3.2.1 / September 3, 2015
(4.4/5) (20)
Loading...

Description

Đỉnh cao gMO Võ Lâm, đồ họa siêu đẹp,skillkhủng, thỏa mãn Gamer chuyên nghiệp.

Phiên bản BigUpdate game Kiếm Hiệp 3.2.1 – Thiên LongBátBộ sẽ chính thức ra mắt quý nhân sĩ vào ngày 18/06/2015,hứahẹn mang làn gió mới đến các game thủ.

[ĐẶC SẮC]

1. Tính năng mới vô cùng đặc sắc của phiên bản Thiên Long BátBộ:
• Hệ thống ghép tướng vàng.
• Anh hùng cứu mỹ nhân.
• Hẹn ước ThấtTịch.
• Nuôi thú tiềmnăng.
• Hệ thống chợ.
2. Trang bị Lý Tiểu Long tăng lên cấp 180.
3. Thêm 4 chương chính tuyến mới.
4. Thêm phụ bản truyền thuyết Kiếm Vô Cực.
5. Thêm chí tuyến hàng ngày Thương Tình Cốc.
6. Võ công mới:
• Thiên Biến Vạn Kiếp
• Hỗn Nguyên Chưởng
• Hỗn Nguyên Công
• Huyền Thiết Tâm Pháp.
7. Tâm pháp mới:
• Võ Đang – Tùng Vân Tâm Pháp.
• Thiếu Lâm –Thao Quang Tâm Pháp.
• Linh Tê Tâm Pháp.
8. Đặc kỹ mới:
• Vận khí.
• Trị thương.
9. Danh nhân mới:
• Viên Chí Cương
• Thiết Kiếm Đạo Chưởng.
10. Dược Vương Viện mở huyệt vị cao hơn.
11. Bát mạch tăng lên 12 tầng.
12. Cơ chế mới:
• Thiên Địa Nhân – ghép đặc biệt đệ tử, bảo vật.
• Cơ chế kết giao danh nhân Thông Thiên Tháp.
• Xem nhật ký vận tiêu hàng ngày.
13. Mở rộng nội dung và phần thưởng hoạt động Thủ VệTươngDương.
14. Mở giới hạn cấp độ lên 184.
15. Hoạt động Vân Du tăng thêm tầng núi sinh bảo vật.

Mọi thông tin xin liên hệ https://www.facebook.com/kiemhiepvolam

_Tiểu Sư Muội_

Vo Lam GMO peak,supernice graphics, terrible skill, satisfying professional Gamer.

Version BigUpdate game Earn Agreement 3.2.1 - Thien LongBatBo will be officially launched on October 18/06/2015notablesquarter, promises to bring fresh wind to thegamers.

[FEATURES]

1. New features extremely unique version of Tian LongBaBu:
• System General grafted gold.
• hero and save people.
• Romance ThatTich Convention.
• Raising tiemnang interesting.
• Market system.
2. Equip Bruce increase 180 level.
3. Add a new line 4 main chapters.
4. Add supplements legend Infinity Sword.
5. Add the tropics Love Mug Daily Commercial.
6. Newly Vo:
• Variable Thien Van Kiep
• Attorney Chaos
• Chaos Co.
• Set Huyen Tam France.
7. The new center:
• Wudang - Tung Van Tam France.
• Shaolin dubbing Quang Tam France.
• Numbness Linh Tam France.
8. The new technical specifications:
• Transportation Engineering.
• Tri injured.
9. New Celebrities:
• Members Zhigang
• Set Attorney kendo.
10. Pharmaceutical United Institute open ventedhigherposition.
11. Eight vessels increased to 12 floors.
12. The new mechanism:
• Heaven and Earth's - particularly graft disciplestreasures.
• Mechanisms associating celebrity Theosophical Tower.
• View log transport daily consumption.
13. Expanding the content and activity rewards Thu VeTuongDuong.
14. Open the level cap to 184.
15. Activity increased floor Van Du mountain treasuresborn.

For further information please contact https://www.facebook.com/kiemhiepvolam

Master _Tieu Muoi_

App Information Kiem Hiep II,Thien Long Bat Bo

 • App Name
  Kiem Hiep II,Thien Long Bat Bo
 • Package Name
  com.kiemhiep.thienlong.batbo
 • Updated
  September 3, 2015
 • File Size
  22M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  3.2.1
 • Developer
  GoldenGameVN Studio
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email [email protected]
  GOLDEN GAME VN STUDIO NINH SON - HOA LU - NINH BINH 43000 VN
 • Google Play Link

GoldenGameVN Studio Show More...

Kiem Hiep II,Thien Long Bat Bo 3.2.1 APK
Đỉnh cao gMO Võ Lâm, đồ họa siêu đẹp,skillkhủng, thỏa mãn Gamer chuyên nghiệp.Phiên bản BigUpdate game Kiếm Hiệp 3.2.1 – Thiên LongBátBộ sẽ chính thức ra mắt quý nhân sĩ vào ngày 18/06/2015,hứahẹn mang làn gió mới đến các game thủ.[ĐẶC SẮC]1. Tính năng mới vô cùng đặc sắc của phiên bản Thiên Long BátBộ:• Hệ thống ghép tướng vàng.• Anh hùng cứu mỹ nhân.• Hẹn ước ThấtTịch.• Nuôi thú tiềmnăng.• Hệ thống chợ.2. Trang bị Lý Tiểu Long tăng lên cấp 180.3. Thêm 4 chương chính tuyến mới.4. Thêm phụ bản truyền thuyết Kiếm Vô Cực.5. Thêm chí tuyến hàng ngày Thương Tình Cốc.6. Võ công mới:• Thiên Biến Vạn Kiếp• Hỗn Nguyên Chưởng• Hỗn Nguyên Công• Huyền Thiết Tâm Pháp.7. Tâm pháp mới:• Võ Đang – Tùng Vân Tâm Pháp.• Thiếu Lâm –Thao Quang Tâm Pháp.• Linh Tê Tâm Pháp.8. Đặc kỹ mới:• Vận khí.• Trị thương.9. Danh nhân mới:• Viên Chí Cương• Thiết Kiếm Đạo Chưởng.10. Dược Vương Viện mở huyệt vị cao hơn.11. Bát mạch tăng lên 12 tầng.12. Cơ chế mới:• Thiên Địa Nhân – ghép đặc biệt đệ tử, bảo vật.• Cơ chế kết giao danh nhân Thông Thiên Tháp.• Xem nhật ký vận tiêu hàng ngày.13. Mở rộng nội dung và phần thưởng hoạt động Thủ VệTươngDương.14. Mở giới hạn cấp độ lên 184.15. Hoạt động Vân Du tăng thêm tầng núi sinh bảo vật.Mọi thông tin xin liên hệ https://www.facebook.com/kiemhiepvolam_Tiểu Sư Muội_Vo Lam GMO peak,supernice graphics, terrible skill, satisfying professional Gamer.Version BigUpdate game Earn Agreement 3.2.1 - Thien LongBatBo will be officially launched on October 18/06/2015notablesquarter, promises to bring fresh wind to thegamers.[FEATURES]1. New features extremely unique version of Tian LongBaBu:• System General grafted gold.• hero and save people.• Romance ThatTich Convention.• Raising tiemnang interesting.• Market system.2. Equip Bruce increase 180 level.3. Add a new line 4 main chapters.4. Add supplements legend Infinity Sword.5. Add the tropics Love Mug Daily Commercial.6. Newly Vo:• Variable Thien Van Kiep• Attorney Chaos• Chaos Co.• Set Huyen Tam France.7. The new center:• Wudang - Tung Van Tam France.• Shaolin dubbing Quang Tam France.• Numbness Linh Tam France.8. The new technical specifications:• Transportation Engineering.• Tri injured.9. New Celebrities:• Members Zhigang• Set Attorney kendo.10. Pharmaceutical United Institute open ventedhigherposition.11. Eight vessels increased to 12 floors.12. The new mechanism:• Heaven and Earth's - particularly graft disciplestreasures.• Mechanisms associating celebrity Theosophical Tower.• View log transport daily consumption.13. Expanding the content and activity rewards Thu VeTuongDuong.14. Open the level cap to 184.15. Activity increased floor Van Du mountain treasuresborn.For further information please contact https://www.facebook.com/kiemhiepvolamMaster _Tieu Muoi_
Loading...