/ December 12, 2017
(4.6/5) (14)
Loading...

Description

Renk Söyle uygulaması Renk körü veGörmeengelli vatandaşlarımız için yapılmış bir uygulamadır. Onlarasizingördüğünüz ama onların göremediği renklerin ne olduğunusöylemekiçin yapılmıştır.

Kameradan renkleri gerçek zamanlı algılayarak size renginadınısöyler.

Uygulama çok basit olup;
* Ekrana tek tap(dokunma) ile rengi söyleme
* Ekrana çift tap(dokunma) ile de flashı açma/kapama
özellikleri bulunmaktadır.

Uygulamada kamera izni şart olup diğer izinler kameraaçıkkenekranın kapanmaması içindir.
Uygulamada herhangi bir reklam bulunmamaktadır.
Uygulama tamamen ücretsizdir.
Uygulamanın daha iyi yerlere gelebilmesi için uygulamahakkındayapıcı yorumlar yaparsanız seviniriz. Uygulama dediğimizgibitamamen ücretsiz olup kullanmak istemediğiniz durumda dadirekkaldırabilirsiniz.

Uygulamanın daha da iyi yerlere gelebilmesi için bizebağıştabulunabilirsiniz =)

Uygulama açık kaynak haline getirilmiştir.Geliştirilmesindeyardımcı olmak için aşağıdaki linketıklayabilirsiniz;
https://github.com/hhy89/Kameradan-Renk-Soyle
Color said applicationisan application made for color blind and visuallyhandicappedcitizens. You see them, but were made to say what thecolors thatthey see.

Cameras from the color tells you the name of the color bydetectingreal time.

The application is very simple;
* Display a single tap (touch) to tell the color
* Screen double tap (touch) with the flash on / off
Convenience features.

other permissions practice is essential to permit the camera isoffwhen the camera's screen.
In practice, there is no advertising.
The application is completely free.
Applications are welcome constructive comments you made abouttheapplication in order to come to a better place. You can alsoremoveapplications directly in case you want to use as we arecompletelyfree.

The application can make a donation to us to come to a betterplace=)

Application has been turned into open source. You can click onthelink below to assist in the development;
https://github.com/hhy89/kameradan-renk-soyl to

App Information Kameradan Renk Söyle

Hasan Hilmi Yeniavcı Show More...

Panko 1.1.1 APK
Panko is a completely addictive puzzle game with just the perfectblend of Minesweeper and Sudoku. You can play Panko game whenever,wherever you want! No internet connection needed.GOALThere are fourdots on corner of each square. You need to fill the dots in thecorner as many as the number written in the middle of square.Thecorrect squares will turn into green.If all the squares arecorrect, the level is completed. You can pass the other level.Asyou get one square right, you might mess up another square, so becareful!If your language in Panko has wrong translation, pleasehelp us to fix it.https://github.com/hhy89/Panko-Translation
Kameradan Renk Söyle APK
Renk Söyle uygulaması Renk körü veGörmeengelli vatandaşlarımız için yapılmış bir uygulamadır. Onlarasizingördüğünüz ama onların göremediği renklerin ne olduğunusöylemekiçin yapılmıştır.Kameradan renkleri gerçek zamanlı algılayarak size renginadınısöyler.Uygulama çok basit olup;* Ekrana tek tap(dokunma) ile rengi söyleme* Ekrana çift tap(dokunma) ile de flashı açma/kapamaözellikleri bulunmaktadır.Uygulamada kamera izni şart olup diğer izinler kameraaçıkkenekranın kapanmaması içindir.Uygulamada herhangi bir reklam bulunmamaktadır.Uygulama tamamen ücretsizdir.Uygulamanın daha iyi yerlere gelebilmesi için uygulamahakkındayapıcı yorumlar yaparsanız seviniriz. Uygulama dediğimizgibitamamen ücretsiz olup kullanmak istemediğiniz durumda dadirekkaldırabilirsiniz.Uygulamanın daha da iyi yerlere gelebilmesi için bizebağıştabulunabilirsiniz =)Uygulama açık kaynak haline getirilmiştir.Geliştirilmesindeyardımcı olmak için aşağıdaki linketıklayabilirsiniz;https://github.com/hhy89/Kameradan-Renk-SoyleColor said applicationisan application made for color blind and visuallyhandicappedcitizens. You see them, but were made to say what thecolors thatthey see.Cameras from the color tells you the name of the color bydetectingreal time.The application is very simple;* Display a single tap (touch) to tell the color* Screen double tap (touch) with the flash on / offConvenience features.other permissions practice is essential to permit the camera isoffwhen the camera's screen.In practice, there is no advertising.The application is completely free.Applications are welcome constructive comments you made abouttheapplication in order to come to a better place. You can alsoremoveapplications directly in case you want to use as we arecompletelyfree.The application can make a donation to us to come to a betterplace=)Application has been turned into open source. You can click onthelink below to assist in the development;https://github.com/hhy89/kameradan-renk-soyl to
Kardan Adam Macerası 1.3 APK
Kardan Adam Macerası oyunu basit olarak geliştirilmiş bir oyundur.Kardan adamı aşağıya ya da yukarıya doğru kaydırarak karşınızaçıkan engellere çarpmamaya çalıştığınız basit bir oyundur. Oyun çokbasit olup; * Ekranda yukarıya ya da aşağıya doğru kaydırarakkardan adamı hareket ettirebilirsiniz. * Karşınıza çıkan engellereçarpmamaya çalışın. Oyun açık kaynak kodlu olup, geliştirilmesindekatkıda bulunmak isteyen kişiler aşağıdaki linke tıklayabilirler;https://github.com/hhy89/KardanAdamMacerasi Snowman Adventure gameis a game developed simple. Snowman is a simple game in which youtry to bump you down or barriers up against the sliding. The gameis very simple; * You can move the screen up or down by slidingsnowman. * Try not to crash into obstacles against you. The game isopen source, people who want to contribute to the development canclick on the following link; thehttps://github.com/hhy89/kardanadammacera
Kameradan Yazı Oku 1.0.1 APK
Yazı Oku uygulaması Görme engelli vatandaşlarımız için yapılmış biruygulamadır. Onlara gelen resmi ya da resmi olmayan yazılarıokuyabilmeleri için yapılmıştır.Kameradan yazıları gerçek zamanlıalgılayarak size yazıyı okur.Uygulama çok basit olup ekrana tektap(dokunma) ile o an algıladığı yazıyı size okur.Uygulamada kameraizni şart olup diğer izinler kamera açıkken ekranın kapanmamasıiçindir.Uygulamada herhangi bir reklam bulunmamaktadır.Uygulamatamamen ücretsizdir.Uygulamanın daha iyi yerlere gelebilmesi içinuygulama hakkında yapıcı yorumlar yaparsanız seviniriz. Uygulamadediğimiz gibi tamamen ücretsiz olup kullanmak istemediğinizdurumda da direk kaldırabilirsiniz.Uygulamanın daha da iyi yerleregelebilmesi için bize bağışta bulunabilirsiniz =)Read Textapplication is an application made for the visually handicappedcitizens. It is made to be able to read the text unofficial orofficial from them.The camera reads the text you write by detectingreal time.Implementation is very simple, single tap the screen(touch), with text that reads you when it detects.other permissionspractice is essential to permit the camera is off when the camera'sscreen.In practice, there is no advertising.The application iscompletely free.The application would appreciate if you makeconstructive comments about the application in order to come to abetter place. Applications can also raise the mast in case you donot want to use it as we are completely free.You can donate to theapp came to us in a better place =)
Loading...