1.0 / October 5, 2018
(5.0/5) (4)
Loading...

Description

In this entertaining game, you are given three famous people,andthe tough decision has to be made: you can sleep with only oneofthem once, you can marry another one, and the third one has todie.After, your combination is compared with other decisions madebyplayer around the world! If you are not sure about yourdecision,long press the person's name and a picture will open(requiresinternet connection). This version contains 164 persons(82 female+ 82 male). You can add your favourite persons as well!Allcharacters in the game are entirely fictional. contactus:automotorextrak [AT] gmail [dot] com img source: wikipedia,flickrIn this entertaining game, you are given three famous people,andthe tough decision has to be made: you can sleep with only oneofthem once, you can marry another one, and the third one has todie.After, your combination is compared with other players'decisionsmade around the world! If you are not sure about yourdecision,long press the person's name and a picture will open(requiresinternet connection). This version contains 164 people (82female +82 male). You can add your favorite people as well! Allcharactersin the game are completely fictional. contact us:automotorextrak[AT] gmail [dot] com img source: wikipedia, flickr

App Information Kiss Marry or Kill? The game

 • App Name
  Kiss Marry or Kill? The game
 • Package Name
  com.automotorextrak.killmarryorkiss
 • Updated
  October 5, 2018
 • File Size
  5.1M
 • Requires Android
  Android 4.1 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  Poundertie
 • Installs
  50+
 • Price
  Free
 • Category
  Trivia
 • Developer
 • Google Play Link

Poundertie Show More...

Kiss Marry or Kill? The game 1.0 APK
Poundertie
In this entertaining game, you are given three famous people,andthe tough decision has to be made: you can sleep with only oneofthem once, you can marry another one, and the third one has todie.After, your combination is compared with other decisions madebyplayer around the world! If you are not sure about yourdecision,long press the person's name and a picture will open(requiresinternet connection). This version contains 164 persons(82 female+ 82 male). You can add your favourite persons as well!Allcharacters in the game are entirely fictional. contactus:automotorextrak [AT] gmail [dot] com img source: wikipedia,flickrIn this entertaining game, you are given three famous people,andthe tough decision has to be made: you can sleep with only oneofthem once, you can marry another one, and the third one has todie.After, your combination is compared with other players'decisionsmade around the world! If you are not sure about yourdecision,long press the person's name and a picture will open(requiresinternet connection). This version contains 164 people (82female +82 male). You can add your favorite people as well! Allcharactersin the game are completely fictional. contact us:automotorextrak[AT] gmail [dot] com img source: wikipedia, flickr
Autó átírás regadó kalkulátor 2019 használtautó 4.1.7 APK
Poundertie
Ez a kiváló ingyenes alkalmazás minden olyan funkciót egyesítmagában, amire egy autótulajdonosnak hasznára lehet az autójapénzügyeivel kapcsolatosan akár autóvásárlás előtt, példáulhasználtautó vásárlásnál, vagy behozatalnál. Egyszerűenhasználható, mind meglévő autóhoz, mind használt autó vásárlása,vagy behozatal esetén. Az alkalmazás funkciói: -Autóm adatainakmentése, így csak egyszer kell megadni őket -Átírás kalkulátor-Regisztrációs adó kalkulátor -Súlyadó kalkulátor -Gumi váltóméretkalkulátor -Parkolási zónák Magyarországon -Gyorshajtás büntetéskalkulátor -Átlagfogyasztás kalkulátor, fogyasztások listázása-Autópályadíjak (magyar, szlovák, osztrák, román) Az alkalmazásbanmegjelenített adatok tájékoztató jellegűek. fejlesztőkelérhetősége: automotorextrak(kukac)gmail pont com ikon:Makemehappn , elérhetőség: north.mahri[kukac]gmail.com autos hirekhasznált kereskedés tuning autó kereskedés használt autófelvásárlás autó felvásárlás hibrid autó használt vagy új autóeladó tuningolt autók olcsón adatlekérdezés gépjármű lekérdezésThis superb free app combines all the features a car owner canbenefit from with your car's finances, even before buying a car,for example when buying a car or importing it. Easy to use, forboth an existing car and when buying or importing a used car.Application features: -Save your car's data so you only need toenter them once - Writing Calculator - Registration tax calculator- Weightlifting Calculator -Rubber Gauge Calculator -Parking Zonesin Hungary - Speeding Penalty Calculator -General consumptioncalculator, list consumption -Road tolls (Hungarian, Slovakian,Austrian, Romanian) The data displayed in the app is forinformation only. developer contact: automotorextrak (at) gmail dotcom icon: Makemehappn, contact: north.mahri [at] gmail.com autosnews used trading tuning car dealership used car buying car buyinghybrid car used or new car sale tuned cars cheap retrievals carquery
Drunken Dice - The Ultimate Party Game 1.0 APK
Poundertie
This new multiplayer drinking game is simple, yet great! Add eachofyour friend's name and hit start! You'll be given instructiontofollow, just roll the dice! This game is not only a perfectwarmupgame before parties, but only provides unlimited fun at thepartyor bar! Grab your favourite drinks, and lets get drunk!
com.automotorextrak.KeressPenzt 1.3.3 APK
Poundertie
Ez az app folyamatosan bővülő kínálatában jelenleg 52 ötletet mutatbe mellékes pénz szerzéséhez, vagy vállalkozás indításához. Azötletek tartalmáért a készítő felelősséget nem vállal, azokértsemmilyen felelősség nem terheli megvalósítás esetén. Mindig nézzenutána a hatályos adójogszabályoknak! This app is currentlyexpanding its offer to present 52 ideas for making extra money orstarting a business. The creator does not assume any responsibilityfor the content of the ideas, for which no responsibility isrequired in case of implementation. Always look at the tax laws inforce!
Cigaretta erősség 1.0 APK
Poundertie
Mióta eltűntek a cigarettás dobozok oldaláról az adatok anikotin-,kátrány-, és szénmonoxid-tartalomról, szinte képtelenségmegmondanimilyen erős cigit szívunk éppen. Ez az alkalmazás ezeketmindtartalmazza, így ha csak kíváncsiságból böngésznénk afajtákközött, vagy épp új típusú cigarettára gyújtanánk rá,könnyenmegszerezhetjük ebből az appból a szükséges információt akorábbiadatok alapján. Az alkalmazás a dohányzásról valóleszokáselkezdéséhez is segítséget nyújthat. Bármilyenkérdéssel,észrevétellel nyugodtan keress meg emailban aautomotorextrak kukacgmail pont com címen. Az alkalmazás kizárólagtájékoztató céllalkészült, sem a Készítőknek, sem az alkalmazásnaknem célja adohányzás vagy a dohánytermékek népszerűsítése. Amegjelenítettadatok csak tájékoztató jellegűek, azok pontosságáérta Készítőketsemmilyen felelősség nem terhel. Az alkalmazásbantalálható logókés védjegyek azok jogszerű és eredeti tulajdonosaikbirtokábanvannak, minden jog őket illet ezekre vonatkozóan. Azalkalmazást 18éven aluli személyek nem használhatják. Since data onnicotine,tar, and carbon monoxide content have disappeared from theside ofthe cigarette boxes, it is almost impossible to tell howstrong thecigarette we are eating. All of this is included inthisapplication, so if you just browse through the varietiesofcuriosity or just ignite a new type of cigarette, you caneasilyget the information you need from this app based on previousdata.The application can also help you quit smoking. For anyquestionsor comments, feel free to email us at automotorextrak atgmail dotcom. The application is for informational purposes only,neitherthe Manufacturers nor the application is intended topromotesmoking or tobacco products. The information displayed isforinformational purposes only, and the creators are notresponsiblefor their accuracy. The logos and trademarks in theapplication arein the possession of their legal and originalowners, all rights tothem. People under the age of 18 are notallowed to use the app.
Üzemanyag ár figyelő magyar benzin dízel tankolás 1.0 APK
Poundertie
Ennek az állandóan frissülő ingyenes alkalmazásnak aletöltésévelegyszerűen naprakészek lehetünk az üzemanyagárváltozásokkalkapcsolatban. Benzin és dízel üzemanyagokárváltozása esetén azalkalmazás egy értesítést küld a telefonra,amelyre kattintvamegtekinthető pontosan az üzemanyag árváltozásmértéke azbenzinkutakon benzin és dízel üzemanyagokesetében.használtautóautópálya matrica injektortéligumibenzinautóalkatrészautóguminyári gumi nav üzemanyagtesztekhasználtmotor benzinkútautónav üzemanyagár üzemanyagáraknavüzemanyag normaüzemanyag norma üzemanyagárak nav gépjárműBydownloading thisconstantly updated free application, we can simplybe up to datewith fuel price changes. In the case of a change inthe price ofpetrol and diesel, the application will send a noticeto the phone,by clicking on it you can see exactly the fuel pricechange ongasoline petrol and diesel fuels.usedcarvignetteinjectorwintertirespetrolauto partstiresummer tiresnavfueltestsused enginegasstationcarnav fuel pricefuel pricesnav fuelstandardfuel standardfuel prices navvehicle
Autópálya fizetős zónák ingyenes 1.0.1 APK
Poundertie
Az alkalmazás segítségével könnyű tájékozódni, a magyar autópályákfizetős és ingyenes szakaszairól. Nagy felbontású autópályatérképek, megyénkénti tájékozódás. Az alkalmazás egy böngésző, melygyors linkeket tartalmaz a megfelelő megyei autópálya térképekhez,így internetkapcsolat szükséges a használatához. Az autópályaweboldalakhoz és térképekhez fűződő minden jog a jogostulajdonosukat illeti! With this application, you can easily findout about the free and free sections of the Hungarian motorways.High resolution highway maps, county orientation. The app is abrowser that contains quick links to the corresponding countyhighway maps, so you need an internet connection to use it. Allrights to motorway websites and maps are the property of theirrightful owner!
Gépjármű adat lekérdezés 1.0 APK
Poundertie
Az alkalmazás segítséget nyújt az ingyenesgépjárműinfólekérdezéshez. Segítségével hozzáférhetünk rendszámalapján akiválasztott gépjármű legtöbb nyilvántartásban vezetettadatához(kilóméteróra állása, regisztrációkor megadott kilométeróraállás,biztosítási események). A használathoz ügyfélkapuregisztrációszükséges! Az alkalmazás egy webböngésző, mely direktlinkettartalmaz a kívánt szolgáltatáshoz. The app helps you getfreevehicle information. It allows you to gain access totheregistration data of the selected vehicle on the basis oflicenseplates (mileage, mileage at registration, insuranceevents).Customer registration required for use! The application isa webbrowser that contains a direct link to the desired service.
Loading...