5.0.0 / February 18, 2016
(2.3/5) (3)

Description

A próbaverzióban nem működik a mentés és 16játékos helyett csupán 4 fő vehet részt a játékban!

Az alkalmazás, az "üvegpörgetős" és a "felelsz vagy mersz"játékok alapjaira épül egy kis italfogyasztással ötvözve.

A játékot házibulikba és baráti összejövetelekre terveztük, dekihagyhatatlan kelléke legénybúcsúknak és/vagy leánybúcsúknakcsakúgy mint a kollégiumi összejöveteleknek.

A játékot elsősorban vegyes (fiú-lány) társaságnak ajánljuk, dea szabályok módosításával, azaz szabadon választott büntetések ésfeladatok szabásával egynemű társaság számára is jó szórakozás.

Nincs szükséged másra mint egy jó társaság, egy mobiltelefonvagy egy tablet, pár üveg ital és már kezdődhet is a játék. Vajonki lesz a mai party arca?

The trial version doesnot work, instead of saving only 16 players and 4 people canparticipate in the game!

The application of the "üvegpörgetős" and "answer or dare" gamesbuilt on the foundations of a small drinks combined.

The game is played at parties and friendly gatherings planned,but their must-accessory for bachelor party and / or itssubsidiaries as well as a dormitory for a farewell gatherings.

The game is especially recommended for mixed (male-female)company, but the rules modifications that choice by customizingtasks and punishments for good sex is a fun company.

You do not need anything else than a good company, a mobilephone or a tablet, drink a few bottles and you're ready for thegame. I wonder who will be the party's face today?

App Information Kiss-Or-Drink - Próbaverzió

 • App Name
  Kiss-Or-Drink - Próbaverzió
 • Package Name
  hu.zsozsosoft.trial.KissOrDrink
 • Updated
  February 18, 2016
 • File Size
  13M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  5.0.0
 • Developer
  ZsoZsoSoft.hu - Noskó Zsolt
 • Installs
  500 - 1,000
 • Price
  Free
 • Category
  Board
 • Developer
  Visit website Email zsozsosoft.hun@gmail.com
  Hungary 3100 Salgótarján, Losonci utca 70.
 • Google Play Link

ZsoZsoSoft.hu - Noskó Zsolt Show More...

Un Szám Android Pro Titanium APK
UN szám kereső és elemző döntéstámogatószoftver tűzoltók és a veszélyes áruk közúti (ADR) és vasúti (RID)szállítását ellenőrző, szervező és biztosító szakemberek számára. AVeszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló EurópaiMegállapodás értelmében létrehozott, egységes veszélyes-anyagnyilvántartás alapján több mint 2400 UN szám, és mintegy 1200részletes anyaglapot tartalmazó adatbázis került integrálásra aprogramba. Az elsősorban tűzoltók munkájának segítésére létrehozottalkalmazás - a legelterjedtebb szállítmánytípusok esetében -részletes intézkedési javaslatot is tartalmaz a szállítmánnyalkapcsolatos esetleges balesetek felszámolásához.A külföldi vegyi anyag-szállítmányok azonosításához továbbisegítség lehet, az anyagra vonatkozó veszélyeket (Risk) azonosítóR-mondatok, valamint az anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekreutaló S-mondatok (Safety use) elemzése és idegen nyelvről történőfordítása, melyek csomagoláson történő feltüntetését a 67/548/EGKirányelv írja elő.A program használata éles bevetések során, és gyakorlási célra iskiválóan alkalmas.UN number search andanalytical decision support software firefighters and road (ADR)and Rail (RID), the transport of dangerous goods monitoring,organizing and insurance professionals. Of Dangerous Goods by usinguniform hazardous material created under the European Agreementconcerning the International Carriage Road records databasecontaining more than 2,400 UN number and detailed material about1,200 page has been integrated into the program. The application isprimarily set up to assist the firefighters - for the most commontypes of transport - detailed proposals for measures also includethe possible elimination of accidents involving the shipment.The international chemical shipments identify possible additionalassistance, translation risks related to the material (Risk)identification of R-phrases, and referring to protective measureson substances phrases (Safety use) analysis and foreign language inwhich the indication on the packaging of the 67 / 548/EGK Directiverequires.The use of the program during live missions, and is great forpracticing purposes.
Kiss-Or-Drink - Próbaverzió 5.0.0 APK
A próbaverzióban nem működik a mentés és 16játékos helyett csupán 4 fő vehet részt a játékban!Az alkalmazás, az "üvegpörgetős" és a "felelsz vagy mersz"játékok alapjaira épül egy kis italfogyasztással ötvözve.A játékot házibulikba és baráti összejövetelekre terveztük, dekihagyhatatlan kelléke legénybúcsúknak és/vagy leánybúcsúknakcsakúgy mint a kollégiumi összejöveteleknek.A játékot elsősorban vegyes (fiú-lány) társaságnak ajánljuk, dea szabályok módosításával, azaz szabadon választott büntetések ésfeladatok szabásával egynemű társaság számára is jó szórakozás.Nincs szükséged másra mint egy jó társaság, egy mobiltelefonvagy egy tablet, pár üveg ital és már kezdődhet is a játék. Vajonki lesz a mai party arca?The trial version doesnot work, instead of saving only 16 players and 4 people canparticipate in the game!The application of the "üvegpörgetős" and "answer or dare" gamesbuilt on the foundations of a small drinks combined.The game is played at parties and friendly gatherings planned,but their must-accessory for bachelor party and / or itssubsidiaries as well as a dormitory for a farewell gatherings.The game is especially recommended for mixed (male-female)company, but the rules modifications that choice by customizingtasks and punishments for good sex is a fun company.You do not need anything else than a good company, a mobilephone or a tablet, drink a few bottles and you're ready for thegame. I wonder who will be the party's face today?
Photo-Fx-Frames Valentines Edt 1.0.0 APK
You can insert a previously created photointothe selected frame, then with finger-"gestures" you canzoom,rotate, or move to position. The program allows you to prepareaswell as the frame for seeing the photos that weresubsequentlysave, share on bluetooth, e-mail, or you can share onFacebook,Twitter, etcThe program requires a minimum recommended:- 512 megabytes of RAM- 640x480 screen size
Un Szám Próbaverzió Titanium APK
UN szám kereső és elemző döntéstámogatószoftver tűzoltók és a veszélyes áruk közúti (ADR) és vasúti (RID)szállítását ellenőrző, szervező és biztosító szakemberek számára. AVeszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló EurópaiMegállapodás értelmében létrehozott, egységes veszélyes-anyagnyilvántartás alapján több mint 2400 UN szám, és mintegy 1200részletes anyaglapot tartalmazó adatbázis került integrálásra aprogramba. Az elsősorban tűzoltók munkájának segítésére létrehozottalkalmazás - a legelterjedtebb szállítmánytípusok esetében -részletes intézkedési javaslatot is tartalmaz a szállítmánnyalkapcsolatos esetleges balesetek felszámolásához.A külföldi vegyi anyag-szállítmányok azonosításához továbbisegítség lehet, az anyagra vonatkozó veszélyeket (Risk) azonosítóR-mondatok, valamint az anyagokkal kapcsolatos óvintézkedésekreutaló S-mondatok (Safety use) elemzése és idegen nyelvről történőfordítása, melyek csomagoláson történő feltüntetését a 67/548/EGKirányelv írja elő.A program használata éles bevetések során, és gyakorlási célra iskiválóan alkalmas.UN number searchanalytics and decision support software and firefighters by Road(ADR) and rail (RID), transport of dangerous goods monitoring,organizing and insurance professionals. The Dangerous Goods on thebasis of a single hazardous substance, established under theEuropean Agreement concerning the International Carriage Roadinventory database of more than 2,400 UN number, and detailedmaterial about 1,200 cards have been integrated into the program.The application is primarily set up to assist firefighters - forthe most common types of consignment - also contains detailedproposals for measures relating to the possible elimination ofaccidents.The foreign chemical shipments to identify possible additionalassistance, translation risks relating to the substance (Risk)identification R-phrases and suggest precautions on substancesphrases (Safety use) analysis and foreign language in which theindication on the packaging of the 67 / 548 / EEC require.Using the program is in sharp deployments, and is great forpractice purposes.
UN Number Pro Titanium APK
We are still working to correct thetranslation:UN number search and analytical decision support software forfirefighters and foe Road (ADR) and rail (RID), transporters ofdangerous goods monitoring, organizing and insurance professionals.The Dangerous Goods by using uniform hazardous material createdpursuant to the European Agreement concerning the InternationalCarriage Road registry database of more than 2,400 UN number, andapproximately 1,200 detailed sheet material has been integratedinto the program. The application is primarily set up to assistfirefighters - for the most common types of cargo - a detailedproposal for measures also include possible accidents related tothe elimination of the lot.Also you can search to Un number, HIN number, R-phrases orS-phrases, even you can analyze NFPA Diamond too...The foreign chemical shipments to identify possible additionalassistance, translation risks related to the material (Risk)identification of R-phrases and suggest precautions on substancesphrases (Safety use) analysis and foreign language in which theindication on the packaging of the 67 / 548 / EEC requires.Using the program during live deployments, and is great forpractice purposes.
UN Number Trial Version Titanium APK
We are still working to correct thetranslation:UN number search and analytical decision support software forfirefighters and foe Road (ADR) and rail (RID), transporters ofdangerous goods monitoring, organizing and insurance professionals.The Dangerous Goods by using uniform hazardous material createdpursuant to the European Agreement concerning the InternationalCarriage Road registry database of more than 2,400 UN number, andapproximately 1,200 detailed sheet material has been integratedinto the program. The application is primarily set up to assistfirefighters - for the most common types of cargo - a detailedproposal for measures also include possible accidents related tothe elimination of the lot.Also you can search to Un number, HIN number, R-phrases orS-phrases, even you can analyze NFPA Diamond too...The foreign chemical shipments to identify possible additionalassistance, translation risks related to the material (Risk)identification of R-phrases and suggest precautions on substancesphrases (Safety use) analysis and foreign language in which theindication on the packaging of the 67 / 548 / EEC requires.Using the program during live deployments, and is great forpractice purposes.Full version is coming soon!
UN Číslo - Skúšobná verzia Quantum APK
Stále pracujeme na náprave preklad:Hľadanie UN číslo a analytická rozhodnutia softvérová podporaprehasičov a nepriateľ Road (ADR) a železnici (RID),dopravníkymonitorovanie nebezpečných vecí, organizovanie apoisťovacíchodborníkov. Nebezpečný tovar pomocou jednotnéhonebezpečný materiálvytvorený na základe Európskej dohody omedzinárodnej databázeRegistry prepravu cestná viac než 2400 UNčíslo, a približne 1200podrobný tvárneho materiálu bola začlenenádo programu. Aplikáciaje primárne nastavený na pomoc hasičov, - preväčšinu bežných typovnákladu - podrobný návrh opatrení patrípotenciálnych nehôdsúvisiacich s odstránenie pozemku.Tiež si môžete vyhľadať na číslo OSN, Kemler Kód, R-viet aS-viet,dokonca môžete analyzovať NFPA Diamond taky ...V zahraničnej chemické zásielky identifikovať možné ďalšiupomoc,prekladateľské riziká spojené s materiálom (Risk) označenieR-vieta navrhnúť opatrenia, o látkach, frázy (bezpečnosťpoužitia)analýza a cudzí jazyk, v ktorom označenie na obale 67/548/ EHSpožaduje.Pomocou programu počas živých nasadenia, a je skvelé preúčelypraxe.Plná verzia sa blíži!Still workingoncorrecting translation:Search UN number and analytical rozhodnutia software supportforfire and enemy Road (ADR) and by rail (RID), transportersofdangerous goods monitoring, organizing and insuranceprofessionals.Dangerous goods by means of a single hazardousmaterial created bythe European Agreement concerning theInternational Registry roadtransport more than 2,400 UN number, andapproximately 1,200detailed ductile material has been incorporatedinto the program.The application is primarily used to helpfirefighters - the mostcommon types of freight - detailed designmeasures includepotential accidents related to the removal ofland.You can also find the number of UN Hazchem, R-phrases andS-phrases,you can even analyze NFPA Diamond, too ...In foreign chemical shipments to identify possibleadditionalassistance, translation risks associated with thematerial (Risk)designation R-phrases and suggest measures forsubstances phrases(safety of use) analysis and foreign language inwhich the labelingand package 67/548 / EEC requires.Using the program during live deployment, and is great forpracticepurposes.The full version is coming!

Top Apps Show More...

WIFI WPS WPA TESTER 3.8.4.1 APK
Sangiorgi Srl
**Devices WITHOUT root permissions and withAndroid >= 5.0 (Lollipop), can connect with this app but theyCANNOT view the WEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android < 5.0(Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point is vulnerable at the WPSprotocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app that you need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with many algorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBox Arcadyan-ArrisAnd others default PIN of MANY Access Point.Then NOT ALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINS BRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTEDDEVICES )Why SMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits of WPSPIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, app allows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NOROOT ).NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is a state when Access Point, for security reasons,does not allow no more PINs. THEN is USELESS to try othersPINs.App needs root permissions for devices with Android version <5.0 ( LOLLIPOP ).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs with thisapp and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP ) PASSWORDWITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your own AP for do not go against thelaw.Privacy Policy :https://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results ofonline marketing, how to articles, tools and tips for running yourbusiness, business ideas, online selling, entrepreneurship, startups, success stories, interviews and reviews of relevantbooks.You can visit the web version of our app:http://technotip.orgFeatures1. Has a list of 8 recent articles on the homepage and user cannavigate to older blog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later from bookmarkssection.4. Cache the recently viewed article for offline reading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based on Category.8. List posts by author/contributor.9. Invite others to our app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facility to directly share the posts and pages with others frominside the app via popular social sharing applications.