1.4 / June 3, 2015
(5.0/5) (3)
Loading...

Description

Vad händer på Uppsalas nationer? Och hur lång kö är det för attkomma in? Nu behöver du inte längre fundera, kolla kötiden innan dugår ut. Uppdatera kötiden när du står i kön.What happens atUppsala's nations? And how long the queue is to come in? Now you nolonger think about, check the queue time before you go out. Refreshqueue time when you are in the queue.

App Information Kökollen

Isis & Bast Show More...

Kökollen 1.4 APK
Isis & Bast
Vad händer på Uppsalas nationer? Och hur lång kö är det för attkomma in? Nu behöver du inte längre fundera, kolla kötiden innan dugår ut. Uppdatera kötiden när du står i kön.What happens atUppsala's nations? And how long the queue is to come in? Now you nolonger think about, check the queue time before you go out. Refreshqueue time when you are in the queue.
Temperaturomvandlare (Unreleased) APK
Isis & Bast
Detta är en app för att lätt omvandlaCelsiustill Fahrenheit och vice versa.This is an app toeasilyconvert Celsius to Fahrenheit and vice versa.
Loading...