1.0 / October 3, 2014
(3.8/5) (34)
Loading...

Description

Thiếu D - Energy, hành tinh tiNi trở nênnóngbức. kiLo, một thành viên anh hùng của hành tinh tiNi đã nghĩranhững thức uống mới mẻ để đánh thức sự vui vẻ của cả hành tinhđanglo sợ trước sự tấn công của Dr.gRey. Thông qua những nước uốngsinhtố mát mẻ, các cư dân sẽ thêm vui vẻ và sẵn sàng chống trả cuộcxâmlăng của Dr.gRey.
*Bằng cách pha chế những thức uống theo yêu cầu của khách hàngđểvượt qua màn chơi với thời gian nhanh nhất và ngắn nhất. Đểdànhđược điểm cao và thu thập danh hiệu.
* Thể hiện sự nhanh mắt và lẹ tay trong việc làm theo yêucầu.
* Tham gia cùng bạn bè thông qua bảng xếp hạng online
* Tích lũy tiNiĐiểm để có thể mua sắm thông qua trò chơitiNiPlanettrực tuyến
* Khám phá những thức uống mới lạ và công thức pha chế độc đáotừkiLo.
Chỉ với một tài khoản tiNiZen, bé có thể tham gia vào trò chơidễdàng và nhận được nhiều lợi ích như:
Xếp hạng và tích lũy được tiNiĐiểm như tham gia vào trò chơi đặcsắctrên tiNiPlanet.
Hãy truy cập vào http://www.tiniplanet.com để biết thêm chitiếtvà tham gia những thử thách hấp dẫn hơn.

Lưu ý quan trọng:
- Trò chơi này có thể bao gồm:
- Liên kết trực tiếp với internet để kết nối và lưu trữ kết quảchơitới tài khoản tiNiZen tại www.tiniplanet.com.
- Quảng cáo sản phẩm của tiNiPlanet và các sản phẩm từ các đốitácriêng.
- Trò chơi này tích hợp khả năng mua hàng. Tuy nhiên, mọi thanhtoánđều phải được tư vấn trước cũng như có sự đồng ý của tài khoảnchamẹ.

Lack D - Energy,Tiniplanet becomes hot. Kilo, a member of planet heroes Tini hascomeup with new drinks to awaken the joy of the whole planet infearbefore the onset of Dr.gRey. Through the cool smoothiedrinks,residents will add fun and ready resisted invasionDr.gRey.
* By mixing drinks according to customer requirements to passthegame screen with the fastest time and shortest. In order forhighscores and collect trophies.
* Demonstrate fast eye and quick hands to do what you ask.
* Joining friends through online charts
* Cumulative tiNiDiem to be able to shop through onlinegamestiNiPlanet
* Discover new drink recipes and unique from Kilo.
Only one account tiNiZen, she can participate in games and geteasybenefits such as:
Rating and accumulated tiNiDiem as participate in special gamesontiNiPlanet.
Visit http://www.tiniplanet.com for more detailsandchallenges involved more attractive.

Important note:
- This game may include:
- Direct link to connect to the internet and store the result inthegame to account tiNiZen www.tiniplanet.com.
- Advertising tiNiPlanet products and products fromselectpartners.
- This game integrates the ability to purchase. However,allpayments must be received counseling and consent of theparentaccount.

App Information kiLo Kafe

tiNiPlanet Show More...

juNo Run 1.0 APK
tiNiPlanet
Hành tinh tiNi bị đe doạ bởi nấm độccủaDr.gRey gian ác, hãy cùng juNo chạy vào rừng hiểm trở và tìmkẹogiải độc.*Điều khiển juNo vượt qua các chướng ngại vật, tránh né nhữngquáithú hung tợn để về đích và dành được thắng lợi. Thu thập nhữngngôisao trên đường để đạt danh hiệu.* Tham gia cùng bạn bè thông qua bảng xếp hạng online* Tích lũy tiNiĐiểm để có thể mua sắm thông qua trò chơitiNiPlanettrực tuyến* Khám phá những vùng đất như đảo hoang, núi lửa hay băng tuyếtphủđầy.Chỉ với một tài khoản tiNiZen, bé có thể tham gia vào trò chơidễdàng và nhận được nhiều lợi ích như:Xếp hạng và tích lũy được tiNiĐiểm cũng như tham gia vào tròchơiđặc sắc trên tiNiPlanet.Hãy truy cập vào http://www.tiniplanet.com để khám phá chitiếtvà tham gia những trò chơi hấp dẫn hơn.Lưu ý quan trọng:- Trò chơi này có thể bao gồm:- Liên kết trực tiếp với internet để kết nối và lưu trữ kết quảchơitới tài khoản tiNiZen tại www.tiniplanet.com.- Quảng cáo sản phẩm của tiNiPlanet và các sản phẩm từ các đốitácriêng.- Trò chơi này tích hợp khả năng mua hàng. Tuy nhiên, mọi thanhtoánđều phải được tư vấn trước cũng như có sự đồng ý của tài khoảnchamẹ.Tini planet threatenedbypoisonous mushrooms of Dr.gRey evil, let's Juno runs intotheforest and find candy dangerous antidote.* Control Juno overcome obstacles, dodge ferocious beasts tothefinish and won the victory. Collect stars on the way toachievingthe title.* Joining friends through online charts* Cumulative tiNiDiem to be able to shop through onlinegamestiNiPlanet* Explore the lands as wilderness islands, volcanic oricecovered.Only one account tiNiZen, she can participate in games and geteasybenefits such as:Rating and accumulated tiNiDiem well as participate in specialgameson tiNiPlanet.Visit http://www.tiniplanet.com to explore thedetailsand attend the game more attractive.Important note:- This game may include:- Direct link to connect to the internet and store the result inthegame to account tiNiZen www.tiniplanet.com.- Advertising tiNiPlanet products and products fromselectpartners.- This game integrates the ability to purchase. However,allpayments must be received counseling and consent of theparentaccount.
Ocean Clean 0.1 APK
tiNiPlanet
Bốn bạn nhỏ cùng đi lướt ván thật vui tạivùngbiển hùng vĩ của làng Nom. Họ bất ngờ phát hiện nhiều rác bẩnônhiễm đen ngòm. juNo rủ các bạn sử dụng tàu ngầm cá heo đểcùngxuống dọn sạch rác. Hãy cùng giúp các bạn nhỏ vượt qua hànhtrìnhđầy thử thách dưới đáy đại dương này nhé!Liên kết trực tiếp với internet để kết nối và lưu trữ kếtquảchơi tới tài khoản tiNiZen tại www.tiniplanet.com.Quảng cáo sản phẩm của tiNiPlanet và các sản phẩm từ các đốitácriêng.Trò chơi này tích hợp khả năng mua hàng. Tuy nhiên, mọi thanhtoánđều phải được tư vấn trước cũng như có sự đồng ý của tài khoảnchamẹ.Điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật: http://www.tiniplanet.com/web/faqỨng dụng này có thể yêu cầu kết nối internet và các chi phítruyềndữ liệu tiếp theo có thể được áp dụng.Four small you goskiingfun at the majestic waters of the village Nom. Theysuddenlydiscovered many a black litter pollution. Juno invite youto useDolphin submarines to take to clean up the garbage. Let ushelp youpass little challenging journey underwater task!Direct link to connect to the internet and store the resultinthe game to account tiNiZen www.tiniplanet.com.Advertise tiNiPlanet products and products fromselectpartners.This game integrates the ability to purchase. However, allpaymentsmust be consulted in advance and have the consent of aparentaccount.Terms of Use and Privacy Policy: http://www.tiniplanet.com/web/faqThis application may require internet connectivity anddatatransmission costs can next be applied.
teRa Mission 1.0 APK
tiNiPlanet
Dr.gRey đang cố gắng chiếm quyền điều khiểntháp tiNi. Hắn cho Robot rải đinh và đánh phá đường truyền D -Energy khiến làng Ram bị tê liệt. teRa, đang cố gắng thâm nhập vàokhu vực trung tâm tòa tháp và vượt qua hàng trăm chướng ngại cũngnhư bẫy do Dr.gRey tạo ra.*Điều khiển teRa vượt qua các chướng ngại vật, tránh né những cỗmáy hung tợn để vượt qua màn chơi và dành chiến thắng. Thu thậpnhững ngôi sao trên đường để đạt danh hiệu.* Tham gia cùng bạn bè thông qua bảng xếp hạng online* Tích lũy tiNiĐiểm để có thể mua sắm thông qua trò chơi tiNiPlanettrực tuyếnChỉ với một tài khoản tiNiZen, bé có thể tham gia vào trò chơi dễdàng và nhận được nhiều lợi ích như:Xếp hạng và tích lũy được tiNiĐiểm cũng như tham gia vào trò chơiđặc sắc trên tiNiPlanet.Hãy truy cập vào http://www.tiniplanet.com để khám phá chi tiếtvà tham gia những thử thách hấp dẫn hơn.Lưu ý quan trọng:- Trò chơi này có thể bao gồm:- Liên kết trực tiếp với internet để kết nối và lưu trữ kết quảchơi tới tài khoản tiNiZen tại www.tiniplanet.com.- Quảng cáo sản phẩm của tiNiPlanet và các sản phẩm từ các đối tácriêng.- Trò chơi này tích hợp khả năng mua hàng. Tuy nhiên, mọi thanhtoán đều phải được tư vấn trước cũng như có sự đồng ý của tài khoảncha mẹ.Dr.gRey are trying totake control tower Tini. Robot nails and sprayed him for attackingthe line D - Energy makes Ram village paralyzed. TERA, is trying topenetrate the center of the tower area and pass hundreds of trapsand obstacles created by Dr.gRey.* Control Tera overcome obstacles, dodge fierce machines toovercome and win the game screen. Collect stars on the way toachieving the title.* Joining friends through online charts* Cumulative tiNiDiem to be able to shop through online gamestiNiPlanetOnly one account tiNiZen, she can participate in games and get easybenefits such as:Rating and accumulated tiNiDiem well as participate in specialgames on tiNiPlanet.Http://www.tiniplanet.com to visit and explore in detail thechallenges involved more attractive.Important note:- This game may include:- Direct link to connect to the internet and store the result inthe game to account tiNiZen www.tiniplanet.com.- Advertising tiNiPlanet products and products from selectpartners.- This game integrates the ability to purchase. However, allpayments must be received counseling and consent of the parentaccount.
Number Frenzy 1.0 APK
tiNiPlanet
Hãy trở thành nhà toán học tài ba vượtquanhững biểu thức hóc búa tại làng Ram. Bạn sẽ trở thành nhà vôđịchhay bị loại ra khỏi cuộc chơi?* Tham gia cùng bạn bè thông qua bảng xếp hạng online* Tích lũy tiNiĐiểm để có thể mua sắm thông qua trò chơitiNiPlanettrực tuyến* Khám phá những vùng đất như đảo hoang, núi lửa hay băng tuyếtphủđầy.Chỉ với một tài khoản tiNiZen, bé có thể tham gia vào trò chơidễdàng và nhận được nhiều lợi ích như:Xếp hạng và tích lũy được tiNiĐiểm cũng như tham gia vào tròchơiđặc sắc trên tiNiPlanet.Hãy truy cập vào http://www.tiniplanet.com để khám phá chitiếtvà tham gia những trò chơi hấp dẫn hơn.Lưu ý quan trọng:- Trò chơi này có thể bao gồm:- Liên kết trực tiếp với internet để kết nối và lưu trữ kết quảchơitới tài khoản tiNiZen tại www.tiniplanet.com.- Quảng cáo sản phẩm của tiNiPlanet và các sản phẩm từ các đốitácriêng.- Trò chơi này tích hợp khả năng mua hàng. Tuy nhiên, mọi thanhtoánđều phải được tư vấn trước cũng như có sự đồng ý của tài khoảnchamẹ.Become atalentedmathematician overcome tough expression in the village ofRam. Youwill become a champion or be removed from the game?* Join friends through online charts* Cumulative tiNiDiem to be procured through onlinegametiNiPlanet* Explore the lands as wilderness islands, volcanoesorsnow-covered.Only one account tiNiZen, she can participate in the game easilyandget many benefits such as:Rating and accumulated tiNiDiem well as participate in specialgameson tiNiPlanet.Visit http://www.tiniplanet.com to explore thedetailsand join the game more attractive.Important note:- This game may include:- Links directly to the internet to connect and store the resultinthe game to account tiNiZen www.tiniplanet.com.- Advertise tiNiPlanet products and products fromselectpartners.- This game integrates the ability to purchase. However,allpayments must be consulted in advance as well as the consent oftheparent account.
kiLo Kafe 1.0 APK
tiNiPlanet
Thiếu D - Energy, hành tinh tiNi trở nênnóngbức. kiLo, một thành viên anh hùng của hành tinh tiNi đã nghĩranhững thức uống mới mẻ để đánh thức sự vui vẻ của cả hành tinhđanglo sợ trước sự tấn công của Dr.gRey. Thông qua những nước uốngsinhtố mát mẻ, các cư dân sẽ thêm vui vẻ và sẵn sàng chống trả cuộcxâmlăng của Dr.gRey.*Bằng cách pha chế những thức uống theo yêu cầu của khách hàngđểvượt qua màn chơi với thời gian nhanh nhất và ngắn nhất. Đểdànhđược điểm cao và thu thập danh hiệu.* Thể hiện sự nhanh mắt và lẹ tay trong việc làm theo yêucầu.* Tham gia cùng bạn bè thông qua bảng xếp hạng online* Tích lũy tiNiĐiểm để có thể mua sắm thông qua trò chơitiNiPlanettrực tuyến* Khám phá những thức uống mới lạ và công thức pha chế độc đáotừkiLo.Chỉ với một tài khoản tiNiZen, bé có thể tham gia vào trò chơidễdàng và nhận được nhiều lợi ích như:Xếp hạng và tích lũy được tiNiĐiểm như tham gia vào trò chơi đặcsắctrên tiNiPlanet.Hãy truy cập vào http://www.tiniplanet.com để biết thêm chitiếtvà tham gia những thử thách hấp dẫn hơn.Lưu ý quan trọng:- Trò chơi này có thể bao gồm:- Liên kết trực tiếp với internet để kết nối và lưu trữ kết quảchơitới tài khoản tiNiZen tại www.tiniplanet.com.- Quảng cáo sản phẩm của tiNiPlanet và các sản phẩm từ các đốitácriêng.- Trò chơi này tích hợp khả năng mua hàng. Tuy nhiên, mọi thanhtoánđều phải được tư vấn trước cũng như có sự đồng ý của tài khoảnchamẹ.Lack D - Energy,Tiniplanet becomes hot. Kilo, a member of planet heroes Tini hascomeup with new drinks to awaken the joy of the whole planet infearbefore the onset of Dr.gRey. Through the cool smoothiedrinks,residents will add fun and ready resisted invasionDr.gRey.* By mixing drinks according to customer requirements to passthegame screen with the fastest time and shortest. In order forhighscores and collect trophies.* Demonstrate fast eye and quick hands to do what you ask.* Joining friends through online charts* Cumulative tiNiDiem to be able to shop through onlinegamestiNiPlanet* Discover new drink recipes and unique from Kilo.Only one account tiNiZen, she can participate in games and geteasybenefits such as:Rating and accumulated tiNiDiem as participate in special gamesontiNiPlanet.Visit http://www.tiniplanet.com for more detailsandchallenges involved more attractive.Important note:- This game may include:- Direct link to connect to the internet and store the result inthegame to account tiNiZen www.tiniplanet.com.- Advertising tiNiPlanet products and products fromselectpartners.- This game integrates the ability to purchase. However,allpayments must be received counseling and consent of theparentaccount.
piCa Color 1.0 APK
tiNiPlanet
Chào mừng bé tới hành tinh đầy màu sắccủatiNiPlanet. Bé có thể trải nghiệm trò chơi xếp màu đầy thú vịvớiphiên bản offline và online.*Bằng cách xếp màu theo chiều dọc và ngang theo ô quy định đểchiếnthắng trò chơi và tìm cách lấy đủ số sao để nhận đượcdanhhiệu.* Tham gia cùng bạn bè thông qua bảng xếp hạng online* Tích lũy tiNiĐiểm để có thể mua sắm thông qua trò chơitiNiPlanettrực tuyếnChỉ với một tài khoản tiNiZen, bé có thể tham gia vào trò chơidễdàng và nhận được nhiều lợi ích như:Xếp hạng và tích lũy được tiNiĐiểm cũng như tham gia vào tròchơiđặc sắc trên tiNiPlanet.Hãy truy cập vào http://www.tiniplanet.com để biết thêm chi tiếtvàtham gia những thử thách hấp dẫn hơn.Lưu ý quan trọng:- Trò chơi này có thể bao gồm:- Liên kết trực tiếp với internet để kết nối và lưu trữ kết quảchơitới tài khoản tiNiZen tại www.tiniplanet.com.- Quảng cáo sản phẩm của tiNiPlanet và các sản phẩm từ các đốitácriêng.- Trò chơi này tích hợp khả năng mua hàng. Tuy nhiên, mọi thanhtoánđều phải được tư vấn trước cũng như có sự đồng ý của tài khoảnchamẹ.Welcome baby tothecolorful planet of tiNiPlanet. Baby can experience the fullcolorpuzzle fun with offline and online versions.* By placing colored vertical and horizontal umbrella regulationtowin the game and trying to get enough stars to get thetitle.* Joining friends through online charts* Cumulative tiNiDiem to be able to shop through onlinegamestiNiPlanetOnly one account tiNiZen, she can participate in games and geteasybenefits such as:Rating and accumulated tiNiDiem well as participate in specialgameson tiNiPlanet.Visit http://www.tiniplanet.com for more details andchallengesinvolved more attractive.Important note:- This game may include:- Direct link to connect to the internet and store the result inthegame to account tiNiZen www.tiniplanet.com.- Advertising tiNiPlanet products and products fromselectpartners.- This game integrates the ability to purchase. However,allpayments must be received counseling and consent of theparentaccount.
Loading...