1.0.3 / May 13, 2018
(4.7/5) (983)
Loading...

Description

*Tashme PUNON Ne Te GJITHA Paisjet Qe Me Pare Nuk e SuportoninKanale24*Shikoni Kanale Shqiptare Live HD Dhe Pa Ngecje.Ne JuOfrojme Mbi 300 Kanale HD Dhe Pa Probleme 24 Ore Online Dhe Me PakReklama Qe Nuk Jane Te Bezdishme :)Nese Ndonje Kanal Nuk Punon PerMomentin Ju Lutem Provojeni Pas Pak Minutash Dhe Nese Nuk BenSerisht Na Kontaktoni/Raportojeni Ate Kanal Dhe Jo Te Na VlersoniMe 1* Nese Nje Kanal Nuk Punon Ose Ka Ndonje Problem Te Vogel.NeseKeni Ndonje Problem Me Programin Na Kontaktoni Ne Facebook Dhe NeDo Ju Ofrojme Nje Zgjidhje :)Ne Do Ju Ofrojme Versione Te Reja TeKanale24 Duke Rregulluar Problemet Qe Mund Te Dalin Ne Vazhdim TeAplikacionit Dhe Duke Shtuar Funksionalitete Te Reja Dhe Me ShumeKanale :)Shikim Te Kendshem Dhe Vlersojeni Me 5* Nese Ju PelqenGjithashtu Klikoni Ne Reklama Per Te Na Ndihmuar :)

App Information Kanale24 Tv - Shiko TV Shqip

 • App Name
  Kanale24 Tv - Shiko TV Shqip
 • Package Name
  com.kanale24tv
 • Updated
  May 13, 2018
 • File Size
  17M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0.3
 • Developer
  Kanale24 Tv - Shiko Shqip Tv
 • Installs
  10,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Entertainment
 • Developer
 • Google Play Link

Kanale24 Tv - Shiko Shqip Tv Show More...

Kanale24 Tv - Shiko TV Shqip 1.0.3 APK
*Tashme PUNON Ne Te GJITHA Paisjet Qe Me Pare Nuk e SuportoninKanale24*Shikoni Kanale Shqiptare Live HD Dhe Pa Ngecje.Ne JuOfrojme Mbi 300 Kanale HD Dhe Pa Probleme 24 Ore Online Dhe Me PakReklama Qe Nuk Jane Te Bezdishme :)Nese Ndonje Kanal Nuk Punon PerMomentin Ju Lutem Provojeni Pas Pak Minutash Dhe Nese Nuk BenSerisht Na Kontaktoni/Raportojeni Ate Kanal Dhe Jo Te Na VlersoniMe 1* Nese Nje Kanal Nuk Punon Ose Ka Ndonje Problem Te Vogel.NeseKeni Ndonje Problem Me Programin Na Kontaktoni Ne Facebook Dhe NeDo Ju Ofrojme Nje Zgjidhje :)Ne Do Ju Ofrojme Versione Te Reja TeKanale24 Duke Rregulluar Problemet Qe Mund Te Dalin Ne Vazhdim TeAplikacionit Dhe Duke Shtuar Funksionalitete Te Reja Dhe Me ShumeKanale :)Shikim Te Kendshem Dhe Vlersojeni Me 5* Nese Ju PelqenGjithashtu Klikoni Ne Reklama Per Te Na Ndihmuar :)
Kanale24 Tv v4 - Shiko Tv Shqip 1.0.8 APK
Ne Ju Ofrojme Mbi 300 Kanale HD Dhe Pa Probleme 24 Ore Online DheMePak Reklama Qe Nuk Jane Te Bezdishme :) Nese Ndonje Kanal NukPunonPer Momentin Ju Lutem Provojeni Pas Pak Minutash Dhe Nese NukBenSerisht Na Kontaktoni/Raportojeni Ate Kanal Dhe Jo Te NaVlersoni Me1* Nese Nje Kanal Nuk Punon Ose Ka Ndonje Problem TeVogel. NeseKeni Ndonje Problem Me Programin Na Kontaktoni NeFacebook Dhe Ne DoJu Ofrojme Nje Zgjidhje :) Ne Do Ju OfrojmeVersione Te Reja TeKanale24 Duke Rregulluar Problemet Qe Mund TeDalin Ne Vazhdim TeAplikacionit Dhe Duke Shtuar Funksionalitete TeReja Dhe Me ShumeKanale :) Shikim Te Kendshem Dhe Vlersojeni Me 5*Nese Ju PelqenGjithashtu Klikoni Ne Reklama Per Te Na Ndihmuar :)LexoniNdryshimet(Changelog) Qe Ju Dalin Kur Hapni Kanale24 Per MeShumeInfo Rreth Gjerave Te Reja :) Na Vlersoni Me ★★★★★ Nese JuPelqenKanale24 Dhe Nese Keni Probleme Mos Na Vlersoni Me 1* PoNaKontaktoni Me e-Mail Ose Ne Facebook Qe Tju Ndihmojme :)
Kanale24 Tv v2 - Shiko TV Shqip 1.0.4 APK
Shikoni Kanale Shqiptare Live HD Dhe Pa Ngecje. Ne Ju OfrojmeMbi300 Kanale HD Dhe Pa Probleme 24 Ore Online Dhe Me Pak ReklamaQeNuk Jane Te Bezdishme :) Nese Ndonje Kanal Nuk Punon PerMomentinJu Lutem Provojeni Pas Pak Minutash Dhe Nese Nuk BenSerisht NaKontaktoni/Raportojeni Ate Kanal Dhe Jo Te Na Vlersoni Me1* NeseNje Kanal Nuk Punon Ose Ka Ndonje Problem Te Vogel. NeseKeniNdonje Problem Me Programin Na Kontaktoni Ne Facebook Dhe Ne DoJuOfrojme Nje Zgjidhje :) Ne Do Ju Ofrojme Versione Te RejaTeKanale24 Duke Rregulluar Problemet Qe Mund Te Dalin Ne VazhdimTeAplikacionit Dhe Duke Shtuar Funksionalitete Te Reja Dhe MeShumeKanale :) Shikim Te Kendshem Dhe Vlersojeni Me 5* Nese JuPelqenGjithashtu Klikoni Ne Reklama Per Te Na Ndihmuar :)LexoniNdryshimet(Changelog) Qe Ju Dalin Kur Hapni Kanale24 Per MeShumeInfo Rreth Gjerave Te Reja :) Na Vlersoni Me ★★★★★ Nese JuPelqenKanale24 Dhe Nese Keni Probleme Mos Na Vlersoni Me 1* PoNaKontaktoni Me e-Mail Ose Ne Facebook Qe Tju Ndihmojme :)
Loading...