1.2.1 / November 18, 2017
(3.6/5) (10)
Loading...

Description

Košicak je prvá aplikácia v Košiciach, ktorá ponúka kompletnéinformácie o dianí v meste, vrátane aktuálneho spravodajstva,dopravných informácií a podujatí. Košicak - Košice Aktuálne. Čoponúka aplikácia: - Príspevky - Dopravný servis - Kalendár podujatí- Cestovný poriadok MHD Príspevky a dopravné hlásenia staršie ako 7dní sa odstránia automaticky. Aplikácia má aj režim tzv. nočnéhopokoja a preto v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. neposielanotifikácie.

App Information Košicak

INAQ Media Show More...

Bratislavak 1.2.1 APK
INAQ Media
Bratislavak je prvá aplikácia v Bratislave,ktorá ponúka kompletné informácie o dianí v meste, vrátaneaktuálneho spravodajstva, dopravných informácií a podujatí.Bratislavak - Bratislava Aktuálne.Čo ponúka aplikácia:- Príspevky- Dopravný servis- Kalendár podujatí- Cestovný poriadok MHDPríspevky a dopravné hlásenia staršie ako 7 dní sa odstrániaautomaticky. Aplikácia má aj režim tzv. nočného pokoja a preto včase od 22:00 hod. do 6:00 hod. neposiela notifikácie.Bratislavak is the firstapplication in Bratislava, which offers complete information aboutevents in town, including current news, traffic and events.Bratislavak - Bratislava Current.What does the application:- Posts- Transportation Service- Calendar of events- Timetable Public transportPosts or traffic messages older than 7 days will be deletedautomatically. The application also has a mode called. awake atnight and therefore at the time of 22:00. to 6:00 pm. does not sendnotifications.
Trnavak 1.2.1 APK
INAQ Media
Trnavak je prvá aplikácia v Trnave, ktorá ponúka kompletnéinformácie o dianí v meste, vrátane aktuálneho spravodajstva,dopravných informácií a podujatí. Trnavak - Trnava Aktuálne. Čoponúka aplikácia: - Príspevky - Dopravný servis - Kalendár podujatí- Cestovný poriadok MHD Príspevky a dopravné hlásenia staršie ako 7dní sa odstránia automaticky. Aplikácia má aj režim tzv. nočnéhopokoja a preto v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. neposielanotifikácie.
Prešovak 1.2.1 APK
INAQ Media
Prešovak je prvá aplikácia v Prešove, ktorá ponúka kompletnéinformácie o dianí v meste, vrátane aktuálneho spravodajstva,dopravných informácií a podujatí. Prešovak - Prešov Aktuálne. Čoponúka aplikácia: - Príspevky - Dopravný servis - Kalendár podujatí- Cestovný poriadok MHD Príspevky a dopravné hlásenia staršie ako 7dní sa odstránia automaticky. Aplikácia má aj režim tzv. nočnéhopokoja a preto v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. neposielanotifikácie.
Košicak 1.2.1 APK
INAQ Media
Košicak je prvá aplikácia v Košiciach, ktorá ponúka kompletnéinformácie o dianí v meste, vrátane aktuálneho spravodajstva,dopravných informácií a podujatí. Košicak - Košice Aktuálne. Čoponúka aplikácia: - Príspevky - Dopravný servis - Kalendár podujatí- Cestovný poriadok MHD Príspevky a dopravné hlásenia staršie ako 7dní sa odstránia automaticky. Aplikácia má aj režim tzv. nočnéhopokoja a preto v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. neposielanotifikácie.
Trenčínak 1.2.1 APK
INAQ Media
Trenčínak je prvá aplikácia v Trenčíne, ktorá ponúka kompletnéinformácie o dianí v meste, vrátane aktuálneho spravodajstva,dopravných informácií a podujatí. Trenčínak - Trenčín Aktuálne. Čoponúka aplikácia: - Príspevky - Dopravný servis - Kalendár podujatí- Cestovný poriadok MHD Príspevky a dopravné hlásenia staršie ako 7dní sa odstránia automaticky. Aplikácia má aj režim tzv. nočnéhopokoja a preto v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. neposielanotifikácie.
Nitrak 1.2.1 APK
INAQ Media
Nitrak je prvá aplikácia v Nitre, ktorá ponúka kompletné informácieo dianí v meste, vrátane aktuálneho spravodajstva, dopravnýchinformácií a podujatí. Nitrak - Nitra Aktuálne. Čo ponúkaaplikácia: - Príspevky - Dopravný servis - Kalendár podujatí -Cestovný poriadok MHD Príspevky a dopravné hlásenia staršie ako 7dní sa odstránia automaticky. Aplikácia má aj režim tzv. nočnéhopokoja a preto v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. neposielanotifikácie.
Bystricak 1.2.1 APK
INAQ Media
Bystricak je prvá aplikácia v Banskej Bystrici, ktorá ponúkakompletné informácie o dianí v meste, vrátane aktuálnehospravodajstva, dopravných informácií a podujatí. Bystricak -Bystrica Aktuálne. Čo ponúka aplikácia: - Príspevky - Dopravnýservis - Kalendár podujatí - Cestovný poriadok MHD Príspevky adopravné hlásenia staršie ako 7 dní sa odstránia automaticky.Aplikácia má aj režim tzv. nočného pokoja a preto v čase od 22:00hod. do 6:00 hod. neposiela notifikácie.
Žilinak 3.0 APK
INAQ Media
Žilinak je prvá aplikácia v Žiline, ktorá ponúkakompletnéinformácie o dianí v meste, vrátane aktuálnehospravodajstva,dopravných informácií a podujatí. Žilinak - ŽilinaAktuálne. Čoponúka aplikácia: - Spravodajstvo - Dopravný servis -Dopravnékamery - Kalendár podujatí - Program kina - Denné menu -Pohotovosťlekární - Cestovný poriadok MHD v Žiline
Loading...