1.6 / July 29, 2016
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

App til at se hvad der er fanget i Karup Å sammenslutningDatahentes fra Karupaa.comVed tryk på Menu knappen kan man vælge år ogopdater nu, Opdater nu er nødvendig at bruge hvis man ikke er påWi-Fi i alle versioner fra og med 1.5. App'en gemmer, også fra ogmed 1.5, en så kaldt cache af oversigterne for hver år, dettebetyder at den husker det du sidst hentede, dog ikke hver enkeltfangstrapport (altså gemmes det der kommer når du trykker på etpunkt på listen ikke kun oversigten/listen). Dette er gjort at vinu kræver 2 tilladelser på din telefon i stedet for kun 1, detbetyder at vi nu kræver: - fuld netværksadgang, dette så vi kanhente karupaa.com siderne der er nødvendige for at lave listen ogindividuelle fangstrapporter - se netværkstilstand, så vi kan tagedet bedste valg omkring hvorvidt vi skal hente en ny oversigt ellerbrug den gamle ud fra om du er på Wi-Fi eller mobil netværk. KarupÅ Sammenslutning Kontaktinfo:E-Mail:[email protected]: http://karupaa.comApp to see whatis caught in Karup River AssociationData retrieved fromKarupaa.comPressing the Menu button, you can select the year andUpdate now, Update now is required to use if you're not on Wi-Fi inall versions from 1.5. The app stores, also as of 1.5, one socalled cache of statements for each year, this means that itremembers the last time you downloaded, not each catch report (thatis saved comes when you tap an item on the list not only the table/ list). This is done that we now requires 2 permissions on yourphone instead of only one, it means that we now require: -Full network access, this so we can pick karupaa.com sides neededto make the list and individual catch reports - See networkmode, so we can take the best decisions about whether to download anew list or use the old based on whether you're on Wi-Fi or mobilenetwork.Karup River Association Contact Info:E-Mail:[email protected]: http://karupaa.com

App Information Kås

 • App Name
  Kås
 • Package Name
  com.karupaa.app
 • Updated
  July 29, 2016
 • File Size
  1.2M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.6
 • Developer
  Stavnager Brødrene
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
  C/O Thomas Stavnager Sportsvej 8, 5 DK-7500 Holstebro Denmark
 • Google Play Link

Stavnager Brødrene Show More...

Code Breaker 2.5 APK
** Newest updates requires Android 1.6 ** With Code Breaker you caneasy translate the code to text, and the other way around. Itscompatible with Danish letters. It can translate: - Morse code -tekst and tekst to morse code - A-? you choose the other letter andit just translates - PigPen code - Alfa no code - more coming up Inthe updates there will come more codes that it can translate. Ifyou have any wish on what codes come in send us an email and wewill answer you as fast as we can.
Kås 1.6 APK
App til at se hvad der er fanget i Karup Å sammenslutningDatahentes fra Karupaa.comVed tryk på Menu knappen kan man vælge år ogopdater nu, Opdater nu er nødvendig at bruge hvis man ikke er påWi-Fi i alle versioner fra og med 1.5. App'en gemmer, også fra ogmed 1.5, en så kaldt cache af oversigterne for hver år, dettebetyder at den husker det du sidst hentede, dog ikke hver enkeltfangstrapport (altså gemmes det der kommer når du trykker på etpunkt på listen ikke kun oversigten/listen). Dette er gjort at vinu kræver 2 tilladelser på din telefon i stedet for kun 1, detbetyder at vi nu kræver: - fuld netværksadgang, dette så vi kanhente karupaa.com siderne der er nødvendige for at lave listen ogindividuelle fangstrapporter - se netværkstilstand, så vi kan tagedet bedste valg omkring hvorvidt vi skal hente en ny oversigt ellerbrug den gamle ud fra om du er på Wi-Fi eller mobil netværk. KarupÅ Sammenslutning Kontaktinfo:E-Mail:[email protected]: http://karupaa.comApp to see whatis caught in Karup River AssociationData retrieved fromKarupaa.comPressing the Menu button, you can select the year andUpdate now, Update now is required to use if you're not on Wi-Fi inall versions from 1.5. The app stores, also as of 1.5, one socalled cache of statements for each year, this means that itremembers the last time you downloaded, not each catch report (thatis saved comes when you tap an item on the list not only the table/ list). This is done that we now requires 2 permissions on yourphone instead of only one, it means that we now require: -Full network access, this so we can pick karupaa.com sides neededto make the list and individual catch reports - See networkmode, so we can take the best decisions about whether to download anew list or use the old based on whether you're on Wi-Fi or mobilenetwork.Karup River Association Contact Info:E-Mail:[email protected]: http://karupaa.com
Loading...