1.0 / January 18, 2019
(3.0/5) (1)

Description

Kamu Hastaneler Birliği Uzaktan Eğitim Modülü PublichospitalAssociation Distance Learning Module

App Information KHB Uzaktan Eğitim

 • App Name
  KHB Uzaktan Eğitim
 • Package Name
  tr.amasyakhb
 • Updated
  January 18, 2019
 • File Size
  1.5M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Droid Coder
 • Installs
  1+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link
Droid Coder Show More...
Sesli Nutuk | Mustafa Kemal ATATÜRK 2.2.7 APK
Droid Coder
Sesli NutukOn Sayfalık Bölümler Halinde Seslendirilmiş NutukAtatürkDuvar Kağıdı«Memleketin kurtuluşu ve kuruluşunda yaşananları uluönder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleminden çıkan Nutuk ile öğrenmekbu ülkenin her ferdi için zorunlu bir görevdir. Okuma alışkanlığıolmayan, okumaktan haz almayan veya okumaya vakti olmayanlarınNutuk'un içeriğinden bihaber olmamaları için artık bu uygulamayladaha az bahaneleri kalmıştır. Evde, seyahatte vb. herhangi bir boşanınızda bu uygulamayla Nutuk'u sesli bir şekildedinleyebilirsiniz.» (Aykut ATAMAN isimli kullanıcımızdan) •Samsun'a çıktığım gün genel durum ve görünüş• Bunlara karşıdüşünülen kurtuluş çareleri• Millî kuruluşlar siyasi amaç vehedefleri• Memleket içinde ve İstanbul'da milli varlığa düşmankuruluşlar• İngiliz Muhipleri Cemiyeti• Amerikan mandasıisteyenler• Ordumuzun durumu• Müfettişlik görevimin genişyetkileri• Genel durumun dar bir çerçeve içinden görünüşü•Düşünülen kurtuluş çareleri• Benim kararım• Ya istiklâl ya ölüm•Millî Sır• Ordu ile temas• Yunan ordusunun Manisa ve Aydınçevresini işgali• Mitingler, millî gösteriler• Millî gösterilerinyankıları• İstanbul'a geri çağrılışım• Sivas'ta genel bir millîkongre toplama kararı• Adını saklayan bir tanıdığın Amasya'yagelmesi• Rauf ve Refet Beylerin kararsızlığı• İstanbul'da bazıkimselere gönderdiğim mektup• Ali Kemal Bey'in genelgesi• Ali KemalBey ve Padişah• Ali Galip Bey Sivas'ta• Sivas'a hareket• Erzurum'ahareket• Milli gaye ile ortaya atılma kararı• Refet Bey'lehaberleşmeler• Erzurumluların yardımları• Erzurum Kongresi• ErzurumKongresi'nin bildirisi ve kararları• Erzurum Kongresi'nde görülenkararsızlıklar• Karakol Cemiyeti• Sivas Kongresi hazırlıkları•Sivas Valisinin endişeleri• Erzurumdan ayrılma gereği• Sivasyolunda• Sivas Kongresi açılıyor• Sivas Kongresi'nin uğraştığıişler• Amerikan mandası için propagandalar• Manda meselesininkongrede görüşülmesi• Sivas Kongresi'ni baltalama teşebbüsleri• AliGalip olayı• Hainlerle işbirliği yapan Ferit Paşa Kabinesi'nehücum• Kâzım Karabekir Paşa’nın tavsiyeleri• Refet Bey'in yerindeolmayan bazı teklifleri• General Harbord hey'eti ve General'everdiğim cevap• Abdülkerim Paşa'nın aracılıkları• Ferit PaşaKabinesi çekilmelidir• Trabzon'dan gelen teklif• İlk Bozkır olayıve İzmit Mutasarrıfının karşı koyması• Ferit Paşa'nın istifası• AliRıza Paşa Kabinesi• Ali Kıza Paşa Kabinesinde sezilen kararsızlık•Ali Rıza Kabinesi Milli teşkilât ve gayeleri soruyor• Yunus NadiBey'e arabuluculuk yaptırılıyor• Damat Şerif Paşa Milletizehirliyor• Tek kusurumuz• Ahmet İzzet Paşa'nın öğütleri• Ali RızaPaşa Cumhuriyet kurulacağını keşfediyor• Salih Paşa Hey'et-iTemsiliye ile görüşmek için geliyor• Askerî Nigehban Cemiyeti•İşgali suçlamayan bir siyaset• Süngülerini milletin kalbinesaplayan yabancıları misafir sayan bir Harbiye Nâzırı• MilliTeşkilât genişliyor ve güçleniyor• Meclis-i Meb'usan'ın toplanacağıyer• Amasya Mülakatı• Sivas'ta bana karşı yapılan bir teşebbüs:Şeyh Recep olayı• Adapazarı dolaylarında kışkırtmalar• Komutanlarıngörüşlerini almak• Dört aykırı görüş ve aldığımız karar•Milletvekillerine verilen direktif• Ali Rıza Paşa Kabinesigörüşünde direniyor• Dahiliye Nâzırı'nın memleket içine gönderdiğiöğütçüler• Refet Paşa Demirci Efe'nin emrine giriyor• DahiliyeNâzırı'nın şüphe uyandıran davranışları• Sait Molla nasılçalışıyordu• Mister Frew'a yazdığım mektup• Çürüksulu MahmutPaşa'nın demeci• Millî teşkilâtın yeniden düzenlenmesi• YahyaKaptan konusu• Vicdanî görevlerimden biri• 1919 Sonbaharındakarşılaştığımız diğer bazı olaylar• Ankara'ya geliş• KâzımKarabekir Paşa Hey'et-i Temsiliye'nin Ankara'ya gitmesine taraftardeğildi• Yeni milletvekilleri ile Ankara'da görüşme teşebbüsü•Bayburt'ta bir yalancı peygamber• Harbiye Nâzırı Cemal Paşa gençkomutanları başından uzaklaştırmak istiyor• İnsaf ve merhametdilenmekle millet işleri, devlet işleri görülemezSpeech VoiceOnSheet Under Sections have Pronounced SpeechAtaturk WallpaperWhathappened in the «liberation and the establishment of the country tolearn from the great leader Mustafa Kemal Ataturk's Speech is anessential task for every individual item in this country. withoutreading habits, it remained ready to read from or take longer forthem to be not had time to read the Speech unaware of the contentin this app less excuse. At home, travel and so on. You can listento in your spare moment in any way to Speech voice with thisapplication. "(Aykut ATAMAN is our users)• general condition andappearance of the day I arrived in Samsun• believed that salvationremedies against• National organizations of political goals andobjectives• Crucial in the presence of the enemy and nationalorganizations in Istanbul• British Friendship Society• Those whowant the American buffalo• The condition of our army• Inspectoratemission to broad powers• a narrow frame within view of the generalcase• remedy of salvation contemplated• It is my decision• Eitherindependence or death• National Secrets• Contact with Army•occupation of Manisa and Aydin environment of the Greek army•Rallies, demonstrations of national• echoes of the national show•invoked back to Istanbul• a general national congress held in Sivasdecision• Amasya to arrive in stores the name of an acquaintance•instability of Mr. Rauf and Rafet• I sent letters to some people inIstanbul• Ali Kemal Bey circular• Ali Kemal Bey and Sultan• AliGalip Bey in Sivas• moving to Sivas• movement to Erzurum• decisiontaken up with Milli object• Rafet Bey communications• aid inErzurum• Erzurum Congress• The message of the Erzurum Congress anddecisions• instability seen in the Erzurum Congress• PoliceAssociation• preparations for the Sivas Congress• concerns of SivasGovernor• the need to leave my Erzurum• towards Sivas• SivasCongress opens• Sivas Congress are engaged in works• propaganda forthe American buffalo• Mandate issues to be discussed at thecongress• attempts to undermine the Sivas Congress• Ali Galipevent• attacked the traitor who collaborated with Ferid PashaCabinet• Kazim Karabekir Pasha's recommendations• Rafet Bey's noplace some bids• General Harbord and led the way to the answer Igave to General• intermediation of Abdul Kerim Pasha• Ferid PashaCabinet must be pulled• proposal from Trabzon• resist the firstSteppe event and Izmit Governor• Ferid Pasha's resignation• AliRiza Pasha Cabinet• perceived instability Ali Pasha Cabinet Girls•Ali Riza asks Cabinet and purpose of the national organization•Yunus Nadi Bey mediation yaptırılıyor• Groom Sheriff Pasha Nationpoisoning• Our only flaw• Ahmed Izzet Pasha's advice• Ali RizaPasha discovers Republic would be established• Salih Pasha,Landsberger-i comes to meet with the Representative• The Society ofMilitary Nigehb• Occupation of a political accusation• foreigners,which plunged the bayonet into the heart of the nation's Ministerof War a guest counts• National Organization is expanding andgetting stronger• Majlis-i where it is collected Meb'usan'Amasya •Interview• An attempt made against me in Sivas: Sheikh Recep event•provocations around Adapazari• To get the views of the Commander•Four contrary opinions and decisions we make• directives given toMPs• Ali Riza Pasha resisting the opinion Cabinet• counselor weresent into the country's Interior Minister• Rafet Pasha enterswarrant Demirci Efe• Interior Minister's suspicious behavior• Howwas working Sait Molla• The letter I wrote to Mister Frewin•Çürüksul Mahmut Pasha's statement• reorganization of the nationalorganization• Captain Yahya subject• One of my conscientious duty•In the fall of 1919 we encountered some other events• arrival inAnkara• Kazim Karabekir Pasha, Landsberger-i was not going to crowdthe Representative to Ankara• talks in Ankara with new lawmakersattempt• a false prophet in Bayburt• Minister of War Cemal Pashawants to remove from the beginning the young commanders• justiceand mercy begging folks to jobs, government jobs can not be seen
Çizgi Film Kulübü 1.4 APK
Droid Coder
• Ben Ten• Max Steel• Oggy• WinX• Donald Duck• Caillou• Barbie• Tomve Jerry• Pepee• Niloya• Rafadan Tayfave daha birçoğu...• Ben Ten•Max Steel• Oggy• Avant• Donald Duck• Caillou• Barbie• Tom andJerry• Pepe• A Nilo• Soft-boiled crewand many more ...
Merzifon Kent Rehberi 1.5.3 APK
Droid Coder
 Merzifonlu Kara Mustafa Paşamız Merzifon Hava Durumu MerzifonNamaz Saatleri Merzifon Nöbetçi Eczane (Harita Üzerinde degörebilme) Merzifon Fotoğrafları Merzifon Tarihi (Amasya veÇevresi) Merzifon Camileri Merzifon Yemekleri (haydiyemege.com)Merzifon Vefat Bilgileri (Günlük ve Geçmiş Tarihler) MerzifonHavaalanı Uçuş Saatleri (Fazemon Turizm Rezervasyon THY, Onur Air,Atlas Jet, Sun Express, Anadolu Jet, SunExpress) Sinema FilmBilgileri (Özdilek Sinema Rezervasyon) Elektrik Kesintileri Bim -A101 - Şok Market Aktüel Ürünler (Haftanın Yıldızları) MerzifonGüncel Anket Merzifon Firmaları Firmalar İçin SürekliGeliştirilen Eve Sipariş Merzifon Köyleri Merzifon Haberleri(Merzifon TV ve Pusula Gazetesi) Merzifon E-Belediye MerzifonBelediyesi Şikayet-Talep Köy ve Mahalle Muhtarlıkları BilgileriBize Ulaşıp Eksiklerimizi İletebileceğiniz Modül Sürekligüncellenen bir mobil yazılım... Our Kara Mustafa Pasha MerzifonWeather Merzifon Prayer Times MerzifonPharmacies      (To be able to see onmap) Merzifon Photos Date Merzifon (Amasya and Environment)Merzifon Mosques MerzifonDishes      (Haydiyemege.co I)Merzifon DeathInformation      (Daily andHistorical Dates) Merzifon Airport FlightHours      (Fazemo TourismReservation Turkish Airlines, Onur Air, Atlas Jet, Sun Express,Anadolu Jet, SunExpress) Cinema MovieInformation      (Ozdilek MovieBook) Power Outages BIM - A101 - Shock Market CurrentProducts      (Stars of the Week)Merzifon Current Poll Merzifon Companies Continuous ImprovementFirm Order For Eve Merzifon Villages MerzifonNews      (Merzifon TV and CompassNewspaper) Merzifon E-Municipality Merzifon MunicipalityComplaint and Demand Headman of the village andInformationTransmission Modules can reach us missing our Acontinuously updated mobile software ...
Meditation Music and Wallpapers 1.8 APK
Droid Coder
Meditation Music and Landscape Wallpapers
KHB Uzaktan Eğitim 1.0 APK
Droid Coder
Kamu Hastaneler Birliği Uzaktan Eğitim Modülü PublichospitalAssociation Distance Learning Module
Loading...