1.1 / February 10, 2018
(5.0/5) (16)

Description

Has your phone become slow, hung or outofspace? Fast Cleaner is the best speed booster and junk filecleanerto make phone faster and restore memory space. It can boostphonespeed by 50%.

Ultra-Fast Cleaner - Speed Booster & Battery Saver isthesmallest phone cleaner, ram booster, game booster, clean junkfile,clean trash, memory booster, optimizer battery andapplicationmanager for your Android phone or tablet.

★ Speed Booster
With one-tap boost, this Android accelerator makes phone fasterby50%. This speed booster and cleaner makes your Androidphonesreborn with better user experience.
★ Cache Cleaner
With perfect accuracy, this cache cleaner can detect and cleancachejunks, ads files, obsolete trash, memory cache and other junkfileto reclaim storage.
★ Memory Booster
By clean unnecessary apps running in background, this speedboosterfrees up memory (RAM), and save battery by 20%. Even better,thedurable boost effect keeps your phone run in superfasterspeed.
★ CPU Cooler
Detect and clean apps that cause overheating. In one tapmemoryboost, cool down mobile in seconds
Feature:
★ Achieve Optimum cleaning by freeing up ram, memory andkillingunwanted background running processes.
★ CPU Cooler identifies the apps which are causing CPUoverheating.It clears all unnecessary apps and achieves optimumtemperaturewith single tap.
★ Clear junk data, residual, temporary files and release thecachememory.
★ Save battery power by enabling ultra-Fast and extreme powersavermodes.

App Information King Cleaner

kemal kartal Show More...

Dijital Medya Uzmanı Kemal K 1.9.6 APK
kemal kartal
Kemal KartalSosyal ağlar ziyaretçi ve müşteri kullanımı açısındanönemkazanmasıyla beraber çok popüler bir hale geldi. Popülerolmasıtamamen insanların kullanım sıklığı ve alışkanlıkhalinegetirmesiyle eş değer. Sosyal ağların önem kazanmasıberaberindeSosyal Medya Danışmanlığı/Uzmanlığı alanlarınıgetirmiştir.Firmaların sadece kurumsal yapılarına uygun webtasarımyaptırmaları yetmiyor. Aynı zamanda sosyal ağlarda da aktifyeralmaları, kampanyalarla desteklemeleri gerekmektedir. Webdünyasıbir bütün olarak düşünüldüğünde artık web sitesi ve sosyalağkavramları ayrı düşünülemiyor. Birçok markalaşmış firmasitelerindesosyal ağlara ait butonları görmüşsünüzdür. Markalarında bu alanaönem verdiklerinin bir göstergesidir.Web sitenizin tasarımını yaptırdıktan sonra sosyalmedyadanışmanlığı almanız da bir lüks değil ihtiyaçtır. KemalKartalfirmalara sosyal medya konusunda danışmanlık hizmetidevermektedir. Hizmet kapsamında firma sektörüne uygun planlarvekampanyalar ile sosyal medyada sizin de adınız en iyişekildegeçecektir.Sosyal Medya nedir sorusunun cevabı Türkiye’deFacebookve Twitter ağlarından oluşmaktadır. Genel olarakTürkiye’deki kitlebu ağlarda daha fazla vakit geçirmekte vepaylaşımlardabulunmaktadır. Google’ın çıkarmış olduğu Google Plussosyal ağı isekısa zamanda bilinen ağlar kadar iyi bir seviyeyegelecektir.Kurumsal sayfalar hedeflemesinin faaliyete geçmesi iledanışmanlıkhizmetimize bu ağda katılacaktır.Sosyal Medya Danışmanı – Sosyal Medya Uzmanı Ne Yapar?Firmanızın sosyal medya hesap yönetimi.Firmanıza uygun hayran kitlesini reklam kampanyalarıveetkinliklerle arttırır.Aylık sayfalardaki hareketleri raporlar.Twitter ve Facebook hesaplarınızda sizinverdiğinizbrifingleri,dökümanları uygun zamanlarda uygun birdilleduyurur.Şikayet,destek konularına yardımcı olarak web yöneticisi ileortakçalışma yürütür.Bunların Dışında Biz Ne Yaparız ?Facebook ve Twitter Sayfalarınıza Çözüm OrtaklarımızveKampanyalarımızla takipçi ve hayranlarınızın artmasında hızlıvekalıcı başarı sağlıyoruz.Retweet hizmetimizle twitterdan adınızın/markanızınonbinlercekişiye ulaşmasını sağlıyoruz.Sosyal Medya Optimizasyonunu emin ellere bırakın.Genel olarak sosyal medya danışmanları ne yapar sorusununcevabınıvermiş olduk. Şimdiye kadar yaptıklarımızı vereferanslarımızıöğrenince bizim bir sosyal medya danışmanı değil,sosyal medyasihirbazı olduğumuzu hayretle göreceksiniz. Siziniçinyapabileceklerimiz buraya sığmaz.En iyisi biz bir görüşelim :)Size bir mail,bir tweet kadar yakınız.Sosyal medya danışmanlık hizmeti ve sosyal medya hizmeti almakiçinbizimle iletişim sayfamızdan irtibat kurabilirsiniz.Kemal EaglesWith the increasing importance of social networks in termsofvisitor and customer usage has become very popular. Thefrequencyof use is popular and people are completely equivalent tothehabit. Social Media Consultancy along with the importance ofsocialnetworks / expertise brought to the area.Just not enough affordable web design firms are takingtheircorporate structure. At the same time taking an active part inthesocial network are required to support the campaign. The webworldis no longer considered as a whole websites and socialnetworkingconcepts are not considered separately. Many brandedcompanies haveseen the buttons of social networking sites. Thebrand is also anindication that the importance of this field.Once you have the design of your website it needs togetcounseling in social media is not a luxury. Kemal Eaglealsoprovides consulting services to companies in social media.Servicescovered by the plans according to the company sector and insocialmedia campaigns with the name of your answer to the questionwhatis the best way geçecektir.sosyal Media network consistsofFacebook and Twitter in Turkey. Overall mass in Turkey are inthenetwork and spend more time in these shares. Google's GooglePlussocial network, which was released a short time known asthenetworks are coming to a good level. Corporate pages ourserviceconsulting with the activation of this networktargetingparticipate.Social Media Consultant - Social Media Specialist Do?Social media account management of your company.It increases the appropriate fan base for your companyadvertisingcampaigns and at events.Movements in the monthly report page.Twitter and briefing you give your Facebook account, documentsareannounced in an appropriate manner at the appropriatetime.Complaints and work in partnership with the webmaster helpingtosupport.Out of these, What We Do?Facebook and Twitter page to your Partners and provide quickandlasting success in our campaign to increase your followersandfans.Retweet on Twitter disposal with your name / brand you areprovidingthe tens of thousands of people to reach.Leave the safe hands of Social Media Optimization.Overall, we have given the answer to the question what makessocialmedia consultants. What we have done so far and is notlearned ourreferences of our social media consultant, you will seethat we areastounded social media wizard. We WILL do for you doesnot fithere.The best one we see you :)You an e-mail, are as close as a tweet.You can contact us from our contact page to get socialmediaconsulting services and social media services.
King Cleaner 1.1 APK
kemal kartal
Has your phone become slow, hung or outofspace? Fast Cleaner is the best speed booster and junk filecleanerto make phone faster and restore memory space. It can boostphonespeed by 50%.Ultra-Fast Cleaner - Speed Booster & Battery Saver isthesmallest phone cleaner, ram booster, game booster, clean junkfile,clean trash, memory booster, optimizer battery andapplicationmanager for your Android phone or tablet.★ Speed BoosterWith one-tap boost, this Android accelerator makes phone fasterby50%. This speed booster and cleaner makes your Androidphonesreborn with better user experience.★ Cache CleanerWith perfect accuracy, this cache cleaner can detect and cleancachejunks, ads files, obsolete trash, memory cache and other junkfileto reclaim storage.★ Memory BoosterBy clean unnecessary apps running in background, this speedboosterfrees up memory (RAM), and save battery by 20%. Even better,thedurable boost effect keeps your phone run in superfasterspeed.★ CPU CoolerDetect and clean apps that cause overheating. In one tapmemoryboost, cool down mobile in secondsFeature:★ Achieve Optimum cleaning by freeing up ram, memory andkillingunwanted background running processes.★ CPU Cooler identifies the apps which are causing CPUoverheating.It clears all unnecessary apps and achieves optimumtemperaturewith single tap.★ Clear junk data, residual, temporary files and release thecachememory.★ Save battery power by enabling ultra-Fast and extreme powersavermodes.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+https://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttps://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress APK
WordPress for Android puts the power of publishing in your hands,making it easy to create and consume content. Write, edit, andpublish posts to your site, check stats, and get inspired withgreat posts in the Reader. What’s more? It’s open source.WordPressfor Android supports WordPress.com and self-hosted WordPress.orgsites running WordPress 3.5 or higher.Visit the forums to get helpwith the app: http://android.forums.wordpress.org
Blog APK
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect APK
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer APK
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
Sing! by Smule APK
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:https://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered
Administrator APK
Simple app that lets you control your wireless connections ANDROIDdevice. Features:- Turn onTurn data connection, WIFI and BLUETOOTH.- See the list of the connected BLUETOOTH devices within reach.-Multi-language: Spanish and English.