3.43.1 / January 17, 2020
(4.0/5) (8189)
Loading...

Description

VÄDER Se väderprognos 14 dagar framåt eller timme för timme. JÄMFÖRJämförelseprognos där du kan se vår prognos, Smhi och Yr bredvidvarandra. Se om de håller med oss... SKIDVÄDER Snödjup, liftar,pistkarta, väder för både topp och dal... ja, allt du behöver närdu åker skidor! POLLENPROGNOS Under pollensäsongen har vi enpollenprognos, så du kan hålla koll på pollenhalterna där du är.SÄSONGSVÄDER När vi ska resa vill vi alltid veta hur vädret brukarvara dit vi ska. Därför har vi byggt säsongsväder där du kan sejust det; hur vädret brukar vara, månad för månad hela året. Vi haräven reseväder där du kan hitta platser med väder som passar dinresa! BADVÄDER Vattentemperatur för badplatser i Sverige. Du kan serapporter om vattentemperatur från kommunen och andraKlart-användare. Du kan också rapportera in temperaturen själv. Ikommunens rapport finns också vattenkvalitet och algblomning.VÄDERVARNINGAR Få varningar för extremt väder nära dig, nationelltutfärdade av SMHI. Antingen när du tittar i appen, eller så kan dusätta på så du får push-notiser när nya varningar utfärdas. Vi harockså vädret i diagram (vänd på telefonen till liggande läge),väderkartor för Sverige som visar nederbörd, moln och temperatur.TYCK TILL Era åsikter är jätteviktiga! Säg vad du tycker ochföreslå förbättringar i vårt kundforum:https://kundo.se/org/klart-se/ I din lur - i ur och skur//Klart-teamet WEATHER See weather forecast 14 days ahead or hourby hour. COMPARE Comparison forecast where you can see ourforecast, Smhi and Yr next to each other. See if they agree with us... Ski Weather Snow depths, lifts, piste map, weather for bothpeak and valley ... yes, everything you need when skiing! POLLENFORECAST During the pollen season, we have a pollen forecast, soyou can keep track of pollen levels where you are. SEASONAL WEATHERWhen we travel, we always want to know how the weather usually getswhere we are going. That's why we've built seasonal weather whereyou can see just that; how the weather usually is, month by monthall year. We also have travel weather where you can find placeswith weather to suit your trip! badväder Water temperature forbathing places in Sweden. You can see water temperature reportsfrom the municipality and other Ready users. You can also reportthe temperature yourself. The municipality's report also containswater quality and algal bloom. WEATHER ALERTS Get warnings forextreme weather near you, nationally issued by SMHI. Either whenyou look at the app, or you can turn on so you get pushnotifications when new alerts are issued. We also have the weatherin charts (turn the phone to landscape mode), weather maps forSweden showing precipitation, clouds and temperature. LEAVE ACOMMENT Your opinions are very important! Say what you think andsuggest improvements in our customer forum:https://kundo.se/org/klart-se/ In your hands - in watches and sheds// Clear team

App Information Klart - Väder

Klart - Väder Version History

Select Klart - Väder Version :
 • 3.1.0 (112)
 • 1.0.4 (5)
 • Klart - Väder 3.1.0 APK File

  Publish Date: 2017 /9/1
  Requires Android: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  File Size: 14.9 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: f2746314e1390056fdf1b5c8309dade25b2ce907
  APK Signature: adaffc831ebc45eeb195dbcb61706c839ff06ee5
 • Klart - Väder 1.0.4 APK File

  Publish Date: 2015 /11/14
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 2.9 MB
  Tested on: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  File Sha1: 35037bdc80a67611c274cbf11e4a29494673d5a4
  APK Signature: adaffc831ebc45eeb195dbcb61706c839ff06ee5

Klart Vädertjänster AB Show More...

Klart - Väder 3.43.1 APK
VÄDER Se väderprognos 14 dagar framåt eller timme för timme. JÄMFÖRJämförelseprognos där du kan se vår prognos, Smhi och Yr bredvidvarandra. Se om de håller med oss... SKIDVÄDER Snödjup, liftar,pistkarta, väder för både topp och dal... ja, allt du behöver närdu åker skidor! POLLENPROGNOS Under pollensäsongen har vi enpollenprognos, så du kan hålla koll på pollenhalterna där du är.SÄSONGSVÄDER När vi ska resa vill vi alltid veta hur vädret brukarvara dit vi ska. Därför har vi byggt säsongsväder där du kan sejust det; hur vädret brukar vara, månad för månad hela året. Vi haräven reseväder där du kan hitta platser med väder som passar dinresa! BADVÄDER Vattentemperatur för badplatser i Sverige. Du kan serapporter om vattentemperatur från kommunen och andraKlart-användare. Du kan också rapportera in temperaturen själv. Ikommunens rapport finns också vattenkvalitet och algblomning.VÄDERVARNINGAR Få varningar för extremt väder nära dig, nationelltutfärdade av SMHI. Antingen när du tittar i appen, eller så kan dusätta på så du får push-notiser när nya varningar utfärdas. Vi harockså vädret i diagram (vänd på telefonen till liggande läge),väderkartor för Sverige som visar nederbörd, moln och temperatur.TYCK TILL Era åsikter är jätteviktiga! Säg vad du tycker ochföreslå förbättringar i vårt kundforum:https://kundo.se/org/klart-se/ I din lur - i ur och skur//Klart-teamet WEATHER See weather forecast 14 days ahead or hourby hour. COMPARE Comparison forecast where you can see ourforecast, Smhi and Yr next to each other. See if they agree with us... Ski Weather Snow depths, lifts, piste map, weather for bothpeak and valley ... yes, everything you need when skiing! POLLENFORECAST During the pollen season, we have a pollen forecast, soyou can keep track of pollen levels where you are. SEASONAL WEATHERWhen we travel, we always want to know how the weather usually getswhere we are going. That's why we've built seasonal weather whereyou can see just that; how the weather usually is, month by monthall year. We also have travel weather where you can find placeswith weather to suit your trip! badväder Water temperature forbathing places in Sweden. You can see water temperature reportsfrom the municipality and other Ready users. You can also reportthe temperature yourself. The municipality's report also containswater quality and algal bloom. WEATHER ALERTS Get warnings forextreme weather near you, nationally issued by SMHI. Either whenyou look at the app, or you can turn on so you get pushnotifications when new alerts are issued. We also have the weatherin charts (turn the phone to landscape mode), weather maps forSweden showing precipitation, clouds and temperature. LEAVE ACOMMENT Your opinions are very important! Say what you think andsuggest improvements in our customer forum:https://kundo.se/org/klart-se/ In your hands - in watches and sheds// Clear team
Loading...