5.0.3 / July 12, 2014
(apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay?p=appgame_ratings" target="_blank">Learn more</a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title">Permissions</div> <button class="content id-view-permissions-details fake-link" data-docid="air.kingBirdNoAds"> View details </button> </div> <div class="meta-info contains-text-link"> <div class="title">Report</div> <a class="content" href="https://support.google.com/googleplay/?p=report_content" target="_blank"> Flag as inappropriate </a> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Offered By </div> <div class="content">Eray Bolukcu</div> </div> <div class="meta-info"> <div class="title"> Developer </div> <div class="content contains-text-link"> <a class="dev-link" href="https://www.google.com/url?q=http://www.fenbilimleri.org&sa=D&usg=AFQjCNENJgDDIz6Xv25eo8ZJif717dD2ng" rel="nofollow" target="_blank"> Visit website </a> <a class="dev-link" href="mailto:eraybolukcu@gmail.com" rel="nofollow" target="_blank"> Email eraybolukcu@gmail.com </a> <div class="content physical-address">İnönü Mah ulusu cad no 115 daire 7 Ataşehir/ İstanbul</div> </div> </div> </div> <div class="details-section-divider"></div> </div> </div> <div class="more-from-developer"> <div class="details-wrapper"> <div class="id-cluster-container details-section recommendation"> <div class="details-section-contents"> <div class="rec-cluster" data-server-cookie="CAMiIQgCEAMaGRIXChFhaXIua2luZ0JpcmROb0FkcxABGAMoAQ==" data-uitype="400"> <h1 class="heading"> <a class="title-link id-track-click" data-server-cookie="CAMiIQgCEAMaGRIXChFhaXIua2luZ0JpcmROb0FkcxABGAMoAQ==" data-uitype="291" href="/store/apps/developer?id=Eray+Bolukcu">More from developer</a> </h1> <div class="cards expandable id-card-list"> <div class="card no-rationale square-cover apps small" data-docid="air.kingBird" data-original-classes="card no-rationale square-cover apps small" data-short-classes="card no-rationale square-cover apps tiny" data-thin-classes="card no-rationale square-cover apps small"> <div class="card-content id-track-click id-track-impression" data-docid="air.kingBird" data-server-cookie="CAIaGAoUEhIKDGFpci5raW5nQmlyZBABGANCAA==" data-uitype="500"> <a class="card-click-target" data-server-cookie="CAIaGAoUEhIKDGFpci5raW5nQmlyZBABGANCAA==" data-uitype="500" href="/store/apps/details?id=air.kingBird" aria-hidden="true" tabindex="-1"></a> <div class="cover"> <div class="cover-image-container"> <div class="cover-outer-align"> <div class="cover-inner-align"> <img alt="King Bird" class="cover-image" data-cover-large="//lh3.ggpht.com/__fEpaPxVnfsbUqPfQP5rxIyhMawW0hzfoaku1mtosYn93sPqabfZ3W_KOVBcAdEa4c=w340" data-cover-small="//lh3.ggpht.com/__fEpaPxVnfsbUqPfQP5rxIyhMawW0hzfoaku1mtosYn93sPqabfZ3W_KOVBcAdEa4c=w170" src="//lh3.ggpht.com/__fEpaPxVnfsbUqPfQP5rxIyhMawW0hzfoaku1mtosYn93sPqabfZ3W_KOVBcAdEa4c=w170" aria-hidden="true"> </div> </div> </div> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=air.kingBird" aria-label=" King Bird "> <span class="movies preordered-overlay-container id-preordered-overlay-container" style="display:none"> <span class="preordered-label"> Pre-ordered </span> </span> <span class="preview-overlay-container" data-docid="air.kingBird"> </span> </a> </div> <div class="details"> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=air.kingBird" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> <a class="title" href="/store/apps/details?id=air.kingBird" title="King Bird" aria-hidden="true" tabindex="-1"> King Bird <span class="paragraph-end"></span> </a> <div class="subtitle-container"> <a class="subtitle" href="/store/apps/developer?id=Eray+Bolukcu" title="Eray Bolukcu">Eray Bolukcu</a> <span class="price-container"> <span class="paragraph-end"></span> <span class="apps is-price-tag buy-button-container is_not_aquired_or_preordered" data-doc-fetch-skip-cache="0" data-doc-fetch-vouchers="0" data-docid="air.kingBird"> <div class="pon" style="display:none">1</div> <button class="price buy id-track-click id-track-impression" data-server-cookie="CAIaGAoUEhIKDGFpci5raW5nQmlyZBABGANCAA==" data-uitype="223"> <span class="display-price">Free</span> </button> </span> </span> </div> <div class="description"> King Bird is a new platform game. <span class="paragraph-end"></span> <a class="card-click-target" href="/store/apps/details?id=air.kingBird" aria-hidden="true" tabindex="-1"> </a> </div> </div> <div class="reason-set"> <span class="stars-container"> <a href="/store/apps/details?id=air.kingBird"> <div class="reason-set-star-rating"> <div class="tiny-star star-rating-non-editable-container" aria-label=" Rated 4.5/5) ()
Loading...

Description

Kral Kuş yepyeni bir platform oyunudur.Kralkuş şehrini savunmayan çalışan bir kahramandır. Şehrini yoketmeyegelen düşmanlarına karşı özel güçlerini kullanarakşehrinikorur.
Oyunda dikkat ve hız çok önemlidir. Çünkü ilerleyenlevellerdedüşmanlar hızlı ve daha güçlü olarak gelmektedir. Buyüzdenodaklanarak hareket etmeliyiz. Hızlı ve dikkatli olmalıyız.Hızlıve dikkatli olmamızda yer yer yetersiz olabilir.
Bu durumda kazandığımız paralar ile Kral kuşaupgradeleryapabileceğimiz store bölümü bulunmakta. Store bölümünde6 upgradetipi bulunmaktadır. Bunlar:
>> Damage: Kral kuşun vuruş gücünü artırır.
>> Invincible Time: Kral kuş belirli bir beklemesüresiardından özel yeteneği olan invincible modu kullanabilir. Bumodbelirli bir süre içindir. Oyun başında çok kısayken bu upgradeilesüresi uzatılabilir.
>> Invincible Stand: Invincible modunu tekrarkullanabilmekiçin geçmesi gereken süreyi ifade eder. Bu sürebaşlarda 90saniyedir. Bu upgrade kullanılarak süre 25 saniyeyekadardüşürülebilir. Bu arada Invincible time süresi de uzatılmışsasıksık invincible modu ile hareket edilebilir.
>> Agility: Kral Kuşun çevikliğini ifade eder. Buçeviklikdikey anlamdaki hız ve ivmesi içindir.Bu upgrade ile dahahızlıhareket edilebilir.
>> Armor: Kral kuşa karşı yapılan saldırılara karşızırhıifade eder. Yüzde ile gösterilir. Yüzde miktarı yapılansaldırınıngücünün iptal edilen, işlemeyen yüzdesidir.
>> Money Factor: Kazanılan paranın katsayısını ifadeeder.Örneğin bu upgrade X2 ise kazandığınız $100, $200 olur. Buupgradediğerlerinden daha önemli ve daha pahalı bir upgrade tir.

Şimdilik birbirinden farklı 110 level bulunmaktadır.Platformoyunumuzun bu levelleri zorlaşarak belirli birsistematikiçerisinde ilerlemektedir. Yandığınız veya oyundançıktığınız zamanen son bulunduğunuz level ve sahip olduğunuz paraile platformoyunumuza devam edersiniz.

Her on levelde bir Daha güçlü bir düşman ileçarpışmakzorundasınız. Yaptığınız bu savaşta galip gelemezsenizlevelitekrar oynamak zorunda kalırsınız.

Kral kuş aynı zamanda bir savaş oyunudur. Düşmanlarıntamamıylasavaşarak şehrini kurtarmaya çalışır kral kuş.Dikkat vehızbirleşerek hareket ettirilmelidir. Bu açıdan bakıldığındaaynızamanda bir dikkat ve hız oyunudur.

Oyunu beğenirseniz bir çok platformdaarkadaşlarınızlapaylaşabilirsiniz. İyi eğlenceler.

King Bird is anewplatform game. King is a hero running birds defend thecity.Against the enemies coming to destroy the city using thecityretains its special powers.
Attention and speed in the game is very important. Becausetheadvancing enemy in level comes as faster and more powerful. Soweneed to move a focus. Quickly and we must be careful. Our fastandbe careful in places may be insufficient.
In this case, we have gained the king bird with coins and includesasection on store upgrades we can do. Store in section 6 are thetypeof upgrade. These are:
>> Damage: Increases the power of the king ofbirdsshot.
Invincible >> Time: The king of birds with specialabilitiesafter a certain waiting period invincible mode can beused. Thismode is for a certain time. The very beginning of thegame areshort and can be extended with this upgrade.
Stand >> Invincible: Invincible mode again refers to thetimeafter which to use. In the beginning of this period is 90seconds.This upgrade can be reduced up to 25 seconds using atime.Meanwhile, the Invincible time period has expired, oftenmovingmode can be invincible.
>> Agility: Agility refers to the King of Birds. This senseofagility in the vertical velocity and acceleration can beiçindir.bmove faster with the upgrade.
>> Armor King against attacks made against bird refersarmor.Is indicated by percent. The amount so canceled the power oftheattack, is the percentage of bearing.
>> Money Factor: This factor refers earned money. Forexample,if X2 earned this upgrade for $ 100, $ 200 would. Thisupgradeupgrade more important than others and more expensivetractor.

There are now different level 110. A certain level of it isquitedifficult platform in our game is progressing. When you getburnedor exit the game and the level you have the latest platformswiththe money you'll continue our game.

Every ten levels you have to collide with a more powerfulenemy.If you do not conquer this battle will have to play thelevelagain.

King also is a war game birds. The enemy is trying to savethecity with all of the fighting and speed combine to kuş.dikkatkingshould be moved. When viewed from this perspective, attentionandspeed at the same time is a game.

If you like a lot of games on the platform you can sharewithyour friends. Good fun.

App Information King Bird No Ads

 • App Name
  King Bird No Ads
 • Package Name
  air.kingBirdNoAds
 • Updated
  July 12, 2014
 • File Size
  11M
 • Requires Android
  Android 2.2 and up
 • Version
  5.0.3
 • Developer
  Eray Bolukcu
 • Installs
  -
 • Price
  $1.41
 • Category
  Action
 • Developer
  Visit website Email eraybolukcu@gmail.com
  İnönü Mah ulusu cad no 115 daire 7 Ataşehir/ İstanbul
 • Google Play Link

Eray Bolukcu Show More...

Online Dama 1.0.7 APK
Eray Bolukcu
Online Dama(Türk daması) oynamakistiyorsanızhemen yükleyin. Bilgisayara karşı oynamaktansıkıldıysanızçevrimiçi onlarca kişiye karşı dama oynamak için hemenindirin.Oyunumuzu beğenirseniz puan verip yorum yazmayıihmaletmeyin.Dama 64 kareden oluşan yarısı siyah yarısı beyaz tahtanınüzerinetoplam 32 olmak üzere 16 beyaz ve 16 siyah taşla oynananbiroyundur. Son kareye varan taş dama olur ve sınırsız miktardauçarakilerler. Çin daması gibi çapraz yutmayan Türk daması onlineolaraksizlerin kullanımına sunulmuştur.Damanın vazgeçilmez kuralı olan yutma mecburiyetioyunumuzdabulunmaktadır. Aynı anda daha fazla yutan taş varsa otaşı oynamakzorundasınızdır. Bir taş birden fazla yol ile taşyutuyorsa en uzunyuttuğu yolu kullanmak zorundasınız.Eğer iyi bir online satranç oyuncusu iseniz bu oyunda tam sizegöre.Taş oyunları arasında strateji ve zeka gerektiren nefis biroyun,hem de kültür mirası...Online olmasının anlamı ise, rakibiniz başka bir androidkullanıcısıolması. Gerçek insanlara karşı dama keyfi için onlinedamayıseçin.Online Checkers(TurkishCheckers) If you want to play then install it. If you aretired ofplaying against the computer Download now to play checkersonlineagainst dozens of people. If you like our game scores do notforgetto give comments yet.Checkers 64 black half white and half consisting of a square is16,played 16 games, including 32 total black stones on thewhiteboard.Checkers and progresses up to the last frame will be anunlimitedamount of flying stones. Swallowing the cross as TurkishCheckersChinese Checkers is available to you online.Daman obliged to swallow the rules are indispensable in our game.Ifyou swallow more stones at the same time you have to play thatmove.You have to use more than one way with a stone path which isthelongest stone swallow swallowing.If you are a good online chess players in this game is foryou.Stone game between strategy and a delicious game thatrequiresintelligence, as well as cultural heritage ...The meaning of being online, your opponent is another androidusers.Choose to enjoy Checkers Checkers online against realpeople.
King Bird 1.0.3 APK
Eray Bolukcu
King Bird is a new platform game. King is a hero running birdsdefend the city. Against the enemies coming to destroy the cityusing the city retains its special powers. Attention and speed inthe game is very important. Because the advancing enemy in levelcomes as faster and more powerful. So we need to move a focus.Quickly and we must be careful. Our fast and be careful in placesmay be insufficient. In this case, we have gained the king birdwith coins and includes a section on store upgrades we can do.Store in section 6 are the type of upgrade. these are: >>Damage: Increases the power of the king of birds shot. Invincible>> Time: The king of birds with special abilities after acertain waiting period invincible mode can be used. This mode isfor a certain time. Very beginning of the game are short and can beextended with this upgrade. Stand >> Invincible: Invinciblemode again refers to the time after which to use. In the beginningof this period is 90 seconds. This upgrade can be reduced up to 25seconds using a time. Meanwhile, the Invincible time period hasexpired, often moving mode can be invincible. >> Agility:Agility refers to the King of Birds. This sense of agility in thevertical velocity and acceleration can be içindir.b move fasterwith the upgrade. >> Armor King against attacks made​​against bird refers armor. Is indicated by percent. The amount socanceled the power of the attack, is the percentage of bearing.>> Money Factor: This factor refers earned money. Forexample, if X2 earned this upgrade for $ 100, $ 200 would. Thisupgrade upgrade more important than others and more expensivetractor. There are now different level 110. A certain level of itis quite difficult platform in our game is progressing. When youget burned or exit the game and the level you have the latestplatforms with the money you'll continue our game. Every ten levelsyou have to collide with a more powerful enemy. If you do notconquer this battle will have to play the level again. King also isa war game birds. Fighting the enemy with all of the attempts torescue the city of the king of birds. Caution should be moved andspeed combined. When viewed from this perspective, attention andspeed at the same time is a game. If you like a lot of games on theplatform you can share with your friends. Good fun.
Haydi Bil Bilgi Yarışması 1.0.13 APK
Eray Bolukcu
9 kategoride binlerce sorudan oluşan yepyeni bir bilgi yarışması...Oyun başında 4 adet joker ve 3 adet hakkınız bulunmaktadır. Heryarışma sonunda yanlış cevapladığınız soruların doğru cevaplarıücretsiz olarak görüntülenir.Haydi Bil Bilgi Yarışmasında ücretlesatılan hiçbir ek özellik bulunmamaktadır.Sorulan sorular tekrargelmemesi için önlemler alınmıştır.KPSS'ye hazırlanan öğrenciler...Edebiyat, tarih, genel kültür, coğrafya, spor, sanat, Sinema,felsefe ve bilim kategorilerinden binlerce soru ile bilginiziölçün, yarışın. Bu kategorilerin detaylı açıklaması aşağıdakigibidir:* Genel Kültür Kategorisinde binlerce soru bulunmaktadır.Buradaki soruları çözerseniz genel kültürünüzü son derecegeliştirebilirsiniz. * Tarih kategorisinde başta Türkiye tarihiolmak üzere Dünya tarihinden çeşitli sorular gelmektedir. İlkçağdangünümüze karışık olarak gelen sorular hepimizde bir tarih bakışaçısı oluşturmaktadır. * Coğrafya kategorisinde yerel ve Dünyacoğrafyası ile ilgili sorular bulunmaktadır. Türkiye coğrafyası ileilgili sorularda şehirlerimiz, bu şehirlerimizin özellikleri,bölgelerimiz, ilçelerimiz, madenlerimiz, akarsularımız, dağlarımızvs. çeşitli bilgiler edinebiliriz. Dünya coğrafyası ile ilgilisorular sayesinde de Dünya'nın çeşitli coğrafik özellikleriniöğrenip bilginize bilgi katın...* Edebiyat yarışmalarında ise baştakendi Edebiyatımızdan ve Dünya edebiyatından çeşitli örnekler, şairve yazarlar ile ilgili çeşitli sorular bulunmaktadır. Bunun yanısıra sözcükte anlam ile ilgili sorular sayesinde kelimedağarcığınızı zenginleştirin.* Spor kategorisi yarışmalarındaatletizm, futbol, basketbol, tenis vs. çeşitli spor branşları ileilgili kurallar başarılar vb konulardan sorular çıkmaktadır.* Bilimkategorisi biraz daha genel bir kategoridir. Bu kategoride Tıp,Fizik, Kimya, Biyoloji, Astronomi gibi alanlarda çeşitli bilimselaraştırmalardan, terim ve tanımlardan çeşitli sorular gelmektedir.*Sanat kategorisinde ise ağırlıklı olarak müzik soruları, bunun yanısıra resim, heykeltıraş vb. alanlardan da sorular gelmektedir.*Sinema yarışmalarında Türk ve Dünya sinemaları ile ilgili çeşitlisorular bulunmaktadır. Dünya ve Türk Sinema tarihini yarışmamız ileçabucak öğrenin.* Felsefe kategorisi henüz hiçbir bilgiyarışmasında bulunmayan bir ilk kategoridir. Felsefe kategorisindebu sebepten ötürü bir miktar soru sıkıntısı çekilse degüncellemeler ile bu kategori de hızla zenginleşmektedir.* Bukategorilerin dışından Tüm Kategoriler adlı kategoriden yarışarakda yukarıda listelenen tüm kategorilerdeki soruları içerenyarışmalar yapabilirsiniz.Haydi Bil Bilgi Yarışması sadeceyarıştırmaz, aynı zamanda öğretir. Her yarışmanın sonundainternetinizin açık olması durumunda sizi başka yarışmacılarla birsıralamaya sokar ve yanlış cevaplarınızı hemen söyler.Sorulan birsoru tekrar gelmesin diye çeşitli önlemler alınmıştır. Ancak aynıanlama gelen sorular birebir aynı şekilde yazılmamışsa gözdenkaçmış olabilir. Bu sorularda zamanla düzeltilecektir.Milyonerbilgi yarışması, yani kim milyoner olmak ister tipi yarışmalardansıkıldıysanız haydi bil bilgi yarışması tam da size göre. Bırakınmilyoner olmayı hemen binlerce sorumuzu görün...Her kategoriye aitonline bir sıralama listesi bulunmaktadır. Sizlerde online olarakrakiplerinizle hem yarışın hem de bilginizi ölçün.Bilgi yarışmamızıindirdikten sonra lütfen yorum ve puanınızı esirgemeyiniz.9categories consisting of thousands of questions a new quiz ...4wildcard at the beginning of the game and 3 are entitled.At eachevent, the wrong answer is the right answer is displayed free ofcharge.Come on, you know Quiz There are no additional features soldin the fee.FAQ precautions are taken to avoid repetition.KPSS'yeprepared students ... Literature, history, culture, geography,sports, arts, cinema, philosophy and science categories withthousands of questions measure your knowledge of the race. Detaileddescriptions of these categories are as follows:* There arethousands of questions in the General Knowledge category. Thequestion here highly resolve your culture if you can developgeneral.* History in the category, especially since the worldincluding Turkey's history comes a variety of questions. Fromantiquity to the present mixed questions from all perspectivesconstitute a date.* Geography in the category of local and worldgeography, there are questions about. Our questions about thegeography of Turkey in the cities, the city of our properties, ourregion, our county, our mines, our rivers, our mountains, etc.. wecan obtain a variety of information. With questions about worldgeography, world's various geographic characteristics of theinformation to learn solid information ...* Letters are incompetition primarily from our own literature and world literature,several examples, various questions related to poets and writersare available. In addition to this, due to questions about themeaning of words Enrich your vocabulary.* Fitness category incompetitions in athletics, football, basketball, tennis etc..sports and various branches of the issues related to rulesquestions, etc. success stands out.* Science category is a littlemore general category. In this category, Medicine, Physics,Chemistry, Biology, Astronomy of scientific research in variousfields such as, questions come from a variety of terms anddefinitions.* Art in the category of questions mainly music, aswell as painting, sculpture and so on. the questions come from thearea.* Cinema in competition with Turkish and world cinema, thereare several questions about. The history of Turkish cinema worldand learn quickly with our competition.* Philosophy category is noquiz included in the first category. For this reason some questionsin the category Philosophy shortage is pulled rapidly in thiscategory is enriched with updates.* Outside of these categoriesfrom the category All categories from all categories of racing,including the questions listed above, you can competitions.ComeQuiz know not only race, but also teaches. At the end of eachcontest is open your Internet with another contender ranking putsyou in case of wrong answers and tells you immediately.So as not torepeat a question asked several measures have been taken. But thesame thing if the questions are written in exactly the same way mayhave been overlooked. This will be corrected over time inquestion.Millionaire quiz, so who wants to be a millionaire if heknows the type of quiz competitions are bored just for you. Leaveus a thousand questions immediately appear to be a millionaire...Each category contains a list of the online ranking. You andyour opponents in online races as well as your knowledge of themeasure.After downloading, please review our quiz and you withholdyour score.
Fall of Constantinople in 1453 1.1.4 APK
Eray Bolukcu
The game "The conquest of Istanbul in 1453," is about theconquestof Constantinople, the capital of the Eastern Roman Empire,by theOttoman Sultan Fatih Sultan Mehmet and his army on the 29thMai in1453. It illustrates the saga that. Fatih Sultan Mehmed, whoowneda Grand Army, and the "crazy Turks" Ulubatli Hasan andTokatçıOsman, was realized using the prayers of Aksemsettin andotherscholars.Rasul Allah (sal Allahu alaihi wa sallam) said:“Verily,Constantinople shall be conquered, its commander shall bethe bestcommander ever and his army shall be the best armyever.”Tags: Angry Turks in 1453, Fatih Sultan Mehmed,Aqq-Shams’ud-Dīn,Ramadan .
King Bird No Ads 5.0.3 APK
Eray Bolukcu
Kral Kuş yepyeni bir platform oyunudur.Kralkuş şehrini savunmayan çalışan bir kahramandır. Şehrini yoketmeyegelen düşmanlarına karşı özel güçlerini kullanarakşehrinikorur.Oyunda dikkat ve hız çok önemlidir. Çünkü ilerleyenlevellerdedüşmanlar hızlı ve daha güçlü olarak gelmektedir. Buyüzdenodaklanarak hareket etmeliyiz. Hızlı ve dikkatli olmalıyız.Hızlıve dikkatli olmamızda yer yer yetersiz olabilir.Bu durumda kazandığımız paralar ile Kral kuşaupgradeleryapabileceğimiz store bölümü bulunmakta. Store bölümünde6 upgradetipi bulunmaktadır. Bunlar:>> Damage: Kral kuşun vuruş gücünü artırır.>> Invincible Time: Kral kuş belirli bir beklemesüresiardından özel yeteneği olan invincible modu kullanabilir. Bumodbelirli bir süre içindir. Oyun başında çok kısayken bu upgradeilesüresi uzatılabilir.>> Invincible Stand: Invincible modunu tekrarkullanabilmekiçin geçmesi gereken süreyi ifade eder. Bu sürebaşlarda 90saniyedir. Bu upgrade kullanılarak süre 25 saniyeyekadardüşürülebilir. Bu arada Invincible time süresi de uzatılmışsasıksık invincible modu ile hareket edilebilir.>> Agility: Kral Kuşun çevikliğini ifade eder. Buçeviklikdikey anlamdaki hız ve ivmesi içindir.Bu upgrade ile dahahızlıhareket edilebilir.>> Armor: Kral kuşa karşı yapılan saldırılara karşızırhıifade eder. Yüzde ile gösterilir. Yüzde miktarı yapılansaldırınıngücünün iptal edilen, işlemeyen yüzdesidir.>> Money Factor: Kazanılan paranın katsayısını ifadeeder.Örneğin bu upgrade X2 ise kazandığınız $100, $200 olur. Buupgradediğerlerinden daha önemli ve daha pahalı bir upgrade tir.Şimdilik birbirinden farklı 110 level bulunmaktadır.Platformoyunumuzun bu levelleri zorlaşarak belirli birsistematikiçerisinde ilerlemektedir. Yandığınız veya oyundançıktığınız zamanen son bulunduğunuz level ve sahip olduğunuz paraile platformoyunumuza devam edersiniz.Her on levelde bir Daha güçlü bir düşman ileçarpışmakzorundasınız. Yaptığınız bu savaşta galip gelemezsenizlevelitekrar oynamak zorunda kalırsınız.Kral kuş aynı zamanda bir savaş oyunudur. Düşmanlarıntamamıylasavaşarak şehrini kurtarmaya çalışır kral kuş.Dikkat vehızbirleşerek hareket ettirilmelidir. Bu açıdan bakıldığındaaynızamanda bir dikkat ve hız oyunudur.Oyunu beğenirseniz bir çok platformdaarkadaşlarınızlapaylaşabilirsiniz. İyi eğlenceler.King Bird is anewplatform game. King is a hero running birds defend thecity.Against the enemies coming to destroy the city using thecityretains its special powers.Attention and speed in the game is very important. Becausetheadvancing enemy in level comes as faster and more powerful. Soweneed to move a focus. Quickly and we must be careful. Our fastandbe careful in places may be insufficient.In this case, we have gained the king bird with coins and includesasection on store upgrades we can do. Store in section 6 are thetypeof upgrade. These are:>> Damage: Increases the power of the king ofbirdsshot.Invincible >> Time: The king of birds with specialabilitiesafter a certain waiting period invincible mode can beused. Thismode is for a certain time. The very beginning of thegame areshort and can be extended with this upgrade.Stand >> Invincible: Invincible mode again refers to thetimeafter which to use. In the beginning of this period is 90seconds.This upgrade can be reduced up to 25 seconds using atime.Meanwhile, the Invincible time period has expired, oftenmovingmode can be invincible.>> Agility: Agility refers to the King of Birds. This senseofagility in the vertical velocity and acceleration can beiçindir.bmove faster with the upgrade.>> Armor King against attacks made against bird refersarmor.Is indicated by percent. The amount so canceled the power oftheattack, is the percentage of bearing.>> Money Factor: This factor refers earned money. Forexample,if X2 earned this upgrade for $ 100, $ 200 would. Thisupgradeupgrade more important than others and more expensivetractor.There are now different level 110. A certain level of it isquitedifficult platform in our game is progressing. When you getburnedor exit the game and the level you have the latest platformswiththe money you'll continue our game.Every ten levels you have to collide with a more powerfulenemy.If you do not conquer this battle will have to play thelevelagain.King also is a war game birds. The enemy is trying to savethecity with all of the fighting and speed combine to kuş.dikkatkingshould be moved. When viewed from this perspective, attentionandspeed at the same time is a game.If you like a lot of games on the platform you can sharewithyour friends. Good fun.
Kahraman Soldier 1.9 APK
Eray Bolukcu
It is a platform game where tanks and troops are located. At thesame time this is a war game. Developed with Godot engine.Run, jumpand battle with the tanks! Tanks, as well as enemy soldiers andhelicopters, also fight against the good. Use the springs to jumpup and try to find an aisle.If you want to play fun games and testyour skill at the same time, you are a game hero soldier battle andadventure game according to your exact needs. Our game isabsolutely free. A new game, the heroic soldier, was built in 2017.It is a play similar to the canter games. It looks like a fagot interms of advancing with guns and killing enemies. From the mostadventurous games you can even play as one of the most beautifulgames in the world without the hero military net. The game is notjust an adventure, action game. At the same time an intelligencegame is a strategy game. You have to make progress in the rightplaces by making the right moves. All the features of your game arefree.Although our game is a war game, it is an application thatdoes not appeal to adults but is also a child's game. Violence inthe vote is definitely unrealistic violence.There are differentenemies in the vote. These enemies prevent the progress of heroicsoldiers. You must try to finish the episodes by skipping theenemies with your skill and skill.Getting used to the game may takea while because the game is a difficult game.Enemies includeaircraft, helicopters, soldiers and tanks. You must destroy theseenemies in the hero's soldier game. The internet is absolutelyunnecessary when playing the game and it is a free, free game. Forthis reason you should absolutely.Apart from the battle sections,there are maze sections. You must try to reach the exit in themixed section of the labyrinth. You must try to reach the exit assoon as you reach the exit in a race.In the vote there are springsfor jumping high places. By using these springs you can jump up andreach the upper zones.You can use potions to complete your energy.These potions, which are beverages, enable the hero to complete theenergies of the soldier and continue the adventure. If you lose thebattle before you reach the potion, you must start the splitagain.If you close the game, you can continue the game from whereyou left off later.The thorns in the game kill you completely andcause division to start again. For this reason, you should stayaway from improving your strategies by paying close attention toyour thorns.Try the heroic soldier, the newest battle game, at thefirst opportunity.
Loading...