Loading...

Description

Kolay ve hızlıca sadece Hayvan Sorgulanabileceği biruygulama.Kurban satın alırken kurbanlık hayvana ait;• Tür, Irk•Cinsiyet, Doğum tarihi• Aşı durumları gibi bilgilere uygulamaüzerinden hızlıca erişilecek olup, bu işlemi almayı düşündüğükurbanın başında yapabilecektir. Uygulama içerisinden hayvanınkulağında takılı olan barkod okutulmak sureti ile zahmetsizcehayvana ait bilgiler görüntülenebilecek olup, bu sayede almakistenilen hayvan hakkındaki resmi bilgilere erişebilecektir.Easyand fast application can be queried only animals.Purchase ofsacrificial animals when the victim;• Type, Breed• Gender, BirthDate• Immunization statussuch information is out applications to beaccessed quickly, at the beginning of the victims will be able toconsider taking this action.with the animal, giving taught in thebarcode inserted in the ear is effortlessly application to displayinformation of the animal, can access the image thus get thedesired information about the animals.

App Information Küpe Sorgulama

 • App Name
  Küpe Sorgulama
 • Package Name
  com.tcgthb.kupesorgulama
 • Updated
  October 13, 2017
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.7
 • Developer
  T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
 • Google Play Link

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Show More...

T.C. GTHB 1.2.1 APK
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kurumsal web siteleriuygulamasıdır. Uygulama ile Bakanlığa bağlı tüm birimlerinduyuruları, çalışma konuları, faaliyetleri, iletişim bilgileri vb.tüm içeriğine hızlı bir şekilde ulaşılabilir ve bildirimler ileTarım gündemi anlık takip edilebilir.T. C. Food, Agriculture andLivestock Ministry is the official web site of application.Announcements of all the units affiliated to the Ministryadministration, labor issues, activities, contacts and so on. toall content accessed quickly and Agriculture agenda with instantnotifications can be monitored.
Bitki Koruma Ürünleri 1.1.3 APK
Bitki Koruma Ürünleri Veri Tabanı Programı” uygulaması ileBakanlığımızca ruhsatlandırılan Bitki Koruma Ürünlerine ait ruhsat,kullanım bilgileri, aktif madde, zararlı organizma, bitki vebitkisel ürünlerle ilgili birden fazla konuya hızlı bir şekildeerişim sağlanabilecek ve bu verilere çevrim dışı(offline) internetolmayan ortamlarda da kolaylıkla ulaşılabilecektir.Plant ProtectionProducts Database Program "application with the Ministry registeredthe license of plant protection products, use of information, theactive ingredients, harmful organisms, plants and access quickly tothe multiple issues related to herbal products that can beprovided, and the outer loop of this data (offline) Internet indecentralized environments also it can be easily reached.
Bitki Koruma Ürünleri - r 1.0.1 APK
Bitki Koruma Ürünleri Veri TabanıProgramı”uygulaması ile Bakanlığımızca ruhsatlandırılan BitkiKorumaÜrünlerine ait ruhsat, kullanım bilgileri, aktif madde,zararlıorganizma, bitki ve bitkisel ürünlerle ilgili birden fazlakonuyahızlı bir şekilde erişim sağlanabilecek ve bu verilereçevrimdışı(offline) internet olmayan ortamlarda dakolaylıklaulaşılabilecektir.Plant ProtectionProductsDatabase Program "application with the Ministry registeredthelicense of plant protection products, use of information,theactive ingredients, harmful organisms, plants and access quicklytothe multiple issues related to herbal products that canbeprovided, and the outer loop of this data (offline) Internetindecentralized environments also it can be easily reached.
Küpe Sorgulama 1.7 APK
Kolay ve hızlıca sadece Hayvan Sorgulanabileceği biruygulama.Kurban satın alırken kurbanlık hayvana ait;• Tür, Irk•Cinsiyet, Doğum tarihi• Aşı durumları gibi bilgilere uygulamaüzerinden hızlıca erişilecek olup, bu işlemi almayı düşündüğükurbanın başında yapabilecektir. Uygulama içerisinden hayvanınkulağında takılı olan barkod okutulmak sureti ile zahmetsizcehayvana ait bilgiler görüntülenebilecek olup, bu sayede almakistenilen hayvan hakkındaki resmi bilgilere erişebilecektir.Easyand fast application can be queried only animals.Purchase ofsacrificial animals when the victim;• Type, Breed• Gender, BirthDate• Immunization statussuch information is out applications to beaccessed quickly, at the beginning of the victims will be able toconsider taking this action.with the animal, giving taught in thebarcode inserted in the ear is effortlessly application to displayinformation of the animal, can access the image thus get thedesired information about the animals.
Tarım TV 0.1.0 APK
Uygulama ile Web Tarım TV'de (www.tarimtv.gov.tr) yer alantarımsaliçerikli güncel haberlere erişebilir, canlı etkinlikleri,tarımsaliçerikli haber, program ve eğitim filmleriniizleyebilirsiniz.Agricultural Applications with Web TV(www.tarimtv.gov.t are)located on agricultural content can accessthe latest news, liveevents, agricultural news content, you canwatch movies andeducational programs.
Loading...