1.3.2 / January 30, 2019
(2.6/5) (8)
Loading...

Description

Här kan du bland annat se din hyresinformation och göra felanmälan.För att kunna använda tjänsten behöver du registrera dig på Minasidor på Karlskronahems webbplats. Allows you to see your rentalinformation and report faults. To use the service you need toregister on My Account at Karlskrona Hem's website.

App Information Karlskronahem Mina sidor

 • App Name
  Karlskronahem Mina sidor
 • Package Name
  com.vitec.mobile.kundservice.karlskronahem
 • Updated
  January 30, 2019
 • File Size
  2.4M
 • Requires Android
  Android 4.4 and up
 • Version
  1.3.2
 • Developer
  Vitec Fastighetssystem AB
 • Installs
  1,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Lifestyle
 • Developer
 • Google Play Link

Vitec Fastighetssystem AB Show More...

ABK Sök bostad 1.2.2 APK
Här kan du se ABKs lediga lägenheter och göra intresseanmälningar.Du kan också ta emot erbjudanden och svara på dem. För att användatjänsten behöver du ha ett konto på ABKs webbplats.Here you can seeABKs vacant apartments and make interest. You can also receiveoffers and answer them.To use this service you need to have anaccount on ABKs website.
Rikshem Mina sidor 1.3.8 APK
Här kan du bl.a. se dina hyresavier, göra felanmälan och hittainformation om ditt område. För att kunna använda tjänsten behöverdu registrera dig på Mina sidor på Rikshems webbplats. Here you caninclude check your rental slips, report faults and find informationabout your area. To use the service you need to register on MyAccount at the National Hem's website.
Mannersons Teknisk förvaltning 3.59.0.1 APK
Verktyg för en kostnadseffektiv skötsel av fastighetsbeståndet. MedVitec Teknisk Förvaltning skapar man en plan som möterfastigheternas behov av underhåll. Kostnader för underhålls- ochdriftsarbeten minskas genom att man planerar och stämmer av motfaktiska kostnader.Appen hanterar arbetsorder, besiktningar,mätaravläsningar och rondering.Tools for cost-effective managementof the property portfolio. The Vitec Technical Management create aplan that meets property maintenance needs. Costs for maintenanceand operations jobs reduced by planning and reconcile againstactual costs.The app manages work orders, inspections, meterreadings and patrolling.
Danderyds kommun TF 3.63.0.1 APK
Verktyg för en kostnadseffektiv skötsel av fastighetsbeståndet. MedVitec Teknisk Förvaltning skapar man en plan som möterfastigheternas behov av underhåll. Kostnader för underhålls- ochdriftsarbeten minskas genom att man planerar och stämmer av motfaktiska kostnader.Appen hanterar arbetsorder, besiktningar,mätaravläsningar och rondering.Mer information finnshär:https://www.vitecsoftware.com/sv/produktomraden/fastighet/produkter/teknisk-forvaltning/mobil-teknisk-forvaltningToolsfor cost-effective management of the property portfolio. With VitecTechnical Management create a plan that meets the needs of theproperties of the maintenance. Costs for maintenance and operationsjobs reduced by planning, and agree to the actual costs.The appmanages work orders, inspections, meter readings and patrols.Moreinformation is availablehere:https://www.vitecsoftware.com/sv/produktomraden/fastighet/produkter/teknisk-forvaltning/mobil-teknisk-forvaltning
Bostad Västerås Sök bostad 1.1.0 APK
Här kan du se Bostad Västerås ledigalägenheter och göra intresseanmälningar. Du kan också ta emoterbjudanden och svara på dem.För att använda tjänsten behöver du ha ett konto på BostadVästerås webbplats.Here you can see HousingVasteras vacant apartments and make interest. You can also receiveoffers and answer them.To use this service you need to have an account on HousingVasteras website.
vitec.mobile.bostad.vasbyhem 1.7.2 APK
För dig som vill söka lägenhet hos Väsbyhem. Här kan du se våralediga lägenheter och göra intresseanmälningar. Du kan också taemot erbjudanden och svara på dem. För att kunna använda VäsbyhemsSök bostad behöver du vara registrerad som sökande på vår hemsida.Inloggningsuppgifterna är samma som för Mina sidor. For those ofyou who want to search apartment at Väsbyhem. Here you can see ouravailable apartments and make interest. You can also receive offersand responding to them. In order to use Vasby 'Home PropertySearch, you need to be registered as a candidate on our website.Login details are the same as for My pages.
Teknisk Förvaltning 3.71.0.2 APK
Verktyg för en kostnadseffektiv skötsel av fastighetsbeståndet. MedVitec Teknisk Förvaltning skapar man en plan som möterfastigheternas behov av underhåll. Kostnader för underhålls- ochdriftsarbeten minskas genom att man planerar och stämmer av motfaktiska kostnader. Appen hanterar arbetsorder, besiktningar,mätaravläsningar och rondering. För att använda appen behöver duett licensnummer från Vitec och ett konto i Vitecs molntjänst förTeknisk Förvaltning. Mer information finns här:http://www.vitec.se/Fastighet/Produkter/Teknisk-forvaltning/Mobil-Teknisk-Forvaltning/Tools for cost-effective management of the property portfolio. WithVitec Technical Management you create a plan that meets theproperties required maintenance. Costs for maintenance andoperations jobs reduced by planning and reconcile the actual costs.The app handles work orders, inspections, meter reading and mobilepatrols. To use the app you need a license number from Vitec and anaccount of the Vitec cloud service for Technical Management. Moreinformation is available here:http://www.vitec.se/Fastighet/Produkter/Teknisk-forvaltning/Mobil-Teknisk-Forvaltning/
Mimer Mina sidor 1.2.4 APK
Här kan du som hyresgäst hos Bostads AB Mimer bl.a. se dinahyresavier, göra felanmälan, visa information om din kvartersvärd,visa din planlösning, boka tvättstuga och hantera motorvärmare. Föratt kunna använda tjänsten behöver du registrera dig på Mina sidorpå Bostads AB Mimers webbplats. Here you can find a tenant ofresidential AB Mimer including see your rental slips, reportfaults, view information about your neighborhood host, show yourplan, book and manage the laundry room heater. To use the service,you need to register on My Account at Residential AB Mimer'swebsite.
Loading...