2.3.3 / May 30, 2012
(4.3/5) (990)
Loading...

Description

====================================
VAŽNO: Telekoma Srbija je onemogućio pretragu svog imenika, paaplikacija NE podržava brojeve iz Srbije.
Razvoj situacije pratite na
http://www.facebook.com/kozoveapp
=====================================

Želite znati ko vas zove sa FIKSNIH linija najvećih telekomoperatera u BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori? Rješenje je tu -instalirajte "Ko zove?". Ako se dolazni broj NE NALAZI u imenikutelefona, aplikacija uspostavlja konekciju sa imenikomodgovarajućeg telekom operatera i prikazuje ko je vlasnik dolaznogbroja, bez obzira da li se radi o pravnom ili fizičkom licu. Za radaplikacije je potreban WiFi ili 3G/HDSPA internet. GPRS/EDGE nijeprikladan, jer kod većine operatera u regionu dolazi do prekidainternet veze pri dolaznom pozivu!

Ako aplikacija ne radi kako Vi mislite da treba da radi, prijenego date lošu ocjenu, molim Vas da me kontaktirate, kako bizajedno riješili problem. Samo uz Vašu pomoć aplikacija može bitijoš bolja!!!

=========================
VAŽNO VAŽNO VAŽNO
=========================
U slučaju da operater promijeni način na koji prikazuje podatke nasvojim internet stranicama (odnosno pribavlja iste), aplikacija ćepočeti prikazivati "čudne rezultate". U tom slučaju, molim vas dame što prije kontaktirate kako bih prilagodio verziju.

Molim sve korisnike da mi se u slučaju bilo kakvih problema saidentifikacijom poziva, naročito na teritoriji Srbije i Hrvatske,što prije jave na mail, kako bih iste otklonio.

Ako korisnik pristupa internetu putem GPRS ili EDGE tehnologije,on će gotovo sigurno izgubiti vezu sa internetom u momentu dolaskapoziva. To je specifičnost GPRS/EDGE tehnologije i ja kao autoraplikacije tu ne mogu ništa uraditi. Ako poziv traje kratko,korisnik će moći dobiti podatke o pozivaocu po završetku poziva,kada se internet veza ponovi uspostavi. Međutim, ako poziv trajedugo, doći ce do greške u komunikaciji. Za više informacija o ovomepročitajte objašnjenje na stranicama podrške aplikaciji.
=========================

Prilikom prvog pokretanja aplikacija se instalira kao serviskoji prati dolazne pozive i koji se automatski pokreće u slučajurestarta telefona. Ako se dolazni broj NE NALAZI u imenikutelefona, aplikacija uspostavlja konekciju sa imenikomodgovarajućeg telekom operatera i saznaje ko je vlasnik dolaznogbroja (pozivalac). Dobijene informacije prikazuje na displejutelefona i kao notifikacija. U slučaju da informacije nisu dostupnebiće prikazana poruka da „Nema rezultata“. Ako dođe do greške ukomunikaciji sa imenicima
operatera (npr. usljed nedostupnosti bilo kakvog vida internetkonekcije ili nedostupnosti servera), biće prikazana adekvatnaporuka greške.

Opcije aplikacije nude korisniku informaciju o posljednjempozivu, listu poziva, upravljanje servisom, dodavanje dobijenihinformacija u imenik telefona, kao i izbor položaja obavještenja opozivaocu na displeju telefona.

Osim navedenog, korisnik može iz aplikacije pretraživati imenikeoperatera. Uvedena je i mogućnost održavanja liste neželjenihpoziva, tzv. spam liste, na koju možete dodati broj iz liste pozivaili proizvoljan broj. Bez obzira postoji li broj u imeniku ili ne,da li je moguće identifikovati pozivaoca ili ne, ako je broj naspam listi, vi ćete o tome biti obavješteni odgovarajućom porukom inotifikacijom.

Korisnik može upravljati notifikacijama, tj. birati da li ćeikona programa biti vidljiva u notification baru, da li će seprikazivati notifikacije o pozivu, i ako hoće da li će seautomatski uklanjati. Korisnik može isključiti, ako želi, čak iglavnu toast poruku.

Hvala svim korisnicima na svim pohvalama i sugestijama. Odgovorena pitanja korisnika ponekad mozete pronaci na facebook stranicihttp://www.facebook.com/kozoveapp i u komentaru autora datom zaaplikaciju.

http://www.facebook.com/kozoveapp

App Information Ko zove?

Ko zove? Version History

Select Ko zove? Version :
 • 2.3.3 (16) - Latest Version
 • Ko zove? 2.3.3 APK File

  Publish Date: 2016 /2/12
  Requires Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)
  File Size: 173.1 kB
  Tested on: Android 2.1 (clair, API: 7)
  File Sha1: f4e1df8a42914f19ba98db73de1e35af981cb49e
  APK Signature: 6c21d901010463736b3bb920fd1547398ac97811

Aleksandar Milinkovic Show More...

m:Parking 1.99.5.4 APK
Najpopularnija SMS parking aplikacija u BiH! Plati parking SMS-om!Ne znaš broj? Ne znaš kako? Uz m:Parking je lako!m:Parkingomogućava plaćanje parkinga u tri klika. Brzo i jednostavno!m:Parking je najbrži način za plaćanje parkinga!Aplikacija podržavarad sa neograničeno mnogo registracija. Samo trebate pozvatiOptions meni i tamo imate opciju Dodati registarski broj.Aplikacija m:Parking omogućava svojim korisnicima plaćanje parkingusluga u tri jednostavna klika. Podržava sve gradove u Bosni iHercegovini u kojima m:tel pruža uslugu plaćanja parkinga putemSMS-a (m:Parking - Banja Luka, Sarajevo, Bijeljina, Kotor Varoš,Teslić, Prnjavor, Trebinje, Čelinac). Namijenjena je svimkorisnicima Android telefona koji žele brzo i jednostavno daplaćaju usluge parkinga. Doboj nije uveo negeofrafske brojeve, paje zbog toga trenutno nemoguće plaćanje parkinga SMS-om uDoboju.Prilikom prvog pokretanja, aplikacija zahtjeva da se unesejedna registracija automobila, koja će se ubuduće smatrati početnomregistracijom.Nakon toga, ali i svaki put kada korisnik ponovopokrene aplikaciju, ona sama detektuje (korišćenjem mrežnihlokacijskih usluga i/ili GPS-a) lokaciju korisnika tj. grad u komese nalazi. U slučaju da se grad ne može odrediti, kao početni gradse postavlja zadnji grad za koji je vršeno plaćanje iz aplikacija,a ako plaćanja nije bilo, poćetni grad je Banja Luka. Korisnikuvijek može promijeniti grad na bilo koji od gradova u kojima m:telpruža uslugu m:Parkinga.U skladu sa gradom korisniku se nudi spisaki opis brojeva na koje može poslati SMS poruku. Pritiskom (klikom)na jednu od tih opcija, SMS poruka se generiše u skladu saodabranom registracijom vozila, i nakon potvrde šalje.Aplikacijasadrži widget koji korisnik može postaviti na jedan od ekrana kojekoristi i koji ga obavještava o vremenu kada mu ističe parkiranjeili o tome da trenutno nema važećih parking karata.U samojaplikaciji korisnik pozivom Options menija dobija dodatne opcije,kojima može vršiti izbor grada, izbor registracije (ove dvijeopcije su ekvivalentne pritisku na padajuće menije sa imenom gradai registracijom), dodati registarski broj (nema ograničenja u brojuregistracija), ukloniti postojeći registarski broj.Korisnik, izistog menija, može odrediti podešavanja:* da li je uključenanotifikacija tj. da li će 5 minuta prije isteka vremena zaparkiranje dobiti notifikaciju o isteku parkinga,* da li se koristiinverzno geokodiranje putem interneta koje je dostupno (ali ne iobavezno) u Banja Luci, Bijeljini i Sarajevu,* da li se koristiengleski ili srpski jezik.Kroz isti meni dostupna je i opcijaUpomoć, gdje sam? pomoću koje je moguće odrediti bližu lokacijukorisnika tj. da li se korisnik nalazi u prvoj ili drugoj parkingzoni u slučaju da se nalazi u Banja Luci ili Tesliću.
Ko zove? 2.3.3 APK
====================================VAŽNO: Telekoma Srbija je onemogućio pretragu svog imenika, paaplikacija NE podržava brojeve iz Srbije.Razvoj situacije pratite nahttp://www.facebook.com/kozoveapp=====================================Želite znati ko vas zove sa FIKSNIH linija najvećih telekomoperatera u BiH, Hrvatskoj i Crnoj Gori? Rješenje je tu -instalirajte "Ko zove?". Ako se dolazni broj NE NALAZI u imenikutelefona, aplikacija uspostavlja konekciju sa imenikomodgovarajućeg telekom operatera i prikazuje ko je vlasnik dolaznogbroja, bez obzira da li se radi o pravnom ili fizičkom licu. Za radaplikacije je potreban WiFi ili 3G/HDSPA internet. GPRS/EDGE nijeprikladan, jer kod većine operatera u regionu dolazi do prekidainternet veze pri dolaznom pozivu!Ako aplikacija ne radi kako Vi mislite da treba da radi, prijenego date lošu ocjenu, molim Vas da me kontaktirate, kako bizajedno riješili problem. Samo uz Vašu pomoć aplikacija može bitijoš bolja!!!=========================VAŽNO VAŽNO VAŽNO=========================U slučaju da operater promijeni način na koji prikazuje podatke nasvojim internet stranicama (odnosno pribavlja iste), aplikacija ćepočeti prikazivati "čudne rezultate". U tom slučaju, molim vas dame što prije kontaktirate kako bih prilagodio verziju.Molim sve korisnike da mi se u slučaju bilo kakvih problema saidentifikacijom poziva, naročito na teritoriji Srbije i Hrvatske,što prije jave na mail, kako bih iste otklonio.Ako korisnik pristupa internetu putem GPRS ili EDGE tehnologije,on će gotovo sigurno izgubiti vezu sa internetom u momentu dolaskapoziva. To je specifičnost GPRS/EDGE tehnologije i ja kao autoraplikacije tu ne mogu ništa uraditi. Ako poziv traje kratko,korisnik će moći dobiti podatke o pozivaocu po završetku poziva,kada se internet veza ponovi uspostavi. Međutim, ako poziv trajedugo, doći ce do greške u komunikaciji. Za više informacija o ovomepročitajte objašnjenje na stranicama podrške aplikaciji.=========================Prilikom prvog pokretanja aplikacija se instalira kao serviskoji prati dolazne pozive i koji se automatski pokreće u slučajurestarta telefona. Ako se dolazni broj NE NALAZI u imenikutelefona, aplikacija uspostavlja konekciju sa imenikomodgovarajućeg telekom operatera i saznaje ko je vlasnik dolaznogbroja (pozivalac). Dobijene informacije prikazuje na displejutelefona i kao notifikacija. U slučaju da informacije nisu dostupnebiće prikazana poruka da „Nema rezultata“. Ako dođe do greške ukomunikaciji sa imenicimaoperatera (npr. usljed nedostupnosti bilo kakvog vida internetkonekcije ili nedostupnosti servera), biće prikazana adekvatnaporuka greške.Opcije aplikacije nude korisniku informaciju o posljednjempozivu, listu poziva, upravljanje servisom, dodavanje dobijenihinformacija u imenik telefona, kao i izbor položaja obavještenja opozivaocu na displeju telefona.Osim navedenog, korisnik može iz aplikacije pretraživati imenikeoperatera. Uvedena je i mogućnost održavanja liste neželjenihpoziva, tzv. spam liste, na koju možete dodati broj iz liste pozivaili proizvoljan broj. Bez obzira postoji li broj u imeniku ili ne,da li je moguće identifikovati pozivaoca ili ne, ako je broj naspam listi, vi ćete o tome biti obavješteni odgovarajućom porukom inotifikacijom.Korisnik može upravljati notifikacijama, tj. birati da li ćeikona programa biti vidljiva u notification baru, da li će seprikazivati notifikacije o pozivu, i ako hoće da li će seautomatski uklanjati. Korisnik može isključiti, ako želi, čak iglavnu toast poruku.Hvala svim korisnicima na svim pohvalama i sugestijama. Odgovorena pitanja korisnika ponekad mozete pronaci na facebook stranicihttp://www.facebook.com/kozoveapp i u komentaru autora datom zaaplikaciju.http://www.facebook.com/kozoveapp
Glas Srpske 1.0 APK
Aplikacija je namijenjena za pregled vijesti sa portala "GlasSrpske" i napravljena za m:tel Android Ligu II. Glas Srpske je naGoogle Play postavio i svoju, zvaničnu verziju.Omogućavajednostavnu navigaciju kroz kategorije i pregled željenih vijesti.Kroz kategorije vijesti korisnik se kreće izborom odgovarajućekategorije u toolbaru na vrhu, ili korišćenjem strelica u vrhuekrana. Željenu vijest, korisnik dobija klikom na nju. Kada sevijest otvori, strelice u vrhu ekrana mijenjaju svrhu i tada služeza navigaciju između vijesti iste kategorije, dok toolbar i daljesluži za izbor kategorije. Korisnik, za prelezak između vijesti uistoj kategoriji, ili između kategorija, može koristiti i akcijuprevlačenja prsta po ekranu (swipe). Pritiskom na meni taster svoguređaja, korisnik može dijeliti vijest na društvenim mrežama, amože i podesiti aplikaciju kako on želi (birati veličinu slova,pismo koje se koristi i slično).
Auto Currency Converter 1.4 APK
Automatically convert currencies! Just start the app, and seeimmediately the conversion between your most probable currencies. Atotally simple and easy to understand screen handling.Furtherfeatures:• Support for more than 170 countries and more than 130currencies• Automatically maps your native and the current countryto a currency• On app start, automatically provides conversionbetween your most probable choice• Keeping track of your mostrecent conversions, and thus providing even better suggestions•Capability for offline conversion (NO Internet required)• Fullyautomated update of all exchange rates• Conversion in bothdirections (from base to target currency, and vice versa) at thesame time For all remarks, feedback and requests, please make acomment below or send me an email. You can thereby help meimproving Auto Currency Converter further. If you enjoy using AutoCurrency Converter, please take a moment to rate it. Thanks foryour support!
Video Poker 1.2 APK
Video Poker is free simulation of popular casino poker game (pokerslot - jacks or better), with Double-up option. You start game byclicking on Deal. By clicking on a card, you choose which cards toleave, and once you want do draw, you click on Draw. If you havewinning hand, you can add winning to your credit by clicking onBook, or you can try to double-up winning by clicking on Double.Then, by clicking on High or Low, you are guessing whether hiddencard is high or low card. If you guess right, your winning isdoubled, but if you fail or hidden card is 7, you are loosing yourwinning.You can make 10 consecutive correct guesses, and after thatyour winning is automatically added to your credit.During doublingyou can choose to add half of winning to your credit by clicking onHalf. In that case, you add half of winning to your credit and youcan continue doubling other half. Before first, or any other hand,you can lower or raise your bet using Bet - and Bet + buttons.Maximum bet is 40.Starting credit in Video Poker is fixed to 100.If credit is 0, once you press Deal you will get screen with gamecredits, and after that you can click on chip in a right upper sideof screen and begin new game. If you want to play game withoutsound, you can click on spaker icon (below chip) to mute (orunmute) sound. Video Poker game follows your screen orientation(portrait/landscape) automatically.------------------------VideoPoker predstavlja simulator poker mašina koje su bile popularne80-ih i 90-ih godina, a i danas se mogu naći u salonima saautomatima. Igra se pokreće izborom opcije Dijeli. Nakon toga igračbira (pritiskom na kartu) koje će karte ostaviti, a one koje neželi može zamijeniti pritiskom na Zamijeni. U slučaju da igračostvari dobitak, (par slika ili kečeva (asova), dva para, triling,skalu, boju, fleš, ful, poker, skalu u boji ili kraljevsku boju)može dobitak dodati svom kreditu (opcijom Nastavi) ili isti probatiuvećati duplanjem (koristeći opciju Duplaj). Tada igrač pogađa(pritiskom na Veća ili Manja) da li je skrivena karta veća ilimanja od karte 7 (Kec /as/ je manja karta).U slučaju da pogodi,dobitak mu se udvostruči. Ako promaši ili je skrivena karta 7, gubisve.Tokom duplanja igrač može pogoditi maksimalno 10 puta zaredom,nakon toga mu se ostvareni dobitak automatski pripisuje. Ostvarenidobitak tokom duplanja, igrač može prepoloviti. (koristeći opcijuPolovi). Tada pola dobitka upisuje, a druga polovina mu je i daljena raspolaganju. Prije prvog, ili svakog narednog dijeljenja igračmože korigovati visinu uloga korišćenjem opcija Ulog - i Ulog +koje smanjuju tj. povećavaju ulog, do maksimalnih 40. Početnikredit je uvijek fiksiran na 100. Kada kredit dođe na 0, pritiskomna Dijeli se prikazuje ekran sa podacima o igri i ikonom u oblikupoker čipa, čijim se pritiskom započinje nova igra. Zvuk se, tokomigre, isključuje pritiskom na stilizovanu ikonu zvučnika. VideoPoker radi i u portrait i u landscape orijentaciji telefona tj. zavrijeme igre se automatski prilagođava trenutnoj orijentacijitelefona.
Radio Vesela Družina 1.0 APK
Radio Vesela Druzina ideja jedne vesele druzine koja je trazila inasla svoje mjesto na internetu ljudi koji vole muziku zezanje idruzenje zato svi vi koji volite sve kao i mi dobro dosli uzivajtesa nama svi redom pod ovom nasom Vesela Druzina gredom VeselaDruzina Tim
Komarac Stop 1.0 APK
Aplikacija se zasniva na teoriji da ženka komarca kada jednompoložijaja aktivno izbjegava svaki dalji kontak sa mužjacima. Onato činitako što prepoznaje vibracije krila mužjaka, za koji setvrdi da sudrugačije od vibracije krila ženki. Dakle, čim ženkaprepozna zvukkao zvuk vibracije krila mužjaka ona se udaljava odtog mjesta.Ipak, kako u svijetu postoji 3500 vrsta komaraca, neproizvode svimužjaci zvuk na istoj frekvenciji. Stoga, aplikacijanudi mogućnostpodešavanja frekvencije, kako bi našli odgovarajućufrekvenciju.Korištenje aplikacije je izuzetno jednostavno, odaberese željenafrekvencija i pritiskom na dugme Zaustavi ih! aktivirase zvuk kojisimulira zvuk mužjaka. Kada želite zaustaviti zvuk,kliknete na istitaster na koji ste kliknuli da ga pokrenete (s timda on u toslučaju nosi natpis Gasi, pobjegli su!)
Loading...