2.0 / October 3, 2014
(4.4/5) (26864)

Description

Pomóż Kapselkowi wybrać się z przyjaciółmi namega wyprawę i poznaj niesamowity świat przygód z Run KapselRun!
Biegnij co sił, omijaj przeszkody i wygrywaj ekstranagrody!!!
Zmierz się z przyjaciółmi zdobywając jak najlepsze miejsce wrankingu.

Kapsel od Tymbarku zabierze Cię w sam środek szalonego biegu poulicach centrum miasta. W Run Kapsel Run za każdym rogiemznajdziesz coś ciekawego:
• przeszkody, które ominiesz, przeskoczysz lub prześlizgniesz siępod nimi;
• ciekawe minigry;
• powerupy pomagające w biegu;
• dziesiątki misji do wypełnienia
• aż 6 postaci do wyboru

Pobierz Run Kapsel Run! Ścigaj się ze znajomymi! Bierz udział wkonkursach i wygrywaj super nagrody!

Help Kapselkowi go withfriends for a mega expedition and explore the amazing world ofadventure with The cap Run Run!
Run what forces, avoid obstacles and win extra prizes!
Challenge your friends scoring as the best place in the ranking.

Cap from Tymbark take you into the middle of a crazy racethrough the streets of the city center. The cap in the Run Runaround every corner you will find something interesting:
• obstacles that you miss, skip, or will slide under them;
• interesting mini-games;
• powerups to help you on the run;
• dozens of missions to complete
• up to 6 characters to choose from

Download The cap Run Run! Race with your friends! Take part incontests and win great prizes!

App Information Kapsel Run!

 • App Name
  Kapsel Run!
 • Package Name
  pl.moveapp.kapselrun
 • Updated
  October 3, 2014
 • File Size
  27M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  "MGD" - GMW Sp. z o.o. Sp. k.
 • Installs
  500,000 - 1,000,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link

"MGD" - GMW Sp. z o.o. Sp. k. Show More...

GramoFun Tymbark 1.0.66 APK
GramoFun Tymbark to aplikacja, która rozkręcikażdą imprezę – zawsze i wszędzie!Ściągnij i baw się solo lub ze znajomymi.Niezła zajawka gwarantowana – włączasz muzę, stawiasz butelkęTymbarku na swojej komórce i robisz… WOW! Możesz bawić się przyswoich ulubionych kawałkach lub rozbujać imprezkę przy muzyce zapki.Przygotuj się na światła i naprawdę odjechane animacje. GramoFun toopcja zabawy w trybie single lub z ekipą. Możecie ustawić wieletelefonów z Tymbarkami i zrobić prawdziwe świetlno-muzyczneshow!Nie czekaj – ściągnij GramoFun Tymbark już teraz i sprawdź, copotrafi apka, jakiej jeszcze nie było!GramoFun Tymbark is anapplication that gets started every event - anytime, anywhere!Download and play solo or with friends.Nice sneak peak Guaranteed - turn muse, put a bottle of Tymbarkon your cell and you do ... WOW! You can have fun with theirfavorite pieces or rock a party with music from the trap.Get ready for the light and really crazy animations. GramoFun anoption play in single or with a team. You can set up multiplephones with Tymbarkami and make a real light-and-music show!Do not wait - download GramoFun Tymbark now and see what he cantrap, which have never been!
Uwielbiam.pl 1.1.3 APK
Znowu nie wiesz co ugotować na obiad?Potrzebujesz niepowtarzalnego przepisu? Kochasz makaron ale niemasz pomysłu co z nim można więcej zrobić.Chcesz wykorzystać ulubiony przepis na specjalną okazję, a możeplanujesz obiad rodzinny, randkę czy urodziny. To właśnie tutajstworzysz swój własny kulinarny kalendarz i zaplanujesz na jakąokazję chcesz wykorzystać dany przepis.Aplikacja „Uwielbiam” dostarczy Ci także kulinarnych inspiracjikażdego dnia. Codzienne zaproponuje Ci specjalnie dostosowany doTwoich potrzeb pomysł na pyszne danie z makaronem i nie tylko.Aplikacja „Uwielbiam” to dostęp do wielu przepisów offline. Całaksiążka kucharka zawiera 19 000 przepisów kulinarnych z portaluuwielbiam.pl. Przejrzysty opis przygotowania potraw oraz opcjaniewygaszania ekranu w telefonie sprawi, że gotowanie nie tylkobędzie łatwe i przyjemne, ale także nie będzie trzeba się martwić,że w trakcie przygotowań wygaśnie ekran w telefonie.Dzięki aplikacji będziesz mógł dzielić się swoimi przepisami naportalach społecznościowych jak facebook czy pinterest albobędziesz mógł przesłać przepis mailem lub smsem.W aplikacji znajdziesz także:- wyszukiwarkę w której poprzez wpisanie składnika lub pokategorii; składnikach i czasie gotowania w szybki sposóbznajdziesz interesujący Cię przepis- opcję dodania przepisu do listy zakupów za pomocą aplikacjilistonic- timer, który ułatwi gotowanie- opcję dodania przepisu do swoich ulubionych- przepisy okolicznościowe specjalnie dobrane do zbliżających sięwydarzeń jak Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc- skaner kodów kreskowych udostępniający szczegółowy opisproduktuAgain, you do not knowwhat to cook for dinner? Need a unique recipe? Do you love pastabut you have no idea what it you can do more.You want to use your favorite recipe for a special occasion, andyou a group planning a family dinner, a date or birthday. This iswhere you create your own culinary calendar and scheduling forwhich okazję want to use the provision.The "loved" will provide you with a culinary inspiration everyday. Daily will offer you specially tailored to your needs idea fora delicious pasta dish, and more.The "loved" the access to many recipes online. The whole bookcontains 19 000 cook recipes uwielbiam.pl portal. A cleardescription of the preparation of dishes and the option to displaythe phone niewygaszania make cooking not only going to be easy andfun, but also you will not have to worry about being preparedexpire on the phone screen.With this application you will be able to share their recipesfor social networks like facebook or pinterest or you can sende-mail or sms przepis.The application can also:- In which the search engine by typing the ingredient orcategory, ingredients and cooking times to quickly find interestingyou przepis- Adding a provision to shopping list using the applicationListonic- A timer that will facilitate cooking- Adding a provision to their favorites- Those specially chosen for the occasion of upcoming events likeChristmas or Easter- Barcode scanner providing detailed product description
Kapsel Run! 2.0 APK
Pomóż Kapselkowi wybrać się z przyjaciółmi namega wyprawę i poznaj niesamowity świat przygód z Run KapselRun!Biegnij co sił, omijaj przeszkody i wygrywaj ekstranagrody!!!Zmierz się z przyjaciółmi zdobywając jak najlepsze miejsce wrankingu.Kapsel od Tymbarku zabierze Cię w sam środek szalonego biegu poulicach centrum miasta. W Run Kapsel Run za każdym rogiemznajdziesz coś ciekawego:• przeszkody, które ominiesz, przeskoczysz lub prześlizgniesz siępod nimi;• ciekawe minigry;• powerupy pomagające w biegu;• dziesiątki misji do wypełnienia• aż 6 postaci do wyboruPobierz Run Kapsel Run! Ścigaj się ze znajomymi! Bierz udział wkonkursach i wygrywaj super nagrody!Help Kapselkowi go withfriends for a mega expedition and explore the amazing world ofadventure with The cap Run Run!Run what forces, avoid obstacles and win extra prizes!Challenge your friends scoring as the best place in the ranking.Cap from Tymbark take you into the middle of a crazy racethrough the streets of the city center. The cap in the Run Runaround every corner you will find something interesting:• obstacles that you miss, skip, or will slide under them;• interesting mini-games;• powerups to help you on the run;• dozens of missions to complete• up to 6 characters to choose fromDownload The cap Run Run! Race with your friends! Take part incontests and win great prizes!
Kubuś i Przyjaciele 1.3 APK
.- Cześć, to ja, Kubuś! Przywitaj się z moimikumplami: to Cziko, Stiff i Albert. Razem wyruszamy w podróż wnieznane. Witaj przygodo! Ale ale… na początek poznaj ich bliżej!Chłopaki, przedstawcie się!- Hejka! Jestem Cziko jestem nieprzeciętnie rozrywkowy, ale nielubię się tym chwalić. Weźmiesz udział w naszej wyprawie? Decydujsię szybko, komu w drogę temu wrotki!- Ja jestem Albert. Z pierzastego punktu widzenia, ta gra tonajlepsze, co może Ci się przytrafić. Są tu elementy zręcznościowe,są logiczne. Można wygrać nagrody. I my, Kurczaki, jesteśmy słodcy,prawda? Nie da się zaprzeczyć! Stiff, co Ty na to?- Do stu pierzastych kurczaków! Taka gra? Muszę to sprawdzić namoim ajfonie!Wybierz jednego z kurczaków i udaj się z nami w fascynującąpodróż po Kubusiowej Krainie.Czeka tam na Ciebie dużo zabawy, a do tego poznasz nowe fenomenalnemiejscówki.Już teraz, możesz mieć jednego z tych słodkich zawadiaków w swoimsmartfonie! Wejdź do wirtualnego świata, wybierz swojego ulubieńca,zagraj z nim w mini gry, a następnie, dzięki zebranym punktom,podziwiaj Krainę Kubusia! Jednak zanim wyruszysz w przygodę poKubusiowej Krainie, Twój kurczak musi być zadbany i wypoczęty.Dlatego rozbaw go, nakarm, a następnie przebierz w odjechanewdzianko! Możesz także położyć go do snu, aby nabrał więcej sił doczekającej go zwariowanej przygody!W pierwszej mini grze, wcielając się w pierzastego kurczaka,musisz przebyć jak najdłuższy dystans po linii wysokiego napięcia,zręcznie przeskakując wystające słupy. Uważaj, żeby nie uszkodzićmojego kumpla! Ani Albert, ani Cziko, ani Stiff nie lubią wpadać naprzeszkody! Druga gra, to Kubusiowa wersja znanej gry zeznikającymi znaczkami. Spraw, by leżące obok siebie podobne obrazkiznikały, ale uwaga, trzymaj się z dala od wybuchowych bomb!Po uzbieraniu odpowiedniej liczby punktów w zabawach zkurczakiem, pora na fantastyczne przygody w Kubusiowej Krainie.Twoim pionkiem na planszy będzie nikt inny, ale właśnie jeden znaszych pierzastych przyjaciół. Dostęp do wirtualnej gry planszowej3D będzie możliwy, gdy pasek zadowolenia kurczaka w górnym prawymrogu stanie się cały zielony. Podczas przemierzania wyspy, odkrywajją, zbieraj witaminowe punkty i zdobywaj nagrody - niespodzianki!Już czekam, żeby móc wysłać Ci prezent! Nie tylko wirtualny, takżeprawdziwy! Przeżyj super przygodę u mojego boku, wraz z naszyminowymi pierzastymi przyjaciółmi! Co za frajda!.- Hi, it's me, Winnie!Say hello to my friends: it Cziko, Stiff and Albert. Together weset off on a journey into the unknown. Welcome adventur! But, but... at the beginning explore their closer! The guys introduceyourselves!- Hejka! I'm Cziko exceptionally entertaining, but do not liketo brag about. You will take part in our expedition? Decidequickly, to whom in the way of this roller skates!- I'm Albert. With feathered point of view, this game is thebest that can happen to you. There are skill elements are logical.You can win prizes. And we, Chickens, are sweet, right? It can notbe denied! Stiff, what do you think?- For a hundred feathered chickens! This game? I need to checkmy ajfonie!Choose one of the chickens and go with us on a fascinatingjourney through the Land of Pooh.Waiting there for you a lot of fun, and for this meet newphenomenal spots.Right now, you can have one of these sweet zawadiaków on yoursmartphone! Enter the virtual world, choose your pet, play with himin the mini-games, and then, thanks to the gathered points, admirethe Land of Winnie! However, before you set off on adventures inthe Land of Pooh, your chicken needs to be maintained andrefreshed. Therefore Entertain him, feed, and then get dressed incrazy outfit! You can also put it to sleep to gained more strengthto go crazy adventure awaits!In the first mini game, playing the feathered chicken, you haveto travel the longest distance in the high-voltage lines, deftlyjumping protruding poles. Be careful not to damage my friend!Neither Albert nor Cziko or Stiff do not like to bump intoobstacles! The second game, the Pooh version of the famous gamewith disappearing stamps. Make them lying next to each othersimilar pictures disappeared, but beware, stay away from explosivebombs!After earning an adequate number of points in games of chicken,leek on fantastic adventures in Wonderland Pooh. Your pawn on theboard will be nobody else but one of our feathered friends. Accessto a virtual 3D board game will be possible when the barsatisfaction chicken in the upper right corner becomes all green.During the traversal of the island, explore it, collect points andearn vitamin reward - surprise! I'm looking forward to be able tosend you a gift! Not only virtual, also true! Experience greatadventure at my side, along with our new feathered friends! What afun!
Kubík, stromeček a velký sněho APK
Kubík, stromeček a velký sněhový mrak jeinteraktivní vánoční pohádka pro děti. Díky této pohádce můžetespolečně se svým dítětem objevovat kouzelný svět Kubíkovy zimníkrajiny.Společně s Kubíkem odhalí vaše děti úžasný příběh, ozdobí vánočnístromeček atd.Pohádku můžete předčítat sami, nebo ji pustit s vypravěčem.Interaktivní prvky jsou doprovázeny jednoduchými instrukcemi. Vy ivaše dítě prožijete spolu s Kubíkovou pohádkou krásné chvíle.Kubik tree and a largesnow cloud is an interactive Christmas tale for children. With thistale can travel together with your child discover the magical worldof Kubíkovy winter landscape.Together with Kubik expose your children an amazing story, decoratethe Christmas tree, etc.Tale we can outstrip themselves, or let her go to the narrator.Interactive elements are accompanied by simple instructions. Youand your child will spend with KUBÍKOVÁ fairy tale beautifulmoments.
Kubuś Klocki 2 1.2 APK
Klocki Kubusia wracają! Ulubionybohateremmaluchów uczy i bawi! Nowa odsłona gry to mega dawkafrajdy dlaCiebie i Twojego dziecka.Trójwymiarowe klocki, obracane plansze i wielość rundgwarantująświetną zabawę. Kolorowe klocki i śmieszne dźwiękizaciekawią każdedziecko.Kubuś zaprasza do świetnej zabawy. Nie może Was zabraknąć!Winnie pads areback!Favorite hero teaches and entertains kids! The new edition ofthegame is a mega dose of fun for you and your baby.The three-dimensional blocks, rotating banners andmultiplerounds of fun guaranteed. Colored Blocks and funnysoundsintriguing each child.Winnie invites you to fun. You can not miss it!
Kubík, stromček a veľký snehov APK
Kubík, stromček a veľký snehový mrak jeinteraktívna Vianočná rozprávka pre deti. Vďaka tejto rozprávkemôžete spoločne so svojím dieťaťom objavovať kúzelný svet Kubíkovejzimnej krajiny.Spoločne s Kubíkom odhalia Vaše deti úžasný príbeh, ozdobiavianočný stromček atď.Rozprávku môžete predčítať sami, alebo ju pustiť s rozprávačom.Interaktívne prvky sú sprevádzané jednoduchými inštrukciami. Vy iVaše dieťa prežijete spolu s Kubíkovou rozprávkou krásnechvíle.
Tiger Budík 1.0.1 APK
Tiger Budík tě vykopne z postele!Stáhni si naši aplikaci a zaručeně vstaneš po včerejší párty nebopo dlouhé pracovní noci.ZVONĚNÍSpousta šílených zvonění tě ráno pořádně nakopne. Připravili jsmeje speciálně pro tebe, určitě si najdeš svůj oblíbený. Tygr vpralesu, roztomilé koťátko nebo meditační šum potoka, který tobude?KÁMOŠITiger Budík ti ukáže, kolik dalších lidí si nastavilo budík nastejný čas jako ty. Je to skvělý pocit vědět, že se nebudíš sám.Nastavit si budík je přece jenom náročný úkol, naše appka tipřipomene, že v tom nejsi sám!HRAMusíš chytit tygra, abys vypnul budík. Stačí si nastavit hru jakozpůsob vypnutí budíku. Chytls ho? Boží! Jsi připraven, běž nazáchod, umej si zuby, posnídej párky a běž ven!POZADÍNavíc máme pro tebe taky skvělé designové pozadí, které spolu sulítlými zvoněními dá tvému Tiger Budíku drápy.Tak na co ještě čekáš? Stahuj, bav se, nastav si appku dle svýchpředstav a pořádný budíček máš zaručen!Tiger Box will kickyou out of bed!Download our app and guaranteed to wake up after yesterday's partyor after a long working nights.RINGSLots of crazy ringer really kick you in the morning. We haveprepared specially for you, be sure to find your favorite. Tiger inthe forest, cute kitty or meditation noise creek, which will itbe?KamosTiger Coffee show you how many other people have set an alarm forthe same time as you. It's a great feeling to know that nebudíšitself. Set your alarm clock is after all a difficult task, ourappka remind you that you're not alone!GameYou have to catch a tiger to turn off the alarm. Just set up thegame as a way to turn off the alarm. Chytls him? God! Are youready, go to the toilet, wash your teeth, posnídej sausages and goout!BACKGROUNDMoreover, we have for you too great design background, togetherwith ulítlými ring pattern gives your Clock alarm Tigerclaws.So what are you waiting for? Download, enjoy yourself, set yourappku according to their wishes, and you're guaranteed a bigwake-up call!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress 5.3 APK
WordPress for Android puts the power ofpublishing in your hands, making it easy to create and consumecontent. Write, edit, and publish posts to your site, check stats,and get inspired with great posts in the Reader. What’s more? It’sopen source.WordPress for Android supports WordPress.com and self-hostedWordPress.org sites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get help with the app:http://android.forums.wordpress.org
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What is XPOSED Framework then do not try thisapplication (it wont work)Hi Guys,I read about the Xposed framework in xda and other websites.somewebsites have really good tutorials about it.So what I understandis that we can modify a function and its return values using theXposed Framework.I have created and Xposed Module For Changing (MASKING) the IMEI Noof the PhoneChange Means How Other Application gets the IMEI No of the deviceusing below codeAs you all know,The Value is not permanent as it is an XposedModule :)XDA-Developers Threadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Pro version :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall appEnable module in xposed frameworkCome back to app and enter new valuePress ApplyGo to xposed moduleOpen framework pageDo a soft rebootOpen the appAnd you can see new valuecheck the value by dialing *#06#, you can see the new value