1.0 / July 14, 2016
(5.0/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Karataş Site ve Bina Yönetimi Mobil UygulamasıUygulama ilehesaplarınızı kontrol edebilirsiniz.Bina gelir ve gider durumunutakip edebilirsiniz.Anlık Bina gelirini ve giderini takipedebilirsiniz.Geçmiş borçlarını ve makbuzlarınıgörüntüleyebilirsiniz.Online Borç ödeyebilirsiniz.Bina duyurularınıinceleyebilirsiniz.Karataş Site and Building Management MobileApplicationYou can check your account application.Building incomeand expenses you can track the state.You can track income andexpenses Instant building.You can view past debts and receipts.Youcan pay online debt.You can examine the building announcement.

App Information Karataş Site ve Bina Yönetimi

 • App Name
  Karataş Site ve Bina Yönetimi
 • Package Name
  bina.biz.karatabinaynetimi
 • Updated
  July 14, 2016
 • File Size
  1.2M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  MUDU
 • Installs
  10+
 • Price
  Free
 • Category
  Productivity
 • Developer
 • Google Play Link

MUDU Show More...

bebuk - ninni ve ilahi dinle 1.0 APK
MUDU
Uygulamayı; 2 adet çocuk babası olarak,annelerine uyuma aşamasında çektirdikleri işkenceyi :)youtube vb. kanallarda vakit kaybedilme derdini vedağınık, kalitesiz, bol reklamlı uygulamalardan bıktığımız içinyazmaya kadar verdim.Bu uygulamadan herhangi bir gelir beklentim olmadığı için reklamızdırabı yoktur. :)Geri dönüşlere göre güncellemeleri yapacağım.İçerikleri genel anlamda çocukların severek dinlediği ninni, ilahive masallarla vakit buldukça güncelliyorum.Application; In 2children,they are taken to the torture of sleep stage mother :)YouTube and so on. lost time and trouble in the channelscattered, poor quality, with plenty of practice with ads for ourtired I gave up writing.This is because the application is not expected to have any incomefrom advertising my suffering. :)I will make updates according to the return. Contents general lullaby he listened fondly of children, chanting,and I find the time to update tale.
Promosyon 2.0 APK
MUDU
Program ile 2000 çeşit promosyon ürünlerini inceleyebilir, OnlineFiyat hesaplayabilir veya teklif isteyebilirsiniz. Aypromosyonolarak önce kendimizi siz değerli müşterilerimizin yerine koyup,sizin gibi düşünüp bir promosyon firmasından ne bekleriz sorusuylayola çıktık. Bu anlayışla yaratıcı, interaktif, çizginin altınıüstüne getiren ve ayrıca sıra dışı çalışmalarla fark yaratanAypromosyon, merkezi İstanbul olan bir firmadır. Türkiye’nin herbölgesine uzanan geniş kapsamlı hizmet ağı bulunan, yüksek vizyonve gerçekçi misyonuyla sektörün lideri olma hedefindedir.Şirketimizin en dikkat çekici özelliği genç, yaratıcı ve uzmanbireylerden oluşmasıdır. Şirketimiz, promosyon ürünleri konusundaözgün tasarım ve farklılaşmanın gerekliliğini kendi bünyesindegerçekleştirerek, çözüm ortaklarına sınırsız hizmetler sunmanınmutluluğunu yaşamaktadır. Politikamızın temel taşları olan ;kaliteli ve hızlı hizmet anlayışı, disiplin, çözüm odaklı birsisteme dayalı ekip çalışmasını ilke edinmiş olan şirketimiz,teknolojinin sunduğu olanakları en iyi şekilde kullanmaktadır.Aypromosyon olarak ; Kısaca söylemek gerekirse biz iyi bir çözümortağıyız. ÇALIŞMA İLKEMİZ Bizde ; “Büyük iş ” “küçük iş” yoktursadece “iş” vardır.Müşteriye “imkansız” denilmez, imkansızın zamanalabileceği anlatılır.Yalan söylenmez, kimse mağdur edilmez.Bizeolan güveniniz, paranızdan daha önemlidir.Özetle bizde samimiyetesastır.Esas olan her işe bir fincan sıcak kahveylebaşlamaktır.Sizi de bir fincan kahveye bekleriz….2000 kinds ofpromotional products and programs can be examined,Online prices oroffer you may want to calculate.   Instead ofputting ourselves before our valued customers as Aypromosyo, whatwe expect from a promotional company like you thought we were offthequestion.            Thisapproach creative, interactive, bringing the gold on the line andalso make a difference by working Aypromosyo's unusual, is acompany with central Istanbul. Located comprehensive servicenetwork extends to every part of Turkey, is a goal of becoming aleader in the industry with high vision and realisticmission.            Themost remarkable feature of our company is young, is composed ofcreative and professionalindividuals.            Ourcompany is carrying out its own unique design and differentiationrequirements regarding the promotional products, is happy to offerunlimited services to itspartners.            Whichis the cornerstone of our policy; quality and fast service,discipline, solution-oriented, our company has adopted a systembased on the principle of teamwork, possibilities offered by thetechnology use in the bestway.             AsAypromosyo; Simply put, we partner a good solution. PRINCIPLESOF OUR WORK We Too; "Great job" "small business" is not only"job" is.Customer "impossible" is not mentioned, discusses theimpossible may take time.Can not lie, nobody will bevictimized.Your trust in us is more important than your money.It isessential that we summarize sincerity.Each work is essential tostart with a cup of hot coffee.We would welcome a cup of coffee....
Site ve Bina Yönetim Programı 1.0 APK
MUDU
Profesyoneller için...Site ve Bina Yönetim Programı bu iş içintasarlanmış zaman ve enerji tasarrufunu maksimuma çıkaracak donanımve kullanıma sahip bir yazılımdır.Kullanımda sağlanabilecekkolaylık ve anlaşılabilirlik temel prensip olarak benimsenmiş zamanve enerjinizi tüketecek karışık ve kullanımı zor yazılımlardansizleri kurtararak daha keyifli ve daha zahmetsiz bir iş arkadaşıvaad edilmektedir.Yazılım genel kullanım çerçevesindeki sadelik venitelikli içerik sayesinde birden çok harekete gerek duymadan kolayerişilebilir menü yardımıyla sıralı ve hızlı bir şekilde minimumhata ile işlemlerinizi gerçekleştirebilmenize olanaksağlar.Masaüstü Uygulaması ve Detaylı bilgi için: www.bina.bizforProfessionals ...Site and Building Management Program is a softwareand hardware have to maximize the use of time and energy designedfor the job.Ease of use and clarity can be provided that willconsume your time and energy complex and has been adopted as thebasic principle of freeing you from difficult to use software ispromising more enjoyable and effortless colleague.Thanks to thesimplicity of software and content quality across the frame withthe help of easily accessible without the need to use multiplemotion menus and ordered quickly allows you to perform youroperation with minimum errors.Desktop Application and furtherinformation: www.bina.biz
KAYSERİ NÖBETÇİ ECZANE 1.0 APK
MUDU
Kayseri için günlük olarak güncellenen ve sürekli güncel verileribarındıran,hızlı ve kolay erişimi ile nöbetçi eczanenin 24 saatveya 1 e kadar açık olma durumunu görebilir,arama yapabilir veyaHaritadan yol tarifi alabilirsiniz.Herhangi bir gelir odaklanmamış,sadece nöbetçi eczane arama durumunda karmaşık ve anlaşılamazdurumlar için net bir araç olarak tasarlanmıştır.Which is updateddaily and contains continuously updated data for Kayseri,Thedrugstore with quick and easy access to up to 24 hours or one cansee that the open state,You can search or get directions on themap.unfocused any income, net is intended only as a tool forcomplex and incomprehensible situations call in case of emergencypharmacies.
KAYSERİ MOBİLYA AVM 1.0 APK
MUDU
Değerli Müşterimiz, Firmamız kuruluşundan bugüne kadar toplamkalite anlayışını benimsemiş her zaman müşteri memnuniyetini önplanda tutmuştur. Sadece ürünü satana kadar değil, her zamanmalımızın arkasında dimdik durmuşuzdur. Biz bu gücü ürünlerimizinkalitesine olan güvenimizden ürettiği her ürünü kendi kullanacakgibi üreten personelemizden alıyoruz. Temel amaç, ürün kalitesindenödün vermeden müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmektir."KAYSERİ MOBİLYA AVM"’yı farklı kılan en önemli unsur kullanılanhammaddelerin kalitesidir. KAYSERİ MOBİLYA AVM, takip ettiğidürüst, üretken, inançlı ve güven içeren sağlam politikası sonucu,şu an yurt dışında 4 noktaya ihracat yapan, Türkiye genelinde100'ü aşkın noktada hizmet veren bir firma konumuna gelmiştir.Müşteri beklentilerine etkin bir biçimde cevap vermek adına,yüzlerce hammadde ve malzemeyi özenle seçip, kalite standartlarınaazami ölçüde sadık kalarak, ürettiğimiz KAYSERİ MOBİLYA AVMürünleri, kalitesiyle ve dayanıklılığıyla ün yapmıştır. KAYSERİMOBİLYA AVM, misyon ve ilkeleri ile gün geçtikçe daha fazla evemisafir olmaya devam edecektir.Dear Customer, our company has keptthe organization has adopted the total quality approach so faralways customer satisfaction. It's not just until you sell theproduct, we've always stood tall behind our property. We take ourstaff as producing each product to use its power to produce ourconfidence in the quality of our products. The main objective is tomeet our customers' needs without compromising product quality."Kayseri FURNITURE Mall" 's most important factor is the quality ofraw materials used to make it different. KAYSERI FURNITURESHOPPING CENTER, followed honest, productive, strong policy ofcontaining faith and trust, exporting to 4 points now abroad,Turkey has become a firm position in serving more than 100 pointsacross. to respond effectively to customer expectations onbehalf of hundreds of carefully selecting raw materials andingredients, adhering to quality standards to the maximum extent,we produce KAYSERI FURNITURE AVM products have a reputation for thequality and durability. KAYSERI FURNITURE AVM day mission andprinciples will continue to be more and more house guests.
Kayseri Promosyon 1.0 APK
MUDU
Kayseri promosyon olarak önce kendimizi siz değerlimüşterilerimizin yerine koyup, sizin gibi düşünüp bir promosyonfirmasından ne bekleriz sorusuyla yola çıktık. Bu anlayışlayaratıcı, interaktif, çizginin altını üstüne getiren ve ayrıca sıradışı çalışmalarla fark yaratan Kayseri promosyon , merkezi İstanbulolan bir firmadır. Türkiye’nin her bölgesine uzanan geniş kapsamlıhizmet ağı bulunan, yüksek vizyon ve gerçekçi misyonuyla sektörünlideri olma hedefindedir. Şirketimizin en dikkat çekici özelliğigenç, yaratıcı ve uzman bireylerden oluşmasıdır.Kayseri promosyon ,promosyon sektöründe güçlü ve dinamik iş ortakları vetedarikçileriyle faaliyetini sürdürmektedir. Amacımız olarakTürkiye'nin tüm il ve ilçelerinde bayilikler, internet siteleriylesatışlarını artırıp daha uygun fiyatlara ürünler satmaktır.Promosyonun ticari hayattaki önem ve anlamını işimiz olarak edinip,firmanızın en kaliteli şekilde bütçenizi zorlamadan tanıtılmasıiçin çalışıyoruz. Şirketimiz, promosyon ürünleri konusunda özgüntasarım ve farklılaşmanın gerekliliğini kendi bünyesindegerçekleştirerek, çözüm ortaklarına sınırsız hizmetler sunmanınmutluluğunu yaşamaktadır. Politikamızın temel taşları olan ;kaliteli ve hızlı hizmet anlayışı, disiplin, çözüm odaklı birsisteme dayalı ekip çalışmasını ilke edinmiş olan şirketimiz,teknolojinin sunduğu olanakları en iyi şekilde kullanmaktadır.Kayseri promosyon olarak ; Kısaca söylemek gerekirse biz iyi birçözüm ortağıyız. ÇALIŞMA İLKEMİZ Bizde ; “Büyük iş ” “küçük iş”yoktur sadece “iş” vardır.Müşteriye “imkansız” denilmez, imkansızınzaman alabileceği anlatılır.Yalan söylenmez, kimse mağduredilmez.Bize olan güveniniz, paranızdan daha önemlidir.Özetle bizdesamimiyet esastır.Esas olan her işe bir fincan sıcak kahveylebaşlamaktır.Sizi de bir fincan kahveye bekleriz…. SaygılarımızlaKayseri promosyonKayseri put ourselves instead of our valuedcustomers before the promotion, what we expect from a promotionalcompany that you think as we started out withquestions.       In this spiritof creative, interactive, bringing the gold on the line and alsomake a difference by working Kayseri unusual promotion, which is acompany center of Istanbul. Located comprehensive service networkextending to all parts of Turkey, is a goal of becoming theindustry leader with high vision and realisticmission.       The mostremarkable feature of our company is young, is composed of creativeand professional individuals.Kayseri promotion, continues tooperate with a strong and dynamic business partners and suppliersin the promotionalindustry.       Our goal asfranchises in all provinces and districts of Turkey, is to sellproducts to more affordable price increase sales with thewebsite.       Promotion obtaincommercial importance and the meaning of life, our work, thequality of your company in ways we are trying to introduce withoutstretching yourbudget.       Our company iscarrying out its own original design and differentiationrequirements on promotional products, is happy to offer unlimitedservices to itspartners.       which is thecornerstone of our policy; quality and fast service, discipline,solution-oriented company, which is a system based on the principleof teamwork, the possibilities offered by technology to use in thebest way. Kayseri as promotion; Simply put, we partner a goodsolution. PRINCIPLES OF OUR WORK us; "Great job" "smallbusiness" is not just a "job" is.Customer "impossible" is notcalled, describes the impossible may take time.Lies are told, noone will be victimized.Your trust in us is more important than yourmoney.In summary it sincerity is essential.Each work is essentialto start with a cup of hot coffee.I would welcome a cup of coffee.... With ourrespects                     Kayseripromotion
AidatimNet Site, Bina Yönetimi 1.0 APK
MUDU
Şehirleşmeyle birlikte artan ortak yaşam alanları bir takımsıkıntılarıda beraberinde getirmektedir. Özellikle ortak yaşamalanlarının finansal yönü ele alındığında işler gerçekten cansıkıcı bir hal almaktadır.Kişi sayısının ve gider kalemlerininartmasıyla birlikte finans ve yönetim iç içe geçmişbulunmaktadır.Binalarında insanlar gibi karakteristik özelliklerikendilerine özgü arz ve talepleri olduğu göz ardı edilemez birgerçektir. Bunun yanı sıra yönetim şirketlerinin sunduğu basmakalıp ve prosedür yüklü hizmet anlayışı ile birlikte binaözellikleri ve taleplerine cevap vermedeki yetersizlikleri gözönüne alındığında kendi özerk yönetimini kurma isteği binalarca çokdaha sık gündeme gelmektedir.Aidatim.net tam da bu sebepler gözönünde bulundurularak tasarlanmış ve gerekli donanımla harmanlanmışbir projedir. Bu uygulama sayesinde tek tıkla yönetim şirketlerininsunduğu tüm hizmetleri size özgü tasarlanmış bir sistem sayesindesatın almış olacak uzayan ve can sıkan toplantılar yerine zevklegeçen sohbet ortamına kavuşabileceksiniz.Hesaplarınızı güvenortamında şeffaf ve yasalara uygun şekilde tutacak ödeme ve tahsilişlemlerinizi kolay ve zahmetsiz yoldan sağlayabilecek kuşkuya vekaosa yer bırakmaksızın yönetim işleminizi profesyonel düzeydeyürütelebileceksiniz.With increasing urbanization common livingareas brings a team we repeatedly. With specific regard to thefinancial aspects of the common living area with the increase ofthe number of jobs actually almaktadır.kiş can be frustrating andexpenses finance and management are intertwined.The characteristicsof such people in the building can not be ignored as their ownsupply and demand is a reality. When this addition to themanagement company inability to respond to the buildingspecifications and demand combined with stereotypes and proceduresinstalled service concept offered by considering the request toestablish an autonomous government in the buildings which equatesto much more often on the agenda.Aidatim.net precisely for thisreason is a project designed considering blended and necessaryequipment. With this application all the services offered by thecompany will have one-click management you have bought through aunique system designed to extend life and be able to reach a commonmeeting instead relish the conversation.Transparency and confidencein your account in accordance with the law to keep your payment andcollection processes could provide an easy and effortless way todoubt and chaos management process without leaving your place atthe professional level will be able to NFS.
Bina Yönetim Merkezi 1.0 APK
MUDU
Bina Yönetim Merkezi Mobil UygulamasıUygulama ile hesaplarınızıkontrol edebilirsiniz.Bina gelir ve gider durumunu takipedebilirsiniz.Anlık Bina gelirini ve giderini takipedebilirsiniz.Geçmiş borçlarını ve makbuzlarınıgörüntüleyebilirsiniz.Online Borç ödeyebilirsiniz.Bina duyurularınıinceleyebilirsiniz.Building Management Mobile ApplicationYou cancheck your account application.Building income and expenses you cantrack the state.You can track income and expenses Instantbuilding.You can view past debts and receipts.You can pay onlinedebt.You can examine the building announcement.
Loading...