3.2 / November 27, 2018
(4.4/5) (21)
Loading...

Description

Katechizmus Katolíckej Cirkvi obsahuje náuku Katolíckej Cirkvi.Zverejnil ho Ján Pavol II. v roku 1992 apoštolskou konštitúciouFidei depositum. Texty aplikácie sú prístupné online. Je potrebnédátové pripojenie. Texty sú zobrazované zo zdroja: © DokumentyKatolíckej Cirkvi https://dkc.kbs.sk/

App Information Katechizmus Katolíckej Cirkvi

 • App Name
  Katechizmus Katolíckej Cirkvi
 • Package Name
  appinventor.ai_katarinatroksiarova.Katechizmus
 • Updated
  November 27, 2018
 • File Size
  4.7M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  3.2
 • Developer
  Brassicusa
 • Installs
  5,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Brassicusa Show More...

Knižka 6.5 APK
Brassicusa
Aplikácia obsahuje základné modlitby a vačšinu piesní JKS. -Jednotný katolícky spevník - Možnosť pridať a editovať vlastnémodlitby a texty. - Prehľadné zaradenie do rôznych kategórií. -Hlavne pre tých čo majú mobil stále pri sebe, ale "knižku" nie ;-)História verzií: Verzia 6.2 (24.08.2016) + Oprava zobrazenia textupo otočení obrazovky Verzia 6.1 (11.08.2016) + Podpora multi-windowfunkcie Verzia 6.0 (02.05.2016) + Doplnené piesne z JKS (online -aktualizácia) + Prepracovaný štýl zobrazenia (farby, formáty,fonty) + Možnosť skrytia ikony aplikácie Verzia 5.2 (22.02.2016) +Pridaná kategória "Pre kňazov" + Aktualizovaná databáza + Nová témazobrazenia textu - bledo modrá Verzia 5.1 (30.10.2015) + Viacmožností pre väčšiu veľkosť písma zobrazených textov (vhodné preprojektory) Verzia 5.0 (15.10.2015) + Online aktualizácia, opravypreklepov + pridaná možnosť listovať medzi textami + Oprava chybypri editácii textu. (neuchovávať aktivity zapnuté) + Pridanámožnosť zmeniť farebnú tému aplikácie + Drobné grafické úpravyVerzia 4.0 (04.09.2015) + Online aktualizácia, opravy preklepov +Import modlitieb z SD Karty + Možnosť nastavenia jazyka modlitby(kategória "latinské") + Oprava chyby pri znovunačítaní aktivity.(neuchovávať aktivity) Verzia 3.1 (16.04.2015) + Pridaná novápoložka do hlavného menu "Nedávno zobrazené" + Pridaná novákategória modlitieb sv. sestry Faustíny (pripravené na novúaktualizáciu databázy) Verzia 3.0 (08.04.2015) + Aktualizácietextov cez internet + Oprava chyby pri zobrazení náhodnej pesničky+ Aplikácia môže byť presunutá na SD Kartu + Sú potrebné novépovolenia (INTERNET + SDCARD PERMISSION) pre on-line aktualizácieVerzia 2.0 (20.02.2015) + Pridané piesne z JKS Verzia 1.0(27.01.2015) + Initial release
Liturgický Kalendár 1.5 APK
Brassicusa
Aplikácia zobrazuje liturgický kalendár spolu s liturgickýmičítaniami a životopismi svätých. Všetky texty v aplikácii súprístupné off-line. Nie je potrebné dátové pripojenie. Aplikáciamohla vzniknúť len vďaka údajom, ktoré boli prevzaté z nasledovnýchprojektov: - Liturgické čítania - http://lc.kbs.sk - Liturgia hodín- http://breviar.sk/ - Životopisy svätých -http://www.zivotopisysvatych.sk/
Katechizmus Katolíckej Cirkvi 3.2 APK
Brassicusa
Katechizmus Katolíckej Cirkvi obsahuje náuku Katolíckej Cirkvi.Zverejnil ho Ján Pavol II. v roku 1992 apoštolskou konštitúciouFidei depositum. Texty aplikácie sú prístupné online. Je potrebnédátové pripojenie. Texty sú zobrazované zo zdroja: © DokumentyKatolíckej Cirkvi https://dkc.kbs.sk/
Žalmy 2.5 APK
Brassicusa
Aplikácia obsahuje všetky žalmy spolu s úvodom do Knihy žalmov.Všetky texty v aplikácii sú prístupné off-line. Nie je potrebnédátové pripojenie. Formátovanie textu a design © DokumentyKatolíckej cirkvi - https://dkc.kbs.sk/
Kódex kánonického práva 3.0 APK
Brassicusa
Kódex kánonického práva (lat. Codex iuris canonici) je systematickýsúbor cirkevného práva rímskokatolíckej cirkvi. Prvýkrát bol vydanýv roku 1917 pápežom Benediktom XV. Nové prepracované vydanie, ktorézohľadňuje zmeny po Druhom vatikánskom koncile, vstúpilo doplatnosti v roku 1983 za pápeža Jána Pavla II. Pendantom prevýchodné katolícke cirkvi je Kódex kánonov východných cirkví.Všetky texty sú prístupné off-line a sú prevzaté z nasledovnéhozdroja: © Dokumenty Katolíckej Cirkvi https://dkc.kbs.sk/ Code ofCanon Law (lat. Code of Canon Law) is a systematic set of canon lawof the Roman Catholic Church. It was first issued in 1917 by PopeBenedict XV. The new revised edition, which takes into accountchanges after Vatican II, came into force in 1983, Pope John PaulII. Counterpart of the Eastern Catholic Churches, the Code ofCanons of the Eastern Churches. All texts are available off-lineand are taken from the following sources: © Documents of theCatholic Church https://dkc.kbs.sk/
Testy z katechizmu 1.3 APK
Brassicusa
Pomocou tejto aplikácie si môžete otestovať svoje znalosti zKatechizmu Katolíckej Cirkvi. Každý test obsahuje 10 otázok. Všetkyotázky použité v aplikácii sú z televíznej relácie Fundamenty TVLUX. With this application you can test your knowledge of theCatechism of the Catholic Church. Each test contains 10 questions.All questions to be used in applying the fundamentals of televisionbroadcast TV LUX.
Liturgický kalendár 0.0.2 APK
Brassicusa
Liturgický kalendár so životopismi svätých a liturgickými čítaniamiLiturgical calendar with hymns of saints and liturgical readings
appinventor.ai_katarinatroksiarova.Klastor 1.3 APK
Brassicusa
Kláštor františkánov v Kremnici je odkazom nabohatéduchovno-materiálne dedičstvo, ktoré zanechala v Kremnicirehoľafrantiškánov, ktorá v meste a jeho okolí pôsobila 300 rokov.Objektkláštora ukazuje deštrukčnú činnosť komunistického systémuakomunistickej totality. Po rozsiahlej a razantnej akcii v roku1950tzv. „barbarskej noci“, ktorej následkom bolo zrušenievšetkýchkláštorov v bývalom Československu, boli nešetrnýmzaobchádzaním zostrany štátnych orgánov zničené knižnice arozkradnuté mnohé vzácnerukopisy, tlače, obrazy a nábytok.Najbolestnejším dôsledkomzásahov však boli strastiplné osudytisícok rehoľníkov arehoľníčok, ktorí sa na niekoľko desaťročístali prenasledovanouskupinou občanov. Franciscan Monastery inKremnica is a referenceto the rich spiritual and material heritageleft in the Kremnica bythe Franciscan rebellion, which has been inthe city and itssurroundings for 300 years. The object of themonastery shows thedestructive activity of the Communist system andcommunisttotality. After an extensive and vigorous action in 1950,A"barbarous night", which resulted in the abolition ofallmonasteries in the former Czechoslovakia, many raremanuscripts,prints, paintings and furniture were scrupulouslytreated by thestate authorities of the destroyed library andstolen. However, themost painful consequences of the interferencewere the fatalitiesof thousands of religious and emperors whobecame a persecutedgroup of citizens for several decades.
Loading...