2.3.1 / January 25, 2016
(5.0/5) (2)
Loading...

Description

Altijd Kameleon avontuur in het dorp vanHielkeen Sietse. Ga op avontuur zoals de tweeling van de dorpssmiddatdeden uit de bekende boeken van de Kameleon, wordt zelf HielkeofSietse.

Kom naar de Kameleonboerderij en red de ijsprinses, Katinkainons nieuwe wintersprookje.

Wintersprookje is een interactieve beleving waarin jezelfdehoofdrol speelt. Kom naar de Kameleonboerderij en probeerdeijsprinses te redden.

Sjoerd en de dorpelingen brengen de bevroren ijsprinsesKatinkanaar de Kameleonboerderij om haar te ontdooien. Maar dewarmte vande petroleumkacheltjes helpt haar niet. Ze kan alleengered wordenmet het bevroren vuur...

Kom naar Kameleondorp Terherne en red de ijsprinses Katinka!

Always Chameleonadventurein the village of Hielke and Sietse. Go on an adventurelike thetwin of the village blacksmith did the famous books oftheChameleon, itself Hielke and Sietse.

Come to the Kameleon farm and save the ice princess, Katinkainour new winter fairy tale.

Winter Tale is an interactive experience which you play theleadrole. Come to the Kameleon farm and try to save theiceprincess.

Sjoerd and the villagers put the frozen ice princess Katinkatothe Kameleon farm to thaw her. But the heat of the oil heaterswillnot help her. They can only be saved with the frozen fire...

Come to village Terhorne and save the ice princess Katinka!

App Information Kameleondorp Terherne

 • App Name
  Kameleondorp Terherne
 • Package Name
  com.GameMakelaar.KameleonDorp
 • Updated
  January 25, 2016
 • File Size
  25M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  2.3.1
 • Developer
  - GameMakelaar -
 • Installs
  50 - 100
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

- GameMakelaar - Show More...

Kameleondorp Terherne 2.3.1 APK
Altijd Kameleon avontuur in het dorp vanHielkeen Sietse. Ga op avontuur zoals de tweeling van de dorpssmiddatdeden uit de bekende boeken van de Kameleon, wordt zelf HielkeofSietse.Kom naar de Kameleonboerderij en red de ijsprinses, Katinkainons nieuwe wintersprookje.Wintersprookje is een interactieve beleving waarin jezelfdehoofdrol speelt. Kom naar de Kameleonboerderij en probeerdeijsprinses te redden.Sjoerd en de dorpelingen brengen de bevroren ijsprinsesKatinkanaar de Kameleonboerderij om haar te ontdooien. Maar dewarmte vande petroleumkacheltjes helpt haar niet. Ze kan alleengered wordenmet het bevroren vuur...Kom naar Kameleondorp Terherne en red de ijsprinses Katinka!Always Chameleonadventurein the village of Hielke and Sietse. Go on an adventurelike thetwin of the village blacksmith did the famous books oftheChameleon, itself Hielke and Sietse.Come to the Kameleon farm and save the ice princess, Katinkainour new winter fairy tale.Winter Tale is an interactive experience which you play theleadrole. Come to the Kameleon farm and try to save theiceprincess.Sjoerd and the villagers put the frozen ice princess Katinkatothe Kameleon farm to thaw her. But the heat of the oil heaterswillnot help her. They can only be saved with the frozen fire...Come to village Terhorne and save the ice princess Katinka!
MeAR Fryslân 1.1 APK
"MeAR Fryslân" is not just a route app, but an app that takes youalong all the beauty that Fryslân has to offer in an interactiveway. In "MeAR Fryslân" you will find routes with extra digitalexperience in the form of audio, photos, video and augmentedreality. During a walk, for example, you will discover why thepeople in Wirdum were called "tuorkefretters" and who was Vigliusof Aytta of Zwichum. Or you may walk past the old Far, the formerwaterway along which the first habitation of Terherne once arose.Download the route of your choice, preferably on a WiFi connectionso you do not have to depend on an internet connection outside innature. After the route has been downloaded, it is availableoffline in the app under "my routes". The "MeAR Fryslân" app takesyou, with the GPS of your mobile phone and a clear map, along thepoints where you get to see something beautiful. Per point, first abrief explanation is given after which you can start theexperience. Discover the valuable history of villages and towns inFryslân. Download the routes, go out and be surprised!
Kameleondorp Terherne 1.4 APK
Altijd Kameleon avontuur in het dorp van Hielke en Sietse. Gaopavontuur zoals de tweeling van de dorpssmid dat deden uitdebekende boeken van de Kameleon, wordt zelf Hielke of Sietse.Komnaar de Kameleondorp en beleef daar de Kameleon verhalen! Jekuntnu ook een echte Augmented Reality rondleiding volgen inhetKameleondorp. Kom naar het dorp en probeer het uit. In de app isaleen voorproefje beschikbaar. --- Winter verhaal ---Wintersprookjeis een interactieve beleving waarin jezelf dehoofdrol speelt. Komnaar de Kameleonboerderij en probeer deijsprinses te redden.Sjoerd en de dorpelingen brengen de bevrorenijsprinses Katinkanaar de Kameleonboerderij om haar te ontdooien.Maar de warmte vande petroleumkacheltjes helpt haar niet. Ze kanalleen gered wordenmet het bevroren vuur... Kom naar KameleondorpTerherne en red deijsprinses Katinka! Always Chameleon adventure inthe village ofHielke and Sietse. Go on an adventure like the twinof the villageblacksmith did the famous books of the chameleonHielke and Sietseitself. Come to the Chameleon Village andexperience the Chameleonstories there! You can now follow a realAugmented Reality tour inthe Chameleon village. Come to the villageand try it out. The appis a preview available. Winter story --- ---Winter Tale is aninteractive experience which you play the leadrole. Come to theKameleon farm and try to save the ice princess.Sjoerd and thevillagers put the frozen ice princess Katinka toChameleon Farm tothaw her. But the heat of the oil heaters will nothelp her. Theycan only be saved with frozen fire ... Come tovillage Terhorne andsave the ice princess Katinka!
GameMakelaar 2.0 APK
Augmented reality verbindt de digitale wereld met dewerkelijkewereld. In deze GameMakelaar app zie je hoe diverseafbeeldingentot leven komen d.m.v. AR. Hoe werkt het? 1. Print demarker m.b.v.de link naar de afbeelding of gebruik hetvisitekaartje/ deansichtkaart. 2. Leg de afbeelding voor je neer,ga naar destartpagina en druk op “scan”. Blijf de camera op deafbeeldingrichten en…. laat je verrassen! Augmented realityconnecting thedigital world with the real world. In this Game Agentapp shows howdifferent images come to life by means AR.   Howdoes it work?  1. Print the marker by means the link to theimage or usethe card / the postcard. 2. Place the image in front ofyou, go tothe home page and click "Scan". Keep pointing the cameraat theimage and .... be surprised!
Or-Quest 2.0 APK
Ontmoet ons via Augmented Reality Gebruik een vanonzevisitekaartjes en deze App. Richt de camera op hetvisitekaartje enontmoet ons. Meet us via Augmented Reality Use oneof our businesscards and this App. Point the camera at the card andmeet us.
KameleondorpTerherne 2.4.3 APK
Altijd Kameleon avontuur in het dorp van Hielke en Sietse. Gaopavontuur zoals de tweeling van de dorpssmid dat deden uitdebekende boeken van de Kameleon, wordt zelf Hielke of Sietse.Komnaar de Kameleondorp en beleef daar de Kameleon verhalen!---Winter verhaal --- Wintersprookje is een interactievebelevingwaarin jezelf de hoofdrol speelt. Kom naar deKameleonboerderij enprobeer de ijsprinses te redden. Sjoerd en dedorpelingen brengende bevroren ijsprinses Katinka naar deKameleonboerderij om haar teontdooien. Maar de warmte van depetroleumkacheltjes helpt haarniet. Ze kan alleen gered worden methet bevroren vuur... Kom naarKameleondorp Terherne en red deijsprinses Katinka! AlwaysChameleon adventure in the village ofHielke and Sietse. Go on anadventure such as the twin of thevillage blacksmith did the famousbooks of the Chameleon is selfHielke and Sietse. Come to theChameleon Village and experience theChameleon stories there!Winter story --- --- Winter Tale is aninteractive experience thatyourself the protagonist. Come to theKameleon farm and try to savethe ice princess. Sjoerd and thevillagers put the frozen iceprincess Katinka to the Kameleon farmto thaw her. But the warmthof the kerosene heaters is not helpingher. They can only be savedwith the frozen fire ... Come to villageTerhorne and save the iceprincess Katinka!
Hoofd-Stad 2.0.7 APK
Welkom bij Hoofd-stad, de app waarin je de leukste enspannendsteplekjes van de stad ontdekt en terwijl je dat doet jeeigenhersenen positief beïnvloedt. Kan dat dan? Ja, dat kan, datzul jemerken. We leiden je rond en leren je tegelijkertijdallerleinieuwe en spannende dingen over je eigen brein en je pastdiekennis direct toe op jezelf, je herbedraadt dus eigenlijk jeeigenhersenen. Welcome to the Capital City, the app where you findthemost fun and exciting places in the city and while you do yourownbrains positive effect. Can they? Yes, you can, as you willnotice.We guide you around and learn at the same time all sorts ofnew andexciting things about your own brain and you apply thatknowledgedirectly to yourself, you herbedraadt actually your ownbrains.
Loading...