi isolunmuşd.Where to go?- Nowadays it is the most popular question insocial life. Now we have the correct answer to this question.HaraGede is your pocket assistant from now on.It helps you to discoverdifferent points of interests in Baku, Azerbaijan such as amusementparks, shopping malls, restaurants, cafes andentertainment places,see them on reviews, check them the images, contact numbers andcall them to set the route map to Desired point.Also, map functionhelps you to find nearby places around you.Application isintegrated with Facebook and Twitter social networks, which givesusers more and more flexibility.
English Time - Baku 2.0 APK
Jafar Najafov
Your kids will learn alphabet, numbers, colors, shapes, days of theweek, months of the year and much more. Our educational game showschildren the alphabet letters and teach them to recognize lettersas they appear. Teach your babies with fun. Your kids will learnalphabet, numbers, animals, fruits, colors, shapes, days of theweek, months of the year and much more. Our educational game showschildren the alphabet letters and teach them to recognize lettersas they appear. As a result, preschoolers kids learn the letterssounds much more faster.İngilis dilini English Time ilə tez birzamanda öyrənin. English Time-a aid olan bu proqram vasitəsiləuşaqlarınız ingilis dilində əlifbanı,rəqəmləri,rəngləri,meyvələrinadlarını və bir çox lazımlı sözləri asan şəkildəöyrənəcəklər.======================================Bütün dünyadaqəbul edilmiş 6 səviyyə İngiliscə tədris sistemiƏcnəbimüəllimlərGündəlik dərs programları6 səviyyə tədris sistemiESP(English for Specific Purposes)Məslək İngiliscəsiİşİngiliscəsiTurizim İngiliscəsiBeynəlxalq Hüquq İngiliscəsiDanışıq(Conversation) Sinifləriİmtahanlara hazırlıq proqramlarıTOEFL .TOEIC . IELTS . FCE . CAE .CPE . BEC . BULATS . GMAT . GRE . SAT.18 Yaşdan aşağı gənclər üçün xüsusi İngilis dilitədrisiMəktəblilər üçün İngiliscə tədris programlarıMəktəbəqədəruşaqların İngiliscə hazırlıq kurslarıYay tətilində tədrisprogramlarıEnglish Time HUBOnline Tədris Dəstək ProgramlarıPulsuzİngiliscə dərslikləriModern dərsliklərDanışma və gramatik aktivtədrisKino zalı, pulsuz internetTəmənnasız və sərhədsiz bir çoxtədris xidmətləri================================İndi İngilis dilizamanıdır! = Now it's English Time!+994 (55) 240 14 56 +994 (12)493 80 40Xəqani 1, Xəqani ticarət mərkəzi 4-cü mərtəbə, Baku
Baku City Guide 1.1 APK
Jafar Najafov
* WON "NETTY AWARD 2015" - Best mobile application in Azerbaijan.Baku City Guide is your pocket assistant from now on. It helps youto discover different points of interests in Baku,Azerbaijan suchas amusement parks, police stations, atm's, hotels, hospitals,shopping malls, restaurants, cafes and entertainment places, seetheir reviews, check their images,and their lalafo, call theircontact numbers and set the route map to desired point. Also, mapfunction helps you to find nearby places around you.This City GuideApp is available in Azerbaijan, Russia, Turkey, Kazakhstan,Tajikistan and in Kirgizistan. Soon will be available in all theother countries.
Metbex 1.2 APK
Jafar Najafov
Azərbaycanın ən böyük onlayn resept səhifəsi olan Mətbəx artıq sizədaha yaxındır.Reseptlәrimiz, mәtbәxә heç girmәmiş insanların anlayabilәcәyi şәkildә әtraflı vә diqqәtlә izah edilmişdir. Səhifəmiziziyarәt edәn minlәrlә istifadәçimiz reseptlәrdәn çox mәmnunqalır.Bu isə bizi daha böyük işlər görməyə ruhlandırır. Artıq sizdәyәrli istifadәçilәrimizә daha yaxınıq. 1000-lәrlә resept tapmaq,paylaşmaq sizin ixtiyarınızdadır.Bәyәndiyiniz aşbazlarınreseptlәrini izlәyә bilәr, özünüz reseptlәrinizi paylaşabilәrsiniz.List of the largest online recipe from the kitchen isnow closer to you.Reseptlərimiz, mətbəxə no detailed and carefullygirməmis people fully understand the extent explained. Reseptlərdənistifadəcimiz of thousands who remain very məmnun ziyarət ourpage.It inspires us to do great things.The longer you more valuableistifadəcilərimizə close. Lərlə 1000 to find a recipe to share, youmay izləyə ixtiyarınızdadırBəyəndiyiniz reseptlərini chefs yourselfSplit reseptlərinizi share.
Leyli Majnun - Premium Dating 3.5 APK
Jafar Najafov
This app is made for serius relationships. ✔ It is FREE to use thisdating app. ✔ This app is mostly used in Azerbaijan, Russia,Ukraine and Turkey. ✔ You can sign up with Facebook. ✔ You canbecome friends in app, send gifts to another users and chat withthem. ✔ You don't need to wait for someone to like you.Just messageif you like.
Kerpic ve Top 1.0 APK
Jafar Najafov
Kərpic və Top oyunu ən məhşur oyunlardan biri hesab olunur. OyunAzərbaycan dilindədir. Tezliklə yeni mərhələlər əlavə ediləcək.Oneof Kərpic Cartoons Top game will be ən məhş game account. The gameis Azerbaijani dilində. Tezliklə new mərhələlə is əlavə ediləcək.
Bookeetab - Pocket Library 1.0.0 APK
Jafar Najafov
Bookeetab is your Pocket Library. Wegatheredall the books together with Bookeetab. With thisapplication youcan read all kind of books for free. From now on,you don't need tospend extra money on buying books. Just downloadbookeetab app, andyou can read your favorite books on the go withyour mobile or withyour tablet. The best thing about bookeetab isthat Premium books (some of them worth more than 50$ ) are includedfor free in thisapp.Bookeetab marks the page which you were left, and the nexttimeit opens exactly that page. You don't need to sign up touseBookeetab.
Loading...