2.1 / August 27, 2014
(4.6/5) (27)
Loading...

Description

TRAIN YOUR MEMORY WITH THIS GAME! Kolb is a memory game that reallytrains your memory! Playing is really simple, just watch thepattern and make same pattern starting from 2x2 board. Looks easy?Play and see! NEVER FORGET WHERE YOU PARKED YOUR CAR AGAIN! Kolbtrains the hippocampus of your brain that is responsible forspatial learning and memory. Playing this game will help you tomonitor changes and orient yourself easier. You will be addictedand never forget where you parked your car or put your phone! 32LEVELS INCLUDED Kolb has 32 levels but don't worry! When youcomplete 32 levels, you will complete a cycle and start over withmore difficult levels. It will force your brain even more!

App Information Kolb

 • App Name
  Kolb
 • Package Name
  com.ivatek.kolb
 • Updated
  August 27, 2014
 • File Size
  14M
 • Requires Android
  Android 2.3.3 and up
 • Version
  2.1
 • Developer
  İvatek Studio
 • Installs
  100+
 • Price
  Free
 • Category
  Puzzle
 • Developer
  Oğuzlar Mah. Balgat/Çankaya/ANKARA
 • Google Play Link

İvatek Studio Show More...

Tulum II 2.4.1 APK
Tulum is an asian(blacksea) ethnicalinstrumentwhich has similarities with Bagpipe.It's sound is more dramatic then BagPipe.It is a harmonic instrument. It can sound 2notessimultanously.It is the most different wind instrument in the world.With this app you can play realistic Tulum.You can watch it in the video :http://www.youtube.com/watch?v=3v-ulNh009sWhat's New in this Version -Application re-written-Iphone 5 fix-Sol#(G#) and La(angel) Tone Selection-Tulum / Pipe Mode Selection-Original / Piano Mode Selection-Record / Survey
XMove 1.02 APK
Escape from obstacles with xMoves as you can.To make xMovement,just tap the screen to change the direction of the balls. Don'tforget to collect diamonds!Here we go...
Boxy Jump 1.945 APK
Get points by jumping on blocks. You only need to jump.It will notbe easy as you think. Try it and see. Have fun.
Baby Relax Sleep Pro 1.01 APK
The mixture of all colours creates white light likewise wholefrequency range sounds with constant spectrum creates white noise.The best example is machine noise. White noise is like sounds of ababy inside the womb. Sounds of These apps are also white noise.Baby feels secure as in the womb and stimulates calming reflexes.Colic • Vacuum Cleaner• Hair Dreyer• Washing Machine• White Noise•River• Mixer• Car Cabine• Music Box• Shower• Rain• Ocean• Uterus•My Record
Kolb 2.1 APK
TRAIN YOUR MEMORY WITH THIS GAME! Kolb is a memory game that reallytrains your memory! Playing is really simple, just watch thepattern and make same pattern starting from 2x2 board. Looks easy?Play and see! NEVER FORGET WHERE YOU PARKED YOUR CAR AGAIN! Kolbtrains the hippocampus of your brain that is responsible forspatial learning and memory. Playing this game will help you tomonitor changes and orient yourself easier. You will be addictedand never forget where you parked your car or put your phone! 32LEVELS INCLUDED Kolb has 32 levels but don't worry! When youcomplete 32 levels, you will complete a cycle and start over withmore difficult levels. It will force your brain even more!
Cello Tune Info Free 1.0 APK
Cello Tune Info Free You can tune your Cello by ear with this appby listening the reference sounds. Also you can educate your earwith the real cello sounds. You can learn the standard tune notesof cello. Please contact us about the new features andimprovements; ivatek.com Cello Tina Info Free You can tune yourCello by ear by listening to the reference sounds with this app.Also you can educate your ear with the real cello sounds. You canlearn the notes of the cello to the standard t. Please contact usabout the new features and improvements; My ivatek.co
Alfabe Oyunu 1.0 APK
İvatek Studio
Anneler, Babalar! Günümüz teknolojisinden çocuklarınızı uzak tutmakyerine onlar için faydalı hale getirebilirsiniz!Okul öncesi ve 1.Sınıflar için Eğitici, Öğretici ve İnteraktif olarak tasarlanmışharika bir "Alfabe Oyunu" uygulaması.Büyük Harfler, Küçük Harflerve Sayıları oyun oynayarak öğrenecekler.Tamamen Türk Alfabesine veMilli Eğitim Bakanlığı sistemine uygun yapıdadır.Uygulamadakizengin görsel ve ses içerikleriyle oyun oynayarak çocuğunuzunharfleri öğrenmesine destek olur.İlk okuma Yazma eğitimi seslerlebaşlar.Ses Temelli Harf Öğrenimini, oyun oynayarak daha kolaykavramasını sağlayın.Bitişik Eğik Yazı (El Yazısı) öğreniminiharflerin görselleri ve sesleri ile destekler.Oyun şeklinde olmasıdikkat düzeylerini arttırır ve daha hızlı öğrenmelerini sağlar.Oyuntarzı sayesinde öğrenmeye özenmeleri ve meraklanmalarınısağlar.Harflerin seslerini duyarak ses bilincine ve ayırt etmebecerisini kazanırlar.Sözlü dilden yazı diline geçmeyikolaylaştırır.Zihinsel gelişimlerine katkı sağlar.Görsellerdegördüğü nesnelerin hangi harflerle başladığını keşfederek, hemeğlenip, hem öğrenecekler.Alfabe Oyununun Özellikleri;[+] Harf veSayıların Seslerini Duyarak Tanıma,[+] Türk Alfabesine Uygun,[+]Milli Eğitim Sistemine Uygun,[+] Eğlenerek, İnteraktif Öğrenme,[+]Dikkat ve Motivasyonu Arttırma,[+] Merak Uyandırarak Öğretme,[+]Bitişik Eğik Yazı (El Yazısı) Desteği,[+] Hafıza BecerileriniGeliştirme,Haydi, şimdi bu süreçte ona destek olacak bu oyunuoynamasını sağlayın!Harika; Hem Eğlensin! HemÖğrensin!Tavsiyelerinizi, önerilerinizi ve yapıcı eleştirilerinizigörmek isteriz. Bize Ulaşın wwww.ivatek.com adresi vemobilesupport@ivatek.com eposta adresinden.Bize Destek vermek içinGoogle Play'de yorum yaparak, yıldız vermeyi unutmayın!Teşekkürler.Moms, Dads!instead they can make it useful to keep yourkids from modern technology!Trainers and 1 for pre-school classes,tutorials and interactive as a great designed "Alphabet Game"application.Large letters, small letters and numbers will learn byplaying.Turkish alphabet entirely appropriate structure and systemsof the Ministry of Education.Playing with a rich visual and audiocontent application will support your child's learningletters.First reading and writing starts with sound education.SoundBased Learning the letters, make it easier to grip byplaying.Italic Handwriting (Handwriting) support with images andsounds of the letters of the study.The game in the form ofincreasing the level of attention and helps them learn faster.Withthe game emulation and learning style it allows them toworry.hearing the sounds of letters to the sound awareness and gainthe ability to differentiate.It makes it easier to write thelanguage of the spoken language.It can contribute to mentaldevelopment.letters which begin exploring the objects seen in thevisual, and have fun, and learn.Features of the Alphabet Game;[+]By the sound of the letter and number recognition,[+] Appropriateto the Turkish alphabet,[+] Appropriate National EducationSystem[+] Through fun, interactive learning,[+] Attention andMotivation Enhancement,[+] Curiosity Learning,[+] ItalicHandwriting (Handwriting) Support,[+] Memory SkillsDevelopment,Come on, keep playing this game now to support him inthis process!Fantastic; Both are fun! You learned well!Tell your'dlove to see your suggestions and constructive criticism.Contact Uswwww.ivatek.co address and the email address Imobilesupport@ivatek.co.by commenting on Google Play to support us,do not forget to stars! Thank you.
Cello Tune Info Pro 1.0 APK
Cello Tune Info Pro Pro version: No Ads You can tune your Cello byear with this app by listening the reference sounds. Also you caneducate your ear with the real cello sounds. You can learn thestandard tune notes of cello. Please contact us about the newfeatures and improvements; ivatek.com
Loading...