2.5.0 / July 27, 2017
(2.6/5) (29)
Loading...

Description

FONTOS: Az alkalmazás csak azon városokban használható, ahol azE.ON vagy alvállalkozója által üzemeltetett közvilágítás üzemel.Azalkalmazás lehetőséget biztosít felhasználója számára, hogy alakókörnyezetében észlelt közvilágítást érintő hibákat az E.ON minta közvilágítási hálózat üzemeltetője felé jelezze. A bejelentő azáltala beküldött közvilágítással kapcsolatos hibajegyállapotváltozásairól értesítéseket kap. A közvilágítást érintő hibabejelentések pontos GPS pozícióval és fényképpel kerülnekbeküldésre. Az applikációval lehetőség van internet kapcsolatnélkül is felvenni a bejelentéseket, ezek a hibajegyek azalkalmazás következő online állapotban történő indításkor lesznekbeküldve. Az offline bejelentések beküldésére a bejelentéskészítésétől számított egy nap áll rendelkezésre.A felhasználók, aközvilágítással kapcsolatos bejelentéseik minden információjátnyomon tudják követni a www.varosszerviz.hu internetes oldalon is.Szükség esetén a bejelentett hibákkal kapcsolatban a szolgáltatókfelvehetik a kapcsolatot a bejelentővel, ezért a használategyszerű, gyors regisztrációhoz kötött. A regisztráció csak onlineállapotban végezhető el.E.ON EON E-ON Közvill, közvil, kozvill,kozvil, kozvilagitas, közvilágítás, közvil hiba, közvill hiba, nemvilágít, nem ég, kiégett,IMPORTANT: The application is availableonly in cities where operated by E.ON or contractors of publiclighting on site.The application allows the user to errors detectedconcerning the living environment of public lighting signal to E.ONas a public lighting network operator. The applicant submitted abug related to any public lighting condition changes receivenotifications. Flaw in public lighting applications exact GPSposition and will submit a photograph. The trading application isto add applications without an Internet connection options, thesebug in the application will be submitted for the next start-uponline. The offline submit reports a day from the date of makingthe application available.The user, notification of the publiclighting can track every website www.varosszerviz.hu information.Ifnecessary, in connection with the reported failures of providersmay contact the applicant and therefore subject to the use ofsimple and quick registration. The registration can only be doneonline.E.ON E.ON EON Public Villa, közvil, kozvill, kozvil, publiclighting, public lighting, közvil error, error townhouse public,not light, burn, burned,

App Information Közvilágítási hibabejelentő

 • App Name
  Közvilágítási hibabejelentő
 • Package Name
  hu.abesse.kv
 • Updated
  July 27, 2017
 • File Size
  1.8M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.5.0
 • Developer
  Abesse Zrt.
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Social
 • Developer
 • Google Play Link

Abesse Zrt. Show More...

Városszerviz 2.5.0 APK
Abesse Zrt.
Az alkalmazás közterületi hibák bejelentésére szolgál.Teljesleírás:FONTOS: Az alkalmazás csak a Városszerviz szolgáltatáshozcsatlakozott városokban használható. A résztvevő városokról kérjük,tájékozódjon a varosszerviz.hu weblapon!Az alkalmazás lehetőségetbiztosít felhasználója számára, hogy a lakókörnyezetében észlelthibákat a Városszervizhez csatlakozott szolgáltatók felé jelezze. Abejelentő az általa beküldött hibajegy állapotváltozásairólértesítéseket kap. A hiba bejelentések pontos GPS pozícióval ésfényképpel kerülnek beküldésre. Az applikációval lehetőség vaninternet kapcsolat nélkül is felvenni a bejelentéseket, ezek ahibajegyek az alkalmazás következő online állapotban történőindításkor lesznek beküldve. Az offline bejelentések beküldésére abejelentés készítésétől számított egy nap áll rendelkezésre. Azalkalmazás használói a városuktól közérdekű információkattartalmazó üzeneteket is kaphatnak az alkalmazáson keresztül, afelhasználó az alkalmazás beállításai között kiválaszthatja, hogymely városoktól szeretne üzeneteket kapni.Szükség esetén abejelentett hibákkal kapcsolatban a szolgáltatók felvehetik akapcsolatot a bejelentővel, ezért a használat regisztrációhozkötött, ahol név, email cím és telefonszám megadását kérjük. Aregisztráció csak online állapotban végezhető el.The streetreporting application errors.Full description:IMPORTANT: The apponly joined the City to service the towns to use. The participatingcities, please refer to our website varosszerviz.hu!The applicationallows the user to errors detected in the vicinity of residentialindicate to Városszervizhez joined the service. The applicantsubmitted its trouble ticket status changes receive notifications.The exact GPS position and bug reports are to submit photographs.The trading application is to add applications without an Internetconnection options, these tickets are only flaw is On to the nextonline application startup. The offline submit applications a dayfrom the date of making the application available. The app usersreceive messages that contain information of common interest to thevárosuktól through the application, the user can select betweenapplication settings to which you want to receive messagescities.If necessary, the errors reported in connection with theservice providers may contact the applicant for registration isrequired for this use, which specify a name, email address andphone number, please. The registration can only be done online.
Közvilágítási hibabejelentő 2.5.0 APK
Abesse Zrt.
FONTOS: Az alkalmazás csak azon városokban használható, ahol azE.ON vagy alvállalkozója által üzemeltetett közvilágítás üzemel.Azalkalmazás lehetőséget biztosít felhasználója számára, hogy alakókörnyezetében észlelt közvilágítást érintő hibákat az E.ON minta közvilágítási hálózat üzemeltetője felé jelezze. A bejelentő azáltala beküldött közvilágítással kapcsolatos hibajegyállapotváltozásairól értesítéseket kap. A közvilágítást érintő hibabejelentések pontos GPS pozícióval és fényképpel kerülnekbeküldésre. Az applikációval lehetőség van internet kapcsolatnélkül is felvenni a bejelentéseket, ezek a hibajegyek azalkalmazás következő online állapotban történő indításkor lesznekbeküldve. Az offline bejelentések beküldésére a bejelentéskészítésétől számított egy nap áll rendelkezésre.A felhasználók, aközvilágítással kapcsolatos bejelentéseik minden információjátnyomon tudják követni a www.varosszerviz.hu internetes oldalon is.Szükség esetén a bejelentett hibákkal kapcsolatban a szolgáltatókfelvehetik a kapcsolatot a bejelentővel, ezért a használategyszerű, gyors regisztrációhoz kötött. A regisztráció csak onlineállapotban végezhető el.E.ON EON E-ON Közvill, közvil, kozvill,kozvil, kozvilagitas, közvilágítás, közvil hiba, közvill hiba, nemvilágít, nem ég, kiégett,IMPORTANT: The application is availableonly in cities where operated by E.ON or contractors of publiclighting on site.The application allows the user to errors detectedconcerning the living environment of public lighting signal to E.ONas a public lighting network operator. The applicant submitted abug related to any public lighting condition changes receivenotifications. Flaw in public lighting applications exact GPSposition and will submit a photograph. The trading application isto add applications without an Internet connection options, thesebug in the application will be submitted for the next start-uponline. The offline submit reports a day from the date of makingthe application available.The user, notification of the publiclighting can track every website www.varosszerviz.hu information.Ifnecessary, in connection with the reported failures of providersmay contact the applicant and therefore subject to the use ofsimple and quick registration. The registration can only be doneonline.E.ON E.ON EON Public Villa, közvil, kozvill, kozvil, publiclighting, public lighting, közvil error, error townhouse public,not light, burn, burned,
Loading...