3.38.2 / September 20, 2019
(3.9/5) (7451)
Loading...

Description

Vi älskar väder! Därför har vi byggt Klart - en vädertjänst som ärenkel att förstå och använda. Hos oss får du en bra översikt avvädret för dina favoritplatser och vi har träffsäkra prognoser för200 000 platser, både Sverige och utomlands. VÄDER Se väderprognos14 dagar framåt eller timme för timme. Du kan också jämföra vårprognos med SMHI och Yr och se om de håller med oss... SKIDVÄDERSnödjup, liftar, pistkarta, väder för både topp och dal... ja, alltdu behöver när du åker skidor! POLLENPROGNOS Under pollensäsongenhar vi en pollenprognos, så du kan hålla koll på pollenhalterna därdu är. SÄSONGSVÄDER När vi ska resa vill vi alltid veta hur vädretbrukar vara dit vi ska. Därför har vi byggt säsongsväder där du kanse just det; hur vädret brukar vara, månad för månad hela året. Vihar även reseväder där du kan hitta platser med väder som passardin resa! BADVÄDER Vattentemperatur för badplatser i Sverige. Dukan se rapporter om vattentemperatur från kommunen och andraKlart-användare. Du kan också rapportera in temperaturen själv. Ikommunens rapport finns också vattenkvalitet och algblomning.VÄDERVARNINGAR Få varningar för extremt väder nära dig, nationelltutfärdade av SMHI. Antingen när du tittar i appen, eller så kan dusätta på så du får push-notiser när nya varningar utfärdas. Vi harockså vädret i diagram (vänd på telefonen till liggande läge),väderkartor för Sverige som visar nederbörd, moln och temperatur.TYCK TILL Era åsikter är jätteviktiga! Säg vad du tycker ochföreslå förbättringar i vårt kundforum:https://kundo.se/org/klart-se/ I din lur - i ur och skur//Klart-teamet We love the weather! Therefore, we have built Klart- a weather service that is easy to understand and use. With us youget a good overview of the weather for your favorite places and wehave accurate forecasts for 200,000 places, both Sweden and abroad.WEATHER See weather forecast 14 days ahead or hour by hour. You canalso compare our forecast with SMHI and Yr and see if they agreewith us ... Ski Weather Snow depths, lifts, piste map, weather forboth top and valley ... yes, all you need when you go skiing!POLLEN FORECAST During the pollen season we have a pollen forecast,so you can keep track of the pollen levels where you are. SEASONALWEATHER When we are going to travel we always want to know how theweather is usually where we are going. Therefore, we have builtseasonal weather where you can see just that; how the weather isusually, month by month throughout the year. We also have travelguides where you can find places with weather that suits your trip!badväder Water temperature for bathing areas in Sweden. You can seereports of water temperature from the municipality and other Readyusers. You can also report the temperature yourself. Themunicipality's report also contains water quality and algal bloom.WEATHER ALERTS Get warnings for extreme weather near you,nationally issued by SMHI. Either when you look in the app or youcan turn on so you get push notifications when new alerts areissued. We also have the weather in charts (turn the phone tolandscape mode), weather maps for Sweden that show precipitation,clouds and temperature. LEAVE A COMMENT Your opinions are veryimportant! Say what you think and suggest improvements in ourcustomer forum: https://kundo.se/org/klart-se/ In your nap - inwatch and shed // Clear team

App Information Klart.se - Sverige bästa väder

Klart.se - Sverige bästa väder Version History

Select Klart.se - Sverige bästa väder Version :
 • 3.1.0 (112)
 • 1.0.4 (5)
 • Klart.se - Sverige bästa väder 3.1.0 APK File

  Publish Date: 2017 /9/1
  Requires Android: Android 4.4+ (KitKat, API: 19)
  File Size: 14.9 MB
  Tested on: Android 6.0 (Marshmallow, API: 23)
  File Sha1: f2746314e1390056fdf1b5c8309dade25b2ce907
  APK Signature: adaffc831ebc45eeb195dbcb61706c839ff06ee5
 • Klart.se - Sverige bästa väder 1.0.4 APK File

  Publish Date: 2015 /11/14
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 2.9 MB
  Tested on: Android 3.2 (Honeycomb, API: 13)
  File Sha1: 35037bdc80a67611c274cbf11e4a29494673d5a4
  APK Signature: adaffc831ebc45eeb195dbcb61706c839ff06ee5

Klart Vädertjänster AB Show More...

Klart.se - Sverige bästa väder 3.38.2 APK
Vi älskar väder! Därför har vi byggt Klart - en vädertjänst som ärenkel att förstå och använda. Hos oss får du en bra översikt avvädret för dina favoritplatser och vi har träffsäkra prognoser för200 000 platser, både Sverige och utomlands. VÄDER Se väderprognos14 dagar framåt eller timme för timme. Du kan också jämföra vårprognos med SMHI och Yr och se om de håller med oss... SKIDVÄDERSnödjup, liftar, pistkarta, väder för både topp och dal... ja, alltdu behöver när du åker skidor! POLLENPROGNOS Under pollensäsongenhar vi en pollenprognos, så du kan hålla koll på pollenhalterna därdu är. SÄSONGSVÄDER När vi ska resa vill vi alltid veta hur vädretbrukar vara dit vi ska. Därför har vi byggt säsongsväder där du kanse just det; hur vädret brukar vara, månad för månad hela året. Vihar även reseväder där du kan hitta platser med väder som passardin resa! BADVÄDER Vattentemperatur för badplatser i Sverige. Dukan se rapporter om vattentemperatur från kommunen och andraKlart-användare. Du kan också rapportera in temperaturen själv. Ikommunens rapport finns också vattenkvalitet och algblomning.VÄDERVARNINGAR Få varningar för extremt väder nära dig, nationelltutfärdade av SMHI. Antingen när du tittar i appen, eller så kan dusätta på så du får push-notiser när nya varningar utfärdas. Vi harockså vädret i diagram (vänd på telefonen till liggande läge),väderkartor för Sverige som visar nederbörd, moln och temperatur.TYCK TILL Era åsikter är jätteviktiga! Säg vad du tycker ochföreslå förbättringar i vårt kundforum:https://kundo.se/org/klart-se/ I din lur - i ur och skur//Klart-teamet We love the weather! Therefore, we have built Klart- a weather service that is easy to understand and use. With us youget a good overview of the weather for your favorite places and wehave accurate forecasts for 200,000 places, both Sweden and abroad.WEATHER See weather forecast 14 days ahead or hour by hour. You canalso compare our forecast with SMHI and Yr and see if they agreewith us ... Ski Weather Snow depths, lifts, piste map, weather forboth top and valley ... yes, all you need when you go skiing!POLLEN FORECAST During the pollen season we have a pollen forecast,so you can keep track of the pollen levels where you are. SEASONALWEATHER When we are going to travel we always want to know how theweather is usually where we are going. Therefore, we have builtseasonal weather where you can see just that; how the weather isusually, month by month throughout the year. We also have travelguides where you can find places with weather that suits your trip!badväder Water temperature for bathing areas in Sweden. You can seereports of water temperature from the municipality and other Readyusers. You can also report the temperature yourself. Themunicipality's report also contains water quality and algal bloom.WEATHER ALERTS Get warnings for extreme weather near you,nationally issued by SMHI. Either when you look in the app or youcan turn on so you get push notifications when new alerts areissued. We also have the weather in charts (turn the phone tolandscape mode), weather maps for Sweden that show precipitation,clouds and temperature. LEAVE A COMMENT Your opinions are veryimportant! Say what you think and suggest improvements in ourcustomer forum: https://kundo.se/org/klart-se/ In your nap - inwatch and shed // Clear team
Loading...