1.0 / February 23, 2014
(4.7/5) (47)
Loading...

Description

Kinh thuộc về Hiển giáo, dịch nghĩa rõ ràng.Chú thuộc Mật giáo, phần nhiều để nguyên văn chữ Phạn, gọi là bímật thần chú, mỗi thần chú đều có sự hiệu nghiệm khác nhau.
Thần chú Lăng Nghiêm có lắm sự vi diệu. Người trì tụng chú LăngNghiêm này, quỉ quái, tai họa, ma chướng, các ác nạn đều không xâmchiếm được. Chư Thiên, Thánh Hiền thường đến ủng hộ, muốn cầu điềuchi, tùy theo nguyện mà được thành.
Mười phương Như Lai nhân tâm chú này mà được thành bậc Vô thượngChánh biến tri giác, hàng phục các ma, ngăn dẹp tất cả ngoạiđạo.
Xưa ngài A Nan bị chú Ta tỳ ca la - tiên Phạm thiên của Ma Đăng Giàlàm mê loạn, nhờ chú Lăng Nghiêm mà được thoát nạn.
Người thường trì tụng chú Lăng Nghiêm này thì được công đức khônlường.

App Information Kinh nhật tụng

 • App Name
  Kinh nhật tụng
 • Package Name
  com.xsonsoft.magazine.AOURGEUKCUIWGEOE
 • Updated
  February 23, 2014
 • File Size
  2.4M
 • Requires Android
  Android 2.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Xsonsoft.com
 • Installs
  1,000 - 5,000
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Xsonsoft.com Show More...

Kinh Kim Cương Bát Nhã 1.0 APK
Xsonsoft.com
Kinh Kim Cương Bát Nhã giảng nghĩa - Lục tổHuệ NăngNguyên Hiển dịch
Kinh nhật tụng 1.0 APK
Xsonsoft.com
Kinh thuộc về Hiển giáo, dịch nghĩa rõ ràng.Chú thuộc Mật giáo, phần nhiều để nguyên văn chữ Phạn, gọi là bímật thần chú, mỗi thần chú đều có sự hiệu nghiệm khác nhau.Thần chú Lăng Nghiêm có lắm sự vi diệu. Người trì tụng chú LăngNghiêm này, quỉ quái, tai họa, ma chướng, các ác nạn đều không xâmchiếm được. Chư Thiên, Thánh Hiền thường đến ủng hộ, muốn cầu điềuchi, tùy theo nguyện mà được thành.Mười phương Như Lai nhân tâm chú này mà được thành bậc Vô thượngChánh biến tri giác, hàng phục các ma, ngăn dẹp tất cả ngoạiđạo.Xưa ngài A Nan bị chú Ta tỳ ca la - tiên Phạm thiên của Ma Đăng Giàlàm mê loạn, nhờ chú Lăng Nghiêm mà được thoát nạn.Người thường trì tụng chú Lăng Nghiêm này thì được công đức khônlường.
Đường xưa mây trắng 1.0 APK
Xsonsoft.com
Đường xưa mây trắng - HT. Thích NhấtHạnhOld road white clouds -HT. Thich Nhat Hanh
Phật thuyết Kinh A Di Đà 1.0 APK
Xsonsoft.com
HT. Thích Trí Tịnh (dịch)
Kinh Dược Sư 1.0 APK
Xsonsoft.com
Kinh Dược SưLưu Ly Quang Như Lai bổn nguyện công đức[ Âm - Nghĩa]Bắc lương thiên trúc Tam Tạng Đàm Vô Sấm phụng chiếu dịchĐoàn Minh Còn - Nguyễn Minh Tiến - việt dịch và chú giảiNguyễn Minh Hiển - hiệu đínhNhà xuất bản Tôn Giáo
Kinh A Di ĐÀ-Cưu Ma La Thập 1.0 APK
Xsonsoft.com
Phật thuyết kinh A Di ĐÀ - Dao tần tamtạngpháp sư Cưu-Ma-La-Thập dịch
Loading...