2.0 / October 3, 2014
(4.4/5) (26864)

Description

Pomóż Kapselkowi wybrać się z przyjaciółmi namega wyprawę i poznaj niesamowity świat przygód z Run KapselRun!
Biegnij co sił, omijaj przeszkody i wygrywaj ekstranagrody!!!
Zmierz się z przyjaciółmi zdobywając jak najlepsze miejsce wrankingu.

Kapsel od Tymbarku zabierze Cię w sam środek szalonego biegu poulicach centrum miasta. W Run Kapsel Run za każdym rogiemznajdziesz coś ciekawego:
• przeszkody, które ominiesz, przeskoczysz lub prześlizgniesz siępod nimi;
• ciekawe minigry;
• powerupy pomagające w biegu;
• dziesiątki misji do wypełnienia
• aż 6 postaci do wyboru

Pobierz Run Kapsel Run! Ścigaj się ze znajomymi! Bierz udział wkonkursach i wygrywaj super nagrody!

Help Kapselkowi go withfriends for a mega expedition and explore the amazing world ofadventure with The cap Run Run!
Run what forces, avoid obstacles and win extra prizes!
Challenge your friends scoring as the best place in the ranking.

Cap from Tymbark take you into the middle of a crazy racethrough the streets of the city center. The cap in the Run Runaround every corner you will find something interesting:
• obstacles that you miss, skip, or will slide under them;
• interesting mini-games;
• powerups to help you on the run;
• dozens of missions to complete
• up to 6 characters to choose from

Download The cap Run Run! Race with your friends! Take part incontests and win great prizes!

App Information Kapsel Run!

 • App Name
  Kapsel Run!
 • Package Name
  pl.moveapp.kapselrun
 • Updated
  October 3, 2014
 • File Size
  27M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  "MGD" - GMW Sp. z o.o. Sp. k.
 • Installs
  500,000 - 1,000,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
 • Google Play Link
Loading...

"MGD" - GMW Sp. z o.o. Sp. k. Show More...

GramoFun Tymbark 1.0.66 APK
GramoFun Tymbark to aplikacja, która rozkręcikażdą imprezę – zawsze i wszędzie!Ściągnij i baw się solo lub ze znajomymi.Niezła zajawka gwarantowana – włączasz muzę, stawiasz butelkęTymbarku na swojej komórce i robisz… WOW! Możesz bawić się przyswoich ulubionych kawałkach lub rozbujać imprezkę przy muzyce zapki.Przygotuj się na światła i naprawdę odjechane animacje. GramoFun toopcja zabawy w trybie single lub z ekipą. Możecie ustawić wieletelefonów z Tymbarkami i zrobić prawdziwe świetlno-muzyczneshow!Nie czekaj – ściągnij GramoFun Tymbark już teraz i sprawdź, copotrafi apka, jakiej jeszcze nie było!GramoFun Tymbark is anapplication that gets started every event - anytime, anywhere!Download and play solo or with friends.Nice sneak peak Guaranteed - turn muse, put a bottle of Tymbarkon your cell and you do ... WOW! You can have fun with theirfavorite pieces or rock a party with music from the trap.Get ready for the light and really crazy animations. GramoFun anoption play in single or with a team. You can set up multiplephones with Tymbarkami and make a real light-and-music show!Do not wait - download GramoFun Tymbark now and see what he cantrap, which have never been!
Uwielbiam.pl 1.1.3 APK
Znowu nie wiesz co ugotować na obiad?Potrzebujesz niepowtarzalnego przepisu? Kochasz makaron ale niemasz pomysłu co z nim można więcej zrobić.Chcesz wykorzystać ulubiony przepis na specjalną okazję, a możeplanujesz obiad rodzinny, randkę czy urodziny. To właśnie tutajstworzysz swój własny kulinarny kalendarz i zaplanujesz na jakąokazję chcesz wykorzystać dany przepis.Aplikacja „Uwielbiam” dostarczy Ci także kulinarnych inspiracjikażdego dnia. Codzienne zaproponuje Ci specjalnie dostosowany doTwoich potrzeb pomysł na pyszne danie z makaronem i nie tylko.Aplikacja „Uwielbiam” to dostęp do wielu przepisów offline. Całaksiążka kucharka zawiera 19 000 przepisów kulinarnych z portaluuwielbiam.pl. Przejrzysty opis przygotowania potraw oraz opcjaniewygaszania ekranu w telefonie sprawi, że gotowanie nie tylkobędzie łatwe i przyjemne, ale także nie będzie trzeba się martwić,że w trakcie przygotowań wygaśnie ekran w telefonie.Dzięki aplikacji będziesz mógł dzielić się swoimi przepisami naportalach społecznościowych jak facebook czy pinterest albobędziesz mógł przesłać przepis mailem lub smsem.W aplikacji znajdziesz także:- wyszukiwarkę w której poprzez wpisanie składnika lub pokategorii; składnikach i czasie gotowania w szybki sposóbznajdziesz interesujący Cię przepis- opcję dodania przepisu do listy zakupów za pomocą aplikacjilistonic- timer, który ułatwi gotowanie- opcję dodania przepisu do swoich ulubionych- przepisy okolicznościowe specjalnie dobrane do zbliżających sięwydarzeń jak Święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc- skaner kodów kreskowych udostępniający szczegółowy opisproduktuAgain, you do not knowwhat to cook for dinner? Need a unique recipe? Do you love pastabut you have no idea what it you can do more.You want to use your favorite recipe for a special occasion, andyou a group planning a family dinner, a date or birthday. This iswhere you create your own culinary calendar and scheduling forwhich okazję want to use the provision.The "loved" will provide you with a culinary inspiration everyday. Daily will offer you specially tailored to your needs idea fora delicious pasta dish, and more.The "loved" the access to many recipes online. The whole bookcontains 19 000 cook recipes uwielbiam.pl portal. A cleardescription of the preparation of dishes and the option to displaythe phone niewygaszania make cooking not only going to be easy andfun, but also you will not have to worry about being preparedexpire on the phone screen.With this application you will be able to share their recipesfor social networks like facebook or pinterest or you can sende-mail or sms przepis.The application can also:- In which the search engine by typing the ingredient orcategory, ingredients and cooking times to quickly find interestingyou przepis- Adding a provision to shopping list using the applicationListonic- A timer that will facilitate cooking- Adding a provision to their favorites- Those specially chosen for the occasion of upcoming events likeChristmas or Easter- Barcode scanner providing detailed product description
Kapsel Run! 2.0 APK
Pomóż Kapselkowi wybrać się z przyjaciółmi namega wyprawę i poznaj niesamowity świat przygód z Run KapselRun!Biegnij co sił, omijaj przeszkody i wygrywaj ekstranagrody!!!Zmierz się z przyjaciółmi zdobywając jak najlepsze miejsce wrankingu.Kapsel od Tymbarku zabierze Cię w sam środek szalonego biegu poulicach centrum miasta. W Run Kapsel Run za każdym rogiemznajdziesz coś ciekawego:• przeszkody, które ominiesz, przeskoczysz lub prześlizgniesz siępod nimi;• ciekawe minigry;• powerupy pomagające w biegu;• dziesiątki misji do wypełnienia• aż 6 postaci do wyboruPobierz Run Kapsel Run! Ścigaj się ze znajomymi! Bierz udział wkonkursach i wygrywaj super nagrody!Help Kapselkowi go withfriends for a mega expedition and explore the amazing world ofadventure with The cap Run Run!Run what forces, avoid obstacles and win extra prizes!Challenge your friends scoring as the best place in the ranking.Cap from Tymbark take you into the middle of a crazy racethrough the streets of the city center. The cap in the Run Runaround every corner you will find something interesting:• obstacles that you miss, skip, or will slide under them;• interesting mini-games;• powerups to help you on the run;• dozens of missions to complete• up to 6 characters to choose fromDownload The cap Run Run! Race with your friends! Take part incontests and win great prizes!
Kubuś i Przyjaciele 1.3 APK
.- Cześć, to ja, Kubuś! Przywitaj się z moimikumplami: to Cziko, Stiff i Albert. Razem wyruszamy w podróż wnieznane. Witaj przygodo! Ale ale… na początek poznaj ich bliżej!Chłopaki, przedstawcie się!- Hejka! Jestem Cziko jestem nieprzeciętnie rozrywkowy, ale nielubię się tym chwalić. Weźmiesz udział w naszej wyprawie? Decydujsię szybko, komu w drogę temu wrotki!- Ja jestem Albert. Z pierzastego punktu widzenia, ta gra tonajlepsze, co może Ci się przytrafić. Są tu elementy zręcznościowe,są logiczne. Można wygrać nagrody. I my, Kurczaki, jesteśmy słodcy,prawda? Nie da się zaprzeczyć! Stiff, co Ty na to?- Do stu pierzastych kurczaków! Taka gra? Muszę to sprawdzić namoim ajfonie!Wybierz jednego z kurczaków i udaj się z nami w fascynującąpodróż po Kubusiowej Krainie.Czeka tam na Ciebie dużo zabawy, a do tego poznasz nowe fenomenalnemiejscówki.Już teraz, możesz mieć jednego z tych słodkich zawadiaków w swoimsmartfonie! Wejdź do wirtualnego świata, wybierz swojego ulubieńca,zagraj z nim w mini gry, a następnie, dzięki zebranym punktom,podziwiaj Krainę Kubusia! Jednak zanim wyruszysz w przygodę poKubusiowej Krainie, Twój kurczak musi być zadbany i wypoczęty.Dlatego rozbaw go, nakarm, a następnie przebierz w odjechanewdzianko! Możesz także położyć go do snu, aby nabrał więcej sił doczekającej go zwariowanej przygody!W pierwszej mini grze, wcielając się w pierzastego kurczaka,musisz przebyć jak najdłuższy dystans po linii wysokiego napięcia,zręcznie przeskakując wystające słupy. Uważaj, żeby nie uszkodzićmojego kumpla! Ani Albert, ani Cziko, ani Stiff nie lubią wpadać naprzeszkody! Druga gra, to Kubusiowa wersja znanej gry zeznikającymi znaczkami. Spraw, by leżące obok siebie podobne obrazkiznikały, ale uwaga, trzymaj się z dala od wybuchowych bomb!Po uzbieraniu odpowiedniej liczby punktów w zabawach zkurczakiem, pora na fantastyczne przygody w Kubusiowej Krainie.Twoim pionkiem na planszy będzie nikt inny, ale właśnie jeden znaszych pierzastych przyjaciół. Dostęp do wirtualnej gry planszowej3D będzie możliwy, gdy pasek zadowolenia kurczaka w górnym prawymrogu stanie się cały zielony. Podczas przemierzania wyspy, odkrywajją, zbieraj witaminowe punkty i zdobywaj nagrody - niespodzianki!Już czekam, żeby móc wysłać Ci prezent! Nie tylko wirtualny, takżeprawdziwy! Przeżyj super przygodę u mojego boku, wraz z naszyminowymi pierzastymi przyjaciółmi! Co za frajda!.- Hi, it's me, Winnie!Say hello to my friends: it Cziko, Stiff and Albert. Together weset off on a journey into the unknown. Welcome adventur! But, but... at the beginning explore their closer! The guys introduceyourselves!- Hejka! I'm Cziko exceptionally entertaining, but do not liketo brag about. You will take part in our expedition? Decidequickly, to whom in the way of this roller skates!- I'm Albert. With feathered point of view, this game is thebest that can happen to you. There are skill elements are logical.You can win prizes. And we, Chickens, are sweet, right? It can notbe denied! Stiff, what do you think?- For a hundred feathered chickens! This game? I need to checkmy ajfonie!Choose one of the chickens and go with us on a fascinatingjourney through the Land of Pooh.Waiting there for you a lot of fun, and for this meet newphenomenal spots.Right now, you can have one of these sweet zawadiaków on yoursmartphone! Enter the virtual world, choose your pet, play with himin the mini-games, and then, thanks to the gathered points, admirethe Land of Winnie! However, before you set off on adventures inthe Land of Pooh, your chicken needs to be maintained andrefreshed. Therefore Entertain him, feed, and then get dressed incrazy outfit! You can also put it to sleep to gained more strengthto go crazy adventure awaits!In the first mini game, playing the feathered chicken, you haveto travel the longest distance in the high-voltage lines, deftlyjumping protruding poles. Be careful not to damage my friend!Neither Albert nor Cziko or Stiff do not like to bump intoobstacles! The second game, the Pooh version of the famous gamewith disappearing stamps. Make them lying next to each othersimilar pictures disappeared, but beware, stay away from explosivebombs!After earning an adequate number of points in games of chicken,leek on fantastic adventures in Wonderland Pooh. Your pawn on theboard will be nobody else but one of our feathered friends. Accessto a virtual 3D board game will be possible when the barsatisfaction chicken in the upper right corner becomes all green.During the traversal of the island, explore it, collect points andearn vitamin reward - surprise! I'm looking forward to be able tosend you a gift! Not only virtual, also true! Experience greatadventure at my side, along with our new feathered friends! What afun!
Capacele 2.0.12 APK
Buna! Aici este Capacul de la Tymbark!​Afla care este cea mai noua versiune a aplicatiei mele! Potiextragezilnic un nou text si poti sa verifici ce am sa-ti spun.Fiecaretext se inregistreaza in arhiva ta, iar cand doresti, potivorbi cuprietenii tai prin intermediul comunicatoruluispecial,Capacul!​Vezi cum arata fundalurile surprinzatoare, castiga punctesiverifica statistica activitatilor tale sau creaza propriiletalecapace cu texte si imparte-le cu prietenii.Hi! Here is the coverofthe Tymbark!Find out which is the newest version of my! You can extract anewtext daily and you can check what I tell you. Each textisregistered in your archive, and when you like, you can talkwithyour friends via communicator particular cover!See how it looks amazing backgrounds, gain points and checkyourstatistics activities or create your own caps with text andsharethem with friends.
Tiger Budzik 1.6.1 APK
Tiger Budzik obudzi Cię jaknigdy!Ściągnij i sprawdź jak nasze dzwonki skutecznie obudzą Cię nawet powczorajszym melanżu czy pracy do późnej nocy!DZWONKIKilkadziesiąt odjechanych dzwonków zapewni Ci najlepszy restart nadźwięk dobry!Przygotowaliśmy je specjalnie dla Ciebie i dlatego na pewnoznajdziesz swój ulubiony. Tiger w dżungli, medytujący buddyjscymnisi lub kotek, który wlazł na płotek,SPOŁECZNOŚĆTiger Budzik pokaże Ci ile osób ustawiło budzik na tę samą godzinęco Ty, bo wstawanie ze świadomością, że nie jesteś sam ułatwi każdyporanek!Jeśli nastawiając budzik czujesz się w tym trudnym momencieosamotniony, to nasza aplikacja jest właśnie dla Ciebie.GRAZłap Tigera żeby wyłączyć budzik. Wystarczy ustawić grę jakowyłącznik. Złapałeś? To znaczy, że jesteś na chodzie, a więc kibel,zęby, jajecznica i w miasto!TAPETYMamy też 12 fantastycznych tapet, które razem z niesamowitymidzwonkami, nadadzą budzikowi tygrysiego pazura.Słowem, nie ma na co czekać. Ściągaj, baw się i ustawiaj apkę wgwłasnego widzimisię, a porządny restart z rana maszzapewniony!Tiger alarm clock towake you up like never!Download and see how effectively our bells will wake you up afteryesterday melange or work late into the night!BELLSDozens of odjechanych ringtones will provide you the best restartsound good!We prepared it especially for you and why are sure to find yourfavorite. Tiger in the jungle, meditating Buddhist monks or kitten,who climbed onto the fence,COMMUNITYTiger Alarm Clock will show you how many people oriented alarm forthe same time as you, because getting up in the knowledge that youare not alone facilitate every morning!If you feel by setting an alarm clock in this difficult momentalone, our app is right for you.GAMECatch Tiger to stop the alarm. Just set the game as a switch.Caught? This means that you are running, so the toilet, teeth,scrambled eggs and town!WALLWe also have 12 fantastic wallpapers that together with amazingbells will give budzikowi tiger claw.In short, there is nothing to wait for. Take off, have fun and setApke according to his own whim, and a decent reboot in the morningyou're guaranteed!
Smerfna Wioska AR 1.0 APK
Przenieś świat Smerfów do swojego domu –dziękiMlekołakom od Lubelli! Zobacz, za czym rozgląda się Ważniak,ilepompek może zrobić Osiłek i jak Smerfetka tańczy na Twoimramieniu,gdy Ty jesz śniadanie!Rób sobie zdjęcia ze Smerfami i pochwal się przyjaciołom,jaksmerfnie się bawisz!Wszystko to jest możliwe dzięki aplikacji SMERFNA WIOSKAAR,dostępnej ZA DARMO! od Mlekołaków!Move the world oftheSmurfs to their home - thanks to Mlekołakom of Lubelli! See,forwhat looks Ważniak how many push-ups can make a thug andasSmurfette dances on your shoulder while you eat breakfast!Take a photo with smerfami and show off to friends, assmerfnieyou're having fun!All this is possible thanks to the application SMERFNA VILLAGEAR,available for FREE! from Mlekołaków!

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttps://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttps://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Panda بنده 3.14 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.9.1 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing karaokefree to millions of songs with music and lyrics. Karaoke anytime,anywhere.• Sing solo or duet to songs, sing a cappella, dance, playalong, or just enjoy the show!• Sound like a pro! Add polish toyour vocals with studio effects.• Use pitch correction forreal-time tuning while you sing. • Star in your own music video!Record your vocals first, then add any video that you create.•Apply video filters to make your recording look pro! Choose fromSelfie, Vintage, Black & White, Sepia, and Fight Club. • Addvisual effects, like smoke, bubbles and fireflies, to make yourrecording stand out even more. • Share your creation on our 50M+global platform to get discovered.• Upload your song to the SmuleSongbook for other singers to perform• Connect with Facebook tofind and karaoke with friends on Smule, as well as chat with othersingers!• Have a karaoke duet with top artists: Shawn Mendes, JasonDerulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, James Arthur, Jessie J andmore! • Beat your singing score and sing like a karaoke pro! •Customize your profile page and pin your fave karaokes. With newsongs added daily, you’ll find your favorite songs and karaokehits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop, R&B, Rock,Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule:SINGPOP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* PlayThat Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’tLet Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Loveme Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendSING NEWCLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees*I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton*Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* BohemianRhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and theBeast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - TheLittle Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen byDisney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see yourmust-sing karaoke jam? Upload to the SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree.FIND YOUR VOICENo matter what kind of singer you are, you cansound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers onSmulehttp://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions? http://www.smule.com/support/sing#androidThis app hasbeen Superpowered