1.1 / January 22, 2018
(3.7/5) (60)
Loading...

Description

Kiểm tra chai pin - Sạc Pin nhanh cho Android là công cụ hữu ích,có thể tăng tốc độ sạc pin của bạn lên khoảng 20-40%. Ứng dụng nàysẽ tự động kích hoạt khi kết nối bộ sạc của bạn và sẽ tăng tốc độsạc. Khi bạn cắm thiết bị sạc, ứng dụng sẽ tự động được kích hoạt,nhấp "Bắt đầu" để bắt đầu quá trình sạc nhanh hơn. Các ứng dụng sẽtắt tất cả các ứng dụng đang chạy ẩn và tiêu thụ các dịch vụ pinnhư wifi, 3G, bluetooth, tự động đồng bộ, độ sáng, thời gian chờmàn hình ... do đó sẽ gây ra việc sạc nhanh hơn. Kiểm tra độ chaipin - Sạc Pin nhanh không chỉ cải thiện tốc độ sạc mà còn tăng tuổithọ pin của bạn. Tính năng Sac Pin Nhanh - Giao diện thân thiệnhoàn toàn bằng tiếng việt. - Hiển thị thông tin về pin như nhiệt độpin, điện áp pin, sức khoẻ của pin. - Tự động kích hoạt chế độ sạcnhanh khi cắm sạc. - Hoàn toàn miễn phí cho bạn, giúp sạc nhanh vàtăng tuổi thọ Pin của bạn. Chỉ với 1 click điện thoại của bạn sẽđược tối ưu bằng nhiều cách: ✓ Tự động dọn sạch RAM - Tắt các ứngdụng đang chạy ngầm ✓ Tự động giảm độ sáng màn hình xuống thấp nhất✓ Tự động Tắt Wifi ✓ Tự động Tắt Bluetooth ✓ Tự động tắt xoay mànhình ✓ Hiển thị tình trạng sạc tại màn hình khóa ✓ Sạc nhanh vàtiết kiệm pin. Check bottle battery - Quick Battery Charger forAndroid is a useful tool that can speed up your battery charger toabout 20-40%. This application will be automatically activated whenyou connect your charger and will speed charging. When you plug thecharging device, the application will automatically be activated,click "Start" to start the charging process faster. The applicationwill shut down all applications running in the background andconsuming services like battery wifi, 3G, Bluetooth, automaticsynchronization, brightness, screen timeout ... so will cause thecharger faster. Check the bottle battery - Battery Charger fastcharging speed only improve but also increase your battery life.Fast battery charging feature - User-friendly interface entirely inVietnamese. - Displays information about the battery such asbattery temperature, battery voltage, battery health. -Automatically enable fast charging mode when plugged in. -Completely free for you, for fast charging and battery life of yourrising. 1-click your phone will be optimized in many ways: ✓Automatically clean up RAM - Disable running applications submarine✓ Automatically reduce screen brightness to lowest ✓ Auto Off Wifi✓ Auto Turn off Bluetooth ✓ Auto-rotate screen shortcut ✓ Displayscharge status in lock screen ✓ Charger fast and save battery.

App Information Kiểm tra chai pin - Sạc Pin nhanh

X-Gaming Show More...

Kiểm tra chai pin - Sạc Pin nhanh 1.1 APK
X-Gaming
Kiểm tra chai pin - Sạc Pin nhanh cho Android là công cụ hữu ích,có thể tăng tốc độ sạc pin của bạn lên khoảng 20-40%. Ứng dụng nàysẽ tự động kích hoạt khi kết nối bộ sạc của bạn và sẽ tăng tốc độsạc. Khi bạn cắm thiết bị sạc, ứng dụng sẽ tự động được kích hoạt,nhấp "Bắt đầu" để bắt đầu quá trình sạc nhanh hơn. Các ứng dụng sẽtắt tất cả các ứng dụng đang chạy ẩn và tiêu thụ các dịch vụ pinnhư wifi, 3G, bluetooth, tự động đồng bộ, độ sáng, thời gian chờmàn hình ... do đó sẽ gây ra việc sạc nhanh hơn. Kiểm tra độ chaipin - Sạc Pin nhanh không chỉ cải thiện tốc độ sạc mà còn tăng tuổithọ pin của bạn. Tính năng Sac Pin Nhanh - Giao diện thân thiệnhoàn toàn bằng tiếng việt. - Hiển thị thông tin về pin như nhiệt độpin, điện áp pin, sức khoẻ của pin. - Tự động kích hoạt chế độ sạcnhanh khi cắm sạc. - Hoàn toàn miễn phí cho bạn, giúp sạc nhanh vàtăng tuổi thọ Pin của bạn. Chỉ với 1 click điện thoại của bạn sẽđược tối ưu bằng nhiều cách: ✓ Tự động dọn sạch RAM - Tắt các ứngdụng đang chạy ngầm ✓ Tự động giảm độ sáng màn hình xuống thấp nhất✓ Tự động Tắt Wifi ✓ Tự động Tắt Bluetooth ✓ Tự động tắt xoay mànhình ✓ Hiển thị tình trạng sạc tại màn hình khóa ✓ Sạc nhanh vàtiết kiệm pin. Check bottle battery - Quick Battery Charger forAndroid is a useful tool that can speed up your battery charger toabout 20-40%. This application will be automatically activated whenyou connect your charger and will speed charging. When you plug thecharging device, the application will automatically be activated,click "Start" to start the charging process faster. The applicationwill shut down all applications running in the background andconsuming services like battery wifi, 3G, Bluetooth, automaticsynchronization, brightness, screen timeout ... so will cause thecharger faster. Check the bottle battery - Battery Charger fastcharging speed only improve but also increase your battery life.Fast battery charging feature - User-friendly interface entirely inVietnamese. - Displays information about the battery such asbattery temperature, battery voltage, battery health. -Automatically enable fast charging mode when plugged in. -Completely free for you, for fast charging and battery life of yourrising. 1-click your phone will be optimized in many ways: ✓Automatically clean up RAM - Disable running applications submarine✓ Automatically reduce screen brightness to lowest ✓ Auto Off Wifi✓ Auto Turn off Bluetooth ✓ Auto-rotate screen shortcut ✓ Displayscharge status in lock screen ✓ Charger fast and save battery.
Loading...