2.0 / January 18, 2018
(2.2/5) (Learn More</a></div>)
Loading...

Description

Známe vaše chutě, víme, co vás baví, a je nám jasné, že jste stejnějako my vášniví kuchaři zapálení do vaření. Časopis Apetit přicházína trh s edicí kuchařek Knihy Apetit zaměřenou na mezinárodníkuchyně. Je o řadu kuchařek věnovaných kuchyni asijské, české,francouzské, italské, latinskoamerické, řecké a severoamerické.Najdete v nich nejen své nejoblíbenější recepty uveřejněné avyzkoušené za posledních několik let v Apetitu, ale předevšímrecepty nové. Nejčastěji jsou to rodinné poklady nebo vybroušenérecepty světových hvězd. Každá kapitola je uvedena servisnídvoustránkou, kde se dozvíte, jak správně nakupovat a používatsuroviny, co si přivézt z dovolené, jak číst v jídelních lístcích vrestauracích, zajímavosti o stolování a autentické kuchyni aspoustu informací a tipů.Ochrana osobních údajů
Všechny osobníúdaje, které poskytne zákazník/objednavatel vydavateli BURDA Praha,spol. s r.o., jsou ukládány, zpracovávány a používány pouze provnitřní potřebu vydavatele. Zákazník souhlasí s tím, že může býtinformován o novinkách, akcích a nabídkách vydavatele. Více nahttp://eshop.burda.cz/casopisy/apetit-na-cestach/itunesBURDA Media2000 Web Site: http://eshop.burda.cz/casopisy/apetit-na-cestachKnihy Apetit support: http://eshop.burda.cz/nejcastejsi-dotazyWeknow your tastes, we know what you enjoy, and it is clear to usthat we're just as passionate cooks ignition to cooking. Apetitmagazine comes to market with editions Books Apetit cookbooksfocusing on international cuisine. Is a series of cookbooks devotedto Asian cuisine, Czech, French, Italian, Latin, Greek and NorthAmerican. They not only their favorite recipes published and testedover the past few years in the drive, but also new recipes. Mostare family treasures or refined recipes world stars.Each chapter isgiven a service double page, where you can learn how to buy and useraw materials, what to bring from vacation, how to read menus inrestaurants, attractions and dining on authentic cuisine and lotsof information and tips.Protection of personal dataAll personaldata provided by the customer / client publisher Burda Praha, spol.s r.o., are stored, processed and used for internal needs of thepublisher. Customer agrees that it can be informed about news,events and offers publishers. More onhttp://eshop.burda.cz/casopisy/apetit-na-cestach/itunesBurda Media2000 Web Site:http://eshop.burda.cz/casopisy/apetit-na-cestachBooks Apetitsupport: http://eshop.burda.cz/nejcastejsi-dotazy

App Information Knihy Apetit

 • App Name
  Knihy Apetit
 • Package Name
  cz.burdadigital.anc
 • Updated
  January 18, 2018
 • File Size
  6.8M
 • Requires Android
  Android 4.0.3 and up
 • Version
  2.0
 • Developer
  Burda Praha spol. s r. o.
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
  Přemyslovská 43 Praha 3 130 00 Czech Republic
 • Google Play Link

Burda Praha spol. s r. o. Show More...

Apetit - Sezónní Recepty 2.2.4 APK
APETIT SEZONNÍ RECEPTY nabízí vždy recepty pro aktuální sezonu.Aplikace vám nabídne skvělého průvodce grilováním, jednoduchérecepty pro slaměné vdovce i vytížené maminky od dětí – rychlé,lehké, nápadité, a za pár korun. Zelenina jako cuketa, květák,brokolice je v létě "v kurzu"! Pokud si s tímhle typem vařenínepřitáhnete dovolenou ve Středomoří, můžete se na ni naladit doma:dáme vám recept na vynikající janovské pesto a další jižníspeciality.Váš mlsný jazýček ocení recepty na dezerty a koláče plné ovoce,lehké a osvěžující nepečené dezerty. Dětem udělá radost domácízmrzlina a nanuky, nebo cuc na špejli, který mohou vyrábět spolu svámi. Pár jednoduchých receptů jsme vám připravili i pro výlet narozhlednu, piknik v parku nebo jen svačinu na zahradě.Teď už obsahuje aplikace Apetit Sezonní recepty na 600 receptů proobdobí ZIMA, JARO, LÉTO, PODZIM. Stáhněte si ji nebo se jenpřipojte k internetu a nový aktualizační balíček se vám po zapnutía vypnutí aplikace sám nahraje!ZÁKLADNÍ NABÍDKARychlé letní večeřeTěstovinyStudené polévkyNepečené dezertyLetní zelenina a bylinkyStředomořská kuchyněNa výlet a na piknikHouby10x kuskus10x ovocné knedlíkyMenu na zahraduCukrovíDezertyKuřeNápojeParty pohoštěníSezonní zeleninaSlavnostní pohoštěníSyté polévkyBylinkyJarní dezertyJarní obědy a večeřeJarní zeleninaJehnečí & kůzlečí masoKuřeRybySaláty10x knedlíky a nokyČeská hospodaHřejivé večeřeKoláče z podzimního ovocePodzimní zeleninaPomalu pečené maso a přílohaSvačiny pro dětiZvěřinové hodyPLACENÁ NABÍDKA ( EUR 0.89/balíček)10x zálivka na salátDezerty z letního ovoceDorty pro dětiGrilováníJahodyZavařujemeZmrzlina a nanukyChleba bez kynutíJarní slavnostní obědMenu pro oslavu jaraSnadné dezerty do 20 minutSvětové velikonoční dezertyVejce 10x jinakVelikonoční obědVelikonoční pečeníDomácí menu podle prababičkyOběd ze zahrádky a farmyObědy do práceZ babičiny kuchařkyZákusky z cukrárnyAPETITSEASONAL RECIPES always offers recipes for the current season.The application offers you a great guide grilling, easy recipesfor straw widower and busy mothers from their children - fast,light, imaginative, and for a few bucks. Vegetables such aszucchini, cauliflower, broccoli in the summer "in the course"! Ifyou are with this type of cooking will not draw a holiday in theMediterranean, you can tune in to her home: we will give you arecipe for delicious Genoese pesto and other southernspecialties.Your sweet tooth will appreciate the recipes for desserts andcakes filled with fruit, light and refreshing non-baked desserts.Children will be pleased homemade ice cream and popsicles, or cucon a stick, which can produce along with you. A few simple recipesyou have prepared for a trip to the lookout, picnic in the park ora snack in the garden.Now includes applications Apetit Seasonal Recipes 600 Recipes forthe period of winter, spring, summer, and fall. Download it or justconnect to the Internet and a new update package after you turn onand off by itself loaded!BASIC OFFERQuick Summer DinnerPastaCold soupsUnbaked dessertsSummer vegetables and herbsMediterranean CuisineA trip on a picnicMushrooms10x couscous10x fruit dumplingsMenu gardenSweetsDessertsChickenDrinksParty EntertainmentSeasonal vegetablesFestive entertainmentRich soupsHerbsSpring dessertsSpring lunch and dinnerSpring vegetablesLamb & goat meatChickenFishesSalads10x dumplings and gnocchiCzech pubWarm dinnerCakes of autumn fruitsAutumn vegetablesSlowly roasted meat and AnnexSnacks for KidsVenison FeastPay offer (EUR 0.89/balíček)10x salad-dressingDesserts from summer fruitCakes for childrenGrillingStrawberriesPotIce cream and ice lolliesBread without leaveningSpring luncheonMenu to celebrate the Spring FestivalEase desserts 20 minutesWorld Easter dessertsEggs 10x otherwiseEaster lunchEaster BakingHome menu by grandmotherLunch from the garden and farmLunch to workThe Babičino cookbookDesserts from the patisserie
Dny Marianne 2016 3.6 APK
Užijte si nejlepší nákupní víkend v roce astaňte se královnou nákupů se slevami až 70 % a dárky. Nákupníkrálovství se vám otevírá s více než 400 speciálními nabídkami a vbezmála 6000 obchody po celé ČR.Na co se můžete těšit?•slevy až 70 %•více než 6000 obchodů po celé ČR•Marianne Lounge ke zpříjemnění nákupů v Praze, Ostravě, Brně•za 5 účtenek jeden z hodnotných dárků•vyšší slevy při platbě Lady kartouAplikace pro chytré telefony vám poskytne:•seznam partnerských obchodů•seznam nabídek•adresář všech prodejen s možností navigace přímo do konkrétníhoobchodu•Některé funkce jsou přístupné pouze v režimu on-lineVelký počet slev a obchodů může způsobit delší prvotnínačtení.Pokud vám aplikace po aktualizaci padá, odinstalujte anainstalujte prosím znovu.Enjoy the best shoppingweekend of the year and become the queen of purchases withdiscounts up to 70%, and gifts. Shopping UK is opening more than400 special offers and nearly 6,000 shops all over the country.What can you expect?• up to 70%• more than 6,000 stores throughout the country• Marianne Lounge a more comfortable shopping in Prague, Ostrava,Brno• 5 bills, one of the valuable gifts• higher discounts when paying Lady CardApplications for smartphones gives you:• List partner shop• List of offers• directory of all stores with options to navigate directly to aspecific transaction• Some functions are only accessible in online modeA large number of discounts and deals can cause a longer initialload.If the application falls after update, please uninstall andreinstall it again.
Venkov a styl 1.0 APK
Venkov a styl se věnuje nejkrásnějším stránkám českého venkovaopravdu ve velkém stylu. Zachycuje život na vesnici ze všechaspektů - od bydlení, zahrady a tipů na cestování přes chovdomácích zvířat, tradiční řemesla, dětské hry až po recepty zregionálních surovin a nezapomíná ani na nejčerstvější módnítrendy. Zajímavé informace si tu najdou jak aktivní lidé, toužícípo úniku z města, tak milovníci domácích mazlíčků nebo děti, kteréprostě obrázkové časopisy milují.Informace o předplatném
V aplikaciklepněte na „Předplatné“. Připravena je varianta na dvanáct měsícůza 12.99 €. Platba je realizována přes váš účet Google. Předplatnése automaticky prodlužuje, pokud není zrušeno 24 hodin předvypršením předplaceného období.Vydavatel BURDA Praha, spol. s r.o.nabízí výhodné varianty tištěného předplatného www.burda.cz.Ochranaosobních údajů
Všechny osobní údaje, které poskytnezákazník/objednavatel vydavateli BURDA Praha, spol. s r.o., jsouukládány, zpracovávány a používány pouze pro vnitřní potřebuvydavatele. Zákazník souhlasí s tím, že může být informován onovinkách, akcích a nabídkách vydavatele. Více nahttp://eshop.burda.cz/casopisy/venkov-a-styl/itunes.BURDA Media2000 Web Site: http://eshop.burda.cz/casopisy/venkov-a-styl Venkova styl Support: http://eshop.burda.cz/nejcastejsi-dotazyCountrystyle and is dedicated to the most beautiful sites of the Czechcountryside is really in style. Village life in all aspects - fromhousing, gardens, and tips for traveling through the breeding ofdomestic animals, traditional crafts, children's games to recipeswith regional ingredients and do not forget the freshest fashiontrends. Interesting information you can find there how activepeople, eager to escape the city, so lovers of pets or kids whojust love pictorials.Information about SubscriptionIn theapplication, click on the "Subscribe". Ready is a variant to twelvemonths for € 12.99. Payment is done via your Google account.Subscriptions are automatically renewed unless canceled 24 hoursbefore the expiration of the subscription period.Publisher BurdaPraha, spol. s.r.o. It offers advantageous variants printsubscription www.burda.cz.Protection of personal dataAll personalinformation that you provide Customer / Client publisher BurdaPraha, spol. s.r.o. are stored, processed and used only forinternal use by the publisher. Customer agrees that it can beinformed about news, events and offers publishers. More onhttp://eshop.burda.cz/casopisy/venkov-a-styl/itunes.Burda Media2000 Web Site: http://eshop.burda.cz/casopisy/venkov-a-stylCountrystyle and Support: http://eshop.burda.cz/nejcastejsi-dotazy
Dni Marianne 2016 3.6 APK
Užite si najlepší nákupný víkend v roce astaňte sa kráľovnou nákupov so zľavami až 70 % a darčekmi. Nákupnékráľovstvo sa vám otvárá s viac ako 100 špeciánými ponukami v 800obchodoch.Na čo se môžete tešiť?•zľavy až 70 %•viac ako 800 obchodov•Marianne Lounge k spríjemneniu nákupov v Bratislave•za 5 nákupných bločkov získate jeden z hodnotných darčekov•vyššie zľavy pri platbe MasterCardAplikácia pre smartfóny vám poskytne:•zoznam partnerských obchodov – filtrujte podľa kategórie amesta•zoznam ponúk•Niektoré funkcie sú prístupné iba v režime on-line.Enjoy the best shoppingweekend of the year and become the queen of purchases withdiscounts up to 70% and gifts. Shopping UK opens you to more than100 Špecián offerings at 800 stores.What are you looking forward to?• Up to 70%• More than 800 shops• Marianne Lounge a more pleasant shopping in Bratislava• 5 shopping receipts get one of the valuable gifts• higher discounts when paying MasterCardThe application for smartphones provides you with:• a list of partner shops - filter by category and city• List of all offers• Some functions are only available in online mode.
Časopis Apetit 2.0 APK
Časopis Apetit je psán s opravdovou chutí a vášní pro jídlo. Nabízíoriginální recepty, seznamuje čtenáře s novinkami ze světagastronomie a učí je, že jídlo nemusí být povinnost, ale krásnéhobby a životní styl. Vysoká kvalita fotek zaručí, že už při pouhémpohledu na ně se čtenáři začnou sbíhat sliny. Žádný z receptů nenído časopisu vkládán jen tak. Redakce je vybavena profesionálníkuchyní, kde jsou recepty přiváděny k dokonalosti. Testujícímikuchaři se kromě redaktorek pravidelně stávají také vybraníčtenáři. Apetit je možné číst jak v tištěné, tak v digitální podoběna smartphonech, tabletech i stolních počítačích a vydavatelstvínabízí i výhodné kombinované předplatné papír + digitál.Ochranaosobních údajůVšechny osobní údaje, které poskytnezákazník/objednavatel vydavateli BURDA Praha, spol. s r.o., budouukládány, zpracovávány a používány pouze pro vnitřní potřebuvydavatele. Poskytnutím svých údajů zákazník souhlasí s tím, žemůže být informován o novinkách speciálních nabídkách a akcích propředplatitele. Informace o podmínkách předplatného a ochraněosobních údajů na http://eshop.burda.cz/casopisy/apetit/itunes.Vydavatel nemá k dispozici žádné bankovní údaje a čísla platebníchkaret zákazníků.Apetit magazine is written with real zest andpassion for food. Offers original recipes, acquaints readers withnews from the world of gastronomy and teaches them that food doesnot have to be an obligation, but a beautiful hobby and lifestyle.High quality photos assures that at the mere sight of them, readersbegin to drool. None of the recipes in the magazine is not insertedjust so. The editors are equipped with a professional kitchen whererecipes are fed to perfection. Testers cooks in addition to regulareditors are also becoming chosen by readers. Apetit can be readboth in print and in digital form on smartphones, tablets anddesktop publishing, and also offers a great combination paper +digital subscription.PrivacyAll personal information that youprovide Customer / Client publisher Burda Praha, spol. s ro, willbe stored, processed and used only for internal use by thepublisher. By submitting your data, the customer agrees that he canbe informed about the latest special offers and promotions forsubscribers. Information on the conditions of subscription andprivacy on http://eshop.burda.cz/casopisy/apetit/itunes.Publisherdoes not have any bank details and credit card numbers ofcustomers.
Brand Paradise 1.0.6 APK
Brand Paradise vám přináší možnost mít ve svémmobilu speciální nabídky našich partnerů, které jinde nenajdete.Máte rádi Dny Marianne, Shopping Fever, nebo Apetit Piknik? Nejennabídky spojené s těmito jedinečnými akcemi najdete právě zde!Na co se můžete těšit?• slevy až 70 %• dárky u vybraných partnerů zdarmaAplikace pro chytré telefony vám poskytne:• seznam partnerských obchodů – filtrujte podle kategorie a města •seznam nabídek• možnost přidávat jednotlivé slevy do oblíbených• adresář všech prodejen s možností navigace přímo do konkrétníhoobchodu• mapu s obchody ve vašem okolí• některé funkce jsou přístupné pouze v režimu on-lineBrand Paradise gives youthe opportunity to have their mobiles special offers from ourpartners will not find elsewhere. You like Marianne Days, ShoppingFever or Apetit Picnic? Not only offers associated with theseunique events can be found right here!What can you expect?• up to 70%• gifts with selected partners for freeApplications for smartphones gives you:• The list of partner shops - filter by category and city • menulist• the ability to add various discounts to favorite• directory of all stores with options to navigate directly to aspecific transaction• map with stores in your area• Some functions are only accessible in online mode
Marie Claire Czech 2.0 APK
Marie Claire je časopis mnoha tváří. Je provokativní a inspirující.Ve svých článcích podtrhuje ženskou krásu, styl a jedinečnost.Proto nejvíce osloví ambiciózní ženy, které mají silnou osobnost avytříbený smysl pro módu. Ta pro jeho čtenářky není hobby, aleživotní styl. Stejně jako o módu se zajímají o svoji kariéru aosobní rozvoj, proto jim Marie Claire přináší vyvážený redakčníobsah se silnými reportážemi a sekcí @Work věnovanou pracovnímuprostředí a ženám v něm.Informace o předplatnémV aplikaci klepnětena „Předplatné“. Připraveny jsou varianty na tři měsíce za 135 Kč,šest měsíců za 216 Kč a dvanáct měsíců za 432 Kč. Platba jerealizována přes váš Google účet. Předplatné se automatickyprodlužuje, pokud není zrušeno 24 hodin před vypršenímpředplaceného období.Digitální Marie Claire lze číst na libovolnémmobilu, tabletu nebo počítači nebo si lze pořídit kombinovanépředplatné (papír + digitál). Více nawww.predplatne.marieclaire.cz.Ochrana osobních údajůVšechny osobníúdaje, které poskytne zákazník/objednavatel vydavateli BURDA Praha,spol. s r.o., jsou ukládány, zpracovávány a používány pouze provnitřní potřebu vydavatele. Zákazník souhlasí s tím, že může býtinformován o novinkách, akcích a nabídkách vydavatele. Více nahttp://eshop.burda.cz/casopisy/marie-claire/itunes.Marie ClaireCzech Support: http://eshop.burda.cz/nejcastejsi-dotazyMarie Clairemagazine's many faces. It is a provocative and inspiring. In hisarticle emphasizes feminine beauty, style and uniqueness.Therefore, the most ambitious appeal to women who have a strongpersonality and refined fashion sense. That, together with itsreaders is not a hobby, but a lifestyle. Just as fashion isconcerned about his career and personal development, so they MarieClaire brings a balanced editorial content with strong reportageand @Work sections dedicated to working environment and the womenin it.Information about SubscriptionIn the application, click onthe "Subscribe". Moreover, there are variants for three months forCZK 135, six months for CZK 216 and twelve months for CZK 432.Payment is done via your Google account. Subscriptions areautomatically renewed unless canceled 24 hours before theexpiration of the subscription period.Digital Marie Claire can beread on any mobile phone, tablet or computer, or you can buy acombined subscription (paper + digital). More onwww.predplatne.marieclaire.cz.Protection of personal dataAllpersonal information that you provide Customer / Client publisherBurda Praha, spol. s.r.o. are stored, processed and used only forinternal use by the publisher. Customer agrees that it can beinformed about news, events and offers publishers. More onhttp://eshop.burda.cz/casopisy/marie-claire/itunes.Marie ClaireCzech Support: http://eshop.burda.cz/nejcastejsi-dotazy
ELLE Magazine Czech 2.0 APK
ELLE is the international fashion magazine for sophisticated,independent women with a strong sense of personal style. ELLEregularly presents to its readers thehottest fashion trends fromstreets and runways, mostly as exclusive fashion editorials.Besides, it brings for instance profiles and interviews withpersons of fashion, culture and showbusiness or practical beauty,health and fitness tips. ELLE is the ultimate number one aboveother similar magazines on the Czech market. Časopis ELLE nenítřeba dlouze představovat. Už více než dvacet let je komplexnímprůvodcem životního stylu sebevědomých a spokojených žen, kteréumějí ocenit kvalitu. Na stránkách ELLE najdete nejen módu,kosmetiku nebo novinky z kultury, designu či nových technologií,ale rozšíříte si přehled v tématech, jako je politika, kariéra,rodinné vztahy nebo partnerský život. ELLE svým čtenářkám nicnediktuje, naopak: pomáhá jim najít jejich vlastní, osobitý styl,inspiruje je, motivuje a probouzí jejich kreativitu a vizuálnícítění. ELLE vychází v šedesáti zemích a je nejprodávanějšímluxusním módním časopisem ve světě i u nás.ELLE is theinternational fashion magazine for Sophisticated, independent womenwith a strong sense of personal style. ELLE Regularly presents toreaders the ITSThe hottest fashion trends from runways and streets,mostly as exclusive fashion Editorials. Besides, it Brings forinstance profiles and interviews with persons of fashion, cultureand showbusiness or practical beauty, health and fitness tips. ELLEis the ultimate number one above other Samankaltaisia ​​magazineson the Czech market.ELLE magazine is not necessary to hold thepose. For more than twenty years, is a comprehensive guidelifestyle confident and satisfied women who appreciate quality. Onthe website you will find not only the ELLE fashion, cosmetics ornews from culture, design and new technologies but also expand thelist of topics, such as politics, career, family relationships orlife partner. ELLE its readers does not dictate anything, on thecontrary: it helps them find their own personal style, inspirethem, motivate and inspire their creativity and visualsensibilities. ELLE is based in sixty countries and is the bestselling luxury fashion magazine in the world and in our country.
Loading...