1.0 / November 3, 2015
(4.2/5) (21)

Description

Merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan kalorimetre cihazlarındanokunan tüketim değerlerine göre yetkili firmanın hazırladığı giderpaylaşım faturalarının kontrolü amaçlıdır.According to the value ofconsumption of the calorimeter apparatus is used in central heatingsystems for the control of the company's authorized share expensesbill prepared.

App Information Kalorimetre Fatura Hesaplama

 • App Name
  Kalorimetre Fatura Hesaplama
 • Package Name
  com.kalorimetrefaturahesaplama
 • Updated
  November 3, 2015
 • File Size
  3.7M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Protek Enerji
 • Installs
  500+
 • Price
  Free
 • Category
  Tools
 • Developer
 • Google Play Link

Protek Enerji Show More...

Kalorimetre Fatura Hesaplama 1.0 APK
Protek Enerji
Merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan kalorimetre cihazlarındanokunan tüketim değerlerine göre yetkili firmanın hazırladığı giderpaylaşım faturalarının kontrolü amaçlıdır.According to the value ofconsumption of the calorimeter apparatus is used in central heatingsystems for the control of the company's authorized share expensesbill prepared.
Protek Enerji Hizmetleri 2.3 APK
Protek Enerji
Protek Enerji Sayaç Okuma SistemiGENEL ÖZELLİKLERSayaç arızalarınınanlık tespit edilebilmesiEndeks farkı olmayan sayaç sahiplerinebilgilendirme mesajı gönderilmesiGider paylaşımlarının sms ve mailolarak kullanıcıya gönderilmesiKiracı değişim dönemlerinde otomatikgider bildirimi hazırlanabilmesiÇok bloklu sitelerde kazandairelerinin analiziDaireler arası kullanım farklarının analizedilerek kullanıcının bilgilendirilmesive bir çok özellik...ABONEÖZELLİKLERSayaç endeksini fotoğraf ile birlikte sistemegönderebilir.Seçilen tarihler arasındaki tüketimlerinigörüntüleyebilir.Geçmiş dönem faturalarını pdf formatındagörüntüleyebilir.Arıza bildirimi gönderebilir, sonucunu takipedebilir.Kişisel bilgilerini düzenleyebilir.Geriye dönük 6 aylıkkullanım oranlarını görüntüleyebilir.Gsm şebekesi üzerindensayacını anlık okuyabilir.YÖNETİCİ ÖZELLİKLERDoğalgaz faturasıbilgilerini ve fotoğrafını sisteme gönderebilir.Bina geneli veyadaire bazında arıza bildirimi oluşturabilir, sonucunu takipedebilir.Daire bazlı ve bina geneli geriye dönük faturaları pdfformatında görüntüleyebilir.Seçilen tarihler arasında binagenelinde enerji tüketimlerini görüntüleyebilir.Daire sahibi veyakiracı bilgilerini düzenleyebilir.Bina geneli tüketim oranlarınıgörüntüleyebilir.Gsm şebekesi üzerinden bina geneli tüm sayaçlarıanlık okuyabilir.SERVİS ÖZELLİKLERConvertor üzerine takılan modemve hat bilgilerini sisteme anlık işleyebilir.Mevcut binada yanlışgirilmiş sayaç bilgilerini manuel ve barkod okuyucu iledüzenleyebilir.Servise bağlı sitelerde sayaçları telefonu/tableticonvertore usb ile bağlayarak ya da gsm şebekesi üzerindenokuyabilir, sayaç verilerini sisteme gsm şebekesi üzerindengönderebilir.Yeni montaj yapılacak sitelerde sayaç bilgilerinimanuel yada barkod okuyucu ile sisteme işleyebilir. Kurulumtamamlandıktan sonra usb ile test okuması yapabilir. Sayaçverilerini sisteme gönderebilir.Yakında58 mm termal yazıcıya sahipAndroid el terminali üzerinden usb / bluetooth / gsm altyapısı ilesayaçları okuma ve bireysel gider bildirimlerini anındahazırlayabilmeProtek Power Meter Reading SystemGENERALFEATURESInstant of failure can be identified CounterSending amessage informing the counter with no difference Indexsent to usersas SMS and email to share expensesTenants can be prepared inautomated expense reporting periods of changeAnalysis of the boilerin the multi-block siteinform the user by analyzing the differencebetween the use of Circlesand a lot of features ...SUBSCRIBEFEATURESYou can send the photo along with the meter indexsystem.You can view the consumption between the selected dates.Youcan view your past invoices in PDF format.Failure can sendnotifications, you can track the results.You can edit the personalinformation.You can view a 6-month retrospective utilizationrates.You can read the meter via instant GSM network.ADMINFEATURESNatural gas bills may send information and photos to thesystem.General or apartment building can create some of the faultnotification, you can track the results.Apartment buildings basedand can display general retroactive bills in pdf format.You canview the energy consumption in buildings across selecteddates.Apartment owner or tenant can edit the information.Buildingscan view general consumption rates.You can read the entire buildingvia the GSM network instant all counters.SERVICE FEATURESConverterinstalled modem and line information on the instant system canhandle.incorrectly entered information counters in existingbuildings can be regulated by the manual and barcodereaders.Service sites linked counters phone / tablet Convertorconnecting with a USB or read through the GSM network, you can sendover the counter data systems to GSM network.The site can handlethe new assembly will be held in the counter information into thesystem manually or with a barcode reader. You can read tested withUSB Once the setup is complete. Counter data can be sent to thesystem.Soon58 mm thermal printer with USB via Android handheldterminal / Bluetooth / GSM infrastructure with individual meterreading and expenses to prepare instant notifications
Loading...